Kijk in de ogen van God en zie je Zelf ♥ Davy Diekstra ♥ Lichtwerkers Nederland

Heb jij een antwoord op de vraag wie jij bent? Het kan heel verhelderend zijn om hier nu even bij stil te staan en voor jezelf hier nu een antwoord te formuleren. Het is namelijk heel wijs om buitengewoon respectvol met jezelf om te gaan alsof je te maken hebt met een klein kindje, zodat je voor jezelf de maximale persoonlijke groei garandeert. Deze groei zal dan ook merkbaar zijn in jouw dagelijkse leven en veel meer veranderingen teweeg brengen dan leuke spreuken uit je hoofd te leren die je vroeg of laat met moeite herinnert. 

 

Ondanks dat dit op een bepaalde manier de hoogste spirituele leer is, heb je hier geen voorkennis voor nodig en hoef jij jezelf alleen maar bewust te zijn dat dit geen leerproces is maar een proces waarbij je jezelf weer herinnert wie je daadwerkelijk bent. 

  

Lang geleden hoorde een man op de markt iemand vragen om het beste stukje vlees. De verkoper antwoorde ''Ieder stukje vlees is het beste stukje vlees''. Toen de man dit antwoord hoorde werd hij als een donderslag bij heldere hemel verlicht. 

 

Er zijn zoveel mensen op zoek naar verlichting en al zo lang zoekend. Net zoals de marktverkoper hoop ik dat er een einde komt aan jouw zoektocht wat ruimte maakt voor vreugde.

 

Het lichaam

 

Het spiegelbeeld in de vele spiegels tegenwoordig is voor veel mensen het antwoord op de vraag wie ze zijn. Ze wijzen naar hun spiegelbeeld of de vele foto’s op social media en zeggen ''dat ben ik. ''

 

Het klompje cellen dat ooit begon door de samensmelting van een eicel en spermacel wat is uitgegroeid tot jouw lichaam nu, is het gevolg van een wonder. Voedsel van over de hele wereld, water van over de hele wereld en zuurstof van over de hele wereld, etc., zijn samengekomen en hebben jouw lichaam gevormd. 

 

De stof van de aarde is tijdelijk jouw lichaam nu. Dit proces wat we het lichaam noemen, creëert miljarden cellen per dag en er sterven miljarden cellen per dag. Je huid, organen, botten, etc. zijn helemaal nieuw iedere paar weken of maanden volgens onze wetenschap. 

 

Volgens de wetenschap heb jij ook nog eens controle over jouw eigen lichaam en jouw celdeling


Jouw unieke DNA is als een springveer die je kunt indrukken en uitrekken. Hoe meer deze is uitgerekt des te gezonder je bent en des te vrolijker je bent des te meer uitgerekt je DNA is. Het tegenovergestelde is geconstateerd als je boos, haatvol, depressief, gestrest, etc., bent. 

 

Jij bepaalt dus de kwaliteit van jouw DNA die wordt gekopieerd in de miljarden cellen per dag. Zie je dat jij dus blijkbaar niet je lichaam bent maar dat wat het lichaam creëert?

 

Oude wetenschap zei dat Darwin gelijk had met zijn evolutietheorie wat nog aan onze kinderen op school wordt geleerd. Door overleving van de sterkste door natuurlijke selectie is uiteindelijk ons lichaam ontstaan. We leren onze kinderen dat we toevallig bij elkaar zijn gefokt door de eeuwen heen.

 

Doordat we tegenwoordig de DNA kunnen zien, weten we dat Darwin het fout had. Alle dieren ‘onder’ ons hebben 24 chromosomen en wij mensen hebben er 23. Dit is contra de Darwin theorie en wordt the missing link genoemd in de biologie. Verder is ook gebleken dat de natuur is gebaseerd op samenwerking en niet op concurrentie. 

 

Doordat religies aan het afsterven zijn sinds de komst van de wetenschap en speciaal de Darwin theorie, is deze theorie een soort nieuw geloof geworden waar de mensheid de samenleving op heeft gebaseerd. Deze concurrerende samenleving die helemaal van God los is, werkt voor geen anderhalve meter en lijkt de wortel van het onbenoembare leed op de aarde. 

 

De grenzen die jouw lichaam lijkt aan te geven,  zijn ook door de wetenschap weerlegd en blijkt er geen duidelijk punt te zijn waar jij begint en de ander ophoudt. Alles lijkt met elkaar verbonden en is wetenschappelijk logisch. Voor de Big Bang die het universum maakte was er een hele hete knikker. Deze knikker, zo groot als een erwt bevatte alle materie die ons universum nu is en wij zijn. 

