De instroom van vrouwelijke energie en het loslaten van strijd in je leven ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen,

Wij zijn hier vandaag met een boodschap van hoop en liefde voor jullie, want wij zien hoe moeilijk jullie het hebben gehad de laatste maanden.

Ik, die hier spreek, ben Jeshua, maar ik vertegenwoordig hier vandaag ook sterk de vrouwelijke energie van het Christuswezen.

Momenteel vindt er een enorme instroom plaats van vrouwelijke energie op aarde. Ze helpt een nieuwe geboorte te realiseren, van de aarde zelf en van jullie afzonderlijk. We willen iets meer zeggen over de huidige ontwikkelingen, om de weerstand, onzekerheid en disharmonie die jullie hierbij ervaren, te helpen verlichten.

Jullie zijn allen verwikkeld in een intense spirituele transformatie. Hiertoe hebben jullie zelf besloten. Er was een verlangen in je hart, ja zelfs al voor je geboorte, voordat je hier kwam, om dingen op te ruimen en een nieuwe werkelijkheid te creëren in jezelf en op deze aarde. Je wist van tevoren dat dit leven grote kansen ging bieden op groei en bewustwording. Je voelde als ziel aan dat de aarde het einde naderde van een bepaalde cyclus, een cyclus die gekenmerkt wordt door macht en destructiviteit.

Jullie allen hebben deel gehad aan deze cyclus, in meerdere vorige levens waarin je op aarde was. En nu zijn jullie én de aarde in je ziele-ontwikkeling op een punt gekomen, waarop je afscheid gaat nemen van het oude. Dát is waarom je in deze tijd geboren wilde worden, omdat deze gelegenheid tot afronding en opengaan voor het nieuwe alleen benut kon worden terwijl je in een aards lichaam deel neemt aan het leven op aarde. De cyclus kan alleen worden voltooid door nog één keer te incarneren en de energieën van al die vorige levens tezamen te integreren én los te laten via jouw huidige ik. Vind je het vreemd dat het af en toe loodzwaar aanvoelt?!

Voordat je deze doelstelling zelfs maar bewust kunt nastreven, zul je eerst geboren moeten worden in een menselijk lichaam met een persoonlijkheid die deels wordt gevormd door je omgeving in je jeugd: je ouders, je gemeenschap en de maatschappij waarin je woont. Als je opgroeit, vergeet je doorgaans wie je ten diepste bent, aangezien je min of meer gehypnotiseerd raakt door de overtuigingen en angsten van de mensen om je heen. In het algemeen worden jullie omgeven door energieën die oud en verstikkend zijn, voortkomend uit een traditie van angst en beperkt bewustzijn. Je unieke zielenenergie raakt daardoor versluierd en gaat tijdelijk ondergronds.

Nu is het jullie intentie geweest om tijdens dit leven deze beperkingen te overstijgen en je vrij te maken van het oude, en dit niet alleen voor jezelf, maar ook om een levende brug te zijn naar een nieuw bewustzijnsniveau op aarde. Je bent hier voor jezelf, maar terwijl jij je ontwikkelt en vrij maakt, help je tegelijk het bewustzijnsniveau van de mensheid te verhogen. Je ondersteunt de transformatie van de aarde als spiritueel wezen en je ondersteunt zelfs ontwikkelingen die gaande zijn op het niveau van jullie zonnestelsel als geheel.

Echter, om deel uit te maken van deze transformatie en er een bijdrage aan te leveren, moest je eerst incarneren in een aardse persoonlijkheid, waarbij allerlei lasten van de traditie in je schoot werden geworpen. Jullie zijn waarlijk spirituele krijgers. We houden zeer van jullie. En nu hebben jullie een punt bereikt waarop je echt en waarachtig het oude wilt loslaten. Je kunt de energie van het verleden eigenlijk niet meer verdragen. Je bevindt je temidden van geboorteweeën, je bent in geestelijke baringsnood. Je gaat opnieuw geboren worden in dit lichaam waarin je al zoveel hebt meegemaakt in dit leven, maar nu als je hogere of grotere zelf. Jullie zijn werkelijk opnieuw aan het incarneren terwijl je in hetzelfde lichaam blijft, maar nu als het grotere Zelf dat bewust ervoor koos hier en nu op aarde aanwezig te zijn om zo de gelegenheid te krijgen de cyclus af te ronden.

