Het gaat om jou!

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info zie Jeshua, wie ben jij?

 

Het vervult mij met grote vreugde om hier bij jullie te zijn vandaag, en te delen met jullie. Ik deel met jullie mijn energie, maar jullie delen ook. Jullie Licht straalt en schijnt de wereld in, ook al besef je dat niet altijd. Jullie maken het verschil op aarde, hier en nu, in deze tijd waarin zoveel aan het veranderen is.

 

Op dit moment, in deze tijd, vindt er een openbreken plaats van het Licht. Het bewustzijn groeit op aarde, en dit brengt ook veel donker naar boven. Veel wat oud en rot is komt naar de oppervlakte, komt bovendrijven, zodat het zichtbaar wordt voor allen. Daarom is deze tijd zo tegenstrijdig in haar manifestaties. Het bewustzijn groeit, maar het kan zijn dat het eerst donkerder wordt, voordat het Licht echt gaat schijnen.

 

 

Jullie zijn diegenen die het oude naar de oppervlakte drijven, met jullie bewustzijn, jullie Licht. Hiertoe voelen jullie je geroepen, dit is wie jullie zijn. Jullie zijn Lichtwerkers. Zielen die gegrepen zijn door een missie, een roep van de ziel die ook mij greep in mijn leven op aarde. Velen van jullie zijn toen volgelingen geweest van mij, of beter gezegd, van de leer of de boodschap die ik uitdroeg. Ik ben jullie hart, jullie ziel. Ik ben niet zozeer één persoonlijkheid die ooit op aarde leefde en die nu weer terugkeert. Ik ben een uitdrukking van de Christusenergie, die jullie bron is, je oorsprong, je overziel: dat wat jullie verbindt en samenhoudt. Het is een veld van energie, dat in deze tijd de aarde steeds dichter nadert en de harten van mensen raakt en hun emoties beroert.

 

Deze golf van Licht brengt veel verwarring in mensen die niet klaar of rijp zijn voor verandering. Zij voelen zich onzeker, zij ervaren geen zin meer in het leven, en weten niet hoe om te gaan met hun verwarrende emoties. En jullie zijn diegenen die hier op aarde zijn om Licht te brengen voor deze mensen. Jullie zijn de voorgangers, jullie zijn de leraren van deze Nieuwe Tijd. Nu kan je je misschien afvragen: ben ík wel klaar om dat te doen? En hoe moet ik dat doen? Hoe zet ik mijn Licht neer? En het antwoord is simpeler dan je denkt: jullie doen het al. Jullie doen waarvoor je gekomen bent.

 

Een van de redenen dat jullie zo aan jezelf kunnen twijfelen, is je angst om je eigen grootheid te ervaren. Nog steeds is het zo dat jullie in het dagelijks leven veel negatieve gedachten of zware emoties in jezelf tegenkomt, waardoor je je afvraagt: “Kan ik hier wel echt wortel schieten? Ben ik hier wel echt thuis? Vervul ik mijn missie hier op Aarde?” En ik zeg je: juist daar waar je uitgedaagd wordt door je eigen angsten, je wanhoop en somberheid, juist daar vervul je je missie. Daar is het Licht het hardst nodig, en niemand is beter geschikt om de pijn die jij in je meedraagt te helen dan jij. Jij bent de engel van Licht die de fakkel aansteekt in je eigen wezen.

 

Jullie zijn oud en komen van ver, jullie zijn hier bezig met een voltooiing van een cyclus van levens. En nu, zo hier  aan het einde van deze cyclus, is je energie zacht geworden, vol compassie en wijsheid. Maar ook ontmoedigd, en somber bij tijd en wijle, bijvoorbeeld als jullie de aarde zien, die mooie schepping van plant, dier en mens, die zo zou kunnen stralen van levendigheid en vitaliteit. En ook als je naar de mensen om je heen kijkt, naar de verbintenissen die je aangaat, dan voelen jullie vaak daarin iets ontbreken. Het ontbreken van openheid, liefde, vrolijkheid, creativiteit. Jullie hebben heimwee naar een werkelijkheid waarin dat alles vrij gedeeld kan worden met elkaar. En dat doet jullie pijn. Jullie hebben pijn om de wereld. Jullie hebben pijn om je naasten, om de mensen om jullie heen, en jullie hebben pijn om jezelf. Om het heimwee wat je grijpt, om de diepe liefde die je innerlijk voelt, en waarvan je het soms zo moeilijk vindt die gestalte te geven.

 

Maar ik zeg jullie: jullie staan op de rand, op de drempel van een Nieuwe Tijd. Geloof erin, ik ben hier bij jullie om jullie te steunen en te bemoedigen. Niettemin zijn jullie degenen die de stap zetten: jullie zetten mijn werk voort op aarde. Jullie zijn de Christussen van de Nieuwe Tijd. Juist wanneer je je somber of moe voelt, wanneer je het even helemaal niet ziet zitten, stel je open naar een nieuw Licht, een nieuwe mogelijkheid… geef het maar over. Probeer niet meer te vechten of te strijden, met je angsten, met je terneergeslagenheid. Het is er, laat mij het opruimen. Voel mijn energie hier, temidden van jullie. Ik ben jullie, wij zijn een. Laat het Licht van de Christusenergie bij je komen. Voel hoe wij allen verbonden zijn, door deze krachtige drager van Licht. Jullie zijn de Christus van de Nieuwe Tijd.

