Liefde als kracht: een beschouwing over de mannelijke energie - 2

 

De wond in de mannelijke energie – het verloren meisje

 

In het begin schreef ik dat de mannelijk energie geassocieerd wordt met agressie, wreedheid, seksueel misbruik en onderdrukking.

 

 

 Hoe komt dat?

 

Dat komt omdat jongetjes niet mogen zijn. De man mocht geen jongetje zijn. Hij mocht niet op avontuur gaan, ontdekken, scheppen. Dat was helemaal verkeerd: want dan gebruikte hij de mannelijk energie voor zichzelf. Zijn mannelijk energie moest gebruikt kunnen worden door anderen. Door zijn baas die hem hard liet werken en niet wilde dat hij zelf nadacht of andere gekke dingen deed. Of, erger nog, door de dictator die hem nodig had om oorlog te voeren.

 

Door het jongetje te onderdrukken in een man gaat er nog meer mis. Het jongetje vind het namelijk leuk om met zijn zielenhelft – het meisje – te spelen.

 

Als hij op avontuur gaat vind hij het fijn als het meisje er bij is. Het meisje wijst hem steeds op de schoonheid van de wereld, laat hem houden van dieren. Door het meisje geniet hij veel meer van al zijn avonturen en ontdekkingen; zijn leven en ervaringen worden rijker door het meisje.

 

In een gezond kind is er een innige samenwerking tussen het jongetje en het meisje.

Dankzij het meisje groeit hij uit tot een evenwichtige volwassen man die een goed contact met zijn gevoel heeft, die liefde voor het leven voelt.

Vrouwen die een jongetje krijgen vinden het vaak moeilijk dat zo’n jongen weinig vertelt, en niet over zijn gevoelens praat. De oplossing is eenvoudig. Ga iets doen met het jongetje, samen iets bouwen, samen op avontuur. Op het moment dat dat gebeurt en het jongetje mag zijn wie hij is, activeert hij ook zijn innerlijke meisje. Hij begint dan te praten en te delen.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Als je als vader iets samen met je dochter wilt gaan doen ontdek je dat dat niet zomaar gaat. Maar als je eerst wat praat en wat deelt en dan vraagt om samen iets te gaan doen, merk je dat ze dan ineens heel enthousiast kan reageren. Het jongetje is geactiveerd.

 

Als het jongetje niet mag spelen, speelt hij ook niet met het meisje. Het resultaat is gevoelsarmoede. Er ontstaat een ongebalanceerde mannelijk energie, die vervreemd is van het vrouwelijke. Mannen hebben diep in zich een verloren meisje dat zich totaal verwaarloosd voelt.

 

En dit is wat machthebbers willen, ze willen geen mens, ze willen een perfect gehoorzame en gevoelloze robot en dus werd de man zoveel mogelijk ontmenselijkt.

Toen ik een kind was dacht ik dat ik dood zou gaan als ik op zou groeien. Ik zag volwassen mannen als grijze figuren, die niet speelden, geen plezier hadden, en altijd heel hard moesten werken. In zekere zin klopte het wat ik zag. Mannen die het jongetje in zichzelf permanent onderdrukten en het meisje totaal verwaarloosden.

 

Gewonde mannen

 

De stoere harde werker, de soldaat die blindelings orders gehoorzaamd; het zijn gewonde mannen. Het zijn mannen die hun natuurlijke energie – het jongetje – onderdrukt hebben en daardoor ook geen contact hebben met hun oorspronkelijke vrouwelijke kant: het meisje. Een man die als jongetje niet heeft leren spelen met zijn innerlijke meisje, zal zijn innerlijke vrouw niet begrijpen.

Samenvattend: mannen zijn gewond, en vrouwen hebben vaak een vals beeld van de mannelijke energie omdat ze alleen gewonde en verharde mannen zien. Door dat valse beeld raken ze vervreemd van hun eigen mannelijke energie. Door een verlies van contact met de mannelijke energie is er te weinig zelfliefde, te weinig zelfrespect.

 

 Het resultaat is geen grenzen kunnen stellen, en uitputting, ziekte en depressie doordat vreemde energieën het systeem corrumperen.

 

Voor mannen zijn de gevolgen net zo dramatisch. Doordat ze hun jongetje onderdrukken, wordt hun leven saai, het innerlijk doods. Doordat ze hierdoor ook nog het contact met het meisje, en dus met hun innerlijke vrouw verliezen, zijn ze eenzaam. Een eenzaamheid die vaak niet eens meer gevoeld wordt omdat het meisje helemaal verloren is.

 

Heling

 

 Alle heling begint weer met het contact maken met het innerlijke jongetje.

 

Gelukkig is heling volop aan de gang. Zeker in het westen beschikt de mens over steeds meer vrije tijd. En in de vrije tijd mag de mens tegenwoordig gelukkig genieten van het leven. Mannen mogen weer gevoelig zijn, vrouwen mogen carrière maken.

 

Hier is er weer ruimte voor het jongetje om te spelen. En een spelend jongetje roept vanzelf zijn zielenhelft, het meisje weer op.