Het is nu jullie verlangen om je diepste innerlijke weten, je ware zelf, op aarde geboren te laten worden en te manifesteren op vreugdevolle en creatieve wijze. Dit radicale en tegelijk “voorbestemde” verlangen heeft je gebracht tot waar je nu bent en wij weten hoe moeilijk het is. In dit proces keer je jezelf binnenste buiten, komt de onderste steen boven en anderen kan het toeschijnen dat je het spoor helemaal bijster bent.

Een gigantische strijd vindt binnen in jou plaats tussen het oude en het nieuwe. Jullie dragen het oude ten grave, maar voordat je dit werkelijk kunt doen, moet je het eerst aanzien en er vrede mee sluiten. Anders kan het niet los gelaten worden. Je kunt de  negativiteit in jezelf en in de wereld pas ontstijgen, wanneer je deze eerst onder ogen ziet en aanvaardt. In wezen bestaat er niet zoiets als duisternis, maar als je je terneergeslagen voelt door donkere emoties van verdriet, woede en angst, lijkt het alsof je in gevecht bent met duistere elementen. Echter, waar je het meest mee strijdt is je eigen weerstand om deze demonen in de ogen te zien en hun bestaansrecht te accepteren. Ze zijn deel van jou en ze zijn er niet om niets. Ze zijn het deel van jou dat gekwetst is geraakt, gefrustreerd en verward. Ze komen bij je om door jou gezien en begrepen te worden. Jij bent hun gids, wees niet hun vijand! Als je weerstand biedt aan hen, kloppen ze nog harder op je deur. Alleen wanneer zij met compassie omarmd worden, kunnen ze vrede vinden en tot rust komen.

Terwijl jullie door dit intense transformatieproces gaan, waarin je de confrontatie aangaat met je innerlijke demonen en ruimte maakt voor het nieuwe, wordt je lichaam beïnvloed door de veranderingen in je bewustzijn. Het lichaam kan klachten of verstoringen vertonen maar in het algemeen is dit van voorbijgaande aard. Het is onderdeel van het veranderingsproces. Emotioneel ga je door vele hoogte- en dieptepunten heen en heb je te maken met stevige angsten en twijfels als zoveel wat vanzelfsprekend leek te zijn op een gegeven moment door je handen heen glipt. Het lijkt alsof je alles moet loslaten. En dat is ook zo. Er is geen compromis mogelijk tussen het oude en het nieuwe. Dit is werkelijk een nieuw begin. Uiterlijke zekerheden bieden geen houvast en het enige kompas dat je hebt is het contact met je ziel. Met name lichtwerkers, die pioniers zijn in dit proces, zullen (aanvankelijk) weinig of geen ondersteuning and herkenning ontvangen vanuit hun omgeving. Vertrouw op jezelf.  Diep van binnen weet je wat jouw weg is. Je hebt dit voor je geboorte al geweten. Je ingeboren intuïtie en innerlijke weten zullen jou thuis brengen.

Als mens op aarde ben je gehypnotiseerd geraakt door de collectieve gedachtepatronen en de getraumatiseerde energie die rond de aarde hangen. Er is een wijd verbreide opvatting op aarde dat het leven gekenmerkt wordt door strijd en lijden. “Je moet vechten om te overleven, je kunt je medemens niet vertrouwen, je moet doorlopend alert en op je hoede zijn”. Dit soort overtuigingen en de bijbehorende gemoedstoestanden komen nu naar de oppervlakte, juist als je ze wilt loslaten. Juist als je wilt vertrouwen en overgeven, steken je emotionele gewoontes van wantrouwen en controle houden de kop op om heftig te protesteren. Juist als je je open wilt stellen en je diepste inspiratie tot uitdrukking wilt brengen in de wereld, dreigt de angst voor afwijzing je te blokkeren en het stilzwijgen op te leggen. Er is een hevig innerlijk conflict gaande in jullie harten en geesten. Oude emotionele gewoontes raak je niet zomaar kwijt. Dit is een geleidelijk proces en jullie gaan wel degelijk vooruit. De sleutel om te onthouden is dat je het oude niet kunt loslaten door ermee te vechten of te strijden.

Het loslaten van strijd

 

Jullie hebben vele levens op aarde doorgebracht waarin strijd je tweede natuur werd. Vele keren hebben jullie getracht licht en bewustzijn op aarde te brengen en velen van jullie zijn in vorige levens ook al geïnspireerd geweest door de Christusenergie, in welke vorm dan ook. Jullie allen zijn ooit diep geraakt door het daarin gekoesterde ideaal van een betere wereld, gebaseerd op gelijkheid, vrede en harmonie. Tegelijkertijd raakten jullie doorheen meerdere levens verwikkeld in een strijd met de wereld: je voelde dat je anders was en je eigen weg moest vinden in het leven. Je moest strijden om je eigen anders zijn te begrijpen, en om jezelf neer te zetten in een wereld die zich naar heel andere idealen leek te voegen dan de jouwe. Jullie waren buitenbeentjes, vaak te progressief voor je tijd, en in vele levens werden jullie vervolgd en op gewelddadige manier afgewezen om jullie andere manier van kijken naar de dingen. Vanwege deze geschiedenis, zijn spiritualiteit en strijd voor jullie nu onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat er nu van jullie gevraagd wordt, is deze strijd los te laten. Dit is een ander tijdperk. Dit is jullie tijdperk. Jij bent nu niet hier om te strijden of jezelf te verdedigen of om anderen te overtuigen. Je bent hier voor jezelf, om je oude angsten en pijn los te laten en je over te geven aan de geboorte van een nieuwe Jij, jouw grotere Zelf dat hierop eeuwenlang heeft gewacht.

Velen van jullie voelen momenteel veel strijd en weerstand in je leven. De dingen lijken niet gemakkelijk of vanzelf te gaan. Als je dit voelt, stop met worstelen en ga dieper naar binnen. Ontspan je in die grenzeloze innerlijke ruimte die je bent. De energie van je ziel is voelbaar voor jou en kan je helpen herinneren waarom je hier bent op dit moment. Herinner je hoe helder je wist, voordat je aan dit leven begon, dat dit een betekenisvol en rijk leven zou zijn, de moeilijkheden en frustraties incluis. Herinner je dat je hier niet bent gekomen om te strijden maar om alle strijd op te geven en Thuis te komen. Thuis is aanwezig in het hier en nu, daar waar jouw bewustzijn zich bevindt. Waar je ook bent, in welke situatie dan ook, is er de mogelijkheid om strijd los te laten. Je kunt accepteren waar je nu staat en verwachtingen loslaten. Dit is wie je nu bent. Sta achter jezelf en bemoedig jezelf met de gedachte dat je heel dicht bij het doel bent dat je wilde verwezenlijken hier op aarde.

Om daar te komen, hoef je alleen je weerstand tegen het nu op te geven, en het idee dat je ergens moet zien te komen door ervoor te vechten en strijden. Jullie zijn zo gewend geraakt aan het idee van “groeien door pijn” dat jullie menen op het goede spoor te zitten wanneer je veel lijdt en hard je best doet om aan je spirituele groei te werken. Wanneer je echter te maken hebt met zware en geblokkeerde energieën uit het verleden, ligt de oplossing in het vinden van een innerlijk stiltepunt. Het gaat er niet om er “iets aan te doen”, maar om je bewustzijnsfocus te verschuiven naar een neutraal waarnemen, waarin je de dingen “laat zijn”. Vanuit dat gezichtspunt kun je naar jezelf kijken zonder dat je probeert iets te veranderen. Je laat jezelf gewoon zijn.

Eén van de dingen die nog steeds aan jullie kleeft vanuit de nu eindigende cyclus van levens waarin je op aarde was, is een sterke “doe-gerichte” mannelijke energie. Vaak zijn jullie “krijgers van het licht” geweest die streden voor vooruitgang met grote ijver en passie. Jullie zijn daarin ook wel eens arrogant geweest. Deze doe-gerichte mannelijke energie wordt nu gevraagd terug te treden en een nieuwe balans aan te gaan met de vrouwelijke energie. Het vrouwelijke aspect in deze context is de drager van lichtheid, gemak en vreugde. Ze moedigt je aan met de stroom van je gevoel mee te gaan en niet zozeer te letten op de resultaten van je handelen alswel op wat goed (vreedzaam, vreugdevol) voor jou voelt in elk moment.

Het toelaten van de vrouwelijke energie zal je bewust maken van de vraag hoe de stroom van geven en de stroom van ontvangen zich tot elkaar verhouden in jouw leven. Kun jij doen wat goed voelt voor jou zonder je te laten afleiden door de verwachtingen van andere mensen of je eigen te hoog opgeschroefde eisen aan jezelf? Kun je werkelijk goed voor jezelf zorgen en jezelf geven waar je echt naar verlangt in je leven? Dit zijn geen vragen die een lichtwerker van nature stelt. Jullie zijn enorm geconcentreerd geweest op de buitenwereld. Jullie wilden die veranderen en verbeteren. “Wat is mijn missie op aarde?” en “hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld?”. Dat zijn jullie favoriete vragen. En vaak benader je die kwesties met een strijdvaardigheid die jullie tweede natuur is geworden. Het idee dat je hier ook bent om jezelf te koesteren, om te genieten en mee te gaan met de stroom van het leven, is heel moeilijk te verteren voor velen van jullie! Als je dit herkent in jezelf, betekent het waarschijnlijk dat er een disbalans is in je leven tussen geven en ontvangen. Je geeft teveel.

Als je veel geeft, druk bezig bent met het welzijn van anderen en je gemakkelijk verantwoordelijk voelt voor hun behoeftes, ben je vaak aan het strijden en aan het doen. Je hebt moeite met ontvangen en je verliest het zicht op je eigen menselijkheid. Je zult je na verloop van tijd waarschijnlijk gefrustreerd en leeg voelen. Om de mannelijke en vrouwelijke energie in balans te houden, moet je die levensstroom vinden waarin je je geïnspireerd en vreugdevol voelt door wat je doet zonder dat je onder druk staat om dat te doen.  Het gevoel onder druk te staan geeft aan dat je niet vrij bent, dat je gehecht bent aan resultaten. Wanneer je die druk voelt, laat los en ga naar binnen. Zoek de stilte op.

Er gebeurd veel op innerlijk niveau bij lichtwerkers. Het is in zo’n periode moeilijk om de juiste manier te vinden om je in de wereld te manifesteren en uit te drukken. In plaats van toch te proberen, te strijden en te worstelen op zulke momenten, is het soepeler, lichter en wijzer om rustig te blijven en even helemaal niets te doen.  Voel gewoon wat er allemaal plaats vindt binnenin je. De nieuwe geboorte die jullie meemaken vraagt een hoop van je op alle niveaus: emotioneel, mentaal en fysiek. Dus misschien is het nu niet de tijd om je uitbundig neer te zetten in de wereld. Overgave is de sleutel, en dat is wat de vrouwelijke energie komt brengen.

Jullie zijn op het goede spoor en we kunnen jullie verzekeren dat de veranderingen die jullie doormaken op aarde nauwelijks sneller kunnen gaan dan ze feitelijk gaan. In het bijzonder wanneer je het gevoel hebt helemaal vast te zitten en niets meer vanzelfsprekend lijkt te gaan, ga je innerlijk door een diepe transformatie heen. Vertrouw hierop en alsjeblieft, hou ermee op jezelf constant te analyseren! Ga mee met de stroom en vertrouw.

