Posts met de tag Mieke VulinkDoodangst, onzekerheid en onveiligheid achterlaten ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Veel ontwakende Lichtdragers gaan momenteel door intense opschoningsprocessen heen, en krijgen fysieke ‘mankementen’. Dit leidt soms tot onverwachte infecties. Het is alsof we schoongebrand worden. Ons fysieke gestel bevindt zich in de overgang van het driedimensionale naar het hoger dimensionale bewustzijn en zal regelmatig herijkt worden. Wat er nog niet met ons Lichtlichaam resoneert zal opnieuw worden afgestemd om de nieuwe, hogere lichtfrequenties te kunnen dragen...

Wat maakt dit leven nou echt zinvol voor jou? ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Wat zou er veranderen als je stil gaat staan bij deze vraag: Wat maakt dit leven nou ècht zinvol en vervullend voor mij? Veel mensen gaan hier pas over nadenken als ze terminaal zijn. Als je beseft dat alles in de derde dimensie goed voor je geregeld wordt ZO GAUW JIJ JOUW HART (dat wil liefhebben!) EN ZIELENWENSEN SERIEUS GAAT NEMEN, dan ga je anders kijken naar dit leven.

November portaaldagen: laten gebeuren ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Het kan niet op... 10-11-2023 = 10 en 11-11-2023 = 11 … (19 en 20 November idem). We hebben deze Novembermaand een grote doorbraak qua tijds- en ruimtebesef. Verleden en toekomst komen in ons samen als een nieuw begin in het hier- en- nu, vanuit onze oorsprong.

We leven niet voor het eerst in grillige tijden, maar wat we geleerd hebben kunnen we toepassen... ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Wat er in de wereld gaande is raakt intense angsten aan bij mensen die geen hoger perspectief kunnen zien. Doordat de collectieve angstvelden intenser zijn gaan vibreren worden wij ook met onze eigen angsten geconfronteerd. Velen van ons hebben in vorige levens de standvastigheid ontwikkeld om de waarheid, zoals we die vaak ondergronds of in het geheim moesten delen, niet te verloochenen; zelfs als die keuze de dood tot gevolg had.

Zoeken naar vertrouwen in het Hogere Plan ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Bij veel Lichtdragers zitten toch onverwerkte resten van de ondergang van Atlantis, bewust geboycotte inwijdingen in Tempels, gemarteld en gedood in levens waarin men veel licht en wijsheid droeg, holocaust-ervaringen maar ook buitenaardse oorlogen en verdwijnen van planeten of sterren etc. Alles op aarde komt momenteel onder een vergrootglas te liggen. Dit is een ommekeer in het bewustzijn van de mensheid die van groot historisch belang is..

Liefdevolle frequenties in de wereld laten stromen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Sommigen van ons wachten op “het' moment waarop er een heleboel in de 3D gaat instorten. Dat veel dingen die in hun beleving niet kloppen eindelijk van de aarde zullen gaan verdwijnen. Dat de “slechten” gestraft gaan worden en de “goeden” het eindelijk fijn zullen gaan hebben. Maar dat is nog altijd vanuit dualiteit bekeken... Alles wat er nu nog op aarde aanwezig is heeft een dienende rol ten aanzien van onze eigen bewustzijnsgroei...

Transformatieprocessen: Kom maar op! ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Mocht je de afgelopen paar weken last hebben gehad van een slecht humeur, van fysiek pijnlijke upgrades, vermoeidheid, moedeloosheid of slapeloosheid ... dan is dat heel normaal. Vanuit non-duale, hogere bewustzijnsvelden bekeken zijn we er aan toe om de koorden die ons in oude tijdslijnen gevangen houden - met de daaraan gekoppelde holografische imprints en het gemanipuleerde DNA - echt definitief door te snijden.

Zoeken naar de heilige graal is een innerlijke reis ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Is de Heilige Graal een materieel iets? Of gaat het over het belichaamde Godsbewustzijn? De Graal-energie manifesteert zich tijdens een aards samenkomen van de goddelijk mannelijke en vrouwelijke scheppingskrachten, als een baarmoeder die ontvangt, zwangert, voldraagt en kan baren. Zo heeft Maria Magdalena Yeshua ontvangen, en hun kinderen gedragen die het onbevlekte, goddelijke DNA in de wereld op hun manier zouden uitdragen. Het is zeker dat er vroeger, tijdens de nog authentieke...

Geduld en hogere wilskracht ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Veel mensen, die zich bewuster zijn geworden van met name hun hogere Zelfdelen lopen tegen een soort stagnatie in de materie aan. Hun geest kent reeds een enorme bewustzijnsverruiming. Hun hogere Zelf krijgt steeds meer ruimte van de persoonlijkheid om aanwezig te kunnen zijn en de koers te bepalen die op evolutie en het belichamen van het Liefdesbewustzijn gericht is. Maar de persoonlijkheid heeft eeuwenlang allerlei identificaties opgebouwd die gebaseerd zijn op dualiteit...

Lemurië, ons ontwaken en ons meerstrengige DNA ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland
Onze hoog-sensitiviteit en veel van onze hogere vermogens stammen uit de Lemurische periode, die miljoenen jaren geduurd heeft. Toen hadden we nog de beschikking over een DNA dat uit (minstens) 12 lagen bestond. Zo'n 10.000 jaar geleden is bij velen de verbinding met het oorspronkelijk Goddelijke DNA echter teruggebracht naar slechts 2 functionerende lagen, onder invloed van het buitenaardse reptielenbewustzijn.

Meer weergeven