 

 Dit is de sleutel tot innerlijke heling: de jongen roept het meisje op, het meisje roept de jongen op. Hun gezamenlijke aanwezigheid leidt tot bewustwording van de ziel: het ware zelf.

 

Ook zijn er steeds meer mensen die ontdekken dat wat ze in hun vrije tijd leuk vinden om te doen ook geld kan opleveren. Dan wordt er innerlijk een wonderbaarlijke switch gemaakt: de eigen mannelijk energie wordt niet langer gebruikt in dienst van externe machten, maar in dienst van het jongetje, in dienst van zijn eigen levensvreugde. Dit is een moment van innerlijke heling: de man neemt weer zijn natuurlijke plaats in.

Voor een man is de weg van genezing dus als volgt. Maak eerst weer contact met het jongetje en begin te leven vanuit dit jongetje. Waarschijnlijk doe je dit al in je vrije tijd of tijdens de vakantie. Maak dan geleidelijk aan meer ruimte voor het jongetje, totdat je helemaal leeft vanuit het jongetje. Natuurlijk loop je dan tegen enorme angsten aan. Die angsten vertellen je altijd dat het niet kan, dat het niet mogelijk is, dat het onverantwoordelijk is. Dat je tevreden moet zijn met wat je hebt. Onderzoek dan steeds wat de bron van die angst is. Waarschijnlijk zijn het stemmen vanuit het verleden, van je voorouders. Of stemmen van hen die macht over jou uit proberen te oefenen. Maak dan een keuze. Vraag je af: wil ik mijn mannelijke energie inzetten in dienst van die stemmen, of in dienst van mijn eigen vuur, mijn eigen enthousiasme en creativiteit: het jongetje in je.

 

Wie dien je, wie is jouw meester?

 

Als je begint te leven vanuit het jongetje kom je in contact met onverwachte creatieve bronnen in jezelf. Je blijkt veel meer te kunnen dan je dacht. Je wordt je ook meer bewust van je gevoelens. Stel je daar open voor.

 

Besef dat als je je eigen vuur de ruimte geeft, begint te leven vanuit het jongetje, dat er ook een innerlijke ontdekkingsreis begint.

 

 We zijn één; wij zijn mensen, geen mannen of vrouwen.

 

Die eenwording bereiken we alleen maar als we alle oude ideeën over onszelf, over man en vrouw zijn, loslaten. Door te gaan leven vanuit het jongetje worden we ons vanzelf weer bewust van zijn tweelingzusje: het verloren meisje.

 

Mannen doen vaak allerlei rare dingen om zich meer contact te maken met hun gevoel. Praatgroepen en dergelijke. Soms zal dit helpen, maar het is niet de meest natuurlijke weg.

 

 De natuurlijke weg is: ga doen wat je leuk vindt. Laat het jongetje weer spelen, laat het vuur weer branden. Als dat gebeurt gaat het gevoelsleven vanzelf opbloeien. Het jongetje roept het meisje op.

 

De voetballer geniet van een mooie sierlijke schijnbeweging, de schaker van een schitterende combinatie. Het jongetje dat opgaat in zijn spel maakt een diep contact met het meisje. Het contact met de intuïtie kan heel diep worden, de schoonheidsgevoelens intens. Dit blijft, en gaat zich uitbreiden naar alle levensgebieden.

 

Het meisje is er weer. De wond is aan het genezen.

 

De innerlijk heling heeft natuurlijk ook gevolgen voor de wereld om ons heen. Als de mannelijke energie zich laat misbruiken door allerlei oude machtsstructuren handelt hij niet in harmonie met de ons omringende wereld. Het gevolg is verwoesting van onze natuurlijk leefomgeving: de planeet aarde. Door weer te gaan luisteren naar ons innerlijke vuur, stemmen we de mannelijk energie weer af op de ziel. Op het nivo van de ziel is er harmonie, daarom zullen verlangens die vanuit de ziel komen altijd in harmonie zijn met onze leefomgeving. Als we weer gaan handelen vanuit de ziel zal dit dan ook altijd tot herstel leiden van onze leefomgeving, van het dieren- en plantenrijk, van de aarde zelf. Oude op angst gebaseerde structuren, die streven naar bezit en macht, zullen vanzelf afbrokkelen omdat ze niet langer ondersteund worden door de mannelijke energie.

 

Tot slot dit.

 

Veel mannen klagen er over dat ze het zo moeilijk vinden om vrouwen te begrijpen. Dit is natuurlijk niet het echte probleem, het probleem is gebrek aan zelfkennis.

 

We zijn niet man of vrouw, we zijn mens. Door weer contact te maken met het jongetje wordt de man zich ook bewust van zijn vrouwelijke kant, hierdoor leert hij zichzelf als mens zien; een wezen dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke omvat.

 

Dan zal hij niet langer moeite hebben om vrouwen te begrijpen. Vrouwen zijn namelijk ook mensen. 


© Gerrit Gielen

www.gerrit-gielen.net