Je tweede geboorte ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua

 

Lieve mensen,

Wij zijn bij jullie in vreugde en blijdschap, en willen jullie laten delen in onze zorgeloosheid, in een vrijheid die wij jullie aanreiken van de andere zijde. De “andere zijde” is er eigenlijk ook hier en nu, ze zit in jullie en hoort bij jullie. Wij van die andere zijde weerspiegelen jullie hoger of groter Zelf, het deel van jullie dat niet gebonden is aan het lichaam, aan de materie. Niet gebonden aan tijd en plaats, en vrij op de meest autonome manier denkbaar. Herinner je die vrijheid eens, hoe vrij je ooit was, als ziel, ongebonden. Je kon overal gaan waar je wilde, en van alle plaatsen waar je kon gaan, koos je de aarde uit, om hier te zijn.

Om hier te ervaren, te groeien, te leren, maar ook te delen van je energie, jouw unieke kwaliteiten.

Jullie allen komen van ver en hebben een lange reis achter de rug. Vele eeuwen in de tijd beslaat jullie reis, en vele levens hebben jullie doorgemaakt, niet eens alleen menselijke. Er is een drang in jullie naar ervaring opdoen in de vorm, en daarbij ga je steeds door een sluier heen. Op het moment dat je de totale vrijheid opgeeft, en kiest voor de vorm, ga je door een sluier heen. Je kiest daarvoor! Je kiest voor de beperking van, in dit geval, een menselijk lichaam en van een wereld die in veel opzichten in illusie en onwetendheid leeft. Je kiest ervoor door die sluier heen te gaan, omdat je gelooft in jezelf. Ooit had je dat geloof heel sterk in je, je werd erdoor op vleugels gedragen. Het kloppende hart van de ziel wist en voorvoelde: hier wil ik zijn, op aarde. Hier zal ik mij staande houden en mijn energie terugvinden, me herinneren wie ik echt ben en de harteklop van de ziel verstaan.

Jullie wisten dat het moeilijk zou kunnen worden, dat je weerstand zou ondervinden. Maak nu eens contact met het geloof, dat je het desondanks toch zou maken, het zou redden. Voel het grote zelfbewustzijn, dat in je was op het moment dat je besloot hier naar toe te komen.

Je bent een meester in je hart en ziel. Je meesterschap ligt daarin dat je in ’t diepst van je wezen uit vrije wil hebt gekozen hier te zijn. Voel de kracht en de bezieling van die keuze nu eens door je lichaam stromen, alsof je totaal ongebonden bent aan deze ruimte, aan deze materiële vorm waarin je leeft. Jij bent die kloppende kracht van het universum zelf, je bent onafhankelijk en vrij. Laat je niet vertellen dat je moet buigen voor de illusies die de maatschappij je aanreikt. Laat je niet gevangen zetten, het is niet nodig. Je bent hier om in vreugde en in vrijheid te scheppen wat jij wilt ervaren. Het is niet belangrijk wat de maatschappij ervan vindt, het gaat om jou! Het gaat om jouw zielereis.

Op deze reis word je gedurende een mensenleven eigenlijk twee maal geboren. De eerste maal is als je als klein baby’tje ter wereld komt, in een kwetsbaar lichaampje, en je overgeeft aan alle omgevingsinvloeden die er zijn: het fysieke lichaam dat wil groeien en vorm krijgen, de ouders die voor je zorgen, het land waar je geboren bent, en zo verder. Min of meer overkomen deze omgevingsinvloeden je, vanuit het perspectief van het kindje gezien. Zij oefenen een vormende werking op je uit. Het licht van je ziel is nog steeds in je, maar het raakt meer of minder versluierd door al deze invloeden, die je sterk in je opneemt, diep absorbeert. Het is niet om niks dat dit gebeurt. Je hebt hier op zielsniveau voor gekozen, omdat je later iets met die invloeden wilde gaan doen. Je wilde ze in je opnemen, opdat je later zou kunnen gaan doorvoelen en afwegen: wat is eigenlijk passend voor mij en wat niet? Wie ben ik, wat is mij eigen, en wat niet? Op deze manier ga je die invloeden van binnenuit onderzoeken en transformeren.

Je bent hier namelijk niet alleen gekomen om ervaring op te doen, maar ook om iets te veranderen, om een nieuw bewustzijn op aarde te helpen ontwaken waaraan veel behoefte is op deze planeet. Een bewustzijn van liefde, van harmonie, van die vrijheid waarover we spraken. Als ieder mens die vrijheid in zijn hart kon ervaren, was er niet zoveel onmin en ruzie. Daar waar je je onafhankelijkheid en eigen kracht ten diepste beseft, zul je die een ander niet willen ontnemen. Dat besef is wat jullie hier willen brengen.

Als je opgroeit als kind, komt er een moment dat je je gaat afvragen: wie ben ik? Waaruit besta ik? Welke invloeden zijn in overeenstemming met mijn ziel, sluiten aan bij mijn eigen stroom en welke niet? Op dat moment kondigt zich het proces van een nieuwe geboorte aan, een tweede geboorte op aarde, nu niet van het lichaam maar van de ziel. De ziel wil steeds dieper indalen naarmate je opgroeit en volwassen wordt. Dat kan gebeuren op het moment dat je aardse vermogens zijn gegroeid, en je zelfstandig kunt gaan bekijken wie je bent, wat wel en niet bij je past.

Deze tweede geboorte hoeft niet plaats te vinden! Het is een proces waarvoor je vrijwillig kiest. Jouw ziel zal je steeds duwtjes geven, om dit geboorteproces op gang te brengen. Om steeds maar te onderzoeken wie je bent, en wat je wilt. Je kunt dat lange tijd tegenhouden, ja zelfs een mensenleven lang kun je weigeren naar de stem van je ziel te luisteren. Dat is niet fout, in de zin dat wij er een oordeel over hebben, maar dat is waarom mensen, of beter gezegd zielen, steeds weer terugkeren in nieuwe levens op aarde, steeds weer opnieuw dat avontuur aangaan. Het is steeds de uitdaging om je eigen stem, je eigen harteklop terug te vinden te midden van een wereld die vol illusie, angst en onwetendheid is.

Jullie allen die hier nu aanwezig zijn, hebben ervoor gekozen de tweede geboorte in je leven toe te laten. Dat op zich al is een vreugdevol feit, want er kunnen vele incarnaties voorbij gaan, waarin die intentie niet zo sterk naar voren komt. In die levens raak je verder bedolven onder omgevingsinvloeden, die je als het ware nog dieper wilt absorberen, voordat je echt “ja” gaat zeggen tegen je ziel en gaat ontwaken.

De tijd waarin jullie leven, heeft iets bijzonders. Veel mensen gaan momenteel een tweede geboorte aan en dat heeft veel voeten in de aarde. Het heeft een diepe invloed op hoe je jezelf ervaart en het roept krachtige innerlijke processen wakker. Geboren worden is niet gemakkelijk. Wat er geboren wordt is een nieuw bewustzijn, dat alle oude zekerheden en veiligheden loslaat. Het begint ermee dat je gaat ontdekken dat wat je eerst als zekerheid en veiligheid ervaarde, dat helemaal niet is! Van je ouders krijg je bepaalde overtuigingen mee over hoe je hoort te leven, hoe je je moet gedragen, en dat lijkt een bepaalde structuur en veiligheid te bieden als je kind bent. Als je voldoet aan de normen, krijg je complimentjes en erkenning en dat voelt goed voor een kind. Een kind is op zoek naar veiligheid, ‘er mogen zijn’, welkom zijn. Het is daarom niet verbazingwekkend dat een kind zich in allerlei bochten wringt om die bevestiging te krijgen. Daarin geeft het zichzelf vaak weg. Gaat het zijn oor laten hangen naar overtuigingen, ideeën die eigenlijk niet stroken met zijn diepste gevoel. Dat is zoals het gaat. Het is de weg van de mens om eerst van zichzelf vervreemd te raken, totdat je op een punt komt dat iets diep in jezelf opstaat en protesteert. Dat is wanneer de tweede geboorte wordt aangekondigd.

Jullie allen zijn op dit moment diep in dat proces verwikkeld. En wat wij wel zouden willen uitschreeuwen naar jullie is: heb respect voor jezelf! Dat je dit aangaat is bijzonder. Kijk niet zo naar de resultaten, loop niet vooruit op later, op hoe het zou zijn als je herboren bent en daadwerkelijk uit die cocon bent gekomen als vlinder. Het is nu niet belangrijk je daarmee bezig te houden, heb eerst en vooral respect voor jezelf, dat je dit geboorteproces aangaat.

Blijf helemaal aanwezig in het heden. Er komen in dat heden soms donkere en zware emoties naar boven, onderdrukte emoties, stukken uit je kindtijd, en zelfs van daarvoor, vanuit vorige levens waarin het niet lukte echt wakker te worden. Al die stukken komen naar de oppervlakte in jouw bewustzijn op het moment dat jij daarvoor toestemming geeft en zegt: ik wil zo niet langer meer, ik wil echt mijzelf worden in deze sfeer op aarde.

