Er gebeuren vreemde dingen - 4

 

Lee Carroll channelt Kryon

Healing Wednesday. Odd Things Happening. Vertaald vanuit het Engels, mei 2024

Gegroet, Dierbaren, ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

 

Is de mensheid aan het evolueren? Is de mens eigenlijk nog steeds in evolutie?

 

Als we het over evolutie hebben, wat betekent het dan als je dat woord hoort?  Normaal gesproken zou je het hebben over soorten die evolueren, soorten die veranderen hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen en wat ze doen in de cycli die nodig zijn. En op deze planeet kun je de evolutie van soorten duidelijk zien. Dan kijk je naar een mens en zeg je: "Nou... wat heeft er nu echt plaatsgevonden?" Je ziet foto's van holbewoners en je hebt misschien de evolutiecyclus van de mens, die van iets voorovergebogen naar rechtop gaat enzovoort. Dat is het beeld dat je in de evolutie ziet en dat is niet waar ik het over heb.

 

 

Zijn wij aan het evolueren: wij, bewustzijn, mensen op aarde? Zijn mensen aan het evolueren in bewustzijn? Dat is de evolutie waarover we spreken. Dat is de evolutie waar we het al 35 jaar over hebben.

Nu brengt evolutie aannames met zich mee. En de aannames zijn deze: Je hebt tijd nodig. Als iets van de ene staat naar de andere staat evolueert, is wat jullie geleerd hebben dat er generaties bij betrokken zijn die moeten leren van de vorige generaties; biologie die verandert en dat doet, omdat dingen beter werken en daarom worden ze bewaard. Dingen die niet werken worden aan de kant geschoven. Dit is de evolutie van soorten. Je kunt het zelfs tijdens je leven duidelijk zien bij bepaalde soorten. Maar dat is niet waar we het over hebben.

Wat als er geen tijd voor nodig was? Wat als het in plaats daarvan gemeten wordt aan wat er op deze planeet gebeurt vanuit een energetisch zielenniveau? En dat doet het. 35 jaar geleden Dierbaren, kwam ik op deze planeet met mijn partner die voor jullie zit, en vertelde ik jullie dat er een verschuiving zou plaatsvinden. Er zou dat zijn wat het menselijke bewustzijn verandert. Dit zou zo krachtig zijn, zo duidelijk, dat ik mijn partner zijn eerste boek de titel "De Eindtijd" liet geven.

Dit was in het begin van de jaren 90. Het boek droeg een energie met zich mee. Mensen wilden er van alles over lezen en toen realiseerden ze zich dat de titel ging over het einde van een oude tijd, die het oude bewustzijn van de mensheid werd genoemd. Het was de voorloper van het op cryptische wijze vertellen wat er met het menselijk bewustzijn zou gaan gebeuren.

 

Later werd jullie verteld dat er een verschuiving zou plaatsvinden die de Precessie van de Equinoxen wordt genoemd en die een cyclus van 26.000 jaar op de planeet vertegenwoordigt die het bewustzijn beïnvloedt.

En voor degenen die luisteren en zeggen: "Nou, dat is vreselijk esoterisch... Waar staat dat in het geschiedenisboek?" - zal ik je zeggen, dat het in het geschiedenisboek van de inheemsen staat. Ze hebben het zelfs in rotsen gekrast zodat je het kunt zien. Ze hebben het voorspeld. De helderzienden, de sjamanen van vroeger, zij hebben het voorspeld. En hier is het dan.

Dit is wat ik voor jullie voorspelde, zelfs in dat eerste boek - een verschuiving van bewustzijn die zelfs zo snel zou kunnen plaatsvinden als in de periode van 36 jaar waarin jullie je op dit moment bevinden. Wat vind je van deze snelle evolutie?

Er zijn mensen die deze vraag zouden stellen: "Als de mensheid evolueert zoals jij zegt Kryon, als er een bewustzijnsevolutie is naar een beter, hoger bewustzijn, waar is het dan? Want ik kijk rond op aarde en ik zie alleen maar oude dingen. Ik zie oude dingen die er altijd al waren. Ik zie immense hebzucht. Ik zie oorlog," zou je kunnen zeggen. "Ik zie overal oud bewustzijn van controle. Ik zie geen mededogen. Ik zie geen vriendelijkheid."

