Liefdevolle frequenties in de wereld laten stromen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Er is enorm veel aan het veranderen op aarde en dat zal alleen nog maar gaan toenemen! Dat weten we al een aantal jaren.

 

Sommigen van ons wachten op “het' moment waarop er een heleboel in de 3D gaat instorten. Dat veel dingen die in hun beleving niet kloppen eindelijk van de aarde zullen gaan verdwijnen. Dat de “slechten” gestraft gaan worden en de “goeden” het eindelijk fijn zullen gaan hebben. Maar dat is nog altijd vanuit dualiteit bekeken.

  

Alles wat er nu nog op aarde aanwezig is heeft een dienende rol ten aanzien van onze eigen bewustzijnsgroei. Bovendien gaan aan alle grote omwentelingen eerst veel innerlijke, onzichtbare processen vooraf. Een veranderingsproces daalt vanuit de geest af naar de aardse vormenwereld, en doordringt steeds verdichtere lagen. Vanuit de geest komen er impulsen die zowel het oude uiteen kunnen laten vallen, als leven kunnen geven aan iets nieuws.

 

Aan iedere schepping gaat een intentie vooraf en aangezien wij een vrije wil hebben kan die intentie nogal variëren.

 

Het hangt van de scheppende kracht erachter af of dit vanuit een vernauwd, beperkt bewustzijn gebeurt dat alleen op het eigen belang gericht is, of dat dit vanuit liefde, wijsheid en een hogere wil gewenst wordt voor het grotere goed van al. Als dat laatste gebeurt, dan komt er een prachtig hologram mee dat een goddelijke potentie draagt. Tot welke vorm dit hologram ook zal leiden; hoe dan ook zal het vernieuwing brengen waar ieder levend wezen baat bij zal hebben.

 

Door ons bewustzijn steeds te richten op het hoogst mogelijke kunnen we meehelpen om vernieuwing aan te trekken die liefde en heelheid bekrachtigt. Maar het hoogst mogelijke hoeft niet het grootst mogelijke in de vormenwereld te betekenen. Het gaat er niet om wat we volgens de 3D-normen bereiken.

 

Het gaat om de frequentie van de intentie .....

 

Want alles in de schepping is trilling, energie, frequentie. Alles is terug te brengen tot licht dat liefde en bewustzijn draagt. Hoe hoger de frequenties, des te transparanter de nieuw geschapen vormen zullen zijn, des te beter ze bij onze hogere zelfdelen zullen passen die we, dankzij ons toenemende bewustzijn, steeds meer kunnen belichamen.

 

Alles wat we vorm willen geven, alles wat we willen doen kunnen we innerlijk een prachtige intentie meegeven. Bij alles kunnen we vooraf even bedenken: “Ik ga dit zo liefdevol en met zoveel mogelijk aandacht doen.” Je zult zien dat er dan echt een verandering optreedt die vanuit jou de wereld in stroomt. Want dan ga jij letterlijk licht geven! Je brengt dan een scheppende energiegolf teweeg die eeuwig door blijft bewegen. Hoe mooi is dat, om dat te beseffen. Dat is pas echt groots, goddelijk werk!

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl