Politiek dialoog: 'De coalitie van de Blauwe Engel' ♥ Arthura Hector ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Politiek dialoog: 'De coalitie van de Blauwe Engel'

 

ASHTAR

 

De verkiezingen van 17 maart zijn inmiddels afgerond.

De partijen met de oude dogma's zijn overeind gebleven en zij willen de macht niet uit handen geven.

Het machtsgevoel is zodanig binnen geslopen in jullie wereld, dat de waarheid wordt verduisterd. De blinde vlek zal leiden tot hardnekkige confrontaties en dit alles komt tot uiting, wanneer de wetten en maatregelingen omgebogen worden.

Er kan gezegd worden dat er een bepaalde stemming dreigt op te staan, welke een zeer oud probleem aan gaan raken. In de diepte worden de zaken uitgespeeld. Dit kan leiden tot grote botsingen en de media vergroot dit alles uit. De kunst om verder te kijken dan de neus lang is, kan een opening geven. Het komend jaar en de jaren daarna, zal de werkelijke drijfveer achter de politiek naar buiten gaan komen. Deze chaos is helaas nodig, om het nieuwe zichtbaar te maken.

De oude dogma's willen overleven, staan zij werkelijk nog aan het roer?

Er is een 'onzichtbare' energie werkzaam en wanneer er een persoonlijke draai aan het oude gegeven kan worden, kan dit alles tot een grote verandering leiden.


Het hart laten spreken is de enige oplossing.

Helaas is de macht die zij nastreven zo groot dat een verzoening uitblijft, waardoor de belangen van het volk op de tocht komen te staan. Niet alleen in Nederland is dit een feit, deze oude beweging wordt wereldwijd een probleem. Het onderdrukken van een nieuwe maatschappij is precies wat zij willen bereiken. Het virus is de boksbal en deze wordt als middel ingezet - en uitgemolken. Hoelang kan deze periode nog uitgerekt worden?

Grote ommekeer

 

Er zal een grote ommekeer gaan komen, maar dit gaat in stapjes. Het oude loslaten blijkt voor vele toch een moeilijk punt. Het nieuwe, wordt gezien als een persoonlijke aanval. Vernieuwing brengt verandering in het persoonlijk leven van de mens. Angst is nu eenmaal een energie die diep in de mens verankerd ligt. Angst omzetten mag van binnenuit komen en dit gebeurt individueel, maar ook collectief. De kleine golfjes brengen al veel ophef in jou persoonlijk leven. Laat staan binnen het bewustzijn van een totale wereldbevolking. Daarnaast mag de blauwe planeet aarde gezien worden als onderdeel van de menselijke natuur. Jullie vormen één geheel. Zolang het vrouwelijke en mannelijke in de dualiteit niet samenwerken, kan de aarde ook niet als eenheid worden ervaren. Daarnaast kan de blauwe energie niet langer onderdrukt worden.

Blauwe Engel Coalitie

 

Er gaat veel beweging komen in het water en de golven kunnen hoog en ruw gaan opspelen. De gemoederde worden in beweging gezet en de vernieuwing komt stilletjes naderbij. Alles zal in de blauwe straal gedrenkt worden om in balans te komen. Het Engelenbewustzijn, zoals besproken in het vorige bericht, wordt levend. Deze stilte beweging komt langzaam tevoorschijn en wordt ondersteunt door de gouden zon, de regenboogkrachten verspreiden zich over de aarde. Deze is energetisch, maar wordt fysiek. Overal sijpelt deze energie door in de wereld van materie.

De blauwe engel coalitie zorgt voor harmonie en nieuwe ideeën. 

Vrouwelijk bewustzijn

 

Eerst mag de vrouwelijke energie in balans te komen. Het water op aarde kan in rep en roer raken, als de vrouwelijke onbalans niet bevrijd gaat worden in de mens. Kijk naar het water en zie wat er aan de hand is. Via dromen wordt je uitgenodigd naar het land van de blauwe kracht. Liefde brengt alles bij elkaar en de gouden zon straalt genezing uit. De (seksuele) opwinding die via macht wordt opgewekt, overkoepeld een groot veld van manipulatie. Zolang dit een rol speelt in de mannelijke energie, zal het ego veel ruimte vragen en het vrouwelijk deel blijft achter in het gesloten hart. De balans die de vrouwelijke kracht nodig heeft komt ook naarboven. Het zal zichzelf bevrijden via de stilte van de blauwe energie. De aarde zal dit ondersteunen en openen.

Ergens ligt er in de diepte van de mannelijke energie een angst voor het vrouwelijke deel. In elk mens speelt deze angst een rol en mag omarmt worden. Deze mannelijke en vrouwelijke energie ligt in elk mens opgeslagen en bevindt zich tevens in de wereld om je heen. De vrouwelijke onbalans welke vanaf nu zichtbaar gaat worden, bevindt zich in de onderlaag van alle minderheidsgroeperingen. De basis ligt in het inactief deel van jullie dualiteit. Dit deel weer actief maken zal veel rust geven. De boosheid van het mannelijk deel binnenin de mens, is nog steeds actief en dit mag nu echt worden opgelost. Deze strijd vormt een grote afleiding. de ware aard van het mannelijke kracht is het gevoel van de vrouw beschermen. Wanneer dit gebeurt kunnen deze delen samen komen. Dit kan leiden tot een heilig huwelijk in het hart. Het vormt het evenwicht in alles.

Psyche

 

Hoe wordt leiderschap in jullie maatschappij beleeft? Het vrouwelijk georiënteerd leiderschap gaat uit van het gevoel. Iedereen werkt mee en elke stem telt. Dit staat loodrecht tegenover de mannelijke supermacht welke alles wilt domineren. Dit gebeurt bewust en onbewust, want de oude programmeringen in de opvoeding ondersteunen dit principe. De machthebbers weten hun weerstand tegen deze verandering goed vorm te geven. Waardoor het mannelijk en vrouwelijk deel in gevecht gaan op elk vlak. Het collectief bewustzijn van de mens heeft dit blijkbaar nodig. Dit is massaal en onbewust neergezet. De uitkomst van een collectieve keuze in de politiek, heeft dit zo naar voren gebracht. Dit is de volgende stap in het blauwe veld van de psyche. In welke staat van psychische gesteldheid verkeerd de mens? Het virus zal een nieuwe invalshoek openen, zodat het tegengestelde effect bereikt zal worden. De gezondheid mag via het natuurlijk bewustzijn sterker worden. Het afbreken van deze natuurlijke stroom in de mens, geeft onbalans.

Afkeer natuurlijke gezondheid

 

De afkeer om dit openlijk te bespreken ligt zeer gevoelig. Agressie komt boven water en er wordt in de diepte iets bijzonders neergezet. Een diepe laag in het psychische veld wordt nu aan de wetenschappers getoond, zodat zij ook inzicht krijgen in dit veld. Dit diepteproces is onomkeerbaar. Dit is het pad van het nieuwe kristalbewustzijn en dit pad gaat niet altijd over rozen, de doornen zijn er zeker. De dualiteit draagt dit in zich en je kunt je pijn doen aan de doornen, maar ook de hemelse staat bereiken via de geur van de roos. Overwin de doornen en laat de roos in het hart opbloeien. Haar nectar is helend en brengt vreugde. De christusenergie is de energie van balans. Ieder mag op eigen wijze de pijnvelden verkennen. De dualiteit geeft alles prijs als je deze maar kan doorzien. Het talent ligt in de bloem verscholen en te wachten totdat deze wordt omarmt. Respect naar elke laag van het levend bewustzijn vormt de intelligentie van het hart. Elk blad van de roos geeft iets anders weer. Het hoofd wil nog weleens vast lopen op de doornen van trauma's. De slachtofferrol kan een patroon zijn van angst om zich te verschuilen. Dit brengt stilstand.

Gelaagdheid en niveau's

 

Zolang de dualiteit op aarde een rol speelt zullen de hogere en lagere niveaus aanwezig zijn. Hoe de mens hiermee omgaat is een keuze. Tegen elkaar strijden of tot een compromis komen? Tot die tijd kan onderdrukking plaats vinden, het is steeds een keuze. De behoefte om de ander te onderdrukken en de innerlijke ruimte te beperken, is een primitieve vorm van energie verarming. Het begrijpen van de noodzaak dat elk levend wezen een innerlijke ruimte bezit. opent de innerlijke Engel en deze kan eindelijk de vleugels uitslaan.

Pyramide stelsel

 

Daar waar iedereen zich veilig en beschermd voelt kan een veilige basis ontstaan. Vanuit gelaagdheid kan er een opbouw ontstaan van talenten en specialisaties die met elkaar een eenheid vormen. De Pyramide wordt soms negatief uitgelegd als onderdrukkingsmiddel. Toch is het omgekeerde ook aanwezig. De vraag is: 'Is de manipulerende punt de macht en kijkt deze neer op de onderliggende niveaus, om deze als een soort slaafsheid te gebruiken voor eigen doeleinde OF is de brede stabiele basis de beschermende factor voor de kwetsbare punt?' Het ligt aan de perceptie van de mens waar de macht neergezet wordt en wanneer deze verandert. Alles is omkeerbaar. Waar geloof jij in? Laat jij je innerlijke kracht zomaar bepalen door anderen?

Paradigma

 

Het *paradigma van de mens verandert, de reden om de ander te onderdrukken past zich geleidelijk aan en verdwijnt uiteindelijk. De politieke macht gaat ook mee in die beweging, zij zijn star en zullen hun tanden laten zien en voelen zich in het nauw gedreven. Toch gaat de verandering door, weliswaar in stappen. Verandering geeft in het begin veel weerstand, vooral bij degene die een veilig verworven plekje hebben bereikt, zij willen dit niet graag prijsgeven. Tenzij er andere voorbeelden opstaan en er andere mogelijkheden aangereikt worden. Deze nieuwe mogelijkheden zullen uit nood geboren worden bij de mens, het volk. Niet in de politiek. De burgerinitiatieven worden van groot belang voor de nieuwe wereld, maar ook de specialist en de wetenschapper gaan een eigen pad volgen. Verwezenlijk je eigen droom. Beperking is slechts een programmering die je opvolgt, als angst de ondertoon voert.

Blauwe Engel Bewustzijn

 

Het klinkt ver gezocht, maar het Engelenbewustzijn ligt in ieder klaar. Klaar om van start te gaan en dit brengt nieuwe vormen van levenskwaliteit met zich mee. De Goddelijke vonk in elk hart kan de Engel openen en dit brengt vrede en balans. Het Aquarius tijdperk opent dit stap voor stap. De draaiing van de oude werkelijkheid is een gegeven welke niet meer uit jullie leven gewist kan worden. De blauwe energie van Aquarius staat op en brengt vernieuwing.

Ik groet het Licht in je hart

Adonai Ashtar

Arthura Hector 

www.ashtar-rose.com


*Paradigma: stelsel van met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën Voorbeelden: Theorie dat de zon niet om de aarde draait, maar andersom, schiep Galileo een andere werkelijkheid. 


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloadsLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.