Laat me je iets vertellen. Heb je je gerealiseerd dat als je zegt "Ik zie alleen maar..." -  waar kijk je dan eigenlijk naar? Ben jij zelf op die plaatsen geweest, heb je misschien interviews afgenomen? Heb je foto's genomen met je camera? En het antwoord is: je krijgt het gepresenteerd vanuit je media en dat is wat het rapporteert: alleen het oude spul waardoor je de producten eromheen koopt.

 

Begrijp je dit?


Deze planeet begint te evolueren in mededogen en licht.

 

Ik heb jullie in het verleden zoveel indicaties gegeven, zelfs één waar je naar kunt kijken die duidelijk is zonder dat de verschuiving plaatsvindt. Deze hebben we jullie ook al eerder gegeven. Dit is een leuke om je voor te stellen. Ik heb gezegd: "Mam, pap, wat zijn de plannen voor dit weekend? Ga je met je gezin naar het kasteel om te picknicken en naar een onthoofding te kijken, omdat je dat nu eenmaal een paar honderd jaar geleden ook al deed? Dat was een gewoon familie uitje, maar nu kijk je daar met afschuw naar. Je zegt: "Nou, dat doen we niet meer." ... Is dat zo? Wat is er gebeurd? Ben je een beetje volwassen geworden? Heb je gewoon besloten dat het niet meer leuk was? Of was er een bewustzijnsverandering van integriteit van humanisme?

 

Misschien wel.

 

Dierbaren, er vinden op dit moment zoveel dingen plaats die niet in het nieuws komen. Je zult het ook niet op sociale media vinden, omdat het niet per se spectaculair is maar het gebeurt wel.

 

Het programma van vandaag gaat over empathie. Er zijn zovelen van jullie die empathisch zijn. Jullie voelen zoveel dingen, en we behandelen dat zelfs hier in jullie evolutie.

Laat me jullie een nieuw hulpmiddel geven, één die je kunt uitproberen, één die je kan dragen, één die nodig is voor al diegenen onder jullie die zich in de hoek verstoppen, omdat het te zwaar is om naar buiten te komen en te voelen wat er allemaal om je heen is; voor diegenen onder jullie die er zo'n last van hebben; wend je blik af van het nieuws, omdat het zo pijnlijk is om mensen in moeilijkheden te zien. Je zult merken dat lichtwerkers en oude zielen met een hoog bewustzijn en een hoge trilling vaak in deze categorie vallen. Jullie zijn zo empathisch dat het moeilijk voor jullie is om te bestaan in een wereld waar zoveel dingen gebeuren in deze strijd van duister en licht waarover we jullie vertelden.

 

Ik heb een nieuw gereedschap voor jullie. Het maakt deel uit van je evolutie.

Stop even voor een moment...

 

Herinner je je de profetie die ik je niet zo lang geleden gaf? Het was de voorspelling dat oude zielen en lichtwerkers een ‛tijdscapsule’ in zichzelf beginnen vrij te spelen.(De Mysterie Serie). Deze tijdscapsule die nu aan de beurt is, heeft te maken met datgene wat al heel lang in jullie DNA is ingebed, wachtend op deze verschuiving. Je zou kunnen zeggen dat de antennes van jullie biologie hebben opgepikt wat naar jullie wordt geprojecteerd vanuit de Knooppunten en de Nullen (The Nulls and Nodes) van deze planeet, van degenen van de sterren die zeiden: "Het is tijd om te ontwaken. Deze planeet is aan het veranderen. Jullie zijn de frontlinie. Jullie zijn de koplopers ervan." En hier beginnen jullie van binnenuit te veranderen.

 

We hebben jullie verteld dat de eigenschappen van meesterschap - de instructies voor meesterschap - in jullie verankerd zijn, daar altijd al zijn geweest en de oude energie van deze planeet heeft ze nooit naar buiten laten komen, heeft ze in elkaar geslagen, maar nu is het tijd. Jullie zien meer compassie, meer vriendelijkheid. Je ziet hoe mensen naar zichzelf kijken en andere dingen zeggen over zichzelf. Ze zijn het waard om hier te zijn. Ze gaan keuzes maken die ze nooit eerder hebben gekozen. Op een dag kan het regeringen omverwerpen, omdat de regeringen gezien zullen worden als oude-energie-hebzuchtigen (Kryon lacht). "Dat gebeurt misschien al," zeg je. Ik hoor je denken. En vriendelijke, medelevende burgers kunnen een heel nieuw systeem kiezen om hun leiders te selecteren. Dat is hoe diepgaand dit zal worden en waar het naartoe gaat.

 

Maar nu heb ik een nieuw gereedschap voor je. Voor de empathie, voor de dingen die je vandaag gaat leren in dit programma, de komende informatie is waardevol. Het is prachtig. Ik heb ook nog een ander hulpmiddel voor jullie.

Ik wil graag het lichtjasje introduceren. Dit, Dierbaren, is iets esoterisch voor degenen die naar deze show kijken of deze channelings lezen. Deze specifieke channeling is ontworpen om naar diegenen te gaan die lichtwerkers en oude zielen zijn, en die geïnteresseerd zijn in wat er op dit moment met hen gebeurt op deze planeet. Daar is deze channeling voor ontworpen. Dat is met wie het is ontworpen om te communiceren. Dus als jij dat bent, luister dan.

 

Er is een prachtige jas. Het is een iriserende jas. En wat ik daarmee bedoel is, dat als je het aantrekt, het lijkt te glinsteren. Het is er een die glinstert en reflecteert en absorbeert. En de reflectie en absorptie worden door jou geregeld.

Ik wil dat je deze jas even aantrekt en voelt hoe mooi hij is...

Het is een jas van licht. Een licht jas, en dat betekent de schittering van een stralende licht jas. En je trekt dit aan en ik zal je vertellen wat het doet.

 

Het is een nieuwe jas. Het is er zo een die alle ongewenste energie voor je reflecteert. Het kiest niet wat ongewenst is. Dat doe jij. Het versmelt met je bewustzijn van empathie en je kunt midden in een menigte lopen en het zal alleen de dingen absorberen die jou versterken, alleen de dingen die vriendelijk en mededogend zijn, die in overeenstemming zijn met je ziel en je bewustzijn. Je kunt op een donkere plek lopen en het is daar dat licht schijnt en alles reflecteert dat niet past bij jouw grootsheid.

 

Ik hoor de vragen. "Hoe trek ik het aan? Hoe ziet het eruit?" Er zijn zelfs mensen die zo gegrond zijn in de media dat ze zeggen: "Wat moet dat kosten?" (Kryon lacht). Ik zal je wat vertellen. Dit is iets dat jullie allemaal verdiend hebben en dat je nu kunt gebruiken. En ik wil dat jullie beginnen te oefenen. Dat is de sleutel.

Hoe het werkt? Claim het. Sta het toe. Doe het aan en probeer het uit. En misschien kom je terug uit een ervaring in de menigte en zeg je: "Hmm.. Ik weet niet zeker of het wel werkte." Doe het dan nog een keer. Sta het toe. Verwacht dat het werkt. Geef de intentie dat de licht jas voor jou zal werken en dat zal het ook, omdat je het verdiend hebt. Je hebt het verdiend omdat je hier bewust bent.

 

Jij bent de volgende supermens, Dierbare. Je lichtjas is hier op tijd gearriveerd en met opzet. Het maakt deel uit van wat jullie de volgende evolutionaire cyclus zouden noemen, die moet worden toegepast op degenen die empathisch zijn in de wereld - degenen die gevoelig zijn voor alles wat bewustzijn is. Probeer het.

 

Onthoud de attributen alsjeblieft: sta het toe, geloof het, geef er intentie aan, trek het aan. Ga dan naar buiten waar je niet wilt zijn om het uit te proberen :) en wanneer je rondloopt, glimlach dan en zeg: "Lieve jas, dank je wel dat je hier voor mij bent. Ik heb hier lang op gewacht. Ik vind alles prima om me heen." Waar of niet waar? Dat mag jij beoordelen.

Ik zal je dit vertellen. Er zijn velen die het al hebben, die het al gebruiken, die het al herkennen. Dat is wie jullie zijn, geliefden.

 

Ik ben Kryon die van jullie allemaal houdt.

 

Ja... mensen evolueren...

 

En zo is het.

 

Kryon

Lee Carroll
www.menus.kryon.com