 

En dan vraag ik jullie nu met aandacht even te kijken naar het gewonde deel in jezelf, het kind in je, dat zich geslagen en vernederd heeft gevoeld in het leven op aarde. Deze pijn stamt uit dit leven en ook uit vorige levens, jullie hebben veel meegemaakt. Dit smartelijke kind, dat woont en leeft in je schoot, heeft aandacht en liefde nodig en vooral ook geduld en vertrouwen. Het kind heelt niet zo ineens, het is verwond, en het zorgt voor negatieve emoties in je leven: de angst in de steek gelaten te worden, het gevoel verlaten te zijn. Dát is jullie diepste verdriet. Het is niet eens de dood die jullie het meest vrezen, maar veeleer het totaal verstoken zijn van Gods Licht, het Licht van de schepping, het Licht dat ons bindt. De eenzaamheid en de verlatenheid die daarbij horen, deze wanhoop, dat is jullie diepste pijn. En daarom vraag ik jullie: help het kind, steek je hand uit. Stel je maar voor dat jij een engel bent, voel de gestalte van de engel in jou maar even om je heen. Voel hoe zij, of hij, jou omhult, jouw fysieke lichaam hier en nu omhult, met een zacht warm kleed. Een gouden energie die je verwarmt en koestert, en voel hoe die gouden energie zich om je heen wikkelt, van top tot teen, en zie dan hoe gouden handen uitreiken naar je buik en het kind in jezelf, het baby’tje dat daar leeft, koesteren en verwelkomen.

 

Je mag er zijn.

 

Zeg “hallo” tegen die oude pijn in je: je mag er zijn. Je mag deel uitmaken van mijn leven, ik laat jou niet in de steek. Dát is de compassie die je zoekt, dat is wat jou heel maakt. Laat het maar stromen en weet dat dit de energie is die jou tot Christus maakt: dat je compassie hebt met het kind in je en het niet alleen laat lijden. En houd in gedachten dat elke keer als je je in het dagelijks leven verzet tegen je eigen pijn, dat je denkt ”hou nou toch op met die boosheid, of die angst om afgewezen te worden”, elke keer als je je verzet, laat je het kind in de steek. Je zegt dan ”nee, ik wil dit niet voelen, ik wil gewoon gelukkig zijn, ik wil nu eens vrij zijn van mijn oude lasten en angsten”, maar het kind huilt en het roept om jou.

 

Neem er de tijd voor, ga er even bij zitten. Voel je weerstand, en laat het los, ter wille van het kind. Wees bij de wonden in jezelf, wees bij je eigen pijn, laat de gouden energie van de Christus in jezelf het omarmen. Wees er niet bang voor om zo groot te zijn. Om zoveel ruimte in te nemen voor jezelf, dat je jezelf dit gunt. Neem er tijd voor, neem er ruimte voor. Dit helingsproces is de essentie van jouw missie, de reden waarom  je hier op aarde bent gekomen. Dit is de innerlijke transformatie waar jij op wacht, en waar de Aarde op wacht. Heb compassie met je hardnekkigste wonden, je diepste pijn. Zie de verlatenheid, die je diep in je voelt, in de ogen, en zeg “ik ben er voor je, ik ben de engel die Licht brengt, ik breng jou naar het Beloofde Land. Wees niet bang, want ik sta aan je zij, ik ben achter je, ik ben voor je, ik ben in je. Ik kom niet van boven, ik kom niet van beneden, ik kom vanuit jouw ziel. Ik ben de kern van wie je bent.”

 

Jullie zijn engelen op aarde aan het worden, engelen geïncarneerd in de materie, engelen van vlees en bloed. Jullie hebben veel te geven, maar laat je daardoor niet afleiden. Jij bent het belangrijkste, koester altijd het kind in jezelf. Zodra je merkt dat je emoties onrustig worden, dat je je ongemakkelijk voelt, gespannen, angstig, boos, ga ernaartoe, onmiddellijk. Dit is belangrijker dan al het andere wat je te doen hebt in je leven, ook anderen komen op de tweede plaats. Het gaat om jou. Jij kunt dit engellicht geboren laten worden, als je tevens het donkerste stuk in je hand wil reiken, het deel dat schreeuwt om liefde.

 

Neem de tijd en de ruimte voor zelfheling. Doe daarin alles wat goed voelt voor je: of het nu een healing is, of een wandeling in het bos, of een stukje schrijven voor jezelf, of jezelf een lekker maal bereiden. Laat jezelf voeden vanuit hemel en aarde. Zo open je het kanaal naar de Aarde. Zo doe je waar je voor gekomen bent. Het gaat om jou.

 

Wij groeten jullie. Wij zijn hier in grote getale aanwezig, groter dan je denkt. Er zijn hier gidsen en engelen, om ieder van jullie afzonderlijk zijn er wezens van Licht die bij je neerknielen. Ze willen jullie helpen je weg te vinden. Er is zoveel steun voor jullie vanuit de kosmos, zoveel respect en bemoediging. Jullie zijn diegenen die het hier neerzetten, dat kunnen wij niet voor jullie doen, maar we doen alles wat in ons vermogen ligt, om jullie blijdschap en vreugde te zenden. Dit zijn de laatste loodjes, dit is een overgangstijd. Doe een beroep op ons, weet dat wij er zijn voor jullie. Wij gaan samen de drempel over, en het belooft een heerlijke Nieuwe Tijd te worden.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net