Het raster ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Lee Carroll channelt Kryon

Vertaald vanuit het Engels

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vandaag is dit een fijne bijeenkomst op een fijne plaats. Heerlijke energie komt langzaam deze zaal binnen omdat er hier geen tijd is. Drie dagen geleden in jullie 4D tijd werd deze plaats voorbereid voor de engelen die hier vandaag zouden plaatsnemen. Groepen van interdimensionale wezens die je niet eens kunt doorgronden, maar die je broer en zus noemt, kwamen om deze plaats gereed te maken. Sommigen van jullie kwamen zonder te letten op de gevolgen, niet wetend of zij ermee zouden kunnen instemmen, maar toch zitten jullie hier en enkelen begonnen de spirituele warmte te voelen, als een deken die je begint te omringen met vrienden.

Wij wisten dat jullie zouden komen. Onthoud: Intentie is niet vragen. Intentie is claimen - jouw kracht claimen! Zodoende hebben jullie een ruimte geschapen waarin wij allemaal samen zijn, allemaal één, om over dingen te spreken in het nu - over dingen uit de toekomst en over de dingen van het hart.

 

Geliefd familielid, het is geen toeval dat je dit vandaag hoort


Er is een afvaardiging van de familieboom op het moment dat je deze woorden leest, in het nu. Wij zien de tekst - wij zien de opnamen - wij zien de her-vertoning van de channelings allemaal tegelijk gebeuren. Daarom is dit niet alleen een bericht voor de luisteraar maar ook voor de lezer. Wat voor technologie er ook is gebruikt om dit bericht weer te geven, het gebeurt allemaal tegelijk. Dat wil zeggen dat er een verbindingsdraad van liefde is tussen degenen in de stoelen en degenen die dit lezen.

De familie is dus veel groter dan de aanwezigen weten - het gaat veel verder dan dat jullie denken


Oh, het is waar dat er vandaag informatie wordt gegeven, maar meer dan dat, er zijn ook persoonlijke boodschappen voor ieder van jullie die erop wachten om de staat van geloof binnen te gaan.

Er zullen er zijn die zeggen dat dit niet mogelijk is - dat Spirit niet op deze manier door mensen spreekt. Mensen zoals jullie. Er is echter een deel van jullie dat beter weet en misschien is dat wel de reden dat je hier vandaag in je stoel zit en luistert.

Wij kennen iedereen bij naam, een naam die niet van de Aarde is, maar eerder een naam die oneindig is - een naam die mijn zuster en mijn broer is - een naam die jullie voor mij zingen ‘in licht’ als jullie weer eens in de Hal van Eer zijn.

Steeds als je ervoor kiest om terug te gaan naar de Aarde, groeten wij elkaar en wisselen wij onze echte namen uit en de mijne is niet Kryon. Dat is hij voor jullie realiteit en voor de boodschappen in het nu voor de Aarde.

Laat het bewijs dat deze communicatie echt plaatsvindt zitten in de energie die zich heeft ontwikkeld rondom de stoel waarin jij zit, want de zaal is er nu klaar voor…… voor het luisteren en voor het lezen.

Door jouw komst hier heb je toestemming gegeven en ook een uitnodiging voor enkele anderen om met je mee te gaan wat enkelen misschien helemaal niet hebben verwacht. Sommigen die je kent en sommigen waarvan je denkt dat je ze niet kent.

Terwijl wij hier samenzijn, zijn er ook delen van jou die aan de andere kant van de sluier zijn. Misschien had je dat niet verwacht. Wat sommigen van jullie zielsverwanten noemen, noemen zijzelf stukjes van jezelf waarop jij hebt gewacht. Laat mij je zeggen dat de Derde Taal je hiertoe in staat stelt. Je was nooit meer interdimensionaal dan dat je nu bent, geliefden en delen van jullie gaan door de sluier heen.

Terwijl je hier in de stoel zit heb je toestemming gegeven voor veel dingen. Voordat de dag voorbij is en voor de bijeenkomst voorbij is in deze zaal van luisteraars en lezers, is er een kans op heling - een kans op beslissingen die erop hebben gewacht om opgenomen te worden in deze nieuwe energie.

De entiteiten die jullie stoelen omringen zijn er klaar voor om jullie voeten te wassen en een heerlijke druk op jullie uit te oefenen die ervoor zorgt dat jullie in je 4D realiteit absoluut zullen weten dat iemand door de sluiers heen reikt en jou aanraakt op een prettige manier en om te bewijzen dat deze belevenis echt is!

Wij praten tegen een paar oren en tegen een paar ogen van de lezers. Dit is persoonlijk en voor jou. Ook al geven wij wereldwijde informatie - en zullen wij dat blijven doen - zeggen wij dat zelfs op met moment dat de informatie wordt gegeven, er ook persoonlijke berichten zijn. Voeten worden tegelijkertijd gewassen en omhelzingen vinden plaats.

Waar zullen wij beginnen? Wij hebben dit bericht zorgvuldig voor bewaard voor degenen die de intentie hadden om hier te komen. Er zijn diepgaande engelen die hier voor jullie en degenen die dit lezen, zitten.

Als je ook maar een begin zou maken om te zien wie je bent, zou je ook moeten zien wie je was.

Laat mij je dit vragen:


Met jullie begrip van het nu - hoeveel van jullie hebben nu gerealiseerd wie zij in het verleden waren - sjamaan - monnik - priester - medicijnman? Je moet tegen jezelf zeggen dat je dat nog steeds bent! Je gaat verder en bent alles wat je ooit was. Het verlaat jou nooit omdat alles in het nu gebeurt. Alle energieën van deze goddelijke werken zijn steeds bij jullie: het gevoel ervan is nog steeds hier.

Ik moet een hele, hele lange tijd teruggaan om jullie eraan te herinneren hoe de Aarde is ontstaan. Ik arriveerde toen de Aarde nog steeds een gesmolten massa was en ik ben er sinds die tijd. Voor mij was dat gisteren omdat alles voor mij tegelijkertijd gebeurt.

Er is geen wachten, geen ongeduld, alleen het nu. Voor mij is het ook de viering van wat de mensheid heeft bereikt omdat mijn broeders en zusters de realiteit hebben veranderd - zelfs de dimensionaliteit van de Aarde - terwijl zij in de dualiteit op de planeet waren.

Velen van jullie waren met mij toen de Aarde was gesmolten, toen wij de test voor het hele universum schiepen die op een planeet zou zijn waar mensen graag tot op het laatste moment in de dualiteitsgeschiedenis wilden komen.

Het is alsof het diner voor een jaar is gekookt maar de mensen pas in de laatste vier seconden werden toegevoegd. De katalysator voor verandering in het universum... het zout van God om de test van grootsheid te laten smaken.

 

Het magnetische raster en jij

 

Het rastersysteem van de Aarde is specifiek in zijn doel. Het is fijn afgestemd en het bestaat maar om één reden: De mensheid omhoog te brengen. Je zou kunnen denken dat het een geologisch attribuut is van de natuurkunde van de planeet maar het is meer dan dat. Het is een DNA-aflevermachine! Dat is wat het rastersysteem doet. Het praat tegen de mensheid, van mens tot mens en het is een deel van wie jullie persoonlijk zijn. Het helpt om jullie te scheiden en tegelijkertijd ook te verbinden. Het geeft je duwtjes omhoog, uitdagingen, oplossingen en liefde. Het is wat sommigen in verband brengen met de liefde van God.

Sommigen zullen zeggen: “Kryon, Ik houd niet van het idee over natuurkunde die het koninkrijk van de spiritualiteit binnengaat. Ik vind het maar niets dat het raster van de Aarde slechts deels spiritueel is”.

Ik wil tegen jullie zeggen: Zo is het nu eenmaal. Als de scheppers die jullie zijn, hebben jullie alles geschapen wat jullie voor je zien, inclusief de test, de dualiteit, de contracten en de machine die ze beheert tot aan jullie cellulaire structuur aan toe.

Je kunt Spirit niet scheiden van jullie realiteit. Je zou misschien willen geloven dat het op de één of andere manier boven het fysieke staat, maar de waarheid is dat Spirit het centrum is van alles dat fysiek is. Je kunt God niet weglaten uit wat dan ook!

❥ We gaan enkele van de attributen onthullen, van wat jullie DNA noemen.

Het magnetische raster van de planeet is gecompliceerd maar het is hoofdzakelijk al vele, vele jaren een afleveringssysteem voor de mensheid. Er is een hele kleine wijziging geweest in wat het doet, want de mensheid heeft nooit in de gaten gehad dat het raster een veranderbaar ''ding'' zou kunnen zijn. De mensheid gaf nooit de indruk dat zij de kracht van wat er op cellulair niveau was te willen claimen of te bedenken wat er veranderbaar was in hun leven. Zelfs de oude profeten gaven jullie de informatie dat jullie alles konden veranderen en toch deden jullie dat niet. Pas te elfder ure van het plan dat jullie hadden geschapen, besloten jullie je realiteit te veranderen. Om dat te kunnen doen verscheen er een rasterveranderingsgroep in 1989, wat voor mij nu is.

In jullie tijdraam begon er een opwaardering van het magnetische raster en jullie weten nu waarom. Jullie intentie om een nieuwe realiteit te scheppen voor de Aarde eiste dat de ‘machine’ van magnetisme veranderde om jullie in staat te stellen om uit te blinken. Laat mij verdergaan.

Om het Nieuwe Jeruzalem te bereiken, om oplossingen te laten beginnen, om jullie de speciale essentie van wie jullie hier zijn te veranderen, om langer te kunnen leven, om wetenschap te kunnen openbaren, om Spirit door de mensen heen te laten spreken als een gewoon onderdeel van het leven, moesten alle communicaties door de toestand van magnetisme dat spreekt tegen jullie DNA worden ‘veranderd’.

❥ En daarom begon het raster te verplaatsen.

Jullie verplaatsten het! Degenen die zich lichtwerkers noemen, voelden het. Het begon stapje voor stapje te verplaatsen en versnelde daarna. De echte verplaatsing van het raster was veel meer dan het magnetisme dat jullie kunnen zien met een kompas. De speciale aspecten van de leylijnen, hun vorm, hun uniformiteit, hun synchroniciteit met andere leylijnen veranderde om een nieuwe verheffing te scheppen en een nieuw potentieel voor de Aarde.

In plaats van het einde bereden jullie deze golf van verandering en hier zitten jullie nu,  lichtwerkers!

Wij weten dat sommigen van jullie de verplaatsing van het raster hebben gevoeld. Wij kennen jullie nieuwsgierigheid maar er beginnen nu dingen op hun plaats te vallen nu de verplaatsing ten einde komt en de nieuwe positionering van deze magnetische energie tot een eind komt waarna het zal beginnen om op verschillende manieren effect te hebben op de planeet en uiteindelijk stabiel zal worden.

 

Laat mij iets over het raster vertellen


In 4D (menselijke dimensionaliteit) hebben jullie gezegd dat jullie 2 DNA-strengen hebben. Dat klopt. Degenen die aan jullie vertellen dat er 12 strengen zijn, geven jullie een 4D-beschrijving van een multidimensionale puzzel.

Er zijn echter maar twee biologische strengen. De andere tien die niet worden genoemd en onzichtbaar zijn in 4D, liggen in de lagen tussen de twee die jullie wel kunnen waarnemen. Het zijn geen toevoegende strengen of lussen. Zij liggen op de biologische strengen en vele ervan hebben aansluiting met de strengen die jullie wel kunnen zien. Dus er zijn echt twee strengen met nog tien interdimensionale aspecten er bovenop. Zo komen jullie aan de twaalf. Tien ervan die jullie niet kunnen zien en twee wel.

 

Laat ik het over DNA hebben


Het is magnetisch en daarom reageert het op het raster! Met respect voor magnetisme, zwaartekracht, tijd en materieplaatsing: er is hier sprake van een puzzel die nooit is opgelost. Dat is niet mogelijk binnen jullie 4D-tijdgeest. Nu opeens, in jullie nieuwe energie beginnen wetenschappers te begrijpen dat er minstens 11 dimensies zijn in het hart van elk materieatoom. (Wij hebben jullie verteld dat er 12 zijn) en opeens beginnen jullie te begrijpen dat zelfs tijd variabel is.

Later zal er ook bekend zijn dat de verplaatsing van materie van de ene plaats naar de andere, ook een deel is van deze vergelijking. Er is maar één formule waarvan de attributen zwaartekracht, magnetisme, tijd en de plaatsing van materie zijn. Zij komen allemaal samen in een grote dans die de ‘moederader’ zal zijn van de natuurkunde als dit wordt ontdekt en begrepen. Als het zover is, zal deze informatie naar jullie toe worden gebracht, maar laat mij jullie nu iets vertellen over het patroon en over hoe het werkt voor jullie DNA.

 

DNA Astrologische energie

 

Terwijl het zonnestelsel ronddraait, schept het verschillende zwaartekracht-attributen en actuele patronen tussen de delen. Elke planeet rondom de zon draait onafhankelijk zijn koers en tijdens elke onafhankelijke minuut van zijn tijd, schept dit zwaartekrachtscenario een verschillende opwaardering van magnetisme en zwaartekracht binnen de invloed van jullie zon. In het tijdraam dat jullie hebben uitgekozen - dat trouwens de laatste twee jaar groots opgetild is - is er een patroon dat is gegeven aan de zon en dat zich bevindt in het centrum van de omloopbanen en daardoor in het draaipunt van de bron van zwaartekracht.

Het magnetische/zwaartekrachtpatroon dat is ontwikkeld door de bewegingen van de planeten (inclusief de Aarde en ook alle manen van de planeten inclusief die van jullie) wordt geleverd aan de Aarde via wat je zonnewinden zou kunnen noemen - energie die altijd vanaf de zon langs de Aarde gaat. Die zonnewind levert weer aan het raster want zij zijn allebei magnetisch en informatie wordt overgebracht door de invloed van het veld van de wind en dat van het raster. Het rasterpatroon verandert daarom dagelijks! Het is interessant om op te merken dat het magnetische raster van de Aarde in feite een product is van de natuurkunde van de Aarde maar zijn doel is om een ''communicatiemachine'' te zijn voor jullie DNA.

❥ Hier is nog een voorbeeld van hoe de fysieke Aarde leeft in samenwerking met de mensheid

Eén van de attributen die bij jullie geboorte zijn aangebracht in jullie DNA, is de oudste wetenschap op Aarde en jullie hebben die astrologie genoemd.

Wij hebben jullie zojuist wetenschap gegeven die astrologie uitlegt. Het is wetenschap die niet helemaal wordt begrepen maar het is wetenschap.

Als de natuurkundige formule van de ‘moederader’ eenmaal bekend is in verband met magnetisme, zwaartekracht, tijd en de plaatsing van materie, zal dat astrologie uitleggen.

Intussen komen jullie op de planeet en opgeslagen in jullie DNA  - op één van de interdimensionale lagen - zit deze astrologische informatie, het patroon van het magnetisme en de zwaartekracht van het zonnestelsel als je wordt geboren.

De naam van het astrologische patroon dat jullie is gegeven, brengt een opwaardering tot stand, een persoonlijk model, een model voor reactie op menselijk oorzaak en gevolg. Het is, zoals jullie weten, een magnetisch/ biologische opwaardering die het hele leven doorgaat en ervoor zorgt dat jullie reageren op het zonnestelsel dat het heeft geschapen, net zoals alle anderen op Aarde op specifieke, voorspelbare manieren.

 

DNA - Levensles

 

Tegelijkertijd ontstaan er op een andere laag van jullie interdimensionale DNA ‘levenslessen’, geen contracten of karma maar levenslessen.

Wat is jullie achilleshiel? Waar reageer je het meest op? Wat is jouw doel? Sommigen van jullie zijn hier gekomen met diepgaande reactie op autoriteiten. Sommigen met een spirituele inslag. Levenslessen zijn geen karma. Het is het grote gegeven dat vaak wordt ontwikkeld uit wat er eerder met jullie energie gebeurde.

Sommigen komen hier met een levensles die te maken heeft met onderwerpen over overvloed.

Sommigen komen hier met een levensles die alleen maar over liefde gaat.

Wat heb je voor jezelf geschapen rondom liefde: de liefde voor een ander, de liefde van je kinderen, de liefde voor je ouders? Wat heb jij voor jezelf geschapen? Wat is de levensles? Wie ben jij (echt)?

❥ Dit is allemaal geplaatst in jullie DNA - jullie keuze - jullie patroon - jullie toestemming.

Contract is alleen maar een beginsituatie. Er moet een raamwerk van realiteit zijn - een raamwerk dat jullie kunnen veranderen - een beginstand. Hier is iets dat wij nog nooit uitgesproken hebben:

Als jullie je realiteit veranderen, verandert ook het persoonlijke contract van ieder van jullie


Het meest diepgaande deel van medeschepping, het ontbrekende deel wat jullie nog nooit echt hebben begrepen, is dat jullie het met jullie doen! Het is geen procedure. Het vereist niets meer dan dat jullie de intentie claimen van de realiteit die jullie hebben - en dan wilden jullie het verplaatsen. Het is alleen een openingsstructuur en daarom kan het veranderd worden!

Degenen die zeggen; “Ik tekende een contract en ik moet dit en dat doen” begrepen niet wat dit en dat is. Hoeveel handtekeningen staan er onder een contract? Twee! Met wie is het dan? Met JOU!

Daarom worden twee handtekeningen tegelijkertijd gezet, als jullie de intentie hebben om het contract te wijzigen


Wij geven jullie deze metafoor zodat jullie de kracht kunnen begrijpen die jullie hebben om het pad te belopen en ervan af te wijken en een ander pad te scheppen. Maar het begincontract is jullie gegeven door het magnetische raster van de planeet.

 

DNA - Karma

 

Wij definiëren karma waarschijnlijk anders dan jullie. Wij noemen het ‘onafgemaakte energie.’ Het kan afgemaakt worden wanneer je dat maar wilt en op vele manieren. Toen wij hier voor het eerst kwamen als een collectieve rasterverplaatsingsgroep, spraken wij met jullie over jullie mogelijkheid om het attribuut dat karma heet, ongeldig te verklaren - om onafgemaakte energie af te maken.

Deze onafgemaakte energie uit wat jullie het verleden noemen - en dat wij jullie nu noemen - is bij jullie zelfs vandaag terwijl je zit of leest. Jullie begrepen het nooit! Sommigen van jullie hebben het gezien als een belofte. Sommigen zijn er alleen maar mee akkoord gegaan zonder er ook maar één seconde bij stil te staan, dat het gewijzigd kon worden door het feit het alleen maar ongeldig te verklaren. Het karma was van de oude energie voordat het teken hier aan jullie werd gegeven.

Laat mij jullie een geheim vertellen om dit duidelijk te maken. Weet jij wat het verschil is tussen de oude mens in de oude energie en de nieuwe mens in de nieuwe energie? Het zit in het DNA!

Laat mij jullie dit nieuwe stukje informatie geven: Pure indigokinderen zijn geboren zonder karma! Kijk nu eens naar de indigokinderen en wat zij proberen te doen. Kijk hoe zij handelen en reageren. Deze informatie kan een groot deel verklaren over wat jullie zien in die kinderen….. en dat gaat niet over onafgemaakte zaken. Het gaat over nieuwe zaken.

Een van de attributen van de indigokinderen, is dat zij zijn geboren met een overzicht dat jullie niet hebben en wat bij jullie onbekend is. Het is iets dat in één van hun DNA-lagen zit en dat nooit een onderdeel van jullie was. Noem het levensles als je dat wilt. Ik zal het aardelessen noemen. De indigokinderen zijn hier met een doel - als collectief, en zij weten wat dat is. Het is om te beginnen met het scheppen van het Nieuwe Jeruzalem (de metafoor die Kryon gebruikt voor vrede op Aarde).

In de oude energie werd er nooit een attribuut geplaatst in het DNA dat specifiek was voor de Aarde en dat gebeurt nu wel. Jullie inheemse volkeren moesten het leren en jullie moderne samenleving gooide het weer weg. Maar de nieuwe kinderen worden er weer mee geboren. Jullie karmische lessen, contracten en karma gingen allemaal over jullie en jullie persoonlijke groei. Nu ineens, dragen de indigokinderen de volledige kennis over wat zij voor de Aarde kunnen doen en dat zal voor veel van hen een passie zijn.

DNA - de Beloften

 

Degenen onder jullie die de geloften begrijpen, weten dat het beloften zijn aan God uit wat jullie het verleden noemen en die jullie bij geboorte meenemen als een voortzetting van hetgeen waarmee jullie zijn begonnen betreffende de energie tussen jullie persoonlijk en God.

Er is niets zo sterk als de energie van een gelofte - een belofte aan God; “Lieve God, Ik beloof om arm te zijn zodat ik mij op U kan richten.” Hier zitten jullie en voeren dit uit! “God ik beloof dat ik geen menselijke relaties zal hebben, nooit, en mij in plaats daarvan op U te concentreren. Ik beloof U om celibatair te zijn.”

Dan als je niet trouw bent aan de gelofte, voel je schuld. Wij hebben hier heel vaak over gesproken en gezegd dat dit nog in velen van jullie aanwezig is het is geen voorbijgaand iets. Het is echt en actief en het spoort jullie iedere dag aan.

❥ De energie van geloften zit op een actieve manier in jullie DNA

Het is niet iets uit een boek dat ergens ligt om ontdekt te worden. Het is echt en het spoort jullie iedere dag aan. Wij hebben het eerder gezegd: Jullie kunnen het neutraliseren en veranderen, lieve mensen! Je kunt van de oude naar de nieuwe energie gaan. Het is niet moeilijk en het vereist alleen intentie. Onthoud: Intentie is geen vragen: Het is jouw goddelijkheid claimen. Intentie is iets dat jullie altijd hadden en altijd zullen hebben. Intentie reikt naar een persoonlijke plank die er altijd is geweest en waar je de dingen afhaalt die je nodig hebt en ontwierp voordat je hier kwam.

 

Inprenten - Zelf DNA veranderen

 

Wij gaven jullie een concept waarbij de rastergroep aankwam in 1989. Wij noemden het woord inprent en dat schiep veel beroering nietwaar? Dat was ook de bedoeling omdat het een zeer sterk spiritueel gereedschap is… wat je niet te gemakkelijk op moet nemen. Ondanks dat jullie ons daar niet vaak over horen praten, was het inprenten iets dat beschikbaar was en dat is het nog steeds.

❥ Het is een doelgerichte inprenting van een mens, over toestemming om spiritueel te veranderen - voor onthulling en realisatie.

Het was nooit iets van God of van enig andere entiteit. Het kwam door jouw eigen energie die iets nieuws toestond om in je te gaan zitten en dat je beter verbindt met jouw Hoger Zelf... een gereedschap dat altijd in jouw gereedschapskist heeft gezeten. Jij, samenwerkend met jij.

Nu echter wordt deze inprent in deze nieuwe energie niet gezien als een proces maar als een natuurlijke ‘intuïtie’. Jullie hebben allemaal de intuïtie dat jullie iets kunnen zijn wat je voorheen niet was. Wat wij zeggen is dit: Waar dit in 1989 nog nieuwe informatie was - revolutionair en vol van controverse - nu zijn jullie je niet alleen bewust van het concept voor verandering van jezelf, jullie volgen actief de wetenschap van hoe het moet! Hallo, wat zijn de dingen veranderd!

Wij zeiden zojuist; “De implantatie van de toestemming om te veranderen.” Wat veranderen? Jullie DNA. Misschien begint de puzzel nu duidelijker te worden. Jullie zijn in staat om de magnetische imprints van alle attributen waar wij het over hebben gehad te veranderen, waarin dan ook! Het is de implantatie van de permissie om jezelf te veranderen op het spirituele DNA-niveau….. iets waarover wij al 12 jaar over spreken.

 

Wij zien jullie potentiëlen op de planken liggen waarop jullie ze zelf hebben neergelegd - voordat je hier kwam. Wat wil je echt? Bijna alles wat je kunt visualiseren als mogelijk in jullie realiteit is in feite al daar, erop wachtend tot jij het claimt. Jullie visioenen zijn niet ergens in de ruimte, zij zijn in het nu - gemanifesteerd en wachtend tot jij dit ontdekt als je interdimensionaal wordt.

De lichtwerker, de spirituele persoon, degene die op zoek is naar de Bron, vraagt niet om frivole dingen want er is een grote wijsheid in de mens die weet hoe dit werkt. Gezegend is de mens die waarlijk begrijpt dat de intentie om te ascenderen het zoeken naar de juiste plank is! Sommigen van jullie manifesteerden van de juiste plank en hier zitten jullie dan, levend in een nieuwe realiteit. Sommigen zoeken er nog steeds naar en wij zeggen tegen jullie dat jullie nooit alleen zijn. Wij zijn altijd bij jullie om je te helpen om door het proces van ontdekking van hoe te gaan naar een nieuw soort realiteit... één die jullie in staat zal stellen om een goddelijkheid te manifesteren die jullie verdienen.

 

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe energie?


Het is de mogelijkheid voor de mensheid om naar zichzelf te kijken en de lagen van de ui van menselijkheid te pellen - het effect van de dualiteit te verminderen en door de sluier heen te reiken en te zeggen: “Ik ben een spiritueel/magnetisch/biologisch wezen en daarom kan ik mijn eigen DNA her-programmeren en de mogelijkheden om mij heen gebruiken - de wetenschap - de nieuwe biologie - de nieuwe chemie - de nieuwe spirituele kennis - de tekstboeken die nu over energie worden geschreven, om mijzelf te veranderen met mijn eigen krachtige intentie.

Alle gereedschappen die jullie vandaag zijn aangereikt zijn geschikt. Het gaat erom wat jullie ermee zullen doen wat daardoor de toekomst zal veranderen.

Wij vertelden jullie dat jullie speciale astrologische opwaardering een DNA-magnetische bedekking was. Sommigen zeiden: “Kryon, Ik wil mijn astrologische teken helemaal niet kwijt. Het bevalt mij zoals ik ben”. Laat mij je dit vragen: Hoe zou het je bevallen als je niet verbonden zou zijn met achteruitgang? Dat geschenk kun je aannemen. Daar hebben wij het vanavond over. Het gaat er niet om, iets anders te worden; het gaat om het opschonen van de attributen die jou blokkeren.

Enkelen van jullie hadden al de kans om een levensles te veranderen en jullie hebben zelfs je contracten veranderd. Hoe je dit weet? Laat mij je dit vragen: Wat was jouw passie tien jaar geleden en wat is het nu? Ik heb het niet over volwassenheid maar over jouw spirituele wijsheid. Wat is er in die jaren met jou gebeurd dat je de dingen waarbij je zo gepassioneerd was op de metaforische plank hebt gelegd? Nu ben je hier en je doet iets anders. Waarom? Dat is de mens die oogst wat hij is - een mens die begrip heeft van de implantatie van de magnetische intentie om zijn contract te wijzigen - om te zijn wat zij ook maar willen - om de plank van realiteit te zoeken - die multidimensionale plaats in het nu waar alle potentiëlen direct bestaan.

Het gaat over magnetisme. Het gaat over het her-programmeren van het DNA en ja, het is ook verwarrend. Sommigen hebben gezegd: “Kryon, Ik wil mijn contract veranderen om de dingen te herscheppen maar ik begrijp niet alles over het nu.” Dat kun je wel! Zelfs zonder het te begrijpen is jouw intentie koning. Je kunt beginnen door je DNA te her-programmeren. Hoe je dat moet doen? Alle tijd is in het nu. Er was geen verleden en er is geen toekomst. Luister: Visualiseer dingen op jouw 4D-tijdlijn in hun oorspronkelijke manier die een visualisatie schept van de realiteit die jij kiest.

Door dat in het nu te doen kun je jouw verleden veranderen. Dit is een multidimensionale oefening die velen van jullie niet direct zullen begrijpen. Wij zeggen jullie dit: Met pure intentie, is de diepgaande visualisatie echt want je voedt jezelf met de pure visualisatie van een tijdlijn waarop alles op hetzelfde moment gebeurt. Deze energie heeft de mogelijkheid om oude geloften te ontbinden, ziekten te verwijderen, ouder worden te veranderen in jonger worden en de oude contracten te vernietigen.

“Maar Kryon, een contract is een overeenkomst! Moet je daar niet eerst over onderhandelen?” Ja! Maar nogmaals, dat deed je net! Zoals wij al eerder zeiden, was het een overeenkomst tussen jou en jou. 

❥ Pure intentie is de coördinerende energie tussen de vele delen van jezelf aan beide kanten van de sluier.

 

Het begrijpen hiervan is het moeilijkste deel van jullie menselijke ervaringen. Kun jij een deel van God zijn? Kan een mens echt een deel van het geheel van de creatie van het universum zijn? Het antwoord is: Ja! Ja!, Ja! Dat is de hele boodschap van Kryon. Dat is de kern van alles wat wij jullie al 12 jaar hebben verteld.

Lieve familie, wij zouden jullie deze dingen niet vertellen als zij niet waar zouden zijn. Het is onze belofte aan jullie! Hoeveel van jullie zouden geen liefde willen scheppen in hun relaties? Ik heb het niet over nieuwe relaties maar eerder over het opnieuw ontsteken van de relaties die je nu hebt. Dat is mogelijk. Niet alleen mogelijk….. verwacht het!

Kryon kijkt naar jou, individueel terwijl je hier zit. Er is eer en respect, er is ontzag. Wij zien een reus. Wij zien een deel van God, een engel, een familielid. Wij zien het potentieel van wat jij op Aarde kunt doen en ook de eventuele terugkeer van jouw energie naar een oneindig universum…… ook weer met ons!

Met deze energieën is het voor ons vandaag moeilijk om hiervandaan te gaan maar het is in gepaste liefde dat wij dit doen.

En zo is het.

Kryon

 
Gechanneld door Lee Carroll
www.menus.kryon.com 

Speciale dank aan

Wakkeremensen
wakkeremensen.org

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.