Onderscheid tussen spiritualiteit en bewustzijn


In gevoel en vanuit ervaring maak ik een wezenlijk onderscheid in spiritualiteit en bewustzijn. Ik werk met bewustzijn, bewust wording, bewustzijn verruiming en – activatie. Dat is in die zin ook gerelateerd aan spirituele groei. Zij het dat daar waar bewustzijn groeit, ook heling van oude patronen en wonden plaatsvindt.

 

 

Vanuit processen van bewustwording kun je prima (zolang dat je proces dient) samenwerken met allerhande ‘spirituele gereedschappen of hulpmiddelen’ en ingangen of energieën. Dit ter ondersteuning van het bewustwordingsproces.

 

Er zijn vele verschillen te benoemen, die als je er dieper naar kijkt eerlijk in je Zelf, mogelijk best herkenbaar zullen zijn. Het onderscheid maken is belangrijk. Ook om eerlijk te kunnen bepalen waarop jij afgestemd bent. Want het raakvlak van spiritualiteit en bewustzijn ligt heel dicht bij elkaar. De scheidslijn is dun en soms overlappen beide elkaar ook.

 

Door de jarenlange ervaringen heen heb ik daar een persoonlijke visie en mening over gevormd door de vele mensen die ik ontmoette die zich ‘spiritueel’ noemden. En heeft dat gemaakt dat ik me alleen maar meer en meer van ‘dat wereldje’ ben gaan distantiëren.

 

Heel gek en voor sommigen onbegrijpelijk, want ik werk toch ook ‘spiritueel’. Maar zoals gezegd, ik werk met bewustzijn. En om tot bewustzijn te komen zet ik gereedschappen of hulpmiddelen in, die vaak onder het ‘spirituele’ geschaard worden. Omdat deze wel degelijk frequenties in zich dragen die bij kunnen dragen aan bewustwording.

 

Spiritualiteit

 

Spiritualiteit is een groot kader wat heel veel ‘praktijken’ of stromingen omvat. In veel van die stromingen zitten dezelfde elementen als waar ik mee werk (als hulpmiddelen). Toch hoeft het werken met bijv. kristallen of verschillende vormen van energie per definitie geen enkele vorm bewustzijn of bewustwording op te wekken.

 

Al zovele jaren mee draaiend in deze wereld zie ik velen die allerlei spirituele praktijken beoefenen waarbij lang niet altijd bewustzijn(sgroei) aanwezig is.

 

Spiritueel groeien wil dus niet per definitie zeggen dat je ook echt bewust(er) wordt!

 

Veel spiritueel ego groeit juist door spiritueel bezig te zijn en maakt de wereld niet een ‘betere plek’ om te leven. Ik ben helaas ook erg veel misbruik tegen gekomen of mensen die echt verder beschadigt geraakt zijn door zogenaamde spirituele mensen en – praktijken, in plaats van dat ze verder geholpen zijn. Spiritualiteit wil dus lang niet altijd zeggen zuiver, bewust of liefdevol. Absoluut niet.

 

Het verschil tussen spiritualiteit en bewustzijn is - als je er eerlijk naar kijkt - heel helder.

 

Spiritualiteit kan een vlucht zijn uit de realiteit. Hoeft niet gegrond te zijn en hoeft daartoe niet wijzigingen in bewustzijn te brengen. Je ziet dat vaak in een groei van spiritueel ego, vasthouden aan technieken en aangeleerde maniertjes, een hoop ‘poeha’ en rituelen. Die in essentie aangeleerd zijn en slechts als opstap bedoeld zijn om dieper in bewustzijn te kunnen afstemmen. Wat echter vaak niet opgepakt wordt. De essentie wordt gemist, het maniertje of de techniek wordt de spiritualiteit.

Vaak is het niet gebaseerd op werkelijke doorleefde en doorvoelde, geïntegreerde of gegronde kennis. Maar het zijn truckjes en technieken die aangeleerd zijn, maar in de kern niet eigen gemaakt. Vaak weet men hoe de klok luidt maar niet waar de klepel hangt.

 

Spiritualiteit is vaak naar buiten gericht, al claimt zij dat dat niet zo is. Is vaak gericht op advies geven, de ander willen helen of helpen, gaat uit van ‘iets heel moeten maken’ en is vaak oneindig dienstbaar, maar ten koste van jezelf. Dat is niet liefdevol in de kern. Er ligt geen bewustzijn op dergelijke patronen.

 

Vaak is het ook gericht op Goddelijke helpers, Meesters en Engelen buiten je. En eigen kracht wordt niet ten diepste (h)erkent of ontwikkeld. Kracht en macht wordt buiten zichzelf gelegd. En ook wordt schaduw en ego het liefst geëlimineerd.

 

Er is meestal geen enkele of zeer wankele gronding en het spirituele is vaak een vlucht uit de realiteit, uit de onderste chakra’s. De brug tussen het mens-zijn / het dagelijks leven en hogere realiteiten wordt niet gezocht en / of niet gelegd.

 

Het spirituele is vaak gerelateerd aan het willen ontwikkelen van paranormale/spirituele kwaliteiten en hogere gaven. Maar beweegreden daarvoor zijn vaak subtiel of onbewust ego, innerlijke onzekerheid of echt gevoel er anders niet toe te doen en meestal is dat niet bewust.

 

Spiritualiteit richt zich vooral op ‘licht en liefde’, en gebruikt daarbij vaak vele onbewuste mechanismen om schaduw, ego, confrontaties of minder leuke realiteiten te ontvluchten of omzeilen. Het is dus surrogaat licht en liefde, die vaak ongevraagd op je duikt met ongevraagde adviezen, lang niet altijd integer of meevoelend is en zich vaak boven de ander plaatst vanuit het denken: ik weet wel hoe jij dat even op kunt lossen of ik heel dat wel even voor je.

 

Het erkent de ander niet waar hij of zij is, wat haar/zijn kracht is en respecteert het pad van de ander vaak niet.

Er liggen heel vaak onbewuste eigenbelangen aan ten grondslag, wonden van niet goed genoeg zijn of zich onbelangrijk en waardeloos voelen. Wanneer deze niet doorvoeld, doorleeft en doorzien worden, wijzigt er niet werkelijk iets. Dan wordt spiritueel ego gevoed en opgeblazen en de werkelijke wonden blijven verstopt en bestaan in het onbewuste. Werkelijke healing en groei ontstaat dus niet. Werkelijke empathie, meevoelen en Meesterschap blijft uit.

 

Spiritualiteit is heel vaak verbloemt ego, met verbloemde ego drijfveren, gebaseerd op oude wonden, oude denkbeelden, macht, manipulatie, concurrentiestrijd, armoede bewustzijn en oude religieuze stromen. Maar vaak blijft dat zelfs voor degene die zich ermee bezig houdt onbewust.

 

Het omvat vele gedragsregeltjes, ongeschreven wetten en als je je daar niet op aanpast val je al gauw buiten de boot en loop je kans op veel oordeel.

 

Ik heb zovele honderden zo niet duizenden voorbeelden kunnen aanschouwen en verzamelen, vanuit 15 jaren praktijkgericht werken, en vele jaren daarvoor waarbij ik vele groepen in trainingen heb mee gemaakt.

 

Als spiritualiteit niet werkelijk doorvoeld, doorleeft en gegrond word op alle lagen, kan het bewustzijn niet wakker worden en belichaamd worden.

 

Willemien Timmer

www.apofyliet.nl

 

(Uit haar boek: Belichaamd Bewustzijn)