Elke dag opnieuw geboren


Elke dag opnieuw geboren

 

Elke dag wordt de zon opnieuw geboren. Nieuw licht, nieuw bewustzijn. Nieuwe kansen en mogelijkheden. Elk begin van de dag is een nieuw keerpunt. Om dingen anders te zien en anders te voelen, te beleven en te groeien. Om opnieuw te beginnen, het anders te doen of misschien juist meer van hetzelfde.

Elke dag is een nieuwe keuze en moment van nieuwe afstemming. Uitlijnend met dat wat is, wil of kan zijn. Elke dag wordt ons bewustzijn verder opgerekt, aangetrilt en ons licht ontstoken. Elke dag nieuw. Elke dag groei, expansie en in feite nieuwe geboorte van meer bewustzijn. We worden dagelijks uitgenodigd om mee te groeien met het licht wat beschikbaar is.

 

Hiermee rekt ons bewustzijn als mens steeds verder op. Het lichaamsbewustzijn expandeert, zodat meer licht binnen kan stromen. De alchemie tussen licht/bewustzijn en materie kan plaatsvinden, in vervloeiing met elkaar.

Bezielde materie, dat is wat we zijn. En wat we dagelijks opnieuw steeds dieper leren herinneren en ervaren. Elke dag opnieuw een kans op verdere expansie, alchemie, groei, vervloeiing. Bezieling die in materie nestelt, aansturend in al je voelen, beleven, handelen, zien en doen.

 

De keuze is aan ons, onze intentie en focus, wat bepaald waarop we afgestemd zijn. Op vernieuwing of meer van het oude. Op weerstand of voor trillingsverhoging.

 

De innerlijke drijfveren, aangestuurd door bewustzijn of beïnvloed door onbewuste staten van zijn.

 

Alles resoneert mee om dagelijks opnieuw te worden geboren. De grote en kleine cycli van Leven, aangesloten op schepping. En bijbehorende wetmatigheden.

 

Enkel de mens is deze aansluiting ‘verloren’. Meebewegen met het leven lijkt zo simpel niet meer. Toch is het onze natuurlijke menselijke staat van zijn om mee te deinen met wat is.

 

Mee te bewegen met de cycli, van dag en nacht, licht en schaduw. Zonder oordeel en in verbinding.

 

Bewustzijn dient daarvoor terug te keren. Afstemming op het eigen licht, wat verbindt met schepping, verbondenheid met zelf en Al.

 

De zon weerspiegeld, helpt herinneren: elke dag opnieuw geboren in het stralende licht die het is. Dat die reflectie je materie mag beschijnen, mag herinneren aan expansie van bewustzijn waarin materie van binnenuit belicht, bezield is en mag zijn.

 

Waardoor het licht wat jij bent her-innert en belichaamd mag worden, uitstralend over de wereld, zoals de zon dagelijks haar leven brengende lichtkracht uitstraalt op aarde.

 

Doe dat waar je goed in bent, dat wat de aard van je wezen is: en straal jouw licht, elke dag opnieuw, de wereld in.

 

Alleen samen creëren we de nieuwe oorspronkelijke wereld!

Willemien Timmer

www.apofyliet.nl