De Meesterlijke Bestemming - Deel 3 ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Lee Carroll channelt Kryon

Het lot van Meesterschap. Vertaald vanuit het Engels, april 2024

Is er werkelijk een strijd van duister en licht gaande op deze planeet?

 

Gegroet Dierbaren, ik ben Kryon van Magnetische Dienst. En het antwoord is ja, meer dan ooit tevoren. En we noemen het een strijd omdat het zo is. Het is bijna als de laatste oorlog. Iets waarvan we voorspelden dat het zou komen. En zelfs zij die de toekomst voorspelden, zelfs in het Schrift, zagen de metafoor ervan, niet begrijpend wat het zou zijn.

Deze strijd is die van het menselijk bewustzijn dat meesterschap begint te ontvangen. We hebben het al eerder gezegd. Je doet het licht aan en al het vuil wordt zichtbaar. En wat doe je dan? Dan verwijder je het vuil. En dat is wat er nu op deze planeet gebeurt.

 

 

Dit is de derde van de serie De Meesterlijke Bestemming. Het lot van Meesterschap. Nu is dat een vreemde titel en het gaat over de vier eigenschappen van meesterschap waar we jullie eerder over hebben verteld. Dit specifieke onderwerp gaat over de derde eigenschap van meesterschap. Die derde eigenschap kan losjes als volgt worden gezien: Meesterschap omringt zichzelf met zoveel licht dat niets dat duister is het kan benaderen.

 

Meesterschap, omringt zichzelf met zoveel licht, dat niets dat duister is, het kan benaderen.

Al deze termen, Dierbaren, zijn metaforen. Het donker, het licht, de strijd, maar het is alles dat wij hebben om iets uit te leggen dat niet alleen esoterisch is, maar ook prachtig is. Het heeft geen woorden voor jullie. Je hebt nog nooit zoiets gezien, niet echt.

Terwijl dit programma aan jullie gepresenteerd wordt op deze planeet, zijn er echte gevechten bezig, lelijke gevechten, gevechten gevuld met dingen die dood, verdriet, rouw, ontbering en lijden veroorzaken. Al dit soort dingen hebben jullie gezien en deze begrijpen jullie, dus dat passen we dan toe en vertellen jullie dat dit de definitie is van donkere energie - dat wat oorlog zou veroorzaken: donkere energie - deze energie heeft de negatieve geschiedenis in stand gehouden. Dat is donkere energie.

 

Elke energie die zichzelf keer op keer herhaalt, ook al is het disfunctioneel, is donkere energie.

Plotseling komen we langs en vertellen we jullie dat meesterschap bij mensen begint in te dalen. In de channelings van de afgelopen maand vertelde ik jullie dat er dingen zijn begonnen te veranderen voor de oude ziel en dat de grootste verandering het reïncarnatiesysteem van de mensheid zou zijn. Dat oude zielen - zij die hier op deze planeet zijn geweest met vele, vele “vorige levens” - door de school van de Akasha zijn gegaan en zouden afstuderen, op weg naar de school van meesterschap. Dat wil zeggen, het is nabij. Wat jullie verwachtten wat eraan komt, wat we jullie vertelden dat mogelijk was, het begint zich nu voor te doen.

Op de vraag: Is het er al? Is het antwoord: ja.


Je begint al een aantal van hen waar te nemen die bezig zijn met het afstuderen in dat wat een meesterschool is. En er zijn er nog veel meer die zich bij hen aan zouden moeten sluiten voordat je dit op een manier zult zien die de planeet op een dusdanige manier beïnvloedt dan wat nu het geval is. Maar zelfs vandaag zal je zeggen dat je een verandering ziet, terwijl deze planeet voorheen schijnbaar overleefde op oorlog. Het was goed voor de economie. Het leek goed te zijn omdat het zich bleef herhalen en herhalen, bijna alsof het nodig was om te overleven. En nu weten jullie wel beter. Deze planeet begint te begrijpen wat mededogen is, wat je nodig hebt om te overleven, begrip, vriendelijkheid.

 

Geliefden, dit is begonnen en daarom heeft deze planeet zo resoluut een nieuwe wereldoorlog afgewezen, terwijl het daar gemakkelijk naartoe had kunnen gaan. Deze planeet heeft de huidige oorlogen zo resoluut verworpen, ongeacht de reden. Ze hebben gezegd: "Stop ermee! Er moeten andere manieren zijn." Dit komt van regeringen over de hele wereld, van bevolkingen over de hele wereld die kijken naar wat er gaande is en voor het eerst nee zeggen: NEE!

 

Is het mogelijk dat je het begin van de leer van meesterschap begint te begrijpen? We hebben je de eerste twee eigenschappen verteld en we hebben ze je al eerder gegeven. En de vier eigenschappen van meesterschap zullen onderwezen worden en blijven onderwezen worden door mij en anderen, omdat het gezien begint te worden als logische, spirituele essenties die gezien en beoefend moeten worden op aarde. We zeiden niet kennis. We zeiden niet eens wijsheid. We zeiden essenties. Nu kun je dat interpreteren zoals je wilt.

 

Wat is een essentie? Het heeft vele betekenissen, vele betekenissen. Maar deze betekenis is heel anders. Het heeft impact. Het heeft betrekking op veel van de zintuigen die je hebt. Het is niet alleen wijsheid. Het is niet alleen kennis. Het is iets dat zich op vele manieren in de mens inbedt. Dat is de essentie van meesterschap.

 

Geliefden, zelfs het onderricht over de manier waarop het voor jullie bereikt zal worden verschuift en verandert. We hebben jullie verteld dat het zal komen van datgene dat uit jullie eigen DNA komt dat nieuw is. Het 24e chromosomenpaar, de multidimensionale aspecten van het menselijk wezen. Dat wat daar is en niet geactiveerd was, begint nu te werken. En het begint jullie informatie te geven vanuit je ziel. Dat waarmee je geboren bent, de grootsheid van de essenties van de engelen, de essenties van alles wat liefde is, begint in je doordrongen te raken op een manier die jou begint te veranderen.

 

De Bestemming van Meesterschap. Ik zal het nog eens uitleggen. Het is wat meesterschap aan het worden is voor de mensheid. Het is de bestemming van de mensheid en het komt langzaam, heel langzaam. Maar na verloop van tijd en generaties, familie na familie, land na land, begin je de evolutie van het bewustzijn naar een vriendelijkere plaats te zien verschuiven. En dat mijn lieve mens, gaat een tijdje duren. (Kryon lacht) En jullie weten waarover ik spreek, want jullie zien het nog niet veel om je heen. En daarom zeggen we tegen jullie dat het de BESTEMMING van meesterschap is.

Is het mogelijk dat je op een dag op een plaats bent waar deze derde eigenschap van meesterschap begint te werken en je het ziet het gebeuren? Wat zou je zien? Je zou zien dat je zoveel licht vertegenwoordigt dat de dingen waar je misschien last van had in een voorbije energie, zelfs een decennium of twee decennia geleden, vandaag de dag niet aan de orde lijken te zijn. Er is geen terugkerende cascade van negatieve dingen die jullie in het verleden hebben gezien. Er is geen verwachting van duistere dingen.

Wat als - waar je ook loopt, de atmosfeer die je inademt, de realiteit van de planeet verandert door het licht dat jij uitzendt? Luister opnieuw naar de derde eigenschap van meesterschap. Meesterschap produceert licht. Dat is wat het doet. En waar licht is, kan duisternis niet bestaan, dus de dingen die de duistere energie van de planeet zijn, ze versmelten. Ze gaan weg.

 

Dit, de derde eigenschap van meesterschap, zullen we op een meer diepgaande manier opnieuw onderwijzen, maar voor jullie nu, verwacht dat dit naar jullie toekomt, dat jullie het zijn.

Geniet van het feit dat het je bestemming is, lichtwerker, oude ziel. Dat is waarom je hier nu leest en anderen misschien niet. Dit zijn instructies voor jou vandaag en het zijn ook de voorspellingen voor je toekomst.

En zo is het.

 

Kryon

Lee Carroll
www.menus.kryon.com