Het is een enorme uitdaging die je daarmee aangaat. Je doet dat zelf, heel alleen. Het gaat over jou, de omgang van jou met jezelf. Niemand anders kan dit voor je doen. Geheel onafhankelijk en vrij kies jij ervoor die stap te zetten. Het moment dat je die stap zet, betekent vrijwel altijd dat je je losmaakt uit je directe omgeving. Het kan zijn dat bepaalde mensen of omstandigheden behouden blijven, terwijl je dit proces doormaakt, maar veel vaker gebeurt het dat op het gebied van vrienden, relaties, werk, wonen veel wegvalt. Alles gaat schuiven in je leven, op het moment dat je voor jezelf gaat kiezen. Voor jezelf kiezen betekent in eerste instantie: luisteren naar jezelf, wat zegt de gevoelsstroom mij, wat heb ik nodig? Niet: wat moet of hoort er te gebeuren, maar wat wil zich ontvouwen vanuit mijn ziel? Daarmee voeling krijgen, dat is een moedige daad.

Hoewel je deze keuze zelf aangaat, sta je op deze zoektocht niet alleen. In je leven is er zowel een verticale als een horizontale stroom van verbinding. Vanuit de horizontale stroom sta je in verbinding met de wereld om je heen: via relaties, je werk, je omgeving. Naast die horizontale verbinding van jou als mens met deze wereld, is er ook een verticale as die, lichamelijk gezien, loopt van je stuitje naar je kruinchakra. Ofwel: van aarde naar kosmos. Je zou kunnen zeggen: dit is je innerlijke as. Op het moment dat jij voor een nieuwe geboorte kiest, trek je je energie min of meer terug uit de horizontale as. Bezigheden of omgevingen waarmee je je aanvankelijk verbonden had, verliezen hun waarde en betekenis. Je trekt je energie eruit terug en deze verzamelt zich in de verticale as. Het innerlijk zoeken begint.

Innerlijk ga je zoeken naar je verbinding met de kosmos, met wie je bent, je hoger Zelf, je ziel, hoe je dit ook wilt noemen. Het is dat wat jouw aardse persoonlijkheid van hier en nu overstijgt en zoveel meer omvat. Tegelijk ga je ook je verbinding met de aarde opnieuw onderzoeken: is er wel ruimte voor mij hier? Mag ik hier zijn zoals ik ben? Met mijn twijfels, met mijn angsten, met mijn emoties?

Ben ik welkom hier op aarde? Dat is voor velen van jullie een brandende vraag. Voel eens op dit moment de welkomstgroet die de aarde jou wil geven. “Ja, je bent welkom! Met alle twijfels, onzekerheden, angsten. Je bent welkom!” Voel de dragende kracht van de aarde. De aarde is een ziel, een geestelijk wezen. Voel haar kracht door je benen stromen, naar je stuitje.

Voel tegelijk de kosmische energieën, die je van boven omgeven. Er is hulp, je wordt omgeven door vrienden van onze zijde, engelen en gidsen die je steeds iets aanreiken.

Voel je veilig met deze aardse én kosmische krachten, want dit zijn de krachten die je helpen op het moment dat je het innerlijke proces ingaat. Wij van onze zijde juichen je toe, jullie doen het allemaal heel goed! Wanneer je je terneergeslagen en somber voelt, zijn het nog steeds oordelen die je ooit van buiten hebt geabsorbeerd, die je kwellen en angstig maken. Als je je echt verbindt met de krachten van de verticale as, van kosmos en aarde, kan je voelen dat je niet alleen bent, dat je geholpen en gedragen wordt. Door jouw leven loopt een stroom van energie die jou helpt gestalte te geven aan de verlangens van je ziel. Via deze stroom zal ook de horizontale as – die van je relatie met de buitenwereld – een nieuwe invulling krijgen. Waarschijnlijk gaat het allemaal niet zo snel als je zou willen. Weet echter dat de krachten die jou hierbij dragen, een eigen ritme kennen dat vaak niet strookt met de menselijke wil. Heb geduld met jezelf, het gaat stap voor stap. En dat is goed zo.

In je hart leeft een stroom die je intuïtie kunt noemen. Je intuïtie geeft je altijd seintjes en signalen over wat goed is om te doen of laten. Voor veel mensen is het moeilijk om bij hun intuïtie te komen, omdat er zoveel ‘omgevingsruis’ is. Die ruis bestaat uit oordelen van buitenaf, die je hebt verinnerlijkt en die een deel zijn geworden van je eigen gedachtewereld. Deze oordelen overschreeuwen vaak je intuïtieve weten. Om de oordelen los te laten en je intuïtie te verstaan is het belangrijk te durven vertrouwen op je emoties. Want je emoties, hoe moeilijk ze soms ook aanvoelen, willen je in feite terugbrengen naar je intuïtie. Hoe zijn je emoties verbonden met je intuïtie?

Als je je intuïtie (de stem van je hart) lang genoeg onderdrukt, ontstaan er krachtige emoties, zoals kwaadheid, frustratie, verdriet, angst, wanhoop, vervreemding. Dit zijn heel duidelijke gewaarwordingen die je nauwelijks kunt negeren. De emoties vormen de weg naar binnen, want zij zijn een richtingwijzer naar wat je intuïtie je in een eerder stadium op een zachtere manier wilde laten weten. Vertrouw op je emoties. Ze kunnen soms heel moeilijk te dragen zijn, maar er ligt een boodschap van je ziel in verscholen. Als je je echt uiteenzet met die emoties, ernaar luistert en ze toelaat, zul je gaan ontdekken dat je iets in jezelf hebt onderdrukt. Er is een authentiek, oprecht verlangen dat je niet hebt gehoord, of niet voldoende hebt kunnen vormgeven. Door de pijn van de emotie heen kom je uit bij de stem van je ziel.

Om de weg terug te vinden naar je intuïtie en uiterlijke invloeden en oordelen los te laten, is het dus van groot belang te luisteren naar je emoties. Kijk eens welke emotie je vaak voelt op een dag. Vaak is er een overheersende emotie die je stemming kleurt. Door die bewust toe te laten zonder oordeel, kun je de weg terugvinden naar je intuïtie.

Kies op dit moment eens een emoties uit, waarmee je het de laatste tijd moeilijk hebt gehad. Benoem deze: is het kwaadheid, teleurstelling, verdriet of hopeloosheid, geef het maar een naam. En verwelkom emotie: misschien kun je deze ergens voelen in je lichaam? Is er een plek waar die emotie zich vastzet? Ga daar met je bewustzijn naar toe, en zeg er “ja” tegen. Doe het van harte. Zo bespoedig je het innerlijk proces van de tweede geboorte. Laat de emotie er helemaal zijn. Het is goed zo. Zeg maar: ik aanvaard jou, en door jou te aanvaarden zal ik begrijpen wat je me wilt vertellen. Laat het gebeuren. Kijk maar of je een boodschap voelt komen vanuit die emotie. Je kunt je voorstellen dat er een kind uit tevoorschijn komt dat je iets toeschreeuwt. Ontvang die roep. Vertel dat kind in jou dat het zich vrijelijk mag uiten en dat jij nu voor hem of haar gaat zorgen.

Toen je geboren werd op aarde, werd jij als kind in de handen gegeven van je ouders, de omgeving, de wereld, die hun vormende invloed op jou uitoefenden. Nu neem je het weer zacht en liefdevol terug op in je hart. Vertel het kind in jou: wij horen bij elkaar, en ik ga nu voor jou zorgen. Dit kind leidt je terug naar je hart, naar je intuïtie.

De weg naar je hart verloopt altijd via je emoties. Deze vormen het aanknopingspunt voor de weg naar binnen. Als je moeilijke emoties kunt omarmen en accepteren, kan het innerlijk groeiproces van de tweede geboorte weer iets vreugdevols worden. Het mag dan intens zijn, en je binnenste buiten keren, maar desondanks zal er vreugde in doorklinken. Op het moment dat je “ja” zegt tegen de lastige stukken, als ze erbij mogen horen, zullen ze met je gaan samenwerken, en de oorspronkelijke taal van de ziel onthullen. Wat een rust en ontspanning geeft dat! Niets is zo zwaar en moeizaam als het continu met jezelf strijden, tegen jezelf ingaan, jezelf beoordelen. Wij gunnen jullie de ontspanning en de rust van het jezelf accepteren zoals je nu bent. Daarom kondigden we in het begin aan dat we jullie vandaag de energie van zorgeloosheid en vreugde aanbieden. Voel deze energie hier en nu, verzameld in deze ruimte, of verweven met de regels die je op je beeldscherm leest. Ontvang wat je nodig hebt. Het is je van harte gegund!

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.