 

Aan de hand van jouw DNA komt nu het wetenschappelijke bewijs dat jij een lichtwerker bent en hoe belangrijk jouw vreugde is voor het hele universum, wat ooit zo groot als een erwt was.

Wetenschappers creëerde een vacuüm. Een vacuüm is niet leeg want er zijn altijd nog hele kleine lichtdeeltjes aanwezig, de deeltjes die de basis zijn van alles. Deze lichtdeeltjes worden Fotonen (Oudgrieks: φῶς, phōs, licht) genoemd en zijn elementaire deeltjes uit het standaardmodel van de deeltjesfysica. Ze hebben geen rustmassa en bewegen zich in vacuüm met de lichtsnelheid voort. Licht en alle andere elektromagnetische straling bestaat uit fotonen. Het foton is het ijkboson dat de elektromagnetische kracht draagt. Deze deeltjes bewegen willekeurig in dit vacuüm. 

 

❥ Dit is belangrijk omdat de volgende stap was het toevoegen van menselijke DNA in het vacuüm. Tot de verbazing van de wetenschap gingen de lichtdeeltjes meebewegen met de DNA en bleven dat doen toen de DNA er niet meer was. 

 

Jij controleert dus hoe de springveer van de DNA eruit ziet door jouw houding en daarmee dus ook hoe de lichtdeeltjes zich gedragen waar alle materie van is gemaakt. Jij werkt met het licht of je dit nu weet of niet lieve lichtwerker. Deze blog is als een vuurtoren die jou veilig naar jouw ware vreugde wenst te leiden en hopelijk begrijp je nu hoe belangrijk je bent. 

 

Het gesprek met wie je werkelijk bent

 

Nu je weet hoe belangrijk het is om je goed te voelen, ben je eigenlijk ook niet verder want ergens is alles wat je doet, door jou gedaan in de hoop je beter te voelen. Zelfs de vele zelfhulpboeken kunnen je hier niet verder helpen omdat de auteurs zelf niet buitengewoon relaxed en vreugdevol zijn. Ook al zijn hun boeken bestsellers, beantwoorden ze de vraag hoe het met hun gaat met: “Het gaat wel.” Als er een verklaring komt voor het ontbreken van vreugde komt er een echo van de buitenwereld over de doden, zieken, gedrag van familie of zelfs de stand van de planeten. 

 

Er lijkt een eindeloze garderobe te zijn met slachtoffer rollen die mensen vaak tot aan hun sterven niet meer uitrekken. Dit kan heel lastig zijn om te observeren, zeker als je weet dat deze negatieve houding de DNA indrukt en alleen maar fijn is voor de mensen die drugs maken en dat medicijnen hebben genoemd. Deze mensen zijn helaas nog steeds zo machtig dat ze alle nieuwsberichten bewust negatief houden voor hun winsten.

❥ Mocht jij je ooit hebben afgevraagd waarom er geen goed nieuws is, heb je hier een antwoord; Het indrukken van de DNA van mensen is een duizenden miljarden business. 

 

Er is ook wetenschappelijk aangetoond dat wij het gedrag van de kleine lichtdeeltjes beïnvloeden door alleen maar te observeren. Dit bekende dubbele slit experiment toont aan dat jij veel machtiger bent dan je mogelijk is vertelt. Het bekende placebo effect heeft alle zieken in de wereld al eens genezen en is het gevolg van een verandering in de observatie van de persoon in kwestie.

Zo machtig ben jij ook

 

Ook hier wordt weer bewust gebruik van gemaakt door mensen die jouw onwetendheid willen gebruiken om je ziek te maken, een cliënt te maken op vele verschillende manieren. Reclames die je vertellen waar je last van moet krijgen op welke leeftijd zijn een duidelijk voorbeeld van een tegenovergesteld placebo hypnose. 

 

❥ Jezelf goed voelen of in ieder geval beter voelen kan gelukkig in deze tijd al met één druk op de knop. Namelijk die van jouw afstandsbediening die het nieuws en de reclame uitzet :-)

De meeste mensen zijn zo verslaaft aan de TV dat ze dat niet kunnen, maar andere gaan bewust over op on demand programma’s zoals Netflix en Gaia en bevrijden zichzelf van de reclame hypnose en news hypnose waar duizenden miljarden aan wordt uitgegeven omdat het nu eenmaal geniaal werkt bij de slapende mens. 

