Arjun of the YahYel ☆ Van Overgevoelig naar gevoels-bewust-Zijn (2)☆ Wieteke Koolhof


❥ Wil je eerst deel 1 lezen?

Empaths & Energie-vampieren


(Over de energetische omgang met elkaar)

“Wat een bijzondere reis hebben jullie toch gekozen te maken! En wat een prachtige dans maken jullie toch onderling wanneer jullie met elkaar in contact zijn.. Voor ons is het niets minder dan magie om te aanschouwen!

De gelaagdheid van het spel wat jullie spelen is, vanuit ons perspectief, absoluut adembenemend – en ons perspectief draagt de potentie in zich om jullie perspectief te worden…

Dat is 1 van de redenen waarom wij überhaupt met jullie in contact zijn – zij het via deze nog enigszins indirect-lijkende route van wat jullie ‘channeling’ noemen. De reden dat jullie deze informatie – ons perspectief – tot je kunnen nemen – in jullie eigen taal en binnen het bereik van jullie alledaagse leven – is omdat jullie deze informatie al de 1 of andere wijze binnenin jullie zelf dragen. En omdat wij ons vereerd voelen om dit aan jullie ‘terug te mogen reflecteren’. En wij kunnen dit (deze reflecties aandragen) – omdat we op dezelfde golflengte functioneren als het ‘collectief gedragen verlangen’ in zovelen van jullie, van een wereld die georiënteerd is in onvoorwaardelijke liefde 

Waar gaan we het vandaag over hebben?  

Over Empaths en Energie-vampieren 😉

 

De vorige keer dat wij spraken, doken we dieper in op het idee achter Hoog sensitiviteit en hoe het gebruik van die term, zowel voor- als ‘tegen’ je kan werken – afhankelijk van welke plaats het inneemt in je persoonlijke woordenboek / danwel; hoe je het kiest te hanteren in jouw (zelf)definitiering van dag tot dag.

Met het woordje “Empath” wordt (in het Engels althans) ingegaan op het idee dat bepaalde mensen ‘extra’ gevoelig zijn in het kunnen empathiseren met anderen. In het bijzonder wordt hier verwezen naar het ‘opvangen’ danwel ‘aanvoelen’ van de emoties ‘van’ anderen (wij gaan hier zo meteen dieper op in), waardoor het voor de betreffende ‘Empath’ als lastig ervaren kan worden bij anderen in de buurt te zijn, met name als deze mensen een sterke (m.n. negatieve) emotie voelen om wat voor reden dan ook.

Let op dat ook hier – net als in het stukje wat wij al eerder deelden over HSP, de definiëring en toepassing van het woord, volkomen bepalen of je jezelf ermee in je kracht zet of juist onderuit haalt. Empathie is in onze ogen een kracht - en juist een geweldig gereedschap om op een mooie gebalanceerde manier in contact te zijn met anderen. Het completeert precies datgene waar woorden vaak tekort schieten, maar het kan ook, indien verkeerd begrepen – spanningen en conflict tot gevolg hebben. 

Wij zien nog geregeld dat jullie situaties creëren waarin dit laatste wordt uitgespeeld. En dat is mooi - zoals wij wel vaker zeggen; want als je bewust voelt waar het nog knelt – dan weet je ook meteen waar nog ruimte is voor groei! 😊

Stel: twee vriendinnen (A en B) zijn met elkaar in gesprek; zij zijn beiden vrij ‘gevoelig’ ( dit vertalen wij als: zij hebben beiden een duidelijk talent om het contact met hun Hoger zelf heel bewust te fine-tunen en in te zetten, als zij daarvoor zouden kiezen).

A heeft een bepaalde verwachting van B maar durft dit vanuit onzekerheid niet rechtstreeks te uiten. Vriendin A laat geregeld ‘hints’ vallen bij vriendin B, in de hoop dat haar verwachting op die manier alsnog wordt ‘opgevangen’.

Echter in plaats van de gehoopte uitkomst, ervaart vriendin B enkel een soortement van ‘druk’ omdat zij de hints (die door A met een goedbedoelende glimlach gebracht worden) niet begrijpt, maar wel aanvoelt dat de hints iets ‘bedekken’ of eigenlijk ergens anders over gaan. Met andere woorden; B raakt geïrriteerd omdat A niet gewoon rechtstreeks zegt wat zij nu echt bedoelt.

Zij krijgt tenslotte zelfs het gevoel dat A haar energie ‘opzuigt’ en ‘aan haar trekt’. Echter – hoe vervelend zij dit ook vind, zij zegt er niet direct iets van en vraagt ook niet naar de oorzaak van de energie die zij aanvoelt bij A – omdat ze zelf bang is misschien over te komen alsof zij te snel tot conclusies springt op basis van een ‘vaag gevoel’.

Na afloop van hun ontmoeting gaan beiden dan ook met een uitgeput gevoel naar huis. A heeft het gevoel vreselijk hard te hebben moeten werken om ‘in een waarachtig contact’ te komen met B en heeft niet het gevoel dat dit is gelukt, en B heeft hetzelfde gevoel terwijl zij steeds stiller werd gedurende hun gesprek, omdat de bron van de energie waaruit A putte – voor haar niet waarachtig voelde.

 

Waarom energie vampieren niet bestaan

 

Beide dames zouden – als zij dit maar lang genoeg volhouden – elkaar een ‘energie-vampier’ kunnen gaan noemen. MET NAME als zij (ondanks de door hen beiden waargenomen energetische-weerstand in hun contact) rationeel blijven vinden dat zij elkaar moeten blijven zien en op deze manier door moeten gaan met communiceren (omdat dit nu eenmaal voldoet aan een bepaalde verwachting of geloofspatronen).

Weerstand die gevoeld wordt – wordt echter enkel gevoeld door de observeerder ervan.

Met andere woorden: empathie betekent eigenlijk helemaal niet dat je de emotie ‘van de ander’ voelt – het betekent in wezen dat je de weerspiegeling van een aspect van je eigen energie ‘in het idee van de vorm van die ander’ observeert.

Zeggen dat je EXACT voelt wat een ander voelt is dus eigenlijk altijd een kwestie van projectie. Ja, je tuned-in / je stemt af – maar niet op HEN – je stemt af op een specifiek aspect binnenin jezelf wat op dat moment door die ander ‘voor jou’ wordt uitvergroot (of zij zich daar nu bewust van zijn of niet).

De irritatie van vriendin B in ons eerdere voorbeeld is dan ook niet het gevolg van de onzekerheid die ten grondslag ligt aan hoe vriendin A zich kiest te gedragen… het is een direct gevolg van het simpele feit dat B zichzelf niet toestaat om het gedrag van A eerlijk en transparant te adresseren.

Laat ons dit nog eens herhalen vanuit een andere invalshoek: de irritatie van B is niet iets wat ‘als een straf’ op B ‘neerdaalt’ omdat zij als slachtoffer beland is in een gesprek waarin zij volledig per ongeluk, tegen haar zin in en zonder dat het enig nut dient – een emotie voelt bij haar vriendin die ‘niet in balans is’. Haar irritatie komt voort uit het feit dat zij zichzelf niet toestaat dit gevoel van onwaarachtigheid te adresseren in HAARZELF.

Met andere woorden, als zij haar groeiende onrust gedurende dit gesprek zou erkennen en omhelzen (met onvoorwaardelijke liefde) dan zou zij zichzelf bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen: “waaraan voel ik dat er nu een oprechte behoefte is in mij?” En wellicht is er een behoefte om gewoon even weg te lopen (maar staat zij zichzelf dit niet toe omdat zij dit onbeleefd vind en niet door A afgekeurd wil worden). Misschien is er wel een behoefte om gewoon rechtstreeks tegen A te zeggen: “Al kan dit aan mij liggen, ik blijf het gevoel hebben dat er iets is wat niet helemaal benoemt wordt hier. Waar ligt op dit moment JOUW grootste behoefte?” (waarmee ze haar vriendin dus in wezen op een liefdevolle manier uitnodigt om directer met haar te communiceren).

 

Reminders en Wake-up calls

 

Begrijp dat er in alle gevallen van empathie, sprake is van een spiegel-reactie. Bijvoorbeeld; je ‘trekt niet voortdurend energie-vampieren aan’ in je leven, als je niet ook jezelf al geregeld op de 1 of andere manier noodzakelijke zelf-liefde en aandacht ontzegt / danwel: als je niet ook zelf al het idee hebt dat je bij sommige mensen heel hard moet werken om daadwerkelijk gehoord of gezien te worden. De zgn. ‘energie-vampier’ in jouw energie-veld, komt jou dit slechts ‘laten zien’ ZODAT je je hier bewust van kunt worden. Is dat stiekem niet geniaal – en liefdevol – dat er eigenlijk altijd assistentie is wanneer dit nodig is en dat jullie dit onderling zo perfect weten te manifesteren? 😉

In het voorbeeld van vriendin A en B, laten zij aan ELKAAR zien dat zij iets (een gevoel, emotie of behoefte) in zichzelf onderdrukken omwille van geloofsovertuigingen die gebaseerd zijn op angst. Het kan goed dat de bron van die angsten uit een heel andere hoek komt. (bijv; bij A zit het thuis niet lekker en heeft relatieproblemen met haar partner. En B voelt zich niet volkomen in haar kracht staan als zijnde de alleenstaande moeder van 2 kinderen).

Zo geven zij elkaar – in hun vriendschap – in wezen een neutrale ‘plek’ om zich hier bewuster van te worden. Maar zolang zij dit niet met liefde kunnen omhelzen in zichzelf en in elkaar; zullen zij beiden ‘last’ hebben van de ‘reflecties’ die zij elkaar aanbieden. Zelfs al zijn het dus eigenlijk alleen maar reminders en wake-up calls, waarmee zij zich bewust zouden kunnen worden van een groter patroon in hun bredere belevingswereld (dus ook buiten deze vriendschap om).

Nu kan het goed zijn dat zij elkaar niet met hun wederzijds gevoelde ongemak durven te confronteren omdat zij bang zijn dat dit zou kunnen leiden tot een gevoel van afwijzing.

Echter, zulke angst-gebaseerde gedachtes zouden niet bestaan als je zoveel van jezelf hield dat je begreep dat ‘afwijzing’ enkel bestaat bij de gratie van de ‘acceptatie’ ervan.

Wat bedoelen wij daarmee? Iemand kan jou dom noemen, maar als je zelf weet dat elk oordeel van een ander subjectief is en in wezen eigenlijk alleen maar iets zegt over hen (en hun persoonlijke geloofsovertuigingen), dan zou je het niet persoonlijk nemen. Zo’n opmerking zou ‘van je af glijden’ als een kleurig vallend herfstblaadje en je zou er zelfs om kunnen glimlachen - omdat je begrijpt dat het niets met jou te maken heeft – TENZIJ JIJ besluit dat dit WEL zo is.

Als je de belediging persoonlijk neemt (en je reageert bijvoorbeeld door boos in de verdediging te schieten: “Ik ben helemaal niet dom!!” of door er heel verdrietig van te worden dat iemand je zo noemt), dan ‘adopteer’ je in wezen het aangeboden gedachtengoed van die ander als ‘waarheid’ voor jouzelf. Je zou je tenslotte niet hoeven verdedigen als je al zeker wist dat het niet waar was voor jou?

Alleen als jij besluit dat iets (misschien wel) ‘waar’ is, dan begint het je pas te ‘raken’ ZEKER als je het eigenlijk niet ‘eens’ bent met dat idee. En hoe meer woede en verdriet hierbij komt kijken – hoe duidelijker je aan jezelf laat weten op dat moment; dat WAT het ook is dat jij nu kiest te geloven als een ‘waarheid’ in jouw versie van de realiteit…. dat dit niet in lijn staat met de daadwerkelijke waarheid die jij in je draagt op zielsniveau (en die ten alle tijden beschikbaar ligt in de database van je hart of je Hoger Zelf of hoe je dit ook kiest te noemen).

Iedere lage trilling die jullie voelen – is namelijk het rechtstreekse gevolg van een geloofsovertuiging die niet in lijn staat met jouw pure Zelf. En juist ‘Empaths’ kunnen zich hier heel mooi en heel snel bewust van worden (niet alleen in het contact met anderen – maar ook wanneer zij alleen-zijn). Dit geeft hen de mogelijkheid om ontzettend nauwkeurig voor zichzelf in kaart te brengen – hoe zij het beste en meest efficiënt met hun energie om kunnen gaan. Zolang de gevoeligheid maar niet wordt gezien als een straf of een vloek, kan het (h)erkent worden het een enorm geschenk, beter nog: een absolute zegen!

 

De Kracht van goed geïntegreerde Empathie

 

Met daadkracht, zachtheid en humor, kunnen onderwerpen die voor velen onbespreekbaar lijken, door deze ‘Empath’ (2.0) ter sprake worden gebracht. Zij begrijpen dat zij binnen hun wereld in principe gewoon naar een ‘immer veranderende spiegel’ van hun eigen binnenwereld kijken* , die nu eenmaal vertaalt wordt door verschillende mensen, gedachtes en omstandigheden. * En alhoewel niet iedere representatie gezien hoeft te worden als een letterlijke representatie van iets wat binnen hen op de achtergrond speelt – zij begrijpen wel dat iedere representatie enkel waargenomen KAN worden door hen omdat er blijkbaar toch nog IETS van relevantie in het onderwerp van die reflectie ligt..al is de relevantie slechts dat hen een toneel wordt aangeboden waarbinnen zij nog helderder mogen leren kiezen – wat zij als ‘relevant’ kiezen te zien in hun wereld – en wat niet.

Zij kunnen goed luisteren naar anderen - maar laten zich niet langer verleiden tot het beamen van zelfbenoemd-slachtofferschap in de overtuigingen van anderen (met betrekking tot henzelf of tot anderen) omdat zij weten dat zij hier niemand mee dienen.

Zij zien anderen voorbij hun pijn. Zij begrijpen dat alles een doel dient en veroordelen daarom niets maar zijn tegelijk niet bang om hun voorkeur uit te spreken waarbinnen ook het woordje NEE absoluut een plaats inneemt (al wordt het misschien vertaalt als: daar gaat mijn voorkeur niet naar uit of daar resoneer ik zelf niet mee).

Zij ‘krijgen dingen gedaan’, zoals jullie dat noemen. Zij manifesteren moeiteloos en vreugdevol, een steeds duidelijker reflectie van de versie van de realiteit waar hun hart naar uitgaat (of beter gezegd; de versie van de realiteit die zij in hun hart al verankerd hebben en waaraan zij in woord en daad, continu handen en voeten kiezen te geven).

En velen die dit nu lezen – zijn hier al – of staan op het randje om steeds meer op dit niveau te functioneren. Wij zijn hiervan overtuigd, anders hadden wij ons niet geïnspireerd gevoelt om dit – juist dit – en juist NU – met jullie te delen. 

Dus geniet – geniet van de dans van jullie energetische omgang met elkaar die zoveel groei impliceert en uitnodigt in jullie levens. Hou van jezelf en van de ander, onafhankelijk van de vorm die jullie fysieke omgang (danwel afscheiding) inneemt op aarde / of in jullie dimensie. Hou van de ander omdat zij jou helpen zien waar nog ruimte is voor groei in jezelf …hou van jezelf omdat je dit zo geniaal voor jezelf hebt gemanifesteerd (in co-creatie met die ander).

En weet dat deze reflecties jullie altijd zullen dienen - als je er eenvoudig voor kiest het jou te laten dienen. Het ligt in jouw handen – en bij niemand anders.  

Met niets dan liefde,

 

Arjun en de Yahyel


Gechanneld door © Wieteke Koolhof

Design4awareness.com


Meer over het observeren van verschillende versies van de realiteit die niets met ‘jou’ van doen lijken te hebben en hoe je hiermee om kunt gaan. Zie hieronder de Engelse video van Wieteke over tijdlijnen:

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief