Iedereen is een uitdrukking van de Goddelijke Bron ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt de Arcturian Group

 


Dierbare lezers, weet altijd dat het de bedoeling van deze boodschappen is om op alle niveaus hulp te bieden aan hen die daarvoor openstaan. Wij beseffen dat het gewone leven op vele manieren moeilijk is geworden omdat veel waaraan jullie gewend waren niet meer functioneert zoals het ooit deed. Laat het proces voor alles zijn zoals het op dit moment moet zijn om de niet-ontwaakte meerderheid te laten ontwaken – zo niet volledig, dan toch in een nieuw en hoger besef van waar het in het leven om zou moeten gaan.

 

De energie die jullie voelen is steeds intenser geworden nu hoge resonerende frequenties van Licht in contact komen met de lage resonerende en dichte energieën die het denken van de mensheid voor eonen hebben gedomineerd en bepaald, en deze blootleggen. Deze hoge frequentie energie zorgt ervoor dat iedereen zijn keuzes, overtuigingen en doelen in twijfel trekt – het leven in het algemeen zoals zij het altijd geleefd hebben en geloofden dat het was.

 

❥ Het oplossen van het valse is het doel achter wat op dit moment plaatsvindt - de ontmaskering, het ontwaken, de verandering, de weerstand en het ontmantelen van vele, oude, vastgeroeste paradigma's.

Verlies nooit uit het oog dat jullie ervoor gekozen hebben om op dit moment op aarde te zijn, niet alleen om persoonlijk energetisch puin te ruimen, maar ook om te helpen met het zware tillen van het collectieve bewustzijn van de wereld. 

 

Alles verloopt volgens plan, zowel innerlijk als uiterlijk


Vertrouw, en stop met voortdurend te proberen alles te repareren met oud gereedschap. Doen, doen, doen is een driedimensionale activiteit waartoe jullie geprogrammeerd zijn. Echte verandering kan alleen van binnenuit komen, de Bron van creatief denken en nieuwe ideeën. Ga naar binnen voor antwoorden en oplossingen, hoe alledaags het probleem of de kwestie ook lijkt, en wat zich manifesteert zal praktisch zijn en schijnbaar gewoon, maar werkt. 

 

Velen beginnen voor het eerst een gevoel van kameraadschap met anderen te ervaren. Dit is hoe het ontwaken in een bewust bewustzijn van eenheid begint. De realisatie van elke waarheid begint als een kleine barst van Licht in iemands bewustzijn. Dit kleine stapje is in werkelijkheid een enorme stap voor iemand die altijd volledig vanuit driedimensionaal denken heeft geleefd.


❥ Dat kleine barstje Licht zal zich dan beginnen uit te breiden omdat het de Werkelijkheid is en de Werkelijkheid lost automatisch alles op wat anders is dan Zichzelf.

 

Oordeel niet over de inspanningen of het gebrek daaraan van degenen om je heen, want ieder mens moet zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Sommigen moeten nog meer driedimensionale lessen ervaren, terwijl anderen hun lessen hebben voltooid. Onthoud altijd dat ieder mens, ongeacht zijn uiterlijk, een Hoger Zelf en Gidsen heeft. Dit te weten maakt het gemakkelijker om je terug te trekken uit de verleiding om iemand te verlichten die niet verlicht wil worden.

 

❥ Liefde is toestaan en er kan een punt komen waarop je gewoon moet toestaan dat een ander plat op zijn gezicht valt, wat erg moeilijk kan zijn als de ander een geliefde is.


Het is de taak van een spirituele meester om zijn hand klaar te houden om de hand te grijpen die om hulp reikt, maar nooit om naar beneden te reiken en iemand schoppend en schreeuwend uit de door hem gekozen goot-ervaring te trekken. Er zijn gelegenheden waarbij een interventie op zijn plaats is, maar alleen wanneer de mensen om de persoon heen intuïtief aanvoelen dat hij/zij werkelijk hulp wenst.

