Jouw ziel heeft een hele goede reden om hier te zijn

 

Ooit, toen jij tijdelijk even niet in een aards lichaam zat, en er geen sluiers waren tussen jou en de toekomst, heb jij ervoor gekozen om in deze tijd van grote transformaties te incarneren. Jij voelde je geroepen om zowel jezelf als de mensheid op aarde wakker te schudden. Waar er boven de sluiers, in hogere dimensies, alleen het Eenheidsbewustzijn aanwezig is, leeft de mensheid hier op aarde vooral nog in illusies van afgescheiden zijn van hun ware afkomst en van een goddelijk thuis.

 

 

In de dualiteit heb je alle dilemma's en tegenstrijdigheden kunnen doorleven die op angst en tekorten gebaseerd zijn. Juist doordat je de meest liefdeloze en pijnlijke scenario's hebt durven aankijken doorzie je nu dat onvoorwaardelijke Liefde de enige weg naar verbinding en innerlijke vrede is.

 

Het is de enige weg die jou volledig zal kunnen vervullen; de enige weg waarop jij zult voelen dat jij hier op aarde bent met een speciale missie die daadwerkelijk een hoger dimensionale (dus hoger dan de 3D) vorm zal krijgen!

 

De mensheid worstelt met de chaos en met alle aardse houvasten die door alle veranderingen verdwenen zijn. Maar juist tijdens die worstelingen kunnen de diepst verborgen angsten in ieders bewustzijn komen.

 

De vernietiging die nog steeds op grote schaal plaats vindt laat vele zielen ontwaken.

Zij die met een helende taak naar de aarde zijn gekomen zullen zich geroepen voelen om eerst het veld van vernietiging in zichzelf te onderzoeken en de innerlijk weg naar heling op te gaan. 

 

Soms brengt het gericht zijn op heling die rots van oer-vertrouwen naar boven, die gekoppeld is aan het innerlijke weten: 'Alles gaat precies zoals het hoort te gaan.' Maar op andere momenten brengt het juist de angsten en het wantrouwen over een goede afloop omhoog. Maar de ziel zal hen die als Lichtdragers geïncarneerd zijn altijd weer herinneren aan de ware missie van dit leven; een missie waarin de belofte besloten ligt om bij te dragen aan het ontwaken van de mensheid.

 

Iedereen die met een soortgelijke missie nu op aarde aanwezig is, zal vanuit hogere delen ook het weten in zich dragen dat die belofte in dit leven ook vervuld zal gaan worden. En hoe vaak en intens Lichtdragers op dit moment ook uitgedaagd worden door de talloze processen die gepaard gaan met hun ontwaken; hun diepe geloof vanuit hun hogere Zelf is onwankelbaar aanwezig onder alle lagen waar ze doorheen reizen.

 

Voel jij je aangesproken door deze woorden? Lief mens, jij geeft uiting, woorden en liefde aan de verandering. De nieuwe tijd van vrede wordt mede door jou heen geboren. Jij draagt het hologram van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mens.

 

Vertrouw op jouw reis en het proces, zelfs als de gedachten van het verleden van jouw persoonlijkheid je op de proef stellen. Soms kun je niet begrijpen hoe er vrede kan komen terwijl er nog zoveel strijd en lijden op aarde is.... Maar het enige antwoord zul je vinden in je hart, en in jouw intenties om wat je innerlijk al eeuwenlang weet nu op aarde te gaan vorm geven.

 

Word je bewust van al jouw gedachten, emoties, woorden en handelingen.

Het vraagt echt om een absolute dienstbaarheid aan waar het werkelijk over gaat, nu, in jou, op aarde. Besef hoe de allergrootste macht van heling en onvoorwaardelijke liefde ook in jouw handen ligt. Deze macht is niet op persoonlijke grootsheid gericht, maar op de grootsheid van waar de oorsprong van al het liefdevolle leven gevonden kan worden. Dan zul je de ware liefdevolle Bron van de schepping ontdekken.

 

Als je moeite doet om de werking van Liefde in anderen te ontdekken zul je een getuige worden van hoe mensen bezig zijn om zich innerlijk te bevrijden van liefdeloze ontkrachtingen en vernederingen. De helende werking van Liefde wordt steeds sterker, waardoor er een energiestroom in de collectieve bewustzijnsvelden ontstaat die niet meer gestopt kan worden!

 

Het DNA van de mensheid wordt tot in het kleinste deeltje geactiveerd. 

Dit geeft een gigantische, snel toenemende verhoging van de energietrilling van de aarde, die dag en nacht in ons doorwerkt. Deze activatie komt rechtstreeks uit de Bron van waaruit we allen geschapen zijn. Het is één grote daad van Liefde, die het mogelijk maakt om al onze oude angsten te neutraliseren en overstijgen. In die hogere trillingsvelden zijn we niet langer vatbaar voor allerlei manipulaties die ons ooit, in welk opzicht dan ook, tot slaaf gemaakt hebben.

 

We staan op uit ons slavenbewustzijn en worden het Licht van de Schepping; precies zoals we het oorspronkelijk ook waren! Velen zullen in opstand komen naar allerlei vormen van onderdrukking en ontkenning; anderen zullen juist vanuit hun zachtheid het Liefdesveld blijven voeden. Hoe dan ook zal iedere Lichtdrager gaan handelen vanuit de Eenheid, die ons alleen weer zal verenigen als the Children of the Law of One. We doen het samen! Tijdens het grote ontwaken beseffen zowel onze eigen kostbaarheid als die van elk ander levend wezen. Verhef jezelf en verhef anderen uit het oude 'schuld- en boete verhaal'. Alleen Liefde is voorbestemd om te zegevieren op deze planeet!

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl