Jeshua over seksualiteit, lust en liefde ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Dialoog Pamela Kribbe en Jeshua

 

 

Pamela: Jeshua, wat is seksuele energie? Is het een drift die beteugeld moet worden omdat die onpersoonlijk is en blind uit is op bevrediging? Ik kreeg laatst twee vragen van mannen over lust: de eerste vroeg hoe hij moest omgaan met hevige seksuele begeerte en de ander bezocht prostituees en kon dat niet loslaten. Beiden worstelden met hun situatie. Kun je daarop ingaan?

 

Jeshua: Seksualiteit is een vitale levensenergie die verantwoordelijk is voor de schepping van de natuur. Er is een mannelijke en een vrouwelijke stroom in de schepping die van nature naar elkaar toe bewegen om zich te verenigen, hetgeen resulteert in nieuw leven. Niet alleen uiterlijk, door de geboorte van kinderen, maar ook innerlijk bevruchten de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar.

 

Ze kunnen niet zonder elkaar omdat ze twee onlosmakelijke delen van een geheel zijn.

 

De grote vergissing die mensen maken als ze zich meegesleept voelen door seksuele begeerte is dat ze hun ik-zijn, hun vrijheid, ontkennen. Door het intense verlangen lijkt het of ze geen keuze meer hebben. Volwassen seksualiteit laat de instinctieve impulsen van het lichaam versmelten met een bewustzijn dat in staat is te kiezen. Je wordt dan niet geleefd door je seksuele begeerte maar je beslist zelf wat je ermee doet. Vanuit de onderste chakra’s geeft deze levensstroom je kracht, vitaliteit en enthousiasme, en door de hogere chakra’s heen wordt de seksuele stroom verfijnder en creatiever. Je verbindt de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf als je deze kracht volledig omarmt. Dus de seksualiteit rust dan in een bewust en geaard ik.

 

Pamela: Dat is zeldzaam denk ik, want de meeste mensen ervaren seksuele begeerte toch als iets dat hen wegtrekt van zichzelf. Iets waar ze weinig greep op hebben.

 

Jeshua: De meeste mensen hebben geen vrije verhouding met hun eigen seksualiteit. Het is toch nog iets verbodens (vanuit de moraal en religies van het verleden). Als je iets verbiedt dat zo centraal is voor het leven, dan komt het in donkerder gedaante bij je terug. Het is beter om seksualiteit van meet af aan als iets natuurlijks te presenteren aan kinderen. Dan verliest het dat aureool van het verbodene.

 

Pamela: Is dat dan niet al zo?

 

Jeshua: Nee, want je kunt het zo wel presenteren in het onderwijs of in boeken, maar het gaat erom dat dit ook echt zo gevoeld wordt door de mensen die het overbrengen. Alleen mensen die hun eigen seksualiteit op een natuurlijke wijze omarmen en belichamen, kunnen goede leermeesters zijn op dit gebied.

 

Pamela: En dat is dus zeldzaam?

 

Jeshua: Ja. Er is veel schaamte op dit gebied. Dat heeft ook met intimiteit in het algemeen te maken. Seksualiteit gaat op natuurlijke wijze samen met emotionele intimiteit. Maar dat betekent dat je open en eerlijk met elkaar moet zijn wil je de seksuele stroom op vreugdevolle wijze delen met elkaar. En die intimiteit is niet vanzelfsprekend.

 

Pamela: Maar je kunt dus seks beleven op een vreugdevolle manier, waarbij begeerte en intimiteit samengaan en je je ook niet verliest in het contact, dat je een ik blijft dat keuzes maakt.

 

Jeshua: Dat klinkt heel ingewikkeld zo. Waar het om draait is dat je het gevoel hebt dat seksualiteit een deel van jou is dat je mág hebben, dat bedoeld is om jezelf uit te drukken, in contact met een ander maar ook in het genieten van je eigen lichaam en sensualiteit. Zodra het als “eigen” voelt, trekt het je niet weg van jezelf.

 

Pamela: Wat zou je tegen die twee mannen zeggen?

 

Jeshua: Als je lust als overweldigend ervaart, dan onderdruk je deze tegelijk. Je zegt er tijdelijk nee tegen en als een grote golf die de tijd heeft gehad zich te verzamelen, rolt de begeerte vroeger of later door je heen en voelt als overweldigend. Als je je begeerte niet onderdrukt maar er ja tegen zegt, sta je jezelf toe die begeerte helemaal te voelen. Dan kun je onderscheiden tussen het puur lichamelijke verlangen naar seksuele bevrediging en het emotionele verlangen naar samenzijn met een vrouw.

Dit tweede verlangen geeft de grootste pijn, want er is in mannen vaak een grote behoefte aan emotionele intimiteit, omdat ze zijn vervreemd van hun eigen gevoelens, hun eigen vrouwelijke energie. Ze hebben dus eigenlijk behoefte aan een dieper contact met de vrouwelijke energie, en ze vertalen dit als een intense behoefte aan seks, maar als ze zouden onderscheiden tussen de lichamelijke en de emotionele behoefte, dan zouden ze kunnen beginnen zelf in de emotionele behoefte te voorzien, door meer contact te maken met hun gevoel en daar uiting aan te geven.

 

Pamela: Is seksuele begeerte in mannen sterker dan in vrouwen?

 

Jeshua: Ja, in het algemeen wel. Dit is een natuurlijk gegeven vanuit de mannelijke lichamelijkheid, maar er is ook sprake van de genoemde verstrengeling tussen lichamelijke en emotionele verlangens. De mannelijke begeerte kan onnatuurlijk worden vergroot als een man onvoldoende contact heeft met zijn gevoelens, zijn eigen vrouwelijke energie.

 

Pamela: Maar vrouwen hebben toch net zo’n groot emotioneel verlangen naar contact en nabijheid als mannen?

 

Jeshua: Ja, maar vrouwen erkennen dit makkelijker. Ze zoeken emotioneel contact ook vaker op in hun relaties met anderen, of dit nu vriend(inn)en, familie, collega’s of partners zijn. Ze hebben behoefte aan het uitspreken van hun gevoelens en het weerklank vinden daarover in andere mensen. Vrouwen zijn socialere wezens wat dit betreft dan mannen.

 

Pamela: Hoe heb jij het ervaren toen je Maria Magdalena voor het eerst ontmoette? Werd je verliefd op haar met alle gevoelens die daarbij horen? Of stond je daar boven en bleef je kalm en gecentreerd?

 

Jeshua: De eerste keer dat ik haar ontmoette, werd ik getroffen door haar uitstraling, die een combinatie was van lichamelijke schoonheid en een bepaalde ongenaakbaarheid die me aantrok. Ze was een mooie vrouw en straalde een soort zelfverzekerdheid uit, een weerbarstigheid die me boeide. Ze was onafhankelijk in haar geest en liet zich niet gemakkelijk dwingen of sturen van buiten. Tegelijk was ze heel vrouwelijk en had ze het vermogen diep door te dringen in de waarheid achter de verschijningsvorm van mensen of situaties. Ze kon iemand diep aanvoelen zonder oordeel. Ze was wijs en een oude ziel.

 

Mijn hart ging open toen ik haar zag en ik voelde iets bekends, iets vertrouwds in haar aanwezigheid. Het contact was er onmiddellijk via onze ogen. Zij voelde het ook. Het was alsof er een afspraak tussen ons bestond en het contact liep meteen heel makkelijk. We praatten samen en er was enerzijds iets heel vertrouwds tussen ons en anderzijds de fascinatie van een man voor een vrouw en omgekeerd. Ik voelde ontzag voor haar en wilde haar beter leren kennen.

 

Pamela: Terwijl je dit vertelt, voel ik ook iets weemoedigs in je toen je haar ontmoette, alsof je voorvoelde dat jullie liefde niet heel lang zou kunnen duren?

 

Jeshua: Ja, dat klopt. Ik voelde meteen de onmetelijke kostbaarheid van wat er zou kunnen bestaan tussen ons, maar ik wist dat mijn leven turbulent zou zijn, dat ik verandering kwam brengen en ik had een zeker voorgevoel over mijn vroege dood. Dus de vreugde van het haar ontmoeten was meteen al vermengd met weemoed.

 

Pamela: Was je verliefd en wilde je steeds bij haar zijn?

 

Jeshua: In het begin wel en we waren toen ook onafscheidelijk, het was ‘meant to be’.

 

Pamela: Wat vond je het mooiste aan de relatie met haar?

 

Jeshua: De vertrouwdheid, de bewondering die ik voelde voor haar, het gevoel van liefde en vertrouwen, de geborgenheid, het kunnen ontspannen in aanwezigheid van een gelijkgestemde.

 

Pamela: Ervoer je in de seksuele relatie met haar dat hart en buik (liefde en lust) verbonden waren?

 

Jeshua: Ja, dat ging vanzelf. Mijn hart was zo open naar haar dat ik mijn lust kon bedwingen in haar aanwezigheid, ik kon me richten naar haar verlangens en dat gaf mij een diepe bevrediging.

Het werkt voor een man het beste als hij de luststroom in zijn lichaam in dienst laat zijn van wat de vrouw wil. Dan zal hij bevredigd worden op een dieper en rijker niveau dan wanneer hij zijn eigen luststroom laat domineren. De mannelijke luststroom is eerder gericht op directe bevrediging, de vrouwelijke luststroom is verbonden met de emoties van de vrouw; die twee zijn meer onafscheidelijk dan in een man. Als een man zich richt op het ritme en de emotie van de vrouw, dan wordt hij opgetild naar een hoger niveau van samenzijn dat ook fysiek meer voldoening zal geven.

Ik ervoer in het seksueel samenzijn met Maria Magdalena de zegening van haar vrouwelijkheid; ik voelde me heel en herboren als we samen waren geweest, en het was veel meer dan een lichamelijke ervaring.

 

Pamela: Wat zou je zeggen is het belangrijkste om zo’n liefdevolle vorm van seksualiteit te beleven?

 

Jeshua: Zo sterk opgaan in elkaar dat je jezelf vergeet en alleen de ander wilt beminnen. Een geopend hart is het belangrijkste. Er is dan eerlijkheid en oprechtheid en dat is de beste garantie dat de afgescheidenheid wegvalt en je heel dicht bij de ander kunt zijn.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net 

Meer over dit onderwerp

 

 

De eerstvolgende online channeling (Engels)

 


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.