Wat is jouw onzichtbare diepe verlangen? ♥ Annet Hoeijmans - Boon ♥ Lichtwerkers Nederland

Als kind was ik zeer gefascineerd door de heilige geest, waarover verteld werd tijdens religieuze vieringen en in oude geschriften. Maar ondanks al mijn vragen over deze heilige geest, kon niemand mij uitleggen wat dat nu precies was.

Het jonge kind in mij baalde dat ze geen antwoord kreeg op haar vragen. Haar ouders en de nonnen op school vonden het maar lastige vragen. “Je moet niet zo diep denken, laat God maar voor jou denken!” was de boodschap die ze regelmatig hoorde. “Raar hoor,” dacht ze. “Eeuwenlang gelooft men dit verhaal en niemand wil erover nadenken wat het nu betekent.” Wat een wonderlijke wereld…

De vraag over de heilige geest bleef in mij rondzingen maar verschoof tijdens het opgroeien naar de achtergrond. 

Jaren later, tijdens mijn yogaopleiding Filosofie en Wijsbegeerte, leerde ik het belang en de uitwerking van een diep verbonden ademhaling – vanuit het “dragende” midden in de mens - kennen. In mijn overgave en de beleving hiervan drong het mysterie spontaan en diep tot mij door. Het bracht mij het antwoord op mijn lang geleden gestelde vraag over de heilige geest:

De heilige Geest is de Universele Levensadem. De Geestkracht die alle leven draagt.

Ik voelde me diep geraakt en verbonden met deze rustige, krachtige energiestroom in mij. Ik voelde me aangesloten op de hoofdstroom van het leven en gevoed in helderheid in alle eenvoud. En net zo spontaan als ik werd uitgetild boven mijn persoonlijke energieveld, zo keerde ik er ook moeiteloos en vanzelf weer naar terug om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Ik was opnieuw geraakt in mijn intens ervaren verlangen naar betekenisgeving en besloot dit onzichtbare verlangen te volgen en er innerlijk gehoor aan te geven. Vanuit diepgevoeld vertrouwen in - en innerlijke overgave aan - deze hoofdstroom verbond ik me met dit diepe verlangen naar wijsheid en inzicht in de bedoeling en de betekenis van het Leven.

Het thema dat ik aangereikt kreeg vanuit mijn intuïtieve heldere weten was: De scheppende mens.

De vraag die spontaan omhoog borrelde was: ''Hoe kan ik dit thema en verlangen tot expressie laten komen en zichtbaar maken?'' Deze vraag nam ik elke dag bij het wakker worden mee als focus en aandachtspunt tijdens mijn dagelijkse bezigheden. Het veranderde en transformeerde gaandeweg mijn referentiekader en bewustzijnsperspectief.

 

Ik voelde mij aangespoord om de intuïtieve kracht van mijn beeldende vermogen actiever te gebruiken en ontdekte het volgende:

 

❥ Perspectief bepaalt je werkelijkheid; 

❥ Bewuste keuzes creëren ander bewustzijn; 

❥ Ander bewustzijn creëert nieuwe levenservaringen.

 

Wat is het verhaal achter jouw verlangen?

 

Hoe vaak wil jij onbewust niet op de plek zijn waar je nu wel bent?

En hoe ga je daarmee om?


Onvervulde verlangens blijven knagen en geven terugkerend een ongemakkelijk gevoel. Een hunkering naar iets wat je mist of "denkt" te missen. Je kiest dan vaak vanuit angst in plaats vanuit het zielsverlangen wat je écht graag wil en kunt. 

Het vuurtje gaat smeulen ondergronds. Het mag er niet zijn en kan niet gevoeld en gekend worden.

Emoties zijn gewaarwordingen die ons attent maken op onze emotionele behoeften en onderliggende verlangens. Het zijn belangrijke drijfveren. Ze liggen aan de basis van de vorming van ons gedrag en onze persoonlijkheid.

Emoties komen onverwachts omhoog en brengen je meestal uit balans. Het zijn reacties op situaties en ervaringen die je niet begrijpt, niet eerlijk of onrechtvaardig vindt en waartegen je instinctief en onbewust hebt leren beschermen. 

Onderdrukte emoties belemmeren ons vaak die dingen te doen die we het liefst zouden willen en die we eigenlijk ten diepste verlangen. Emoties zetten echter iets in beweging. Het vuur van verlangen spoort aan...

Zodra je naar dit vurige verlangen durft te luisteren en er ruimte aan geeft betreed je innerlijk een andere nieuwe – vrije - bewustzijnsruimte. 

 

Jij bent de eigenaar van jouw verlangen (s). Niemand anders.

 

Het vraagt moed van het hart om je hiervoor bewust open te stellen en het (durven) voelen omdat het zo kwetsbaar, onveilig zwak en onbeschermd voelt. Het brengt je terug naar een basisverlangen van veiligheid en geborgenheid met en bij jezelf. Opnieuw leren vertrouwen op datgene wat je voelt en waarneemt en dat toetsen aan de hier bestaande realiteit.

Het roept ook extra spanning op omdat je je losmaakt van oude geconditioneerde gedrags- en verwachtingspatronen.

Iemand zei onlangs tegen mij: ''Ik heb zó sterk het gevoel dat ik in de verkeerde film leef!''

Deze opmerking zou een poort kunnen zijn voor zelfreflectie en zelfonderzoek. 

❥ Wat zijn de diepere verlangens die aan de basis liggen van deze opmerking? 

❥ Wat is de echte film waarin je wél thuishoort?  

❥ Welke keuzes en afslagen heb je genomen in je leven waardoor je uiteindelijk terecht bent gekomen in deze ‘verkeerde’ film?

Het emotionele geleidingssysteem werkt met oude reactieve patronen, diep opgeslagen in onze geconditioneerde hersenpatronen. Het helpt ons om oude verkrampingen rondom het hart te herkennen via gevoel en te laten smelten.

Het ziele-zintuigsysteem werkt vanuit een ander verfijnder referentiekader. Het nodigt steeds weer uit tot compassie, empathie, mildheid en zachtheid en stimuleert het ontkrampen van de emotionele vervorming van de oorspronkelijke levensstroom.

We vinden het heel normaal dat ons fysieke lichaam opgroeit en verandert. 

 

Nu is de tijd aangebroken om dieper te beseffen én bewust te worden dat ook ons gevoelslichaam opgroeit en in verandering is.


Zonder de manifestatiekracht van emotionele energie kunnen we hier op aarde niet realiseren waar onze Ziel naar hunkert en wat ons hart wenst. Een nieuwe weg ontvouwt zich.

We stoppen met het herhalen van de oude hersenpaadjes en leggen bewust nieuwe hersenpaadjes aan. Zo creëren we een nieuw netwerk vanuit een andere samenhang en nemen bewust regie en verantwoordelijkheid voor ons scheppende vermogen. We leren met vallen en opstaan dat we mede-scheppers zijn van ons leven en dat we mogen genieten van het geschenk van Leven.

Annet Hoeijmans - Boon
ennoia.nlBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.