In welk bewustzijn vertoef jij? ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Het leven hier op aarde is een ervaring, een leerschool gevuld met lessen in ieder moment welke wij kunnen en mogen leren. In de hele geschiedenis van deze wereld zien wij telkens terug dat er lessen afkomstig zijn van duisternis en van licht.

 

Soms gebeuren er mooie dingen en soms gebeuren er minder mooie dingen zoals oorlogen, lijden, ziekte, sterven en armoede. Maar altijd komt de Zon, het licht na de regen, na de duisternis.

 

Waar dit virus ook vandaan komt, het maakt niet uit.

 

Veel mensen richten zich op de duisternis en menen te weten wie dit virus heeft bedacht, veroorzaakt en in de wereld heeft losgelaten. Men denkt dat dit virus bewust is losgelaten om de mensheid uit te dunnen, uit te roeien, en om volledige controle uit te kunnen oefenen op de gehele bevolking.

 

Of dit waar is daar laat ik mij niet over uit.

 

Want weet je, wanneer wij in duisternis vertoeven dan, EN ENKEL DAN, zou deze duisternis grip ons op kunnen krijgen..

 

Het is dus niet de vraag wie, wat, hoe en waarom.

 

Het is de vraag in welk bewustzijn jij vertoefd. Leef je in licht of leef je in duisternis?

 

Aangezien veel mensen nog niet in het licht leven, heeft duisternis grip op iedere ziel die in duisternis leeft. De ziel in duisternis heeft dit niet in de gaten en gaat mee in alle verhalen welke door duisternis getoond worden.

 

Wanneer je in duisternis leeft, dan leef je in angst, haat, tekort, onvrede en strijd.

 

Hogere machten in deze wereld weten dit heel goed en voeden zich hiermee, zij voeden zich met negatieve zielen en besturen deze zielen van hogeraf door chaos in de wereld te creëren en angst te zaaien. Alle mensen welke in duisternis leven zullen hier intrappen.

 

Wat we nu zien in de wereld is een duidelijk voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat.

 

Onwetendheid en arrogantie zijn eigenschappen van mensen welke nog in duisternis vertoeven. Mensen welke in duisternis leven weten nog niet wie zij werkelijk zijn. Zij leven een leven als een behoeftig lichaam, denkend een lichaam te zijn, gehecht aan alles wat met het lichaam te maken heeft; eten, seks, gehechtheid, geld, werken, huis, veiligheid en zekerheid. Men is continu bezig met overleven en men is bang (anderen) te verliezen en te sterven.

 

Door hogere machten wordt hier handig op ingespeeld. Er is een vraag, een behoefte, en aan die vraag en behoefte wordt simpelweg voldaan. Zo trapt men onbewust in dit spel wat leven op aarde is.

 

Er zijn mensen die zich hier uit los hebben gemaakt. Deze mensen leven niet langer in duisternis maar in licht.

 

Deze (kleine) groep mensen zijn niet interessant voor de duisternis omdat deze mensen geen vraag of behoefte hebben, zij leven in vrede, licht, positiviteit, simpel, liefde voor al wat is. Deze mensen identificeren zich niet meer met het lichaam daar zij weten niet het lichaam te zijn. Hierdoor bestaat het leven niet uit lichamelijke behoeftes, angsten en tekorten, maar deze mensen leven in ieder moment in overvloed.

 

Ongeacht de omstandigheden.

 

Voor mensen die in licht en waarheid leven is er nooit een probleem. Of het lichaam nu ziek is of sterft, of er nu geen eten is, geen geld is, geen huis, zekerheid of wat dan ook, voor deze mensen maakt het niets uit want zij weten dat alles aanwezig is en bovenal weten zij wie zij werkelijk zijn.

 

Deze mensen richten zich niet op duisternis maar op het licht, zij zijn één met het Licht. Zo zijn zij zeer oninteressant voor duisternis, duisternis kan zich immers niet voeden met licht, positiviteit en waarheid.

 

Duisternis kan zich enkel voeden met negativiteit, illusie en angst. Met mensen die in duisternis vertoeven dus.

 

Laten wij allen, welke in het licht zijn, daarom een licht zijn in de duisternis voor hen welke nog in duisternis vertoeven

 

Laten wij allen, welke in het licht zijn, stoppen met het benoemen van complottheorieën, het zaaien van angst. Dit is namelijk exact wat duisternis voorziet en wil dat men doet.

 

Laten wij allen, welke in het licht zijn, een voorbeeld zijn, een lichtbaken zijn. Dit door ons terug te trekken, onze lichamen te zien voor wat zij zijn, laten wij vredig en liefdevol ons inkeren, ons in ieder moment bewust zijn.

 

Laten wij allen, welke in het licht zijn, continu in waarheid zijn, dit zodat een ieder die dit werkelijk wil, zich kan voeden uit deze prachtige Bron van Liefde en Waarheid, en men zich zo zal verheffen uit deze energie welke nu op aarde heerst.

 

Weet dat ook dit zal voorbijgaan

 

In dankbaarheid en vertrouwen leef ik dit leven, ieder moment. Dit lichaam zal wellicht nog zieker worden, dit lichaam zal eens sterven, dit is zeker.

 

Maar ik zal leven en leef nu tevens, volledig, compleet en badend in gelukzaligheid.

 

Er zal altijd drama, ziekte, lijden, angst, oorlog, haat en verdeeldheid in deze wereld zijn. Daar is deze wereld voor gemaakt, dit is nu eenmaal de wereld van dualiteit, van goed en slecht, van donker en licht, van mooi en lelijk, van rijk en arm, van voor en tegen.

 

Stijg erbovenuit, blijf niet hangen in illusie.

 

Jij hoeft daar niet langer deel van uit te maken

 

Dit hoeft niet zo te zijn...

 

Maar feit is; de meeste mensen willen dit nu eenmaal wel.

 

Ik kan jou niet meenemen naar hier, waar ik nu vertoef, maar wanneer jij bereid bent je los te maken van alles waarvan je dacht dat het werkelijk was, dan zal ik jou de weg wijzen door zelf een licht te zijn.

 

Zelfs als het hier schijnbaar regenachtig, duister of mistig is, schijnt hier de Zon, eeuwig en altijd.

 

Je kunt nog zoveel kennis menen te hebben van allerlei zaken in de wereld, zolang je de opgedane kennis niet werkelijk tot je hebt genomen en er één mee bent geworden, zolang je er niet naar leeft door een levend voorbeeld van licht te zijn, is al je zogenaamde, opgedane, oppervlakkige kennis waardeloos. Onbruikbaar.

 

Mooie praatjes zeggen niets, zijn wat je zegt en wat je werkelijk bent, uitdragen in ieder moment wat je bent, leven in waarheid en licht, dat is de enige en ware bron van kracht.

 

In liefde,

 

Rani Savitri