De dynamiek van licht en donker ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela channelt Jeshua

 

Lieve mensen, lieve vrienden, ik ben Jeshua, jullie broer en gelijkgestemde. Het vult mijn hart met vreugde en ontroering, om hier op deze plek, in mijn geboorteland, met jullie aanwezig te zijn.

Jullie zijn mij zo dierbaar; er is een menselijke verbinding tussen ons die de eeuwen weerstaat. Jullie zijn hier allen eerder geweest en dragen herinneringen daaraan mee in je zielsgeheugen.

Een roep van je ziel heeft je hier weer naar toe gebracht, naar dit land dat vele oude en nieuwe energieën in zich draagt, uiteenlopend van heel licht naar heel donker.

Het is niet voor niets dat deze energieën zich hier concentreren. Er zijn plekken op aarde die een zekere intensiteit met zich mee brengen. Het zijn energetische openingen in de sfeer rondom de aarde, waar een oorspronkelijk en verhelderend licht doorheen stroomt.

Dit is confronterend voor energieën die het licht niet op prijs stellen


❥ En dus trekt het licht wat op deze plekken doordringt ook het donker aan, want dit wil zich verzetten tegen vernieuwing en verandering.

Hoe licht donker aantrekt en hoe ze de dans met elkaar aangaan, is een heel dynamisch proces, dat er hoort te zijn; het heeft bestaansrecht. Licht heeft de neiging het donker op te zoeken om daar te gaan schijnen. In het donker leeft een tekort, een pijn, en het licht voelt dit. Jij voelt dit ook in jezelf. Je wordt in elk leven opnieuw toegetrokken naar donkere plekken in je bewustzijn en het leven nodigt je uit, keer op keer, daar met je licht in door te dringen.

Dat is wat incarnatie in feite betekent: dat je je licht laat schijnen op plaatsen van duisternis, van angst, ongeloof en zelfvernietiging


Juist op aarde krijg je daartoe de gelegenheid, omdat het donker (de afwezigheid van licht) hier een bepaalde ruimte inneemt en ook mág innemen. Er is een speelruimte hier voor duisternis, voor angst. Het duister is niet puur slecht; in het donker zit een drang naar vernieuwing. Het donker verwijdert zich ver van de bron, van de oorsprong, raakt verwikkeld in afgescheidenheid en angst, maar deze beweging van de bron áf is ook een scheppende beweging.

In het spel van donker en licht wordt iets nieuws gecreëerd. In dit spel wordt de mens gecreëerd, de mens die zelf vol is van dualiteit: van liefde en angst, van vreugde en woede. Dit hele spel van dualiteit hoort sterk bij het mens-zijn. En het gaat erom licht te brengen in de duisternis, zonder de duisternis te veroordelen. Want dat oordeel houdt ze gescheiden. De enige echte kracht die dit bewerkstelligt is de liefde.

 

Liefde verwarmt en verbindt en hoort de roep van angst die in alle duisternis aanwezig is; achter de meest gruwelijke, wrede, gewelddadige handelingen zit een diepte verstopt waarin iemand verloren is gegaan


Dit is ook in jezelf zo. Er zit een verloren deel in jou dat zich eenzaam voelt en losgeslagen van de bron, van God. Je hiernaar toewenden met liefde, dat is in feite je enig grote taak. En daarmee verlicht je ook de wereld.

 

Door liefde te geven aan jezelf, verspreid je liefde om je heen


Op een plek als deze, kun je de intensiteit van tegenstrijdige energieën heel duidelijk voelen en ze kunnen daardoor ook uitvergroot worden in jezelf. Je kunt door hier te zijn innerlijke conflicten gewaar worden in jezelf: laat dit zijn. Het feit dat je hier hevige emoties of stemmingen kunt ervaren is een kans, een mogelijkheid om te ontdekken wat in jou gevoed wil worden door licht, helderheid en bewustzijn. Het licht is hier net zo sterk aanwezig als de donkere emoties.

Het licht en duister spelen samen en hebben samen een rol te vervullen

 

Toen ik hier op aarde leefde, was die intensiteit er ook al. Het was niet om niets dat ik hier geboren werd. Ik wist dat het licht, het bewustzijn dat ik kwam brengen, kwam zaaien, tegenkrachten zou oproepen die mij het leven zouden kosten. Ik heb me overgegeven aan dit leven. Het was zeer intens, het was een dramatisch leven. Maar ik heb ook liefde en vreugde gekend. Ik was niet alleen een boodschapper, een kosmisch kanaal, ik was ook een mens. En het verwarmt mijn hart nog steeds om de verbinding te voelen met jullie allen. Met allen die met mij waren, die ik heb ontmoet tijdens mijn leven op aarde, maar ook met allen die met mij verbonden waren in de geest.

