Posts met de tag Mieke VulinkIk hoef niks; ik mag zijn, luisteren en ontvangen
Eén van onze grootste programmeringen als mens is die van iets moeten bereiken. Het zit diep in de meesten van ons, dat gevoel van ‘niet genoeg zijn’.

Jezelf bevrijden van onderdrukking en overheersing ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Soms moeten we diep in onszelf duiken voordat we weer kunnen herrijzen. Dit is helemaal van toepassing op ons huidige leven.

Van hard werken naar overgave ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Honderden jaren, gedurende vele incarnaties, hebben we als Lichtdragers collectief het grote voorbereidingswerk gedaan. Dat heeft het bewustzijn dusdanig verhoogd om het laatste duister te verlichten.

Laat chaos je niet ontmoedigen! ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Er is een langdurige aanloop nodig om alle aardebewoners voor te bereiden op de Grote Omwenteling.

Voorbij alle plaatjes en turbulentie is God in jou aanwezig ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Het is geen kinderspel meer, wat er gaande is. We worden dag en nacht uitgedaagd om tot het groots mogelijke onderscheid te komen over wie we niet en wie we wel zijn.

Jouw ziel heeft een hele goede reden om hier te zijn ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Juist doordat je de meest liefdeloze en pijnlijke scenario's hebt durven aankijken doorzie je nu dat onvoorwaardelijke Liefde de enige weg naar verbinding en innerlijke vrede is.

Doodangst, onzekerheid en onveiligheid achterlaten ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Veel ontwakende Lichtdragers gaan momenteel door intense opschoningsprocessen heen, en krijgen fysieke ‘mankementen’.

Wat maakt dit leven nou echt zinvol voor jou? ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Wat zou er veranderen als je stil gaat staan bij deze vraag: Wat maakt dit leven nou ècht zinvol en vervullend voor mij? Veel mensen gaan hier pas over nadenken als ze terminaal zijn.

November portaaldagen: laten gebeuren ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Het kan niet op... 10-11-2023 = 10 en 11-11-2023 = 11 … (19 en 20 November idem). We hebben deze Novembermaand een grote doorbraak qua tijds- en ruimtebesef.

We leven niet voor het eerst in grillige tijden, maar wat we geleerd hebben kunnen we toepassen... ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Doordat de collectieve angstvelden intenser zijn gaan vibreren worden wij ook met onze eigen angsten geconfronteerd.

Meer weergeven