Het zijn de zieners, de gevers, de wijzen in deze wereld ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Het is midden in de nacht, lang geleden dat ik geschreven heb en dat ik niet kon slapen.  Er staat veel te gebeuren de aankomende week.  Veel komt aan het licht. Ik dank iedere (dappere) authentieke ziel hier op aarde die de moed heeft om alle duisternis aan het licht te brengen, en ik dank een ieder die zich ieder moment als dienaar inzet om licht in de duisternis te brengen. 

 

Blijkbaar wilde dit geschreven worden:

 


Ik hou van authentieke mensen.  Mijn leraren waren allen authentiek. 

 

Authentieke mensen zijn mensen die in waarheid zijn, ze zijn oprecht. Het zijn de licht brengers, zij brengen het licht in de duisternis en de duisternis aan het licht. 

 

Ze zijn betrouwbaar, spreken in waarheid, handelen in waarheid, en zien in waarheid. Ze laten zich niet meeslepen in verhalen, in leugens, in emoties, maar blijven altijd bij zichzelf. 

 

Je kunt ze alles eerlijk vertellen, ze zullen het nooit tegen je gebruiken. Dit omdat ze niets van je willen, ze verwachten niets van je, ze verlangen niets van je.

Bij deze prachtige verlichte zielen kun je alle nep maskers afzetten en volledig, onbeschaamd je ware zelf zijn. Ze veroordelen je niet om je daden, ze begrijpen je, vergeven je en hebben je onvoorwaardelijk lief. Eeuwig en altijd. Dit, omdat authentieke mensen weten wie zij werkelijk zijn en weten wie jij werkelijk bent.   Hierdoor zijn authentieke mensen onwankelbaar. 

 

Je kunt ze niet manipuleren, je kunt ze niet sturen, je kunt ze niets wijsmaken en je kunt ze niet iets laten doen wat indruist tegen de natuur. Deze mensen zijn zeldzaam.  Zeer zeldzaam.  Ik ken er een paar.  Inmiddels herken ik ze direct. 

Liefde herkent liefde. Haat herkent haat. Angst herkent angst. Mensen die niet authentiek zijn, zijn (nog) onwetend. Onwetendheid is de vijand van liefde.  Zolang een mens onwetend is, is liefde en vrede onmogelijk. 

 

Een onwetend mens is makkelijk te beïnvloeden, te manipuleren, te sturen. Dit wat nu speelt in de wereld is een herhaling van wat altijd al heeft gespeeld in de wereld. 

 

Ja er is goed en ja er is kwaad in deze wereld. Daar is deze wereld voor gemaakt. 

 

Het is aan iedere ziel om te ontdekken wie men werkelijk is. Zolang je dit niet onderzoekt en aan jezelf werkt, zul je als verdwaalde, onwetende ziel door het leven gaan. In deze tijd is onwetendheid geen excuus meer. Het verleden spreekt voor zich. Er zijn genoeg voorbeelden beschikbaar, er is genoeg informatie beschikbaar, informatie en voorbeelden die vroeger niet beschikbaar waren omdat er toen nog geen internet was en men enkel middels directe overdracht van mens op mens of middels boeken wijzer kon worden.

 

Toen was het wellicht nog onschuldig om onwetend te zijn. 

Nu is onwetendheid niet langer onschuldig. Het is een bewuste keuze. 

 

Onwetendheid is in deze tijd zodoende een bewuste keuze, een keuze die men dient te begrijpen alvorens te maken. Men dient te begrijpen dat iedere keuze in deze tijd gevolgen heeft. 

 

Authentieke mensen zijn mensen die dit principe van goed en kwaad, duisternis en licht, oorzaak en gevolg, waarheid en leugen, in ieder moment toepassen en hebben opgelost. Voor hen is er geen goed en kwaad meer. 

Zij leven vanuit het midden. Vanuit het nulpunt, zij zijn de dualiteit ontstegen en hebben zichzelf gerealiseerd, twee is één bekomen. Het lichaam is enkel nog een stoffelijk voertuig, meer niet. 

Zij doen altijd het juiste, ongeacht de consequenties. 

 

Zij zijn in stilte, in waarheid, in liefde, in vrede, in licht en leven in overgave, tevredenheid, nederigheid en vertrouwen. 

Zij zullen niet geraakt worden, op geen enkele manier, angst is volledig afwezig.

 

Dit omdat zij reeds vertoeven in de hemel op aarde, zij leven in God en worden geleid door God alleen. 

 

Authentieke mensen hebben rechten gekregen van God. Zij leven volgens de wetten van God, alleen Gods wetten bestaan namelijk.

 

Wetten gemaakt door mensen, gemaakt door een niet bestaande, zelfverzonnen overheid, bestaan namelijk helemaal niet. 

 

Alleen niet-authentieke mensen volgen de wetten gemaakt/verzonnen door mensen. En aangezien niet-authentieke mensen in onvrede, angst, haat, tekort, oorlog, strijd en afgunst leven, is de wereld van deze niet-authentieke mensen één grote chaos. 

 

De wereld van authentieke mensen is niet in chaos, omdat authentieke mensen leven in overeenstemming met de natuur, met het bestaan, met de schepper, met God. Men is in vrede. 

 

Authentieke mensen hebben het begrepen, weten hoe het werkt. Het zijn de zieners, de gevers, de wijzen in deze wereld.  Ze weten wat er moet gebeuren. Ze zien hoe de mensen, net als zij ooit, aan het strijden zijn in deze wereld.  Ze voelen hoe dit komt.  Dit omdat ze zelf ook ooit zo waren.  Onwetend, verdwaald, in duisternis. 

Ik kan nu alleen maar aan jou vragen; Ben jij authentiek of ben je nog onwetend?  Kijk vervolgens eens eerlijk naar jezelf en naar deze wereld. 

 

Want het zijn de onwetenden, het is het volk, die het mogelijk maken dat deze wereld ook nu weer in chaos is. 

En het is het volk, het zijn de onwetenden, die oorlog, armoede, onderdrukking, ziekte, dood en verderf, mogelijk maken. 

 

Het is niet de overheid, want zonder het onwetende volk is er geen overheid. 

 

Het zijn niet de machthebbers, want zonder het onwetende volk zijn er geen machthebbers. 

 

Het zijn de (bewuste) onwetende, niet-authentieke mensen. 

 

Zij creëren de chaos, de lockdowns, de angst, haat en verdeeldheid in deze wereld en niemand anders. 

 

En zeg niet achteraf; ‘ Ich habe es nicht gewusst...’ Want je bent gewaarschuwd.  Je weet het wel en je wist het wel. 

 

Als laatste nog een tekst van Adolf: 

 

De beste manier om de controle over een volk te krijgen en ze volledig te controleren, is door telkens een beetje van hun vrijheid af te nemen, de rechten uit te hollen met duizend kleine en bijna onmerkbare reducties. Op deze manier zullen de mensen die rechten niet zien en vrijheden worden verwijderd tot voorbij het punt waarop deze veranderingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt." 

 

Aan jou de keuze tot welke groep mensen je behoort, en aan jou de keuze in welke wereld je wilt leven. 

 

Rani Savitri