Arcturian channeling mei 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland


Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

Mei 2023, vertaald vanuit het Engels

 


Beste lezers, welkom bij ons bericht.

 

De onderliggende werkelijkheid van eenheid zet de meeste individuen er automatisch toe aan om te proberen de dingen beter te maken, dus de slechte beelden te veranderen in de goede.

Dit betekent niet dat jullie - die verstand hebben van driedimensionale illusie - “aan de andere kant voorbij moeten lopen”, maar wel dat je je bewust moet zijn van de universele trekkracht om je af te stemmen op verschijningen.

 Het zal je helpen gecentreerd te blijven als je minder of geen aandacht schenkt aan het constante bombardement van de media van vandaag en je afzijdig houdt van gepolariseerde politieke of religieuze discussies. 

 

De reden dat er nu zoveel geëvolueerde zielen op aarde zijn, is dat de tijd is gekomen dat de aarde zich ontwikkelt voorbij de extreme dichtheid waarin zij lang heeft verkeerd. De aanwezigheid van hoog resonerende energie was nodig om de dichtheid van het collectieve bewustzijn van de aarde te doorbreken en op te lossen. Jullie die momenteel het mystieke leven leiden, zijn degenen die ervoor kozen om op aarde te zijn waar jullie geëvolueerde staat van bewustzijn automatisch steeds meer van deze hogere energieën zou toevoegen. 

 

Een geëvolueerd bewustzijn in overeenstemming met de waarheid is in staat om derde-dimensionale kwesties te zien en te ervaren zonder er duurzame energie aan toe te voegen. Een staat van bewustzijn die weet dat er maar één is en dat alles wat anders is dan dat ENE, een uitdrukking is van dualiteit, afscheiding en twee machten, een krachtige kracht is voor verandering omdat één met God een meerderheid is. Jullie die leven vanuit een bewustzijn van waarheid zijn Lichtwerkers, zelfs als je denkt dat je niets doet.  

 

Een eenmaal bereikte staat van bewustzijn kan nooit meer terugkeren naar zijn vorige staat en zal de vele vormen van driedimensionaal hypnose overwinnen, eenvoudigweg omdat het de realiteit is. Velen hebben geprobeerd terug te keren naar een eerdere tijd waarin de dingen gemakkelijker leken, maar altijd aanwezig te midden van hun activiteiten was het bewustzijn dat “hallo” zei. Een voorbeeld: de meesten van jullie hebben kansen gehad om te stelen en hebben het misschien zelfs wel eens overwogen, maar je bent er nooit mee doorgegaan omdat eerlijkheid, een facet van eenheid, je bewustzijnstoestand was.

Sommige spiritueel ontwikkelde individuen vinden het gemakkelijk om van anderen te houden, maar zijn niet in staat om van zichzelf te houden. Wanneer woorden of daden uit het verleden worden gezien door meer geëvolueerde ogen, leidt dat vaak tot schaamte, schuld, zelfhaat en de overtuiging dat zij het niet waard zijn om lief te hebben of zelfs maar spiritueel werk te doen.

 

Vanwege de dichtheid en de druk van het leven in een derde-dimensionale wereld hebben de meesten een paar jaar nodig om bewust te ontwaken in hun bereikte staat van bewustzijn. Tijdens deze kwetsbare eerste jaren raken de meesten gehypnotiseerd door de concepten en overtuigingen die hun door ouders en maatschappij werden bijgebracht, waardoor zij precies die dingen doen en zeggen die hen nu schuld en schaamte bezorgen.

 Zelfhaat is bij bijna iedereen aanwezig en ligt ten grondslag aan de epidemie van voorgeschreven en straatdrugs, geweld, uitvallen naar anderen, depressie, enz. De bottom line van derde dimensionale energie is: Je zult nooit goed genoeg zijn. Omdat het bewustzijn van de meerderheid driedimensionaal blijft, accepteren de meesten dit gewoon als de waarheid over zichzelf.  

Als je zelfhaat, schaamte of schuld ervaart wanneer je terugkijkt op vroegere tijden in je leven, bedenk dan dat het persoonlijke menselijke, ego-gevoel van jezelf een materieel concept van jou is. De persoon die je in het verleden en zelfs nu onwetend dacht te zijn, is niet de werkelijkheid.

 

Tot dit feit ontwaken is waar het in de evolutie om draait

 

Velen weten dit, maar trappen in de ego-val dat zij een gevoel van straf nodig hebben voor daden uit het verleden en blijven zichzelf dus zien als “minder dan”. Vergeef het zelf uit het verleden dat minder dan liefdevolle keuzes maakte, net zoals je anderen vergeeft, maak aanpassingen wanneer dat gepast is, en begin je te identificeren met je echte Zelf in plaats van met een vals concept van jezelf. 

Vaak zal een binnenkomende ziel ervoor kiezen om geboren te worden in een familie die de energie kan activeren die zij heeft gekozen om op te ruimen, een overtuiging die zij van leven tot leven heeft meegedragen en die zij nu wil achterlaten. Het proces duurt vaak jaren, omdat de betreffende energie eerst moet worden geactiveerd, doorleefd, doorzien en uiteindelijk getransformeerd. Iemand kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te incarneren in een familie die volledig betrokken is bij het strikte religieuze geloof van een bepaalde religie, om diezelfde lang meegedragen energie in zichzelf te reactiveren. Dit geldt met name voor velen die vele levens hebben geleefd en geloften hebben afgelegd in kloosters, ashrams of rigide georganiseerde religies.

 

In meditatie gewoon rusten in een stil bewustzijn van eenheid. Geen behoefte aan petities, verbeeldingen van dit en dat, of het voortdurend herhalen van mantra's. Dat zijn hulpmiddelen voor wie nog niet gewend is om rustig te zitten en te zijn. Meditatie kan beginnen met het overdenken van een of andere waarheid of het vragen om meer Licht, maar zal uiteindelijk overgaan in rusten in het besef de volheid van Goddelijk Bewustzijn te zijn. Geleidelijk aan worden de diepere inzichten die in meditatie ontstaan je staat van bewustzijn waar ze zich dan naar buiten toe manifesteren.

 

Serieuze studenten van de waarheid worstelen intens om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Zij oefenen wat zij weten, mediteren, doen serieuze pogingen om te allen tijde gecentreerd te blijven in de waarheid en toch blijven zij ervaringen opdoen die hen ertoe brengen hun inspanningen te verdubbelen in de overtuiging dat zij iets verkeerd doen.

 Het is belangrijk te begrijpen dat de overgang van de ene staat van bewustzijn naar een hogere komt door Genade (overgave) en niet door menselijke inspanning. 

 

Genade is de activiteit van het Goddelijke binnenin en wanneer iemand spiritueel klaar is voor zijn volgende stap, gebeurt het. Er kunnen lessen te leren zijn, ervaringen op te doen en zuiveringen plaats te vinden voordat zelfs de zeer geëvolueerden klaar zijn voor hun volgende stap. Stop met worstelen om een vooropgezet concept over ascensie of een bepaalde staat van bewustzijn te bereiken, want dat illustreert alleen maar dat je gelooft dat je gescheiden bent van wat je zoekt.  

Soms gebeuren er wonderen van transformatie waarbij iemand plotseling en zonder schijnbare inspanning overgaat naar een nieuwe en hogere staat van bewustzijn. Dit gebeurt soms wanneer de hogere staat van bewustzijn al bereikt is, maar de persoon zich er totaal niet van bewust is en wanneer hij zich eindelijk openstelt voor de waarheid, zwaait de deur met een knal open.

 

Al het zoeken, smeken en bidden om dingen voegt alleen maar energie toe aan overtuigingen van afscheiding die oorspronkelijk de gebondenheid van de wereld aan gebrek, beperking, lijden, pijn en zelfs dood in stand houden.

 Leer naar binnen te gaan, waar alles wat nodig is al volledig aanwezig is. Want...

 

“Mijn eenheid met God/de Bron/Spirit vormt mijn eenheid met alles wat God is.”

The Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.