Denk eens aan het fysieke geboorteproces van een kind, de bevalling. Hierin zijn oerkrachten van de natuur werkzaam. Je kunt deze krachten niet beheersen, je kunt niet beslissen wanneer je een wee krijgt, maar wat je wel kunt doen is meebewegen met die krachten of je ertegen verzetten. Meebewegen wil zeggen dat je de pijn van de wee aanvaardt en door je heen laat gaan in het vertrouwen dat deze weer zal wegzakken en je ruimte krijgt om weer op adem te komen. Wat je kunt doen is je innerlijk afstemmen op de stroom van je gevoelens en daarmee het gehele proces gemakkelijker en soepeler laten verlopen.

Dus in plaats van jezelf te beoordelen naar externe maatstaven, jezelf te vergelijken met allerlei normen en waarden die niet van binnenuit komen, voel wat er gaande is in jou. Je bent hier niet zozeer om iets te doen, maar vooral om te “zijn”, om die nieuwe geboorte toe te laten in jouw zijn op aarde. Deze spirituele geboorte wordt vergemakkelijkt als je veel geduld, rust en stilte inbouwt in je leven. Dan kun je de weeën het beste opvangen en er het soepelste doorheen gaan.

Ik wil jullie nu uitnodigen met mij op reis te gaan. Ik wil jullie graag meenemen naar een toekomstige werkelijkheid die je kan helpen in het heden meer ontspanning en vertrouwen te vinden. Reis gewoon maar met me mee in je fantasie. We gaan een kijkje nemen op de Nieuwe Aarde.

Bezoek aan de nieuwe aarde

 

De nieuwe aarde is een energetische realiteit die steeds meer voet aan de grond krijgt op aarde, dankzij jullie innerlijk werk. Laten we nu die werkelijkheid binnentreden en de energie ervan voelen. Stel je maar voor dat je door een mooi bos wandelt met prachtige oude bomen en een zacht briesje tegen je huid. Voel eens hoe de lasten van het verleden (jouw heden) van je afgevallen zijn. Je bent een andere jij. Je bent al geboren in het nieuwe tijdperk. Je voelt je helder en licht, je hebt duidelijk contact met je innerlijk weten, en je voelt dat het allemaal betekenisvol is geweest. Je hebt geleerd van alles wat je meemaakte en je ziel heeft aan diepgang en wijsheid gewonnen. Je voelt je goed in je vel en je hart staat in vreugdevolle verwachting open naar wat komen gaat.  Je geniet van de natuur en je voeten worden gedragen door een aarde die kalmte en vrede uitstraalt. Iets is veranderd op de planeet. Mensen hebben geleerd in harmonie met de natuur te leven.

Nu nader je een nederzetting, een kleine gemeenschap, en daar woon je. Je voelt je hart opengaan als je beseft wie daar met jou samenleven. Het zijn je vrienden en zielsverwanten. Jullie verbondenheid is oud en jullie hebben elkaar in vele levens steeds opnieuw ontmoet. Ze voelen aan als broers en zussen voor jou. Het is altijd een zegen om bij hen te zijn. Je hoeft niks te verbergen of je anders voor te doen in hun aanwezigheid, je kunt zijn die je bent. Je begrijpt elkaar gemakkelijk en wanneer jullie communiceren gebeurt dat grotendeels telepathisch; je hebt maar weinig woorden nodig.

Jij hebt daar ook een eigen huis. Kijk er maar eens naar. Ergens in die nederzetting is er een plek speciaal voor jou. Je loopt er naar toe en kijkt eens goed naar jouw huis. Is het groot of klein, welke materialen en kleuren zijn er gebruikt, en vooral…….hoe voelt het huis aan? De aarde heeft je voorzien van de benodigde materialen en ga eens na hoe het huis jou voedt met de ruimte, de kleuren en het uitzicht die het biedt. Dit huis is een energetisch verlengstuk van jou; het is jouw heiligdom. Zodra je de behoefte voelt alleen te zijn en tot jezelf te komen, trek je je terug in dit huis. Het stelt je in staat in diepe verbinding met je eigen wezen te komen, terwijl je veilig gedragen wordt door de aarde.

Nu gaan we eens nader bekijken wat jouw betrokkenheid is met die groep mensen die daar leeft. In het midden van de nederzetting is een plein, waar mensen elkaar ontmoeten of bijeenkomen voor gezamenlijke activiteiten. Deze plek bevat de “energie van samen” en er is op dit moment iets gaande, dus laten we een kijkje nemen. Je nadert het plein met een zekere nieuwsgierigheid en de mensen daar verwelkomen je met een verheugde, uitnodigende glimlach. Er is een grote kring mensen die elkaars hand vasthouden. Twee mensen maken meteen ruimte voor jou zodat je opgenomen wordt in de cirkel. Je voelt een diepe vibratie door deze groep heen stromen waarvan jij nu ook deel uitmaakt. Je voelt de eenheid, de onderlinge verbondenheid en de vreugde dat jullie het gered hebben samen. Jullie zijn nu de bewoners van de Nieuwe Aarde en er staat jullie nog veel te doen. Jullie zijn betrokken bij verschillende “projecten”, op het gebied van bouwen, wonen, voedselvoorziening, communicatie, geneeskunde, afhankelijk van jullie individuele voorkeuren en talenten. Aan alle projecten wordt gewerkt in een sfeer van harmonie. Je laat jezelf leiden door je intuïtie, je stemt je af op het moment. En er is ook veel ruimte voor ontspanning en spel.

Hier ben je dan, samen, en je kunt voelen hoe een ieder van jullie door dat geboorteproces is gegaan dat we vandaag beschreven. Een oude identiteit heeft plaats gemaakt voor een nieuwe aanwezigheid. Je bent geboren in het licht van de Nieuwe Aarde.

Nu hoor je een roep tot je komen. Terwijl je daar staat, verenigd met je broeders en zusters, vang je een roep op van de oude aarde. Het is jullie  roep, vanuit het heden, zoals jullie hier nu samen zitten. Zoals jullie hier verzameld zijn, meer of minder moe en uitgeput door de intensiteit van het geboorteproces, kun je je toekomstige zelf en je zielefamilie om steun en bemoediging vragen. Jij in de toekomst hoort deze roep en jij bent in staat liefde en wijsheid naar je oude jij te sturen. Doe dat eens vanuit je toekomstige zelf. Wéés dat toekomstige zelf en zendt liefde naar je huidige zelf. En je kunt je daarin gesteund voelen door je hele zielegroep. Zij weten precies wat jullie nodig hebben, want ze zijn zelf door die donkere nacht van de ziel gegaan.

Keer nu het perspectief om en sta aan de ontvangende kant, in het heden. Aanvaard de liefde en troost die naar je toestroomt vanuit je zielefamilie, en verheug je in het feit dat jij daar ook bij hoort, dat je het “gehaald hebt”. Voel het respect dat zij voor je hebben, want jullie zijn degenen die hebben doorgezet en vertrouwen bleven houden in jezelf en die de Nieuwe Aarde hebben geboren laten worden. Vraag je toekomstige zelf of zij of hij een boodschap voor je heeft. Wat is belangrijk voor jou om nu te weten? Laat het antwoord op een vloeiende manier tot je komen, licht en gemakkelijk. Er hoeven geen woorden of beelden aan te pas te komen. Voel gewoon de energie. Stel je voor hoe jouw toekomstige zelf je handen pakt en je rechtstreeks in de ogen kijkt, daarmee hoop en vertrouwen naar je overbrengend. Voel  hoe je dan echt kan loslaten, meegaan op de stroom van de geboorteweeën en rustig de tijd nemen om de nieuwe energie in je leven te integreren en te verbinden met je dagelijkse leven.

Wij geloven in jou. Doe het stap voor stap, leef bij de dag. Wees mild en liefdevol voor jezelf. Zodra je streng en oordelend wordt naar jezelf, door bijvoorbeeld ongeduldig en kritisch te zijn over je prestaties, val je terug in de oude energie van strijd. Je kunt dat loslaten, de tijd is rijp voor vriendelijkheid en zachtheid. Wees begripvol naar jezelf zowel als naar anderen. Wees de engel die je bent en al het andere zal op z’n plaats vallen.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.