Doodangst, onzekerheid en onveiligheid achterlaten ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Veel ontwakende Lichtdragers gaan momenteel door intense opschoningsprocessen heen, en krijgen fysieke ‘mankementen’. Dit leidt soms tot onverwachte infecties. Het is alsof we schoongebrand worden. Ons fysieke gestel bevindt zich in de overgang van het driedimensionale naar het hoger dimensionale bewustzijn en zal regelmatig herijkt worden. Wat er nog niet met ons Lichtlichaam resoneert zal opnieuw worden afgestemd om de nieuwe, hogere lichtfrequenties te kunnen dragen. Het is deels een alchemistisch proces dat veel energie kost, en waar je tijdelijk heel vermoeid van kunt worden.

 

 

De hogere niveaus van bewustzijn zijn volledig op Liefde afgestemd. De angsten die we nog dragen zijn ontstaan in dualiteit. Enerzijds is er de doodsangst, gekoppeld aan sterfelijkheid en vergankelijkheid – deze zendt de laagst mogelijke frequenties uit. Anderzijds draagt het innerlijk besef van onze onsterfelijkheid als goddelijk wezen hoge Liefdesfrequenties aan. Het is precies deze splitsing tussen sterfelijk en onsterfelijk die we nu aan het overbruggen zijn. Daarbij zullen eerst de illusies van het oude sterfelijke uiteen vallen, voordat we helemaal over de brug naar het nieuwe kunnen doorstappen.

 

Innerlijk breken de lagen open die met sterfelijkheid verbonden zijn (mentaal, emotioneel, fysiek).

Daarmee komen die hele lage frequenties vrij. Deze worden versterkt door alle genocides, gruwelijkheden en doodsdreigingen waar veel van onze aardse broeders en zusters momenteel mee te maken hebben. We voelen het in ons eigen lichaam en dat altijd op collectieve velden zal reageren.

 

Wat het meest verdicht is in ons fysieke lijf en de laagste trillingen draagt zal zich het langste schrap blijven zetten. Het kan zelfs de verfijnde energieën van liefde afweren, omdat er oude doodsangsten onder zitten. We zijn zo bang geweest dat we die oude angsten en pijn niet zouden kunnen verdragen. Dat we opnieuw gek van machteloosheid zouden worden, dat we opnieuw vernietigd zouden worden en dat de pijn van al het verlies van iedereen die ons ooit dierbaar was voorgoed het licht van ons bestaan zou doven.

 

Ons ego heeft alle mogelijke scenario’s uitgeprobeerd om het leven zo leuk en veilig mogelijk te maken.

We hebben er alles aan gedaan om onze buitenkant eruit te laten zien als dat van een geslaagd en onkwetsbaar mens. Maar in werkelijkheid is onze broze buitenkant al gebroken … En nu de Liefde van de Lichtwereld en van ons eigen goddelijke Zelf steeds dieper tot ons doordringt kan er niets meer verborgen blijven!

 

Ieder mens heeft gedurende honderden levens een bijna ondraaglijk tekort aan basisveiligheid, geruststelling, onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in hogere leiding opgebouwd. Daarmee is ons fysieke lichaam zich gaan vernauwen, samentrekken, aanspannen en verkrampen. Maar dankzij het toegenomen bewustzijn in dit leven beginnen we een bedding te voelen waarin we eindelijk kunnen gaan ontspannen, rusten en ons weer wat veiliger kunnen gaan voelen.

 

Daardoor kunnen er steeds meer bescherm- en overleeflagen van ons af vallen. Ons hart kan eindelijk weer ruimte geven aan dat diepe verlangen naar onze ware, goddelijke afkomst, naar de Liefde van Thuis. We snakken naar een aards leven zonder lijden, naar een leven dat overeenkomt met het bewustzijn dat we in de geest al dragen, zodat we echt onszelf kunnen worden en daarmee ook gelukkig kunnen zijn.

 

Velen van ons voeren nu, vanuit een diepe overgave, de pijn van het oude lijden af.

Van het verlies dat we geleden hebben, van al die keren dat we onze geliefden en strijdmakkers moesten wegdragen en we niet beseften dat we slechts hun tijdelijke stofkleed begroeven. Dood was dood, weg, voorbij. Wat bleef was weer een pijnlijk afscheid en een verdrietige rouwperiode. Maar dat is maar een klein deel van zoals wij de werkelijkheid ervaren.

 

Vanuit onze ziel hebben we steeds meer ruimte nodig, want het Licht van onze goddelijke aanwezigheid wil zó ver kunnen uitdijen dat we ons met onze geliefden verbonden kunnen blijven voelen! We willen kunnen ademen in die onsterfelijke, goddelijke velden waarin alles eeuwig verbonden blijft door Licht, Liefde en bewustzijn!

 

Bij veel mensen komen er nu angstverdichtingen vrij uit het nier-, onderrug en buik/basisgebied. Daar zitten de dissonanten die ons altijd het gevoel van onveiligheid zijn blijven geven. Niet gewenst, niet geliefd, maar bedreigd, afgestoten, weggejaagd, in de steek gelaten, verkracht en vernietigd. Al die oude beelden willen er nu losgekoppeld worden. Die talloze machtsoorlogen op leven en dood, tussen verharde ego’s die elkaar het licht in de ogen niet gunden, hebben we zo vaak meegemaakt dat we amper durven geloven dat we er nu wél mogen zijn, dat we wel gewenst, geliefd en veilig zijn. De veiligheid die we zoeken vinden we als we het puin geruimd hebben; dan komt onze ware essentie weer tevoorschijn..

 

Het diepste verdriet om alle verliezen die we geleden hebben heeft zich vastgezet in ons hart-, long- en keelgebied.

 

Materiële verliezen konden we vaak nog wel de kop bieden. Maar het verlies van diegenen die we lief hadden, en het moeten verlaten van plekken waar we ons eindelijk thuis voelden, dragen we als ingeslikte kreten van verdriet en woede in ons borstgebied mee. Ze konden niet geuit worden, omdat ze te verscheurend waren, hetzij voor onszelf, hetzij voor de mensen om ons heen. Op al die momenten zijn onze levens stilgevallen, waardoor we verdicht, verslijmd of versteend zijn geraakt.

 

Maar inmiddels zijn we zó krachtig, bewust en licht geworden, dat we deze diepe opschoningsprocessen kunnen verwelkomen. Oerschreeuwen willen geuit worden, uit ons hart, thymus- en keelchakra. Laat ze maar komen! Laat de zeeën van tranen maar toe, zodat je luchtwegen kunnen worden schoongespoeld. Ons hele fysieke systeem is aan het breken, zodat alle oude rommel eruit kan komen.

 

En hoe lastig, pijnlijk of eng het soms lijkt; sta het toe!

 

Laat het gebeuren, geef je er aan over, want je wordt door de meest liefdevolle handen van jouw goddelijke Zelf, met steun van veel van jouw dierbaren uit de Lichtwereld begeleid.

 

Je bent op weg naar nieuwe levensvormen op een veel hoger niveau van bewustzijn! Het is een volledige transmutatie waarbij alle oude zwaarte uit je weg zal vloeien, en jij door Licht naar jouw ware I AM opgetild wordt. Ontvang alles wat jouw opschoning ondersteunt.

 

Jij wordt voorbereid om uit de as te verrijzen, omringd door de volle glorie van jouw Lichtlichaam!

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl