Jouw Hogere Zelf is al op Aarde ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Enerzijds zitten we in rollercoasters; anderzijds lijkt de tijd soms stil te staan.

 

Veel Lichtdragers switchen heen en weer tussen deze twee stromingen. Soms kun je de stroom van wat er op je weg komt niet bijhouden. De ene vernieuwing volgt de andere op en er is weinig tijd om op adem te komen en dingen te laten beklijven.

 

Maar in een andere fase kan het ineens totaal anders zijn.

 

Wat je verwacht, of graag zou willen, lijkt maar niet te gebeuren. Je zit voor je gevoel weer in de bekende wachtkamer. Veranderingen blijven uit. De genezing, je nieuwe woon- of werkplek, de overvloed, een soulmate of de vervulling van andere hartenwensen; voor je gevoel staat het al lang op je te wachten, maar het lijkt maar niet te lukken en het duurt allemaal zo lang....

 

Hoe kan het? Is er iets mis in de verbinding met je hogere Zelf?

 

  

Zeker niet! Zowel de rollercoasters als de schijnbare impasses zijn duidelijke uitingen van de geboorte-weeën van de nieuwe tijd en van de nieuwe 'Jij' en 'Wij'! Dankzij jouw innerlijke werk wordt jouw persoonlijkheid steeds dienstbaarder aan jouw hogere Zelf en aan de goddelijke Wil. Zo kunnen er steeds meer hogere Zelfdelen indalen en begin je deze nu ook fysiek te belichamen.

Je wordt een magneet voor hogere, multidimensionale vermogens en groeimogelijkheden, transparantie, expansie en verfijningen. Deze trekken zowel versnellingen als vertragingen aan in jouw aardse leven. Vanuit hogere dimensies komen er allerlei nieuwe kansen en keuzemomenten naar je toe die jou helpen om vanuit jouw verruimde, multidimensionale liefdesbewustzijn anders te gaan handelen.

 

Versnelling geeft een soort compressie en zet ons lichtelijk onder druk.

 

Deze druk hebben we soms nodig om wakker en alert te blijven.

 

Zeker wanneer we net uit een impasse ontwaken kunnen we ons behoorlijk overvallen voelen door een rollercoaster die de ene nieuwe upload na de andere meebrengt.

 

Als onze oude persoonlijkheid niet zo snel kan overzien wat er allemaal gebeurt, en met welke 'hogere' bedoeling, dan zal dat oude deel automatisch vanuit oude patronen en mindsets reageren. In plaats van zich in vertrouwen aan de stroom over te geven trapt het - vanuit angst - op de rem. Daarmee creëert het ongewild blokkades en frustraties ... en die brengen weer nieuwe bewustwording!

 

Een schijnbare stilstand geeft ook vaak wrijving met een deel van onze persoonlijkheid. Dat deel kan slechts driedimensionaal kijken en zal stiekem veroordelen wat er niet goed gaat, en wiens schuld het is: onze eigen schuld, dat van een ander of van de Lichtwereld? Het zal een negatief ingekleurde mening hebben over de impasse waar we inzitten.

 

Als dat oude, persoonlijke deel de overhand krijgt, dan nemen we niet meer waar wat er ondertussen aan heling en bewustwording plaats vindt, en wat er achter de sluiers in hogere dimensies gaande is.

 

In een stilstand klinkt er altijd een roep van ons hogere Zelf: "Kom naar binnen! Kijk naar jezelf, onderzoek je gedachten en emoties, besef wat wel of niet waarachtig noch liefdevol is, en maak dan nieuwe keuzes die overeenstemmen met jouw huidige bewustzijn! Kies voor jouw vertrouwen in de levensstroom; je weet immers dat alles onder hogere leiding staat vanuit het Licht!"

Laten we het vertrouwen los, dan lopen we weer tegen onze persoonlijkheid aan. En dán gaan we wiebelen en glijden. Want onze persoonlijkheid is deels nog verbonden met dualiteit, met afscheiding, met 'goed of fout', met wantrouwen of vertrouwen. Onze persoonlijkheid is meer gewend aan dualiteit dan aan eenheid! Kortom; de meeste reacties die voortkomen uit ons overleef-ego creëren een omlaaggaande beweging naar collectieve velden met lagere frequenties. Deze velden trekken ons uit de verbinding met ons hogere Zelf. Maar we willen liever juist vanuit de verbinding met ons hogere Zelf op Aarde zijn, toch?

 

Hoe plukken we de vruchten van de versnellingen en vertragingen?

 

Let de komende dagen maar eens op wat je neigingen zijn als je in een rollercoaster zit, als je je ergens door opgefokt voelt en je de bekende, oude innerlijke stem hoort van 'Help, het is allemaal te veel, ik kan het niet aan!'. Voordat je het weet ben je het basisvertrouwen van je hogere Zelf voorbij gerend en zit je weer in een oud overlevingsscenario.

 

Probeer dan te beseffen dat, in welke situatie je ook maar terecht bent gekomen, het in wezen een heilig scenario is dat bewust door jouw hogere Zelf op je weg is gezet.

 

Met de versnelling en/of de stilstand komen ook de bewuste ommekeer en de heling naar je toe! Want je zult jezelf er steeds sneller op betrappen wanneer je het basisvertrouwen in jezelf, in anderen en in het leven in de steek laat. En je zult steeds vaker en sneller uitreiken naar je hogere Zelf..

 

Jouw hogere Zelf IS al op Aarde, deels in jou, deels in hogere lagen van bewustzijn die erop wachten om door jou erkend en geïncorporeerd te worden. Jouw hogere Zelf heeft alles in huis om bewuster en liefdevoller met jou en met de huidige - ook wereldlijke - groeistuipen om te gaan. Je hebt tijdens zóveel levens uitgekeken naar dit ene leven op Aarde, om jezelf te ontdoen van alles wat jou ooit verzwaard, verdicht, verduisterd, beperkt en ontkracht heeft.

 

Reken er maar op dat je nu in volle vaart door dit gigantische helingsproces heen gaat, en precies op je weg krijgt wat jij aan kunt en waar jouw ziel voor gekozen heeft.

 

Blijf vertrouwen, lieve Lichtdrager ...

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl