De weg naar innerlijke vrijheid ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit het hart van de liefde.

 Op aarde zoekt de liefde een weg naar buiten. Ze wil de harten van mensen aanraken en openen, maar stuit daarbij vaak op een muur, een muur van weerstand, van verdedigingsmechanismen.

De liefde is niet opdringerig. Ze wacht tot de muren van binnenuit worden afgebroken. Daarom moet het donker dat zich achter de muur bevindt in de vorm van angst, eenzaamheid, verdriet en boosheid, soms eerst groeien en aanzwellen totdat de situatie onhoudbaar wordt voor de mens die zich binnen die muren bevindt.

Als zijn of haar nood zo groot wordt dat de pijn niet meer te harden is, zal de muur openbreken vanuit een innerlijke schreeuw, een innerlijke nood. Dan zullen de stenen loskomen en zullen er gaten in die muur verschijnen, waardoor de liefde dan naar binnen kan komen.

 

Liefde maakt allereerst kwetsbaar


 Wanneer je in het licht van de liefde verschijnt, worden al je pijnlijke en donkere emoties duidelijk zichtbaar.

Je angst vlamt op. Je verdriet gaat stromen. Woede en onbegrip laaien als vlammen omhoog. Wanneer een mens zich opent en overlevingsmechanismen afwerpt, ontstaan er eerst chaos, diepe verwarring en stuurloosheid.

Zelfs al word je ingesnoerd door regels, overlevingstactieken, of gevangen gehouden binnen muren van weerstand, toch geven deze lange tijd een zeker houvast, houden je leven in zekere zin overzichtelijk… totdat het leven het overneemt en je vaak via een crisis, een breuk in je leven, wijst op de onmogelijkheid van leven binnen muren.

 

Het openbreken van muren om het mensenhart heen gebeurt nu wereldwijd op verschillende manieren

 

In mensen groeit een verlangen om meer vanuit het hart te leven, authentieker, eigener en opener. Dit verlangen is als een kiem die in vruchtbare aarde valt.

 De Aarde is immers zelf een levend wezen dat wacht op liefde, op de liefde van de mensheid.

Er is samenwerking nodig om de aarde tot bloei te brengen, om het evenwicht te herstellen tussen de natuurrijken: tussen de bezielde levende wezens van plant, dier en mens.

 De Aarde verlangt naar jullie geopende harten, zodat ze jullie kan ondersteunen en rijkdom kan schenken.

De Aarde is je moeder. Voel dat in je lichaam. Voel hoe je gedragen wordt door krachten die bewustzijn in zich dragen, zoals de krachten die jullie toedichten aan engelen, meesters en leraren. Dit bewustzijn leeft in de rotsen en de bomen, in de lucht en in de vogels. God is hier en nu.

De mens heeft vele wegen verkend, maar is op een dwaalspoor geraakt.

Het lijden op Aarde is inmiddels zo groot geworden dat het de mensheid dwingt de deuren te openen


Dat kan vanuit een oprecht verlangen naar meer licht. Soms verloopt die weg echter via onbegrip, crisis, en culminatie van gewelddadigheid.

Ik vraag je nu om contact te maken met je hart, met het centrum van licht en openheid in je eigen ziel, je eigen wezen. Wees daar aanwezig. Voel het licht daar. Voel het licht dat je bij je draagt.

 Laat het schijnen op de meest donkere emoties in jezelf.

Daartoe maak je nu eerst contact met het gebied van je buik, met de onderste chakra’s.

Kijk eens of je in je energieveld een kind kunt zien; een kind dat nog niet kan denken, nog geen overzicht heeft, maar puur vanuit zijn emoties leeft.

In emoties zit een grote kracht, emoties bevatten waarheid.

Wat emoties nodig hebben om begrepen te worden, is bewustzijn


Schijn nu met het licht van je hart op je eigen innerlijk kind en vraag het wat zijn donkerste, zijn pijnlijkste emotie is.

 Voelt het kind zich misschien in de steek gelaten?

 Is het ergens bang voor of juist heel boos of bitter?

Kijk eens goed naar dit innerlijk kind. Kijk het aan en voel het licht vanuit je ogen naar dit kind toe stralen.

Jij bent zijn beschermer


Jij bent een engel van licht voor dit kind.

Je wilt het verstaan.

Ontvang de boodschap.

Dit kind vertegenwoordigt het leven in jou.

 Wat wil het leven jou vertellen?

 Wat heb je nodig?

 Waar verlang je naar?

Besef dat als je dit kind aankijkt, je tegelijkertijd je eigen kwetsbaarheid ten diepste omarmt en respecteert.

Dit is niet iets om achter muren te verstoppen; nee, het mag in het volle daglicht verschijnen om geheeld te worden


Daaruit ontstaat ware inspiratie. Beschijn de donkerste emotie in jezelf met het licht van je hart: ontvang het en kijk het aan.

 Dit vraagt enerzijds om nederigheid: om toegeven dat je het niet weet of dat er stukken in je zijn die de weg zijn kwijt geraakt, die emotioneel in het donker verkeren, ook al weet je niet waarom. Het vraagt je bereidheid om te knielen, om te buigen voor je eigen kwetsbaarheid.

 

 Het innerlijk kind vraagt enerzijds om nederigheid, anderzijds ook om grote moed: dat je durft te kiezen voor het leven, en niet voor de muren van bescherming en overleven, verdediging en weerstand. Het vraagt van je de moed om de weg van de held te betreden door het donker in te gaan en de muren af te breken.

 

Dit is de weg naar innerlijke vrijheid


 Het is de enige weg die de mensheid op grotere schaal naar bevrijding zal leiden.

Daarvoor is liefde nodig. Liefde is een grote kracht, die altijd aanwezig is. Maar ze betekent zoveel meer wanneer mensen zoals jullie hier op aarde het licht en de warmte van liefde uitstralen en rondbrengen. Dát raakt het mensenhart meer dan wat ook. Wat medemensen inspireert is niet een abstracte God, maar zijn levende aanwezigheid in ieder van jullie.

 

Wanneer je de muren binnen in je geslecht hebt, straalt het licht vanzelf door jou heen


Hoewel dit licht transpersoonlijk is, geef jij er toch op je eigen unieke wijze vorm aan. Door de geïnspireerde wijze waarop je vormgeeft aan je unieke kwaliteiten ervaar je vreugde en verspreid je licht.

 Ik vraag je nu om deze vreugde van het geopende hart in jezelf te voelen.

Ieder van jullie hier aanwezig heeft daarmee al kennis gemaakt. Je hart is geopend en je geeft licht door. Ook al is er nog donkerte aanwezig, zijn er delen van de muur nog intact in jou, toch stroomt het licht door.

Voel waar in jouw leven dit het sterkste gebeurt. Voel wanneer jij je vreugdevol en geïnspireerd voelt: dat kan in allerlei bezigheden zijn, op allerlei manieren; het kan ook in de stilte zijn.

Kijk niet naar de uiterlijke realiteit. Voel van binnen wanneer jij je vreugdevol en geïnