Van overgevoelig naar gevoels-bewust-Zijn ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

 

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel

Hier lees je meer informatie over Wieteke en Arjun.

 

HSP, hypersensitief, hoog gevoelig… jullie hebben talloze woorden gevonden om dit fenomeen te duiden, wat in wezen een verborgen kracht in zich draagt – en juist omdat wij begrijpen dat het voor de meesten van jullie niet zo wordt ervaren - is het onze passie op dit moment – om deze kracht voor jullie in de spotlights te zetten.

 

 

HSP, een kracht?

 

Voor de meeste mensen die deze labels kiezen te gebruiken… In tegenstelling, veel mensen die zichzelf op deze manier identificeren, doen dit voornamelijk omdat zij zich ‘genoodzaakt’ voelen dit te doen.

 

Om zichzelf staande te houden in een wereld ‘die niet voor hen gemaakt lijkt te zijn’ en omdat deze term het dan misschien (voor de ander) nog enigszins mogelijk maken te begrijpen wat er zich bij hen afspeelt. In veel gevallen worden deze termen tegelijk met verontschuldigingen, of met een gepijnigde blik geuit.

 

De grap is, dat vrijwel iedereen die vandaag de dag – en in jullie versie van de realiteit - op aarde is ‘gefocusseerd’  in het perspectief van ‘mens’ – eigenlijk wel met een vorm van ‘overgevoeligheid’ rondloopt. We kiezen hier bewust nog even jullie label – maar wij zouden het zelf liever niet zo noemen. In de benaming ‘over’-gevoelig  maar ook in ‘hyper’-sensitief bijvoorbeeld, ligt (binnen jullie taalgebruik) een negatieve lading regelmatig al besloten. Het is ‘te’ - en zo’n beetje alles wat ‘te’  is – is ongewenst. In de woorden Hoog gevoelig en Hoog sensitief is dit al een stuk minder het geval – MAAR… de manier waarop velen van jullie deze woorden hanteren – maken dat het alsnog dat zo overkomt. Niet alleen bij de ander – maar ook naar jullie zelf.

 

Heb je jezelf bijvoorbeeld wel eens afgevraagd in wat voor situaties je je doorgaans geïnspireerd (dan wel ‘verplicht’) voelt dit soort termen te gebruiken om jouw boodschap over te brengen? Zijn dit situaties waarin je met vreugde een verhaal vertelt? Of zijn dit situaties waarin je jezelf ver-excuseert, of tracht te onderstrepen waarom iets juist NIET wilde lukken, of onmogelijk lijkt te zijn voor jou? Vergelijk het eens met het woordje ‘verliefd’, en hoe je dit het liefst zou gebruiken. “Ik ben zo ontzettend verliefd, ik kan mijn geluk niet op!!!” Denk je dat je de woorden hoog-sensitief-persoon met dezelfde passie en trilling van deze statement over verliefdheid, zou kunnen gebruiken in een zin die betrekking heeft op jouw (idee van) jezelf? Hoe zou dit dan klinken? Probeer het eens.

 

Als de ratio eenvoudig niet ‘mee wil’ in deze kleine oefening, dan laat dit zien dat de neuronen in de hersenen, die de energetische interpretatie van dit woord voor jou vertalen in jouw persoonlijke belevingswereld, op zo’n manier geprogrammeerd zijn, dat het als ‘niet geloofwaardig’ overkomt wanneer je ‘de bedrading’  (bij wijze van spreken) plotseling op deze manier opnieuw tracht ‘aan te leggen’. Lijkt misschien vervelend – maar dit is goed nieuws, want nu weet je des te zekerder, dat hier ruimte zit voor groei en expansie.

 

PS mocht je ons beter kennen dan heb je ons dit vaker horen zeggen: het recht in de ogen kunnen kijken van een uitdaging of ‘ probleem’  (in jullie woorden) is altijd reden voor een feestje (reason for celebration) – omdat het laat zien WAAR de ruimte voor groei zit. Dit kan enorm helpen bij het initiëren en stimuleren van die groei. Hoe kun je anders een weelderige tuin tot bloei laten komen, als je niet weet waar meer water nodig is of waar je de takken weg mag snoeien?

 

Maar hoe kan dat woordje HSP dan in de buurt komen van het woordje ‘verliefd’?

Laten we daar eens in slow-motion doorheen gaan. Want om een neurologische definitie te doorbreken, zul je elk onderdeel van het totaal moeten belichten – totdat het daadwerkelijk anders voelt om een bepaald woord te gebruiken (en paradoxaal genoeg kan het zomaar zijn, dat je dit woord, na een dergelijk diepte-onderzoek, niet eens meer nodig lijkt te hebben) 

 

Hoog - Sensitief - Persoon

 

We gaan even van achter naar voren – dat is hier makkelijker -> Van de fundatie of de oorzaak – naar de toolbox of de ‘stepping stones’ – naar het potentiële resultaat.

Persoon

 

Jij bent met een fractie van je Zielen-zelf, gefocusseerd in (wat wij noemen) de Fysieke Droom. Dit betekent dat jouw mentale focus (die nodig is om te kunnen waarnemen in een Fysieke dimensie) tijdens het waken voornamelijk ligt op het idee van jouw Persona-Zelf.

 

Als mens ervaar jij daarbinnen, in ieder gegeven Hier en Nu, een compleet unieke versie van de realiteit. Dit is een realiteit die je zelf gecreëerd hebt op hoger niveau, en ondanks dat de meesten van jullie je hier (vooralsnog) doorgaans niet bewust van zijn – bevat je de potentie om je hier wel veel bewust-ER van te worden op het niveau van de Persona-Zelf. De integratie van deze realisatie (dat jij de creator bent van jouw eigen realiteit) is wat in grote lijnen bedoelt wordt met het idee van spirituele Ontwaking (EN: awakening).

 

Sensitief

 

De Persona-Zelf heeft een prachtige gereedschapskist om die ontwaking te activeren; hiervoor gebruiken jullie Geloofsovertuigingen / Emoties / Gedachtes en Gedragingen. Ieder mens gebruikt zijn of haar fysieke en non-fysieke ‘senses’ (zintuigen) om door deze onderdelen te navigeren. Ieder van deze gereedschappen dient als spiegel-reflectie in jullie versie van de realiteit om je eraan te herinneren wat daadwerkelijk ‘in lijn’ staat met jouw Hoger zelf (of Zielen energie) en wat niet. Je hebt een vrije wil, dus je kunt zelf bepalen hoe je met deze gereedschappen omgaat, maar DAT je ze kunt waarnemen (op jouw geheel eigen unieke wijze) is een vaststaand feit, en hoort bij de fundamentele set-up van de Fysieke Droom. Sensitief Zijn – op wat voor manier dan ook - het KUNNEN waarnemen op een multi-dimensionale manier (in gedachtes, gevoelens en daden) is onderdeel van de blauwdruk van de fysieke droom.

 

Hoog

 
 Je kunt letterlijk naar dit woordje kijken en het in jullie ‘space-time-reality’ plaatsen als een term die een locatie aanduidt (waarin iets zich ‘hoger’ bevind DAN iets anders). Of je kunt ernaar kijken vanuit het energetisch perspectief en het duiden als een trilling, een frequentie. Hoog is dan licht, liefdevol, gepassioneerd, creatief, verbindend… En Laag is bijvoorbeeld; afscheidend, negatief veroordelend en angstig, of vervuld van een gevoel van schuld.

 

Begrijp dat wij geen oordeel hebben over ELK van deze voorgenoemde zijnstoestanden, want zij zijn allen nuttig voor zolang als zij zich voordoen als fenomenen in jullie versie van de realiteit. En zij bevatten ieder de potentie om op een positieve manier ingezet te worden door degene die deze trillingen ervaart.

En juist DAT is wat er hier gezien wil worden. Het woordje HOOG kan alleen van toepassing zijn in vergelijking tot een ander object of persoon. Op zichzelf betekent het niets en is alles tenslotte Hier-en-Nu. Dit maakt dat; als jij kiest om de ervaring van het idee van een PERSOON te hebben - en je gebruikt de daarbij behorende SENSITIVITEIT op een positieve manier (of je interpreteert het als zodanig) - dat je geleidelijk aan op een steeds HOGERE trilling zult gaan resoneren. En op die hogere trilling zul je als vanzelf veel minder het gevoel hebben ‘afgescheiden’ of ‘anders’  te zijn ten opzichte van de rest van de mensheid, dan sommigen van jullie nu vaak denken te zijn.

