Posts met de tag NieuwetijdskinderenHet raster ♥ Kryon ♥ Lichtwerkers Nederland
Het rastersysteem van de Aarde is specifiek in zijn doel. Het is fijn afgestemd en het bestaat maar om één reden: De mensheid omhoog te tillen.

Aarding
Veel mensen die in deze tijd leven zijn slecht geaard, zoals dat heet. De oorzaak van een slechte aarding is altijd dat je als kind op de een of andere manier het gevoel krijgt dat je niet jezelf mag zijn. Dat je niet welkom bent zoals je bent.

Een ontzettend waardevol geschenk.. ♥ Lichtwerkers Nederland
Vandaag gaf mijn zoon van 3 mij een ontzettend waardevol geschenk. We speelden aan tafel met de Playmobil. Het beeldde voor mij een situatie uit die ik zo'n 14 jaar lang dagelijks op school gevoeld heb.

Oude zielen ♥ Wendy Gillissen ♥ Lichtwerkers Nederland
Het geïncarneerd zijn op aarde in deze tijd brengt voor ”oude zielen” specifieke uitdagingen met zich mee. Het lijkt erop dat het bereiken van een hoge ”zielenleeftijd” en een een zekere mate van HSP nogal eens hand in hand gaat.

Wanneer hoogsensitieve kinderen opgroeien in een rationeel gezin ♥ Wendy Gillissen ♥ Lichtwerkers Nederland
Het komt nogal eens voor: hoogsensitieve, intuïtieve en mediamiek begaafde mensen die er al dan niet bewust voor gekozen hebben geboren te worden in een rationeel of disfunctioneel gezin, een familie waarin geen ruimte is voor gevoel en intuïtie en er geen plaats is voor hun beleving. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Kinderen: van de oude naar de nieuwe tijd
In de Bijbel zegt Christus: “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” Wat betekent deze uitspraak eigenlijk?

Het pad van de Lichtwerker ♥ Mandy Marlisa ♥ Lichtwerkers Nederland
De weg is vrij om te manifesteren, te creëren en diep gekoesterde dromen tot realiteit te maken. Jij hebt de sleutel tot groei, verandering en transformatie zelf in handen.

Kinderen: van de oude tijd naar de nieuwe tijd
Wat dus in de oorspronkelijke christelijke spiritualiteit werd gezien als het mooiste en zuiverste deel van de mens, werd onder invloed van de kerk beschouwd als het verdorven deel van de mens.

Boodschap aan nieuwetijdsouders ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland
Het is voor hen gemakkelijker om hun ziele-energie intact door de sluier heen mee te nemen, maar tegelijk is het moeilijker voor hen om zich aan te passen aan de oude structuren en denkwijzen die nog op aarde leven.