Leraar zijn in de nieuwe tijd ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve vrienden,

Ik ben Jeshua.

Tweeduizend jaar geleden was ik was de drager van het Christusbewustzijn, en nu zijn jullie degenen die deze fakkel dragen. Het is een fakkel van licht die verandering brengt in deze wereld, een wereld die op dit moment hard toe is aan verandering.

Jullie leven in een tijd van crisis. Er is op dit moment sprake van een financiële, economische crisis, en er is ook een planetaire milieucrisis gaande.

Jullie leven midden in deze crisis, die tegelijkertijd een mogelijkheid voor verandering is. Wanneer dingen fundamenteel veranderen, is het onontkoombaar dat veel van het oude losgelaten wordt, op een drastische en grondige manier.

Jullie, die zich aangesproken voelen door mijn boodschap, zijn degenen die anderen de weg zullen wijzen. Ja, je bent in deze tijd geboren met een doel; jij wilde het anders doen, de verandering zijn die de mensheid zo hard nodig heeft. Jullie zijn de leraren van de nieuwe tijd. Het is aan jullie dat ik mijn boodschap van hoop en bemoediging geef. Ik wil jullie aanmoedigen om de rol van de leraar, die je bent, op te pakken. Je hebt vele levens op aarde doorgebracht om je voor te bereiden op deze tijd. De planeet en de mensheid zijn nu klaar voor een transformatie, een evolutie naar een bewustzijn vanuit het hart, dat de eenheid van alles wat leeft en ademt op aarde herkent. Je bent al eeuwenlang de drager van dit gevoel van eenheid. Jullie zijn al eerder lichtwerkers geweest op aarde, en nu is de tijd met jullie. Kijk voorbij dat wat negatief en slecht nieuws lijkt te zijn. Kijk achter dit alles. Dit is een enorme kans voor verandering.

De mensheid wordt gevraagd om diep naar binnen te gaan en de negatieve emoties en angsten die naar boven komen in tijden van crisis, onder ogen te zien. De mensheid heeft nu meer dan ooit heling nodig, en is bereid om heling te ontvangen. Jullie zijn degenen die de weg wijzen. Jullie zijn de leraren van de nieuwe tijd, en ik vraag jullie om niet huiverig te zijn voor wie je bent. Door al jullie vroegere ervaringen op aarde hebben jullie je teruggetrokken en durven jullie niet meer te laten zien wie je bent, en welk licht je van binnen draagt.


Er is een passie in jullie hart en ziel. Jullie verlangen ernaar het stralende licht te zijn dat je bent, maar jullie verbergen je ook voor je eigen kracht, omdat jullie oude herinneringen bij jullie dragen aan hoe jullie juist hierom werden afgewezen, en zelfs vervolgd en vermoord. Ik kan jullie angsten en onzekerheid zien, maar jullie zijn groots en krachtig als je in jezelf gelooft. Jullie hebben een lange weg afgelegd. Jullie hebben de aarde vele malen bezocht, en ervaringen opgedaan. Je bent nu een volwassen en oude ziel, en verlangt ernaar de wijsheid van je hart te delen. Ik wil dat jullie naar binnen kijken en de passie voelen waarmee je geboren bent, de passie om het verschil te maken. Ik vraag jullie om je niet langer te verbergen.

Hoe ben je een leraar?


Wat is dat leraar-zijn waarvan ik spreek? Het gaat niet om het overbrengen van theorieën en boekenkennis aan anderen; het gaat niet over preken of mensen vertellen wat ze moeten doen. Het gaat om een vibratie die je in de wereld brengt, een vibratie van compassie en innerlijke vrede. En wanneer je je eigen donkerste stukken onder ogen ziet, je emoties van angst, woede, wantrouwen, als je je licht op die donkere delen laat schijnen, dan verhoog je je vibratie, dan breng je een nieuw licht in deze wereld. Het zal zichtbaar zijn in je ogen, in de manier waarop je met anderen praat of naar ze luistert. Houd het niet achter, wees zo open als je kunt, want je bent prachtig. Het is wanneer je deze vibratie in de wereld brengt dat mensen naar je toe getrokken zullen worden. Niet omdat je de waarheid kent, of omdat je weet wat er voor hen in het verschiet ligt, maar omdat er rondom jou een ruimte van veiligheid en vriendelijkheid is. Bij jou voelen ze zich geaccepteerd. Dat is waar het leraarschap in de nieuwe tijd over gaat: de ander volledig accepteren met zowel zijn lichte als zijn donkere kanten; zijn innerlijke schoonheid, passie en onschuld zien en hem aanmoedigen dit in zichzelf te herkennen.

Een leraar zijn in de nieuwe tijd is anders dan je misschien zou verwachten. Het gaat om het vinden van een diepe innerlijke vrede en je niet af laten leiden door de negativiteit om je heen. Op een bepaalde manier betekent het dat je de wereld loslaat, niet van deze wereld bent, maar wel open naar iedereen. Laat iedereen proeven van de vibratie die jij uitstraalt naar de wereld. Wees in de wereld, maar niet van de wereld.

Hoe jouw leraarschap eruit ziet, welke vorm het aan zal nemen, is voor elk individu anders. Ieder van jullie heeft een bepaalde passie, een talent, een verlangen om nou net dat ene te doen en niet iets anders. Jullie energie, jullie licht, kan vele vormen aannemen, en voor mij is die specifieke vorm minder van belang. Wat ik vandaag graag zou willen is dat jullie weten dat je een leraar bent, dat je al een lange weg hebt afgelegd. Ik moedig jullie vooral in deze tijd aan om dit niet langer te verbergen, om je wijsheid te delen met anderen en je passie tot leven te brengen. Dat is wat het betekent om een nieuwe energie op aarde te brengen.

 

 

Omgaan met hooggevoeligheid


Jullie zijn allemaal heel gevoelig geworden. Jullie harten zijn geopend. Op allerlei manieren wordt de vrouwelijke energie in deze tijd via jullie herboren, omdat jullie degenen zijn die zich het eerst openstellen voor een bewustzijn vanuit het hart, dat de eenheid in al het leven herkent. Jullie hebben je hart geopend, met als neveneffect dat jullie de negatieve gevoelens en emoties van degenen om je heen opnemen, en tevens de gevoelens die gewoon aanwezig zijn in de atmosfeer rond de aarde. Deze gevoeligheid kan soms een last zijn. Je neemt soms zoveel negativiteit op dat je je down en depressief voelt, en je weet niet eens waar het vandaan komt.

Het openen van je hart, het ontwikkelen van je vrouwelijke kant, ontvankelijk en open zijn voor de energieën om je heen, maken deel uit van de ontwikkeling die je nu doormaakt. Het is echter erg belangrijk dat je ook je mannelijke energie omarmt, niet in de traditionele zin, maar op een nieuwe en hogere manier. In het verleden heeft een agressieve mannelijke energie jullie geschiedenis gedomineerd. Deze energie was uit op macht en wilde de realiteit manipuleren. Over het algemeen hebben jullie een slechte associatie met mannelijke energie; jullie denken dat deze per definitie onderdrukkend, agressief en egoïstisch is. Jullie hebben een nieuwe invulling van het begrip mannelijke energie nodig.

Je hebt mannelijke energie nodig als evenwicht voor je vrouwelijke, gevoelige kant. De mannelijke energie in zijn hogere vorm heeft te maken met focus, met het stellen van grenzen voor jezelf, en met het duidelijk bepalen van wat je wel en niet toe wilt laten in je energieveld. Een hogere mannelijke energie zal je niet compleet overspoeld laten worden door de negativiteit om je heen. Deze zal je helpen grenzen te stellen. Je zou kunnen zeggen dat deze hogere vorm van mannelijke energie als een ridder is die aan de poort van jouw energieveld staat, en bepaalt wat jou voedt en goed doet, en wat niet. Dus ik vraag jullie om de mannelijke energie nog eens te heroverwegen en in jezelf een nieuwe betekenis te vinden, een nieuw gevoel hierover. Je kunt misschien een ridder of vreedzame krijger visualiseren, die jou helpt onderscheid te maken in wat wel en niet goed voor je is en die je helpt je terug te trekken als je voelt dat een bepaalde omgeving, of bepaalde mensen, niet jouw hogere idealen dienen.

❥ Lichtwerker en leraar zijn betekent aan de ene kant: in de wereld staan en open en bereid zijn om jouw vibratie te verspreiden wanneer mensen daar om vragen. Maar aan de andere kant betekent het ook dat je weet wanneer je je terug moet trekken en wanneer je nee moet zeggen, wanneer je goed voor jezelf moet zorgen, iets wat regelmatig nodig is in deze tijden waarin de energie heel zwaar en moeizaam kan aanvoelen.