 

Ken de waarheid over ieder individu dat je ziet, waarvan je je bewust wordt of waarmee je in wisselwerking staat, ongeacht hoe ‘spiritueel slapend’ ze ook lijken te zijn. Dit betekent dat je jezelf nooit mag laten gebruiken, intimideren of misbruiken in de valse overtuiging dat je geduldig, liefdevol of spiritueel bent. Geëvolueerde en spiritueel bewuste mensen zijn mondig, niet bang om liefdevol maar vastberaden hun waarheid te spreken en in staat om de nodige maatregelen te nemen, maar daarbij nooit uit het oog verliezend dat zij en de andere betrokkenen spirituele wezens zijn. 

 

Velen zijn nog niet in staat de stille wegen van vrede en liefde te begrijpen en interpreteren deze kwaliteiten ten onrechte als zwakheid. Zij reageren vaak met woorden en daden in angstige pogingen om hun geloofssysteem van afscheiding en het leven zoals zij dat kennen in stand te houden. Mettertijd zal iedereen onvoorwaardelijke liefde leren kennen, want dat is de werkelijkheid.

 

Sommigen van jullie zullen ontdekken of hebben al ontdekt dat anderen, vaak een vreemde of iemand van wie je het het minst verwacht, zich tot je aangetrokken voelen om vragen te stellen over de waarheid, wat je gelooft, of wat je zou doen aan een bepaalde kwestie.

❥ Dit komt omdat ze jouw energie voelen, zich erop kunnen afstemmen en spiritueel klaar zijn voor meer.

Geef spiritueel “babyvoedsel” aan beginners en spiritueel “vlees” aan degenen die er klaar voor zijn. Een diepe waarheid geven aan iemand die er spiritueel nog niet klaar voor is zal hen alleen maar verwarren of zelfs afwijzen. Vertrouw altijd op jouw intuïtie om je in deze zaken te leiden.

 

Elke gedachte die je denkt en elke valse overtuiging die je koestert wordt deel van het collectief


Daarom adviseren wij om het kijken naar nieuws en driedimensionale betrokkenheid bij uiterlijke zaken te beperken, want als je dit doet voeg je alleen maar oude energie toe aan het collectieve bewustzijn dat je hoopt te verlichten.


❥ Onderzoek je eigen persoonlijke overtuigingen en je zult ontdekken dat je nog steeds overtuigingen van het collectief koestert die niet langer je huidige en meer geëvolueerde staat van bewustzijn dienen.

Onthoud dat er geen on-uitgedrukt bewustzijn is en dat elke kleine overtuiging die je hebt zich op een bepaald moment op de een of andere manier zal manifesteren omdat jullie scheppers zijn.

 

Jezelf toestaan om verwikkeld te raken in goed en kwaad, goed en slecht van de uiterlijke scène, voegt alleen maar toe aan of vergroot de inhoud van het driedimensionale collectief.

Dit betekent echter niet dat je je ogen sluit voor de problemen en vraagstukken van de wereld.

❥ Je ziet ze, bent je ervan bewust en ontkent of verzet je er niet tegen, maar observeert ze vanuit een plaats van hoger bewustzijn, één die de realiteit kent die aan alle verschijningen ten grondslag ligt. Wanneer je dit doet voeg je licht toe aan het collectief in plaats van meer van het valse.

 

Er zijn er die speciaal geïncarneerd zijn om een actieve rol te spelen in de wereldpolitiek, wetgeving, godsdienst, geneeskunde, onderwijs, leger, wetenschap, enz. Deze zielen zijn hoogontwikkeld en sterk genoeg om scheuren van Licht te openen in de dichtste gebieden. Sommigen zijn ernstig mishandeld, zelfs gedood voor hun pogingen om de status quo te veranderen, maar velen blijven werken aan vrede en verandering, juist naast diegenen die nog volledig verstrikt zijn in oude energie. Als jij één van hen bent, weet je wie je bent en eren wij jou voor je kracht en moed. 

 

Houd eenvoudig en stil het Licht vast in de wetenschap dat je het met je meedraagt waar je ook gaat


Het Licht van een geëvolueerd bewustzijn kan een baken zijn voor hen die worstelen om de “stormen” te overleven die nu plaatsvinden. Veel geëvolueerde individuen geloven ten onrechte dat zij niets doen en vragen zich af waarom zij geen “spirituele” baan hebben gekregen. Elke gedachte die je denkt, elke plaats waar je gaat en elke persoon waarmee je in contact komt, wordt door jou spiritueel gediend omdat het Licht van jouw bewustzijn jijzelf bent. Dit is de werkelijke betekenis van Lichtwerk.

 

De kunstenaar die schoonheid aan anderen laat zien is een Lichtwerker. De boer die liefdevol zorgt voor gezond en heilzaam voedsel is een Lichtwerker. De leraar die geduldig haar/zijn studenten dient, is een Lichtwerker. Een echtgenote en moeder die voor haar gezin zorgt, is een Lichtwerker. De vuilnisman die zijn werk met liefde en zorg doet, is een Lichtwerker.

Iedereen die doet wat hij doet vanuit liefde en een gevoel van eenheid is een Lichtwerker. 

 

Iemands staat van bewustzijn bepaalt wat hij in de wereld brengt


Laat alle overgebleven concepten los over “heiligen”, spirituele leraren, priesters en goeroes, helderzienden en genezers die “speciaal” zijn, heiliger, beter dan jij. Het is waar dat sommigen een hoog niveau van spiritueel bewustzijn hebben bereikt en zeer ontwikkeld kunnen zijn, maar anderen hebben dat niet. Iedereen is een uitdrukking van de Goddelijke Bron – God, want niets anders bestaat.

Dit was de boodschap van Jezus, maar de mensen toen en nu begrepen het niet en begonnen en vereren nog steeds de man terwijl ze de boodschap vergaten.

 

Wij zien zovelen van jullie worstelen met de spirituele waarheid in het licht van wat jullie zien gebeuren in de uiterlijke wereld. Laat de uiterlijke wereld doen wat ze moet doen dierbaren, terwijl jullie blijven vasthouden aan je centrum. De dingen die je leest of waarover je hoort zijn niet de jouwe tenzij je ze binnenbrengt en ze de jouwe maakt. Sta anderen toe hun weg te banen door wat zij moeten verwerken. 

 

De meesten van jullie hebben de nodige driedimensionale ervaringen opgedaan, het werk gedaan, en zijn niet alleen maar geïncarneerd om een bevredigend driedimensionaal leven te leiden. Jullie kwamen eerder om het wereldbewustzijn naar nieuwe niveaus van bewustzijn te tillen, maar jullie kunnen dit niet doen als je het probeert te doen vanuit hetzelfde niveau van denken dat in de eerste plaats het driedimensionale geloofssysteem creëerde. Jullie 'moeten' naar buiten komen en los zijn van datgene waarvan jullie weten dat het oude energie is.

 

Laat vorige overtuigingen over het feit dat het je plicht is om alles en iedereen te herstellen, los. Jullie zijn niet langer in die staat van bewustzijn, maar velen van jullie hebben het moeilijk om deze overtuiging te overstijgen omdat jullie in vele levens werd geleerd dat het jullie taak als goed mens is om alles en iedereen te redden, te repareren of te genezen die niet overeenstemt met jullie of met de huidige gedachte over wat waar en juist is. 

 

Vertrouw erop dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt en weet dat elke ziel op een reis van ontwaken is en er uiteindelijk zal komen. De conflicten, verwarringen en chaos die op dit moment plaatsvinden zijn allemaal facetten van de verschuiving van de aarde naar hogere dimensionale energie. Alles verloopt volgens plan, twijfel hier nooit aan. 

 

Vertrouw, laat toe, en ZIJN.

 

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

  Speciale dank voor de vertaling
Martien van wakkeremensen.org
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief