Posts met de tag KarmaArcturian channeling mei (1) 2024 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland
De dood is de grootste illusie ter wereld. Het geloof in afscheiding houdt velen nog steeds gevangen in het blindelings accepteren dat levensvormen sterven.

De mysterie serie - Deel 4 ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland
Oude ziel, hoe ziet jouw toekomst eruit? Het is tijd om te bestuderen wat meesterschap is. Het gaat om tolereren, geliefden.

De mysterie serie - Deel 1 ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland
De profetie - zou je kunnen zeggen - is dit: Dat oude zielen en lichtwerkers die door de verschuiving gaan afgestudeerde Akasha werkers zijn.

Het raster ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland
Het rastersysteem van de Aarde is specifiek in zijn doel. Het is fijn afgestemd en het bestaat maar om één reden: De mensheid omhoog te tillen.

Tijd, Karma en Reïncarnatie
De begrippen karma en reïncarnatie zoals die gewoonlijk gebruikt worden, hangen nauw samen met ons tijds- en causaliteitsbegrip. Reïncarnatie of wedergeboorte betekent dat we meerdere levens hebben.