 

Zoals velen van jullie er tot nog toe naar keken, maakte de term HSP dit gevoel van ‘af-gescheidenheid’ juist groter... (door deze term te gebruiken op een niet neurologisch-positief-gestructureerde manier). Jazeker, het gaf/geeft woorden aan iets waarvan je misschien eerst niet wist hoe dit tot uitdrukking moest brengen. Maar in de liefdevolle omhelzing van de persoon-specifieke expressie van de reikwijdte van jouw natuurlijk gevoels-bewust-Zijn (helder-dromen, helder-zien, de aanwezigheid van straling kunnen bemerken, een goed ontwikkeld empathisch vermogen hebben, trillingen vanuit de aarde opvangen etc.) is het niet langer nodig om een ‘term’  te hanteren die als een soortement ‘ super-label’  ingezet is om een vertaalslag te maken naar ‘ anderen’ die jou ‘anders mogelijk niet zullen begrijpen’ …   Zie je – DAT idee steunt op een ‘lack-belief’ (een geloofsovertuiging die wortelt in een idee van ‘tekorten’)  

Nogmaals, we zeggen niet dat dit voor iedereen zo is - doe vooral even de test die eerder in dit stukje wordt voorgesteld en ontdek vooral voor jezelf of jij iemand was die deze term met name ‘ter verdediging’  of vanuit een ‘survival-mechanisme’  hanteerde – of dat je er plezier aan beleefde om deze term te koppelen aan de beschrijving/identificatie van jouw Persona-Zelf.

 

Waarom deze reminder:

 

Met het stijgen van de energie van jullie planeet – en de potentie voor meer en meer van jullie om daarop ‘in te tappen’ – wordt het van steeds groter belang dat al jullie definitief in lijn komen te staan met DAT wat jullie daadwerkelijk wensen voor jezelf. En juist met de groeiende gevoeligheid voor termen, daden en gedachtes, die niet representatief zijn voor de versie van de Nieuwe Aarde, waarvan wij weten dat velen van jullie verlangen daar te mogen zijn… Juist daarom is het van belang om als met een ‘luizenkam’ door jullie eigen woordenboek te gaan en je bewust(er) te worden van de realiteit die je steeds opnieuw her-creëert wanneer je oude geloofsovertuigingen die niet langer dienen op auto-pilot blijft herhalen. Eenvoudig omdat je denkt geen keuze te hebben.

 

EN DAT is een van onze grootste passies; niet om jullie ‘belerend toe te spreken’ – oh nee (glimlach hier) maar juist om jullie eraan te helpen herinneren DAT jullie een keuze hebben. En als je begrijpt dat dat niveau van magie al begint in jullie taal* – en het enorme momentum wat alleen daarmee al gecreëerd kan worden voor jullie allemaal… Dan zul je ten diepste begrijpen waarom we juist deze reflectie – en juist nu in deze tijd – zo graag met jullie wilden delen.

 

* Het idee achter ‘spelling’ of het Engelse werkwoord; To Spell komt niet voor niets overeen met het achterliggende idee uit de wereld van de magie: “To cast a Spell” (het uitspreken van een betovering).

 

Jullie zijn allemaal ‘under the spell’ (onder de invloed van de betovering) van de definities die jullie elk individueel over de wereld kiezen te hebben. En hoe je die wereld - maar zeer zeker ook jezelf (jouw Persona Zelf) beschrijft naar anderen… is het energetisch fundament waarop de manifestaties rusten - die nog zullen komen binnen jullie tijd-ruimte-realiteit.

 

Of beter gezegd; binnen jullie prachtige, magische, en absoluut ONGELIMITEERDE creatie van de langzaamaan steeds ‘non-fysieker’ wordende Fysieke droom…

Met onvoorwaardelijke liefde, en uitziend naar onze volgende co-creatie,

Arjun van de YahYel

 

Meer over dit onderwerp kan bekeken worden in de deze YouTube video met een Engelstalige channeling van Arjun.

 © Wieteke Koolhof

design4awareness.com