 

Hopelijk zie jij nu ook dat er niets belangrijker is dan jezelf goed te voelen voor jezelf en voor al het andere. Als dit je nu bewust is, is er de vraag waar de goede en nare gevoelens vandaan komen en hoe jij hier jouw meesterschap kunt claimen.

 

In praktisch alle religies in onze geschiedenis is er één rode lijn te vinden, namelijk dat mensen een ziel hebben en dat deze eeuwig is en verder leeft na de lichamelijke dood. Met je ware zelf in de titel van deze blog wordt de ziel bedoeld en dit wordt nu buitengewoon belangrijk omdat hoe jij je voelt het gevolg is van de mening van de ziel over de gedachten die jij denkt.

 

Dit verandert alles en legt alle macht bij jou en jouw innerlijke proces


Jouw vreugde is afhankelijk van de gedachten die jij kiest en de mening van de ziel over die gedachten. Samen met jouw intuïtie is dit de belangrijke sleutel voor meesterschap over het proces leven dat jij bent. Of beter gezegd: het leven en de weg die jij bent.

 

Voordat we hier dieper op ingaan gaan we God terecht belachelijk maken voor de herprogrammering van jouw onbewuste.

 

Bizarre programmering

 

De programmering waarmee de ouderen in onze samenleving zijn opgegroeid is best bizar. Voor velen is het niet meer voor te stellen dat je geen relatie mag hebben met iemand van een ander geloof of dat je alleen maar op een school of sportclub mag met hetzelfde geloof. 

 
Er wordt geloofd in een God die kinderen en volwassenen straft door ze eeuwig te laten branden in de hel na de fysieke dood. Iedereen met een gezond verstand weet dat een liefdevolle moeder een ''stout'' kind niet in de oven zal verbranden. Toch is er eeuwen lang de illusie gewekt dat de zogenaamde God - waarvan gezegd wordt dat hij liefde is - en ons een vrije wil heeft gegeven - eigenlijk een sadistische klojo is en je vol bestraft als je niet doet wat hij goed acht.

 

Als je goed observeert is het niet zo moeilijk om te zien dat deze onzin is verzonnen door mensen die andere mensen wilden controleren om hun geld te jatten zoals altijd en er geen waarheid in te vinden is. 

 

Hier in het Westen zijn er vooral veel christelijke geloven maar heel weinig echte Christenen. In al deze verschillende stromingen waar Jezus het grote pop idool is, zijn de woorden van Jezus duidelijk:

❥ “Ik ben de zoon van God en jij ook”
❥ ”Wat ik ben, ben jij ook”
❥ ”Dit en meer zul jij ook doen.”

Verlichte mensen herken je dan ook aan hun gelijkheid aan Jezus, hun broer en zijn zeker wel te vinden in de verschillende religies maar worden meestal verstoten of vertrekken zelf omdat ze geen behoefte (meer) voelen om te controleren. 

 

Zelfs vandaag de dag nog wordt kinderen wijsgemaakt dat ze niet goed genoeg zijn omdat er ooit een vrouw is geweest die een stukje fruit heeft gegeten. Diep in je onderbewuste zit dan vaak de gedachte niet goed genoeg te zijn, zondig te zijn, bevlekt te zijn, etc.. Je gevoel is de mening van de ziel over de gedachten die je denkt en jouw ziel weet dat jij (het kind van) God bent, omdat de ziel zelf één is met de soep die God wordt genoemd.

❥ Dus ergens diep in je onbewuste wordt de DNA flink in elkaar gedrukt.

Begin je het te begrijpen?

 

Natuurlijk is het verhaal van Adam en Eva een sprookje maar wel een hele mooie beeldspraak. Als we de getikte mannelijke controle beluste interpretaties weghalen, is het makkelijk om tot de conclusie te komen dat Eva, de vrouw het meest prachtige is wat de mensheid is overkomen en Eva ons allemaal de vrije wil heeft gegeven. 

 

Wetenschappelijk is aangetoond dat er een dierlijke mens was met 24 chromosomen en er iets buitengewoons moet zijn gebeurd om daar een mens van te maken met 23 chromosomen mét een vrije wil, opzoek naar zingeving.

Nadat de vrouw Eva ons van een dierlijke mens veranderde in een mens met een vrije wil, traden er psychologische veranderingen op. Het gevoel van eenheid verdween en de afgescheidenheid maakte zich kenbaar door schaamte voor de naaktheid en schuldgevoelens naar God. 

 

Er zijn verschillende vormen van liefde, zoals de romantische liefde, de liefde voor familie, de liefde voor dieren, planten, de aarde maar de hoogste liefde die we kennen is die van een moeder voor haar kind. Vreemd genoeg zijn alle religies van over de hele wereld, het ergens over eens - ondanks dat ze elkaar allemaal uitmoorden - namelijk: dat God, liefde is. Deze liefde gaat ver voorbij die van een moeder voor haar kindje en garandeert ons allemaal dat we ECHT een vrije wil hebben en een hel niet kan bestaan. 

 

Het sprookje van Adam en Eva gaat niet over iets dat wat ooit was, maar veel meer over de psychologische toestand van mensen hier en nu. Vol met schaamte zich aan het verstoppen voor God, voor Liefde en leven meestal gierige, angstige en liefdeloze levens omdat ze deze onbewuste programmering niet door hebben. Vaak hoe rijker ze zijn des te kleiner de kans dat ze dit kunnen veranderen omdat ze hieraan hun identiteit aan ontlenen. Ze denken dat het is wie ze zijn terwijl het niets meer is dan een gedachte. De mening van de ziel over deze gedachte is niet positief, dus geen goed uitgerekte DNA, etc., etc., etc.. Compassie voor deze mensen is natuurlijk de enige goed voelende optie hoewel “lekker puh” best even mag maar niet te lang als jij zelf je DNA uitgerekt wenst te houden.

 

Goddelijke Genialiteit

 

Stel je eens voor dat jij pure liefde bent. Dit hoeft niet moeilijk te zijn omdat dit is wat je bent. Alleen jij bestaat, er is niets anders. Er is alleen maar licht. Je bent en bent eigenlijk niet, omdat er niets anders is om in relatie mee te staan. 

 

Omdat er buiten jou niets is omdat alleen jij bent, kom je op het idee om een deel van jezelf kleiner te maken en het idee te geven dat het afgescheiden is zodat jij jezelf kunt waarnemen. Als het dan gelukt is en een deel van jou bestaat zonder dat het weet dat het God is, met hoeveel bewondering zou je er dan naar kijken?

Natuurlijk maak je geen hel om een deel van jezelf te straffen voor hoe jij het zelf hebt gemaakt. Toch?

 

❥ De vrije wil betekent dan ook voor dat deel van jezelf, dat het zelf de weg naar huis zal moeten vinden door gebruik te maken van diezelfde vrije wil. 


Het zal zich de liefde die het altijd al was weer moeten herinneren, de ziel, het ware zelf. Met het gevoel als kompas, de voorvaderen als intuïtie en gidsen en engelen en natuurlijk de ziel, heb jij alle mogelijkheden gegeven als dit deel van jezelf klaar is om zich te transformeren van een alles kapotmakende rups tot een prachtige vlinder. 

 

Onvoorwaardelijke liefde komt bijna niet voor in onze samenleving en is op een bepaalde manier voor ons niet te begrijpen. Daarom is een antwoord op de vraag wie of wat jouw ware zelf is, je ziel, wat God is niet te beantwoorden. Gelukkig kunnen we wel de intentie van ons ware zelf voelen. Deze intentie is het hoogste gevoel van liefde wat jij je kunt voorstellen. 

 

Het is voor ons ook niet mogelijk om de eeuwigheid te begrijpen hoewel de meeste mensen nu wel weten dat ze eeuwig zijn. Vele levens al hebben geleefd en de eeuwigheid nog voor hun hebben. Ook hier sluiten zich al heel veel wetenschappers aan die hebben aangetoond dat kinderen hun vorige levens herinneren of dat mensen die tijdelijk dood waren wel degelijk bewust waren, ondanks dat dit fysiek onmogelijk is. Hier is zeer veel documentatie over en het boek “eindeloos bewustzijn” is een prachtig voorbeeld. Er zijn ook veel mediums die contact maken met overledenen en dit is al zo normaal dat er verschillende TV series van zijn gemaakt. 

 

Wetenschappelijk is de ziel ook nog eens meetbaar


21 gram is ongeveer het gewicht dat uit je lichaam verdwijnt bij het sterven en staat ook bekend als het gewicht van de ziel. De Dalai Lama is een beroemde spiritueel leider die al vele levens terugkomt om deze taak op zich te nemen. 

 

Dit terugkomen of reïncarneren is in vele culturen heel normaal en dat was het in het Westen ook. De leiders en de kerk in het Westen hebben ervoor gekozen om reïncarnatie af te schaffen omdat ze het volk niet bang genoeg konden krijgen om te gehoorzamen. Mocht deze informatie voor jou lastig zijn omdat jouw omgeving jou iets anders heeft wijsgemaakt, dan weet je nu dat het alleen maar een echo was van duistere types duizenden jaren geleden. 

 

❥ Het leven op aarde is als een spirituele kleuterschool tot mensen begrijpen dat de vrije wil er is om voor Liefde te kiezen. Het antwoord op jouw spirituele reis is zo simpel dat bijna iedereen deze over het hoofd ziet, hoe geniaal is dat?

 

Gevaarlijk goed nieuws

 

Nu je weet hoe belangrijk je bent en hoe belangrijk het is om je goed te voelen, is er de kans dat de frustratie ''dat het nog niet lukt'' de DNA verder in elkaar drukt met alle gevolgen van dien. Daarom worden vrouwen vaak wat ouder omdat ze dichter bij hun gevoel staan, de ziel en dus de DNA beter uitrekken.

 

Ergens is het praktisch niet mogelijk om van relatief negatief en angstige gedachten naar pure positieve gedachtes te gaan. Daarom werkt meditatie hier goed omdat het de gedachtestroom stopt. Egoïsme is hierin de sleutel en super belangrijk. Dit is je vaak afgeleerd, door je omgeving en zelfs door je moeder omdat die het belangrijker vinden dat je doet wat goed voelt voor hen, dan dat je doet wat goed voelt voor jou. 

 

Hier heb jij je mannelijke energie voor nodig of je nu man of vrouw bent. We zijn allemaal Yin en Yang. De mannelijke energie is dat wat IK zegt en je de kracht geeft om jezelf alleen nog maar te focussen op dat waar je vrouwelijke energie het mee eens is; dat wat uniek voor jou goed voelt. 

 

Hiermee breek je met de hele wereld buiten je en creëer je als het ware de cocon die een rups maakt


Omdat het contact met de ziel in deze fase veel helderder is, voel jij je ook veel slechter als je gedachtes kiest waar de ziel niet aan mee doet. Suïcidaliteit en waanzin kunnen dan voor even heel dichtbij en verleidelijk zijn.

 

❥ Jij bent dat idee van God om zichzelf te ervaren en het perspectief van die liefde, jouw ziel, jouw ware zelf is altijd met je in verbinding via je gevoel.

Daarom voel jij je zo rot als je iemand haat, hoe terecht dat ook omdat de ziel daar niet aan meer kan doen. En daarom voelt verliefdheid zo fantastisch omdat jouw gedachten en die van de ziel dan zo dicht bij elkaar liggen. 

 

De goede gevoelens hadden niets met je geliefde te maken en de slechte gevoelens niet met de persoon die terecht jouw haat verdiende.

❥ De gevoelens die je ervaart zijn altijd de dialoog met je ware zelf en de kwaliteit van die gevoelens bepalen de kwaliteit van jouw lichaam en omgeving. 

 

Niet weten als Kracht

 

We hoeven niet te weten hoe een vliegtuig precies werkt om deze te gebruiken voor een heerlijke vakantie. We hoeven niet te weten hoe de WiFi werkt om daar plezier aan te beleven. We hoeven niet te weten wie er eerst was, de kip of het ei om van een heerlijk ontbijt te genieten. We hoeven dus ook niet te weten wie/wat God, je ziel, jouw ware zelf is om een vreugdevol leven te hebben. 

 

Scheidt het kaf van het koren in jezelf en voel welke gedachten goed voelen en welke niet, en volg dan de goede gedachten


Zeg innerlijk sorry, tegen iedereen die jij als schuldige had bestempeld en die jij verantwoordelijk had gemaakt voor de nare gevoelens die je ervaarde. De enige reden dat jij je naar voelde, is omdat de ziel een andere mening had over diezelfde persoon. Zo breek je uit de cocon die gemaakt is van minderwaardigheidscomplexen, angst voor de dood en onwetendheid. Hopelijk heb je nu alle middelen om God in de ogen te kijken en daadwerkelijk jezelf te zien.

 

Davy Diekstra
www.lichtwerkersnederland.nl

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.