Van hard werken naar overgave ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Veel Lichtdragers lopen innerlijk tegen de meest verdichte lagen in zichzelf op. De moeilijkste, laatste loodjes willen in ons bewustzijn komen zodat ze getransformeerd of afgevoerd kunnen worden.

 

Honderden jaren, gedurende vele incarnaties, hebben we als Lichtdragers collectief het grote voorbereidingswerk gedaan. Dat heeft het bewustzijn dusdanig verhoogd dat er nu voor iedereen op Aarde meer dan voldoende Lichtkrachten beschikbaar zijn om het laatste duister te verlichten. Hierdoor konden de wetten van Karma opgeheven worden.

 

 

 

Daarmee geldt dus ook dat we niet meer op de oude manier hoeven te werken om innerlijk te kunnen groeien.

Boete doen, schulden aflossen, door het slijk moeten kruipen en gruwelijke dingen ondergaan zodat die meest verdichte lagen open konden breken hoort niet langer bij onze weg naar Verlichting! Die oude weg is verbonden aan dualiteit en die zijn we echt, stap voor stap, aan het ontstijgen.

 

Waar we eerst vanuit onze gewonde menselijke delen via angst, pijn, twijfels, dwalen, zoeken, knokken, vallen en opstaan begonnen uit te reiken naar verlossing van dat al, kunnen we nu een nieuw, grotendeels nog onbekend deel van de Weg naar onze Goddelijke Essentie gaan betreden. Dit is een puur liefdevolle weg van overgave. Van toelaten, toestaan, vooral niets moeten maar innerlijk ontvangen en laten gebeuren.

 

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is de ware Weg waar Yeshua al over sprak.

Alle zware ‘beproevingen’ waren voorbereidingen, om ons ego tot dit punt van overgave te brengen. Niet de overgave aan machten buiten onszelf, want macht brengt ook machteloosheid. Daarmee hielden we de ware kracht en de ware Weg buiten ons bereik.

 

Het gaat om overgave aan een onzichtbare, goddelijke hand, die geduldig in ons wacht om ons nu te mogen leiden, op het nieuwe deel van de Weg.

 

Het is een mogen geworden. Jij mag. ‘Jij moet’ bestaat niet eens meer in hogere dimensies. Het is vervangen door ‘Ben jij bereid?’ Maar jij bent niets verplicht, aan niemand.

 

Er wacht wel een definitieve doorbraak uit oude beperkingen en uit alle identificaties waarbij je zelf bent gaan geloven in dat jij schuldig bent aan het feit dat je nog niet als een Verlichte op deze Aarde rondloopt.

 

Je zult echt alle ontkrachtende overtuigingen gaan tegenkomen die een wig hebben gedreven tussen jou en de Goddelijke Aanwezigheid in jou

 

Besef echter wel: wat tussen jou en 'God' zit is oorspronkelijk niet eens van jou! Het is in je gelegd dat je alleen via hard werken bij die Aanwezigheid kunt komen. Maar de waarheid is precies andersom. ‘Het’ wacht in jou, totdat jij bereid bent om jezelf te laten aanraken.

 

Hoe dichter je bij jouw laatste, meest ongrijpbare loodjes komt, des te lastiger het is om er zelf een vinger achter te krijgen.

Juist daar waar je ooit, uit zelfbescherming, de oudste wonden zorgvuldig hebt afgedekt om niet nog meer gekwetst te worden, zullen deuren nu vanzelf geopend gaan worden.

 

Jouw bereidheid is genoeg

 

Dit grote helingswerk kun je niet eens op eigen kracht doen; dat wil nu door jou heen gebeuren.

 

Helpers uit de Lichtwereld staan klaar om jou naar het nieuwe deel van de Weg te begeleiden.

 

Ja, het is groots, het is heilig, het is wonderbaarlijk en het overstijgt al je verwachtingen!

 

De waarheid is dat de Ene (God) al in jou aanwezig is.

 

Het enige wat jij nog kunt doen – maar je bent vrij, dit is een ‘mogen’! - is jezelf over te geven aan die onzichtbare handen, en aan die liefdevolle vraag: ‘Sta je toe dat wij de deuren in jou openen en je leiden?’

 

In die stille overgave zal er steeds meer Licht in jou dalen. Laat het maar gebeuren. Sta het maar toe.

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl