Je frequentie hooghouden ♥ Maxim Lazet ♥ Lichtwerkers Nederland


Af en toe zie ik berichten op social media voorbijkomen die in opstand komen tegen het concept dat het een goed idee is om je frequentie hoog te houden. Tijd voor nuance wat mij betreft, aangezien er kennelijk een gevaar in schuilt dat het concept iets te kort door de bocht geïnterpreteerd wordt.

Wie ook het advies van je frequentie of trilling hooghouden de wereld in heeft gebracht, ik ben er redelijk zeker van dat die persoon niet heeft bedoeld te zeggen dat het een goed idee is om te bypassen, je emoties te onderdrukken of krampachtig boven je emoties te blijven hangen. Het is op de weg van spirituele groei natuurlijk les nr. 1, dat je juist ruimte dient te geven aan emoties die omhoogkomen, ze te erkennen, ze te laten stromen en te doorvoelen, en ja, dat veroorzaakt onvermijdelijk fluctuaties in het frequentieniveau.

 

Het belang ruimte te geven aan emoties en daarmee dus onvermijdelijke fluctuaties in het frequentieniveau te accepteren, is naar mijn perceptie zo vanzelfsprekend dat ik me niet kan voorstellen dat wie dan ook die het advies van “frequentie hooghouden” afgeeft, daadwerkelijk de suggestie doet om de boel emotioneel op slot te gooien om het frequentieniveau statisch te houden. Ervan uitgaande dat dat inderdaad nooit bedoeld is geweest en het advies mogelijk een beetje verkeerd wordt opgepakt door sommige mensen, wat is er dan wel bedoeld?

 

Wat er naar mijn idee wel bedoeld wordt, is wijselijk en onderscheidend met energieën omgaan. Zowel in de binnenwereld als de buitenwereld. 

 

Wat de binnenwereld betreft, betekent dat:

 

met liefdevolle openheid accepteren wat innerlijk om aandacht vraagt, en tegelijkertijd scherp blijven dat je jezelf niet saboteert of veroordeelt. 

 

 de volledige ruimte aan emoties geven, en tegelijkertijd niet in drama, dralen, zwelgen of slachtofferschap blijven hangen. 

 

 verantwoordelijkheid nemen over en eigendom nemen van de eigen emoties, en tegelijkertijd bewust te blijven dat niet alles wat je voelt persé van jezelf hoeft te zijn, en je jezelf niet identificeert met emotionele energieën die niet van jezelf zijn.

 

 oplettend te zijn dat emoties in conflictsituaties kunnen worden opgeblazen door externe, duale krachten, die graag het vuur opstoken, waardoor de emotionele uiting én het conflict een disproportionele omvang kan krijgen, voorbij de oorspronkelijkheid van de emotie.

 

 onderscheidend te zijn in het detecteren van het verschil tussen reflecties en projecties van anderen, en bewust zijn hoe we daar emotioneel mee omgaan.

 

Wat de buitenwereld betreft, betekent dat:

 

❥ frequentiemanagement / energetische hygiëne toepassen.

 

 niet nodeloos omstandigheden opzoeken die een toxische, frequentie verlagende invloed hebben, zij het gerelateerd aan mensen, activiteiten, locaties, vermaak, informatie, voedsel, alcohol, drugs, enzovoorts.

 

❥ energieën uitnodigen in ons leven die ons blij, gelukkig en gezond maken.

 

❥ periodieke opschoning van je energieveld toepassen.

 

Overigens, het frequentieniveau is überhaupt niet statisch te houden, er zijn altijd golfbewegingen aan de gang, ook ongemerkt, en zeker in deze tijd van het collectieve ascensieproces. Dat is niet tegen te houden. Daarnaast, we hebben niet één frequentieniveau. Mensen spreken altijd over “het frequentieniveau”, maar we hebben vele lichtlichamen en elk kennen zij hun eigen frequentieniveau. Zo kunnen bijvoorbeeld het mentale en emotionele lichaam meerdere dimensies uit elkaar liggen. Dat bijvoorbeeld het mentale lichaam reeds in 6D zit, maar het emotioneel lichaam nog in 4D. Wanneer we het dus over het frequentieniveau hebben, doelen we eigenlijk op ons gemiddelde frequentieniveau, het gemiddelde van de verschillende frequentieniveaus van de verschillende lichtlichamen, die allemaal in beweging zijn en allemaal elkaar beïnvloeden, in positieve of negatieve zin.

En wanneer we spreken over onze basisfrequentie, dan hebben we het over de onderbodem frequentie van onze lichamen in gezamenlijkheid. Het collectieve ascensieproces waar we in zitten, kenmerkt zich doordat we onze basisfrequentie, onze onderbodem, naar 5D aan het brengen zijn, door alle 3D/4D frequenties in onze non-fysieke lichamen te transformeren. Dat is hoe we onszelf volledig losmaken en bevrijden van de illusiematrix.

 

Dus ja, als je het zo bekijkt, ben ik er voorstander van om de frequentie hoog te houden. Hoewel “hoog” eigenlijk natuurlijk een relatief begrip is. Misschien is het beter te zeggen, de frequentie op peil te houden. Maar dan wel op een realistische manier, zonder uit authenticiteit en de natuurlijke levensstroom te treden. Door wijselijk, verantwoordelijk en onderscheidend met onze emoties en gedachten om te gaan, en geen roekeloze, nodeloze, frequentie verlagende dingen te doen in relatie tot de buitenwereld en in onze consumptie van alles wat we tot ons nemen.

 

In simpele, populistische woorden zou je het collectieve ascensieproces ook kunnen duiden als dat de mensheid uit een astraal moeras aan het kruipen is, door zich er stap voor stap, emotie voor emotie, los van te maken.

Je frequentie hooghouden, of op peil houden, betekent dan wellicht ook wel gewoon: wel emotionele processen omarmen, maar niet vrijwillig terug het moeras in springen! 😊 Alhoewel dat natuurlijk ook helemaal ok is, als men daar bewust voor kiest. Vrije wil is absoluut, en in de eeuwigheid van het bestaan van de ziel bestaan geen oordelen, geen fouten en geen haast. Dus geef iedereen vooral de ruimte te doen wat ze willen, frequentie verhogend of frequentie verlagend. 

 

Maar, als je wilt ascenderen naar de Nieuwe Aarde, dan is het misschien toch wel een goed idee om je frequentie een beetje “hoog” te houden. 😉

 

Maxim Lazet

www.maximlazet.nl