Gesproken over het mannelijke en vrouwelijke | Gerrit Gielen | Lichtwerkers Nederland

Gewandeld met Pamela in de duinen. De hei staat in bloei - prachtig.

Pamela is begonnen aan haar nieuwste boek: “De verboden man spreekt.”

Gesproken over het mannelijke en vrouwelijke.

Mensen hebben het contact met hun ziel verloren. Voor vrouwen betekent dat verlies van contact met de innerlijke man.

Gevolg: gevoelens van machteloosheid en uiteindelijk depressie. Voor de man: het verlies van contact met de innerlijke vrouw die hem verbindt met de bron. Gevolg: angst die tot agressie leidt. 

- Een agressie die bezig is de wereld te verwoesten. -

We proberen dit verlies aan contact met de ziel vaak op te lossen door het vinden van een partner die ons compleet maakt. Het tragische is dat we door die houding de groei van de partner juist belemmeren in plaats van bevorderen. Een vrouw die van haar partner mannelijkheid verwacht zal die mannelijkheid gaan stimuleren. Ze zal willen dat haar man carrière maakt, veel bezit verwerft en machtig wordt. Pas dan verdient die man haar liefde. Zo houdt ze die man weg bij zijn ziel en stimuleert hem in de verkeerde richting. 

Omgekeerd zal een man die wil dat zijn vrouw heel vrouwelijk is, die vrouw weg houden bij haar mannelijkheid. Hij bekrachtigt daardoor haar machteloosheid.

Zo houdt de mensheid zich al eeuwenlang in een dodelijke wurggreep met verschrikkelijk lijden en verwoesting van deze planeet tot gevolg.

Gelukkig begint er verandering te komen.

Er zijn steeds meer relaties waarin de partners elkaar niet klein houden, maar helpen met hun innerlijke groei. Ze helpen elkaar om uit te groeien tot complete mensen die in contact staan met hun ziel. Ze laten zich in hun relatie met de partner niet langer door hun angsten leiden, maar door liefde voor de ander.

De man stimuleert de vrouw om contact te maken met haar innerlijke man. Hij doet dat bijvoorbeeld door haar aan te moedigen dingen te ondernemen, uitdagingen aan te gaan en met haar talenten naar buiten te treden. Omgekeerd moedigt de vrouw haar partner aan om te voelen, om meer in contact te treden met zijn intuïtie en vanuit die intuïtie te handelen. Ze zal ook het contact tussen hem en zijn kinderen bevorderen.

De basis is natuurlijk de partner niet als man of vrouw zien, en daarmee het deel wat we niet zien onbewust gaan onderdrukken, maar als compleet mens – en die complete mens lief te hebben.

Gerrit Gielen
www.gerrit-gielen.nl

Pamela Kribbe & Gerrit Gielen komen naar Noordwijk op 6 januari 2019

Programma

Mannelijke en vrouwelijke energie in de Nieuwe Tijd

De overgang die in deze tijd plaats vindt van een ego-gebaseerd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn heeft ingrijpende gevolgen voor onze levens. Eén van de belangrijkste gevolgen is dat we anders gaan denken en voelen over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid betekenen. Ieder van ons heeft op zielsniveau de beschikking over beide energieën. Als we ons hiervan bewust worden en ons realiseren dat we allereerst “ziel” zijn, kunnen we het mannelijke en vrouwelijke in onszelf meer in balans brengen en oude, beperkende definities ervan loslaten. We kunnen ook de emotionele verwondingen die we als man of vrouw hebben opgelopen gaan helen. Dit alles zal een diepgaand effect hebben op de relaties die we aangaan met een partner of geliefde. Relaties en seksualiteit op hartsniveau geven de ziel de mogelijkheid volledig in te dalen op aarde en helpen vorm te geven aan een Nieuwe Tijd.

In deze gechannelde lezing zal Pamela een boodschap doorgeven van Jeshua over mannelijke en vrouwelijke energie, de weg naar heelwording van oude trauma’s en de betekenis van hartgedragen relaties.

De lezing wordt ingeleid door Gerrit, die een meditatie zal aanbieden over dit thema.

Na de pauze beantwoordt Pamela (via channeling) vragen uit het publiek.

Na afloop is Pamela aanwezig om boeken te signeren.

 

Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en auteur van o.a. Gesprekken met Jeshua en De Verboden Vrouw Spreekt. Ze heeft sinds 2002 een eigen praktijk voor bewustwording en innerlijke groei en geeft workshops in binnen- en buitenland. Voor meer informatie zie www.pamela-kribbe.nl

Gerrit Gielen is spiritueel therapeut en heeft sinds 20 jaar een eigen praktijk in Tilburg, waarin hij individuele consulten en workshops aanbiedt. Voor meer informatie over zijn werk zie www.gerrit-gielen.nl    

Je krijgt een mooie goodiebag van onze officiële sponsor www.cbd4all.org

 

Na afloop is er ruimte om energie uit te wisselen met elkaar / iets drinken met gelijkgestemden/ het ontmoeten van de bloggers voor een ieder die dat wilt. *Deze eventuele consumpties zijn voor eigen rekening

Bestel hieronder je ticket voor €24,-