Eer jezelf en creëer elke dag ruimte om weer tot jezelf te komen, te voelen wie je bent. Ruimte voor jezelf creëren kan letterlijk genomen worden, een fysieke plek in je huis, of in de natuur, waar je je op je gemak voelt en helemaal met jezelf kunt zijn. Op zo’n rustige plek kun je de innerlijke ruimte binnengaan, en daar gaat het om. In jou bevindt zich een ruimte die eigenlijk een soort bewustzijn is. Het is het Zijn in jou, de kern van wie je bent en dit kan niet in woorden worden uitgedrukt. Je kunt dit bewustzijn vooral waarnemen op momenten van stilte, en wanneer je alleen bent, niet gebombardeerd door de dingen om je heen, geluiden, situaties, dingen die je afleiden. Om je bewust te blijven van wie je bent, een leraar en een lichtbrenger in deze werkelijkheid, is het belangrijk om elke dag deze stilte van binnen op te zoeken. Dus ik vraag je om een balans te vinden tussen het bij jezelf zijn en het in de wereld zijn, en te voelen welk ritme daarin bij je past. Gebruik de mannelijke energie om te onderscheiden en te bepalen wat goed voor je is.

 

Herdefiniëring van de mannelijke energie

 

Het is nu tijd voor lichtwerkers om de mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf in balans te brengen. Jullie zijn bang geworden voor jullie eigen kracht. Er zijn tijden geweest, in een ver verleden, waarin jullie zelf je kracht gebruikt hebben op een manier die je later betreurde. Dit waren de eeuwen voor Christus, voordat ik naar de aarde kwam; het reikt terug tot aan Atlantis en nog verder daarvoor. Jullie dragen nog steeds de herinneringen aan deze tijden, en willen nooit meer je kracht zo misbruiken. Echter, op een bepaalde manier is jullie reactie te extreem geweest. Jullie verwerpen je eigen kracht nu zo sterk dat je je vaak niet in staat voelt om zelfs in eenvoudige kwesties voor jezelf op te komen, om duidelijk te zijn over wie je bent en wat je wel en niet wilt. Dat is jammer, omdat je dan uitgeput en depressief kunt raken door wat er om je heen gebeurt. Je weigert in je kracht te gaan staan, niet in de zin van de baas spelen over anderen, maar in de zin van je weer verbinden met je natuurlijke passie, je natuurlijke instincten, je weten. Het is lastig geworden om een positieve omschrijving te vinden voor de mannelijke energie, maar ik moedig jullie aan er één te vinden, en deze te omarmen, want het is door de wedergeboorte van de manlijke energie dat jullie je eigen ware kracht zullen vinden.

De vrouwelijke energie verbindt je met je ziel. Het is door middel van gevoelens dat het vrouwelijke ontvankelijk is voor de ziel en wat deze jou wil zeggen. Maar om het innerlijk weten van het vrouwelijke in de wereld neer te zetten, om de passie van je ziel te manifesteren, moet je weten hoe je je vrouwelijke energie moet beschermen, hoe je afstand moet nemen als dat nodig is en hoe je gecentreerd en kalm kunt blijven temidden van energieën die niet met jou resoneren. Om de leraar en de pionier te zijn die je daadwerkelijk wilt zijn, moet je zowel de mannelijke als de vrouwelijke aspecten van jezelf omarmen.

Schep moed uit dit alles. Dingen zijn aan het veranderen en je bent niet alleen. Mensen over de hele wereld gaan door hetzelfde proces als waar jij doorheen gaat. Er leven op dit moment veel mede-lichtwerkers, en wanneer je je vanuit je hart met hen verbindt, kun je voelen dat zij jouw broeders en zusters zijn. Afstand, tijd en ruimte doen er niet toe, noch nationaliteit en ras. Voel het veld van het Christusbewustzijn dat nu dichter bij de aarde komt. Ook al lijkt het niet zichtbaar in wat je in de kranten leest of op televisie hoort, het veld is er. Een nieuw bewustzijn is aan het ontwaken.

Ik roep jullie aan. Ik ben een deel van dit enorme bewustzijnsveld, net zo goed als jullie. In dit veld zijn wij één. We zijn gelijk en ik roep jullie naar huis. Je kunt je op dit moment thuis voelen op de planeet aarde, als je je herinnert wie je bent, als je besef hebt van je goddelijkheid en het engelenlicht dat door je heen stroomt.

Ik hou van jullie

 

Ontvang mijn energie.

Ik dank jullie daarvoor.

Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.