Zoeken naar de heilige graal is een innerlijke reis ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Is de Heilige Graal een materieel iets? Of gaat het over het belichaamde Godsbewustzijn? De Graal-energie manifesteert zich tijdens een aards samenkomen van de goddelijk mannelijke en vrouwelijke scheppingskrachten, als een baarmoeder die ontvangt, zwangert, voldraagt en kan baren. Zo heeft Maria Magdalena Yeshua ontvangen, en hun kinderen gedragen die het onbevlekte, goddelijke DNA in de wereld op hun manier zouden uitdragen.

 

 

Het is zeker dat er vroeger, tijdens de nog authentieke Graalrituelen, bepaalde voorwerpen zijn gebruikt die wel degelijk een bijzondere energie, informatie of potentie in zich droegen. Geladen met goddelijke wijsheid, kennis en scheppingskrachten en alleen toegankelijk voor ‘Graalpriesters’, die weet hadden van de goddelijke krachten, waartoe ze dienden en hoe ze met deze heilige voorwerpen om moesten gaan.

 

Voor de meesten van ons is dit echter nog steeds de ‘ver van ons bed-show’.

 

Het wordt pas interessant als we gaan beseffen dat de Graalverhalen over onszelf gaan!

 

De Heilige Graal is ook een verhoogd bewustzijn, dat ver voorbij de grenzen van ons menselijke, beperkte waarnemingsvermogen gaat.

 

In principe kan ieder mens, die zich daartoe geroepen voelt, zich met hogere bewustzijnslagen leren verbinden. Iedere gebeurtenis uit ons dagelijkse leven kan een aanleiding zijn om verder te kijken dan de schone schijn die ons vanuit de driedimensionale wereld voorgeschoteld wordt.

 

Wanneer we als mens diep geraakt worden, door wat dan ook, ligt daar een uitnodiging om in te keren en te zoeken naar een diepere betekenis ervan voor ons bestaan.

 

Ons lichaam is een boek op zich, dat al onze oude verhalen vanuit multidimensionale levens herbergt en feilloos reageert op informatie die voor ons proces van bewustwording van belang is.

 

Zo langzamerhand hebben we alle beschikbare rollen die er binnen de aardse realiteit mogelijk zijn wel gespeeld - zoals die van slachtoffer, dader of redder. Al die ervaringen hebben ons geleid naar een groter bewustzijn over wat op illusies of waarheid gebouwd is. Daarmee kunnen we onszelf gaan bevrijden uit de lagen van oordeel, schuld en boete, van drama, pijn, angst, liefdeloosheid, woede, verdriet, armoe en onwetendheid.

 

Zo begint er een innerlijke reis die ons weer in verbinding brengt met ons oude weten, dat wij allen goddelijke wezens zijn die de aarde als ‘leerplaneet’ bewonen, om tot een volledig ontwaken te kunnen komen over wie wij in onze diepste Essentie zijn.

 

Al ons groeipotentieel en de goddelijke coderingen zitten al ingesloten in ons DNA. Bij elke menselijke crisis (klein en groot) worden deze geactiveerd. Als onze persoonlijke geheelde lagen verbonden worden met onze hogere, ziels- en goddelijke lagen, begint de activatie van ons Graal DNA. Dit vergemakkelijkt het indalen van het zuivere licht dat in de wereld van de Geest beschermd blijft totdat wij dit weer kunnen belichamen.

Als wij in staat zijn om werkelijk alle aspecten binnen onze persoonlijkheid te durven leren kennen en in te zien waartoe ze gediend hebben, dan kunnen we al deze verschillende delen van onszelf en van onze medemensen opnieuw, maar nu bewust, in een veel grotere en onbaatzuchtige Liefde opnemen. Dan worden we dragers van een hoger, universeel en Goddelijk Weten, van ware Goddelijke Liefde en Wijsheid. Daarmee groeien we toe naar het levende Licht van de Heilige Graal en het Boek der Liefde in ons eigen hart.

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl