De val in de duisternis

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info zie Jeshua, wie ben jij? 

 

Lieve mensen, Ik ben Jeshua. Ik ben jullie vriend en broer. Ik ben op aarde geweest temidden van jullie en heb een boodschap gebracht, een energie, een belofte en ieder van jullie is daardoor aangeraakt geweest. Het kan in dit leven gebeurd zijn, maar het is vast en zeker ook eerder gebeurd.

 

Jullie hebben allen meerdere levens geleid op aarde. En in meerdere levens ben je aangeraakt geweest door de energie van Christus; het energieveld van de Christusenergie.

 

 

Ik was daar een vertegenwoordiger van, maar ik bèn niet de Christusenergie. Ik was drager ervan in mijn leven en tegelijk was ik ook mens met mijn eigen twijfels, angsten, mijn eigen val in de duisternis die ik heb ervaren.

 

Ieder mens, die kiest voor incarnatie op aarde, maakt op een bepaalde manier een val in de duisternis, waarbij duisternis staat voor angst, onwetendheid, illusie. Ieder raakt verstrikt in dit web van energieën dat op aarde heerst.

 

Ik wil jullie vandaag ervan bewust maken dat je ooit zelf gekozen hebt om de val in de duisternis op je te nemen.

 

Je hebt gekozen om verstrikt te raken in het web van angst en illusie, dat deel is van de aarde, het leven op aarde.

 

Kun je dat voorstellen, dat je daarvoor een positieve, bewuste keuze hebt gemaakt? Vaak zien jullie het niet zo.

 

Jullie zien jezelf, of ervaren jezelf als verdwaald, verstrikt in illusies, teveel geleid door angst en twijfel en je hebt het gevoel daarboven uit te moeten klimmen en je hebt het gevoel dat je faalt, dat je het niet goed doet totdat je ervan af bent, totdat je er bovenuit gestegen bent.

 

Het idee is: ik ben nu slecht en ik moet mij opwerken en mijzelf verbeteren, ontwikkelen tot ik weer goed wordt, totdat ik begrijp wat liefde is en de angst kan loslaten.

 

Maar ik wil jullie vandaag vertellen dat het anders in elkaar zit.

Voordat je ondergedompeld werd in de duisternis in de angst en de twijfel, was je in het licht; je was er al. Je maakte de keuze bewust om af te dalen in de duisternis.

 

En waarom deed je dat? Waarom deden jullie dat?

Want we zijn hier vandaag verbonden met elkaar; er is een sámen. Jullie allen behoren tot een groep zielen die deze keuze heeft gemaakt ooit lang geleden. Ooit zijn jullie aangeraakt geweest door een liefde die je intens beroerde. Ik was een vertegenwoordiger van die liefde op aarde, maar jullie àllen zijn aangeraakt door die Christusenergie op een of andere manier. En toen heb je een belofte gedaan.

 

Er ging iets open in je hart, een herinnering aan thuis, aan onvoorwaardelijke liefde. En toen heb je besloten dat je die energie van onvoorwaardelijke liefde naar de aarde wilde toebrengen, dat je wilde helpen het bewustzijn op aarde te veranderen om het juk van angst en oordeel losser te maken en af te werken en om anderen daar in bij te staan.

 

Ooit heb je die keuze gemaakt, jullie allemaal die hier zitten. En dit is voor je menselijk verstand misschien niet te bevatten. Ik vraag je daarom gewoon te fantaseren wat er in je opkomt als ik je het volgende vertel:

 

Je bent hier eerder op aarde geweest; jouw ziel is meerdere keren geïncarneerd.

In die levens zijn er momenten geweest waarop je je intens verbonden voelde met het leven op aarde, met je ziel en ook met anderen, gelijkgestemde zielen, die hetzelfde voelden en wilden als jij.

 

En wij zijn hier vandaag in een kring van mensen die gelijkgestemd zijn, die in wezen hetzelfde verlangen, hetzelfde zoeken. Voel de kracht daar eens van.

 

En ik vraag je te herinneren vanuit je ziel dat dit eerder is gebeurd. Ook in vorige levens heb je gelijkgestemden ontmoet. Steeds weer raakten jullie zielen elkaar aan; de zielen van degenen die verandering wilden brengen op aarde.

 

Jullie waren en zijn pioniers van bewustzijn.

 

Jullie zoeken juist plaatsen van angst en duisternis op om daar iets te veranderen, je licht erop te laten schijnen.

 

Voel de verwantschap van jullie en herinner je de kringen van gelijkgestemden waarin je eerder bent geweest.

 

Steeds weer werden jullie geleid door een belofte, een verlangen, een uitzicht op een andere wereld, een nieuw soort bewustzijn.

 

En steeds keren jullie terug naar de aarde vanuit die herinneringen, dat verlangen.

 

En ìk ben voor jullie, voor velen, de personificatie van die belofte, dat verlangen. Daarom kan mijn energie jullie zo raken, je hart openen.

 

Maar het is niet mij als persoon die je moet eren of volgen.

 

Het is de Christus in je eigen hart waar je verlangen echt naar uit gaat, die helemaal te verwezenlijken op aarde, er helemaal te zijn vanuit die energie van liefde, van gelijkheid, openheid, geen verwachting, ruimte.

 

Keer op keer probeer je die energie in je hart, de Christus in jezelf, aan de aarde te geven. En hoe doe je dat? Hoe breng je het Christus-licht op aarde?

 

Hoe transformeer je bewustzijn?

 

Hoe bereik je de ander die nog niet geraakt is door dat bewustzijn, die het misschien niet wil horen of zien, die nog in angst leeft en het oordeel heilig verklaart? Jullie liefde was zo diep en groot dat je wilde afdalen en ook die ander wilde bereiken.

 

Daarom ben je geboren bij ouders die vastzaten in denkbeelden van angst, schuld, zondigheid, overtuigingen over tekort, overlevingsangst.

 

Jullie zochten die plekken op in de maatschappij, in je familie. En dáár werd je geboren als kwetsbaar kindje, zonder buffers nog, zonder bescherming. Je zoog de invloeden van je omgeving in je op als een spons.

 

Zie je hoe diep je liefde gaat, dat je zo ver in de duisternis wilt verdwalen, zodat je een instrument kunt worden van transformatie? Zie je wat een moed dat vraagt? Want het hoort bij die stap, die val in de duisternis, dat je vergeet wie je bent.

 

En doordat je gevormd raakt door je aardse omgeving zul je er eerst een tijdlang in meedraaien en ook keuzes maken op basis van angst, zelftwijfel, oordeel, je moeten aanpassen, niet durven af te wijken. En dat doorleef je zó intens. Je raakt verwikkeld in een innerlijke strijd. Een strijd tussen wat de wereld van je verwacht en wat jij diep van binnen voelt. Hierin maak je een intens bewustwordingsproces door. Je gaat door een of meerdere nachten van de ziel. En je raakt soms zó in verwarring, dat je absoluut niet meer herkent wie je eigenlijk bent.

 

Iemand die vanuit kracht en liefde bewust heeft gekozen de val te maken in de duisternis. Maar wat zie je gebeuren als je omhoog klimt, als je dat intense bewustwordingsproces aangaat, zoals jullie hier allemaal doen? Wat gebeurt er dan met je hart?

 

Als je werkelijk een nacht van de ziel hebt beleefd heb je geen oordelen meer over anderen; je weet het niet meer beter; je stelt minder eisen; je hebt minder verwachtingen. Je wordt steeds opener en ruimer.

 

Je wordt bescheiden en nederig in de goede zin van het woord.

In de zin van steeds meer ruimte hebben in je eigen geest, zodat je alles op den duur kunt begrijpen.

 

Je kunt naar de grootste heilige kijken op aarde en naar de grootste misdadiger en beiden omvatten met je bewustzijn; begrijpen hoe het werkt, hoe het menselijk bewustzijn in staat is tot extremen van angst en liefde.

 

Dàn is de Christus in jou wakker gemaakt.

Wanneer je die intense reis van pieken en dalen, van binnenuit, helemaal hebt doorleefd. Dan wordt je wakker in een nieuw bewustzijn, het Christus-bewustzijn.

 

En dan sta je helemaal ín de wereld, tussen de mensen. Je bent hun gelijke. Je weet diep in je hart dat niets jou onderscheidt van anderen; noch van de grootste misdadiger, noch van de grootste heilige.

 

Je bent één geworden met het kloppende hart van het universum, van het leven. Je hebt het gezien en begrepen. Er is geen oordeel meer. En dàn ontstaat er onvoorwaardelijke liefde en die verspreidt zich vanzelf door jou.

 

Het maakt niet uit wat voor vorm je ervoor kiest, wat je precies doet voor beroep in je dagelijks leven. Het is er gewoon.

 

Het bewustzijn is er in je ogen, in je manier van praten en luisteren, in je manier van zijn. En dat is wat jíj wilde bereiken toen je zo heel lang geleden de belofte deed en zei: “ik wil helpen het bewustzijn op aarde te veranderen”.

 

Je kunt bewustzijn niet veranderen door voorop te stellen dat jij iets weet wat een ander niet weet en dan die ander het te gaan uitleggen, te gaan vertellen.

 

Dit is een dualiteit die niet werkt.

 

Bewustzijnsverruiming breng je door zelf, innerlijk, alle extremen van het menselijk bewustzijn te hebben doorleefd.

 

En wat er over blijft is een diep begrip en een compassie voor alles wat menselijk is en dat straal je uit. En dat is de energie van een leraar.

 

In de aanwezigheid van zo’n leraar voelt een ander zich nooit veroordeeld of terechtgewezen. De energie van zo’n leraar geeft je een blij gevoel, een gevoel van ontspanning, vreugde, je mogen ontwikkelen en ontplooien.

 

En dat is wat jullie nu komen brengen op aarde door wie jij bent, door alles wat je innerlijk hebt verworven. En het maakt dus geen verschil wat je nu precies doet in je beroep. Of je officieel mensen helpt in je beroep of dat je iets heel anders doet.

 

Het gaat erom dat jij jezelf tot uitdrukking brengt op een manier die jou vreugde schenkt; heel menselijk en tegelijk ook spiritueel.

 

En ik vraag je vandaag de nacht van de ziel, die jullie allemaal op de een of andere manier beleven, in een ander licht te zien.

 

Zie het niet als iets waarin je verzeild bent geraakt door een fout of door een falen van jouw kant.

 

Zie het juist als voortkomend uit een moedige en bewust keuze om de energie van angst en oordeel van binnenuit te gaan doorvoelen en te gaan transformeren.

 

Dit heb je ooit op je genomen vanuit een krachtige, sterke kant in jou.

 

Voel dat eens heel duidelijk. Je eigen kracht en je moed. Door je eigen pad te volgen, je eigen hart te vertrouwen wordt je een voorbeeld voor anderen.

 

En dat is wat je wilde doen voor deze aarde.

 

Ik groet jullie allen, mijn broers en zussen, zielsverwanten, gelijkgestemden.

 

Ik ben met jullie verbonden, áltijd.

 

In moment van eenzaamheid waarin je het gevoel hebt zo heel alleen je pad te moeten volgen op aarde, herinner je de verbinding met mij en álle gelijkgestemden op aarde die er zijn en die eenzelfde weg bewandelen.

 

Voel de kracht van dit veld. Dit veld ìs de wedergeboorte van het Christusbewustzijn op aarde. Jullie helpen mee daaraan gestalte te geven en ik dank jullie daarvoor.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net