 

Voel die verbinding eens in dit moment..


Jullie zijn reizigers door de millennia heen en hebben vaak geprobeerd kiemen van bewustzijn te zaaien op aarde. Net als ik dat deed. We zijn niet zo heel verschillend. Ik had een missie te volbrengen, ik werd geroepen om iets nieuws naar aarde toe te kanaliseren. En ik werd gedragen door velen. Door vrienden op aarde en door helpers van de andere zijde.

Er was een gezamenlijke impuls, een collectief veld dat mij naar de aarde droeg en mij in staat stelde mij op aarde te manifesteren. Focus je niet teveel op mij, eerder op dit veld van liefde en warmte, het veld van de christusenergie.

Dit is een levend veld dat steeds meer ontwaakt in deze tijd op aarde


Ik nodig je uit de christusenergie in je hart te voelen. Het is heel levend aanwezig in jou. Je kunt het niet meer verbergen. Je probeert het nog wel, omdat je bang bent om anders te zijn, af te wijken. Je maakt jezelf nog steeds wijs dat je het allemaal nog niet snapt en weet. Dat je verloren bent. Maar voel eens de enorme rijkdom aan levenservaring en wijsheid die in jou leeft. Maak contact met je eigen kracht en wijsheid, en met de liefde in je hart. Voel eens met volle overtuiging wie je bent. Houd op jezelf kleiner te maken dan wie je bent.

Soms houden jullie jezelf teveel schuil in het duister. Duisternis bestaat: energieën van angst, verwarring, eenzaamheid en, agressie zijn aanwezig en jullie kennen deze in jezelf, maar je raakt er soms teveel van onder de indruk.

Je hoeft ze ook niet weg te sturen. Laat ze er gewoon zijn, zoals ze ook in de wereld aanwezig zijn


❥  Je hoeft ze niet te verjagen. Je hoeft niets of niemand buiten te sluiten. Laat je eigen emoties er gewoon zijn. Maar voel tegelijk je grote kracht en je inzicht. Je bent geen slaaf meer van je donkere emoties, je kunt ze met licht omringen.

Kijk nu eens naar een gevoel in jezelf, of een probleem, dat je dwarszit. Het is een probleem waarover je veel nadenkt en voel nu even de energie van deze situatie. Ga uit je hoofd en voel puur de energie rondom deze kwestie. Stel je voor dat dit hele probleem, deze vraag of worsteling voor je hart hangt als een energetische bol. Zie of voel het als een kluwen van energie, er zit veel emotie in, veel gepieker en nadenken. En wees er niet van onder de indruk, kijk er eenvoudig naar. Dit is deel van je mens-zijn. Je staat er midden in, in het mens-zijn, en je hoeft er ook niet uit. Al deze energieën mogen er zijn. Neem het waar, die kluwen of bol van energie waarin duisternis zit.

Haal eens rustig adem door je buik en stel je voor hoe je dan je twee handen heel warm en teder om die bol heen legt. Er stroomt liefde en begrip vanuit je hart naar dit probleem toe. Naar je angst, naar je twijfel, naar je boosheid. Je omarmt dit donkere deel van jezelf in volledige compassie. Er is geen oordeel. Voel hoe je hebt geleden onder deze emoties, deze gedachtes. Je voelt compassie met de diepte van je eigen pijn. Maar je voelt ook dat jij daar staat. Jij bent daar voor jezelf. Je laat jezelf niet in de steek. Voel je eigen aanwezigheid, het licht in jou dat trouw is aan jezelf. En zeg tegen het donkere deel van jezelf: jij mag er helemaal zijn. Ik ben bij je.

Concentreer je nu eens op dat lichte deel van jezelf dat dit zegt. Dat geen oordeel heeft. Dat heel warm en liefdevol is, dat alles begrijpt. Laat dat deel nu eens heel groot worden. Dat deel van je die zijn of haar handen uitsteekt. Wie is dat? Voel je hoe groot je bent? Je kunt de energie van dit grote, wetende zelf door je heen voelen stromen, vanaf je kruin tot je stuitje, door je ruggengraat heen. Voel hoe oud dit is. Wanneer ik met jullie spreek, zie ik dit deel. Ik zie je ziel: je innerlijke kennis, je grootheid. En daarop wil ik je aanspreken. Ik ben niet gekomen op aarde om jullie problemen op te lossen. Dat doen jullie zelf. Ik ben hier om je bewust te maken van de grootheid in jezelf. En dat wij gelijken zijn, niet verschillend of anders. Wat jullie in mij zien of bewonderen leeft in jezelf. Je herkent jezelf in mij. Word je bewust van de christus in jezelf. En laat dit uitstromen naar de aarde.

Ik groet jullie allen met eerbied en in diepe verbondenheid

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.