Wat waarheid is zal niet verloren gaan

 

Deze wereld is aan het transformeren en bij transformatie horen uitdagingen. Er moet los gelaten worden en afscheid worden genomen van het oude.

 

Iedereen creëert een andere nieuwe wereld. En dus is dat wat los gelaten moet worden voor iedereen anders.

 

Maar een nieuwe wereld creëer je niet door te blijven vechten voor de oude. Wees niet bang om los te laten, zelfs niet dat waarvan je dacht dat het het redden waard was. Wat waarheid is zal niet verloren gaan, maar overleven. Wellicht in een andere vorm, maar met behoud van dezelfde essentie.

 

 

Veel mensen zitten in processen waarbij ze afscheid moeten nemen van iets wat ze ooit dierbaar was, maar wat ze niet mee kunnen nemen op hun verdere reis naar het Licht. Het zal hun frequentie stagneren of blokkeren wanneer ze er aan vast blijven houden.


Dit kan van alles zijn; van mensen, relaties, werk of een woonplek; tot sociale controle, imago of een stuk ego-persoonlijkheid.

 

Dit alles is breekbaar, kwetsbaar en eindig. Het zijn dingen die we zelden ons hele leven in dezelfde vorm kunnen behouden. Vroeg of laat nemen we er op één of andere manier afstand of afscheid van. Meestal gebeurt dit natuurlijk. Je groeit, ontwikkelt en drijft langzaam weg van het oude en naar een nieuwe vorm toe.

 

Deze tijd is anders. Deze tijd dwingt ons om ons gehele leven en alle facetten ervan onder de loep te nemen en te voelen - diep in je hart - of dat je het mee kan nemen naar de nieuwe wereld die jouw ziel al voor je gecreëerd heeft. 

 

Haar creatie werkt door jou heen, maar zal niet of minder kunnen stromen wanneer je vast blijft houden aan datgene wat niet werkelijk in liefde verbonden is met je hart of in frequentie te sterk afwijkend is van jouw hogere plan.

 

De ziel doet er alles aan om hierbij te helpen en je de weg te wijzen. Jou te wijzen op wat je hebt los te laten.

 

De ziel creëert altijd samen met de mens, aangezien het de taak van de mens is om te kiezen waar die zijn leven aan geeft. Waar je voor wil blijven vechten zal overeind blijven, maar zeer waarschijnlijk niet voor lang als je tegen de wensen van je ziel ingaat.

 

Het kan voor conflict zorgen bij de indaling van de ziel en een onbalans veroorzaken.

 

Zuiver naar je ziel luisteren is een hele kunst.

 

Zeker als je nog veel onbalans binnen de verbinding met je ziel hebt af te leggen.

 

Waak voor het maken van zuivere keuzes over wat je wilt behouden in deze tijd van nieuwe creatie.

 

Want ook al kan je het nog niet zien — en het je wellicht niet eens voorstellen — voor een ieder wordt er een andere wereld gecreëerd, één die het hoogste potentieel van jouw wezen bevat. En deze wereld kan pas verwerkelijken als daarvoor ruimte en vruchtbare bedding is gemaakt.

 

♡ Judith Loeffen

www.judithloeffen.nl