Zelfonderdrukking bij vrouwen ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

 Liever luisteren?


Lieve mensen, Ik ben Maria Magdalena.

 

Ik kom bij jullie vanuit een diepe verbondenheid. Ik ben bij jullie en voel jullie verlangens. Ik voel jullie verdriet en terughoudendheid om in deze aardse sfeer echt te zijn die je bent.

 

Het inhouden van jezelf – van je eigen creatieve energie, je inzicht, je levenslust – kost je energie. De zielsenergie die niet wordt uitgedrukt op een vrije manier, slaat naar binnen en creëert onrust, pijn, frustratie. Dit is hier op aarde een heel gewoon verschijnsel.

 

Er is veel verlangen naar leven vanuit je hart, vanuit je passie en je ziel, maar er is ook zeer veel angst daarvoor, omdat leven vanuit je essentie, vanuit je hart, betekent dat je vrij wordt, dat je jezelf toestaat te zijn die je bent met alles wat daarbij hoort. Dus ook met de twijfels, angsten en emoties. Ook woede en opstandigheid hebben zich in jullie opgestapeld. Door alle eeuwen heen heb je in meerdere levens zo veel van jezelf moeten onderdrukken dat de creatieve energie  – zeker bij de vrouwen onder jullie – in de verdrukking is geraakt en in een geheime kamer weggestopt.

Als een vrouw in haar ware kracht opstaat, verbindt zij van nature hemel en aarde, is ze een kanaal voor de energie van het hart en draagt ze die zelfbewust uit, waarbij ze haar eigen grenzen in het oog houdt. Ze breekt barrières en taboes in de maatschappelijke wereld. Een vrouw die haar ziel laat doorstromen is zowel aards als hemels, is vrij in haar zelfexpressie en dringt door maskers en machtsstructuren heen. De vrouwelijke energie in haar ware gedaante maakt verbindingen vanuit het levende hart en is daarin dodelijk voor machtsstructuren die dingen verborgen willen houden, die dingen dicht stoppen.

 Voel nu eens in je buik de potentie van je eigen vrouwelijke creativiteit.

Ga met je aandacht naar binnen, zak in je buik, in de onderste chakra’s. Voel of je daar thuis mag zijn. Jullie zijn lang verstoten geweest uit het centrum van je buik. Daar ligt je aarding, ook de kracht en de intuïtie van je vrouwelijk lichaam, je sensualiteit, je intelligentie vanuit het vrouwelijke. Niet alleen zijn vrouwen individueel onderdrukt geweest in de afgelopen eeuwen, de vrouwelijke energie zelf werd verstoten, werd afgewezen en op een bepaalde manier moest zij gevangen gehouden worden, aan banden gelegd.

 

Wanneer je vrouw bent op aarde is dit ook in jou gebeurd, je draagt sporen met je mee van die collectieve geschiedenis. De vrije vrouw die hemel en aarde verbindt, hoger en lager, hart en buik, is verboden geweest. In jouw dagelijks leven heb je te maken met zelfonderdrukking, met een terughoudendheid om je echte zelf te laten zien en ook je emoties, je passie en inzicht. Dat geldt niet alleen voor jou. Het heeft niet alleen te maken met jouw persoonlijke voorgeschiedenis dat je dit ervaart. Het is grootschaliger dan jouw individuele geschiedenis.

 

Maak contact met het vuur in je buik. Kijk of je dit kunt voelen ter hoogte van je tweede chakra midden in je buik. Het is een oranje vuur. Een vuur dat verwarmt, uitnodigt, vol nieuwe ideeën zit en dat verbindt. Het verbindt op menselijk niveau. Het maakt contact en opent mensen.

 

In het bijzonder wil ik tegen jullie zeggen: als je in jezelf helende energie ervaart en meedraagt en je voelt dat het bij je hoort om dit te delen met andere mensen, dan is het nodig om verbinding te maken met je hart en je buik.

 

Waarom? Als je het buikgebied afsnijdt en je voornamelijk vanuit je hart verbindt, dan kan je energieveld topzwaar worden; je absorbeert dan veel energieën van andere mensen, en ook van energieën om je heen, zonder dat er de nodige centrering plaatsvindt. Je mist dan een anker in jezelf. Het is dus uiterst belangrijk dat je contact houdt met de onderste chakra’s, de basis in je buik: zo houd je evenwicht tussen jezelf en de ander, tussen jou en de wereld om je heen.

 

 Als je dit werk doet, moet je jezelf voldoende voeding en aarding geven.

 

Anders ontstaat er een onevenwichtige situatie waarin je een energiepatroon herhaalt dat zich diep heeft geworteld in de vrouwelijke psyche, namelijk het patroon van te veel geven, zichzelf wegcijferen en te weinig ontvangen. Dit leidt uiteindelijk niet alleen tot innerlijke zwakte en grenzeloosheid in het geven, maar ook raakt je creatieve vrouwelijke energie dan verstopt, en dat leidt op den duur tot onvrede, frustratie, depressie. De balans is dan weg. Jullie zijn bezig dit in jezelf te herstellen; dat doe je dan tegelijk ook voor de vrouwelijke energie in het algemeen: de collectieve energie. Je creëert nieuwe paden in het bewustzijn. Ik eer jullie daarom, ik respecteer jullie daarom.

 

 Toch zijn er in jullie hoofden nog veel taboes op het jezelf vanuit kracht werkelijk mogen neerzetten.

Kracht associëren jullie als vrouw vaak met egoïsme. Voor jezelf kiezen associeer je al snel met schuld of zondigheid. Wat je hier parten speelt, heeft te maken met de geschiedenis van onderdrukking, het niet op waarde schatten van de vrouwelijke energie.

 

Voel de kracht in je buik, je verbinding met de aarde, voel het weten en de intelligentie in jouw vrouwelijke lichaam, en vraag jezelf dan af: wat heb ik nu nodig om mezelf meer te voeden, mezelf meer te ankeren in mezelf, om me goed te voelen met de juiste grenzen om me heen? Wat heb ik nu nodig om te komen tot een evenwicht tussen geven en ontvangen? Laat spontaan in je opborrelen wat jíj wilt, wat je diep verlangt. Laat taboes los, laat het vrij in je opborrelen. Wees niet bang om egoïstisch te zijn. Dat hele taboe op egoïsme is gebaseerd op een vals idee van spiritualiteit; dat trekt mensen weg van hun aardse menselijkheid. De ziel wil in de stof leven, wil in het lichaam zijn en zich zo uitdrukken. De ziel wil op aarde het leven ervaren in jouw vrouwelijkheid of mannelijkheid.

 

❥ Laat de energie van je ziel nu doorstromen tot in je benen. Neem een probleem dat je ervaart in je dagelijkse werkelijkheid. Iets wat je bezighoudt, iets waar je over nadenkt of waar je mee worstelt.

En stel je nu tegenover dit probleem op met je beide benen stevig op de grond, op de aarde. Je bent krachtig en in je centrum; je voelt de kracht in je buik, de warmte van het vuur daar, jouw ik-zijn, jouw individualiteit, jouw oorspronkelijkheid. Dit ben jíj en dat mag. Er is geen censuur, geen taboe op wat jij voelt en wat voor jou belangrijk is.

 

Laat die energie door je heen stromen, door je buik, je bekken en je benen. Voel je vrij. En kijk dan eens naar het probleem waar je al een tijdje mee zit of worstelt. Hoe voelt het aan als je er naar kijkt vanuit kracht, vanuit zelfbewustzijn? Wat schiet je dan te binnen? Wat voel je over dit probleem? Wat heb jij nodig? En kijk ook even wat je in deze situatie het meest dwars zit. Wat je hindert: is dat iets wat van buiten komt? Of komt wat je blokkeert, eronder houdt en je niet toestaat vrij te zijn, uit je eigen hoofd, en zit het in jezelf?  Kijk hier heel neutraal naar. En als je ontdekt dat het iets in jezelf is wat jou onderdrukt of tegenhoudt, kijk er dan naar en wees blij dat je dit ontdekt. Want het betekent dat jij het zelf kunt veranderen. Dat je niet afhankelijk bent van mensen en situaties buiten je.

 

Jijzelf hebt de kracht om je leven te creëren

 

Om het vorm te geven in overeenstemming met jouw unieke ziel. Geloof in die kracht. Het is het dierbaarste, het kostbaarste dat je gegeven is: jouw scheppingskracht als unieke individuele ziel.

 

 Ik omarm jullie en ben bij je. Je bent niet alleen in dit leven. Er zijn krachten om je heen, vrienden van de andere zijde die altijd met je verbonden zijn. Er is altijd licht om je heen: onthoud dat. Er zijn altijd mogelijkheden en nieuwe keuzes te maken.

 

Dank je wel voor je aandacht.

 

© Pamela kribbe

www.pamela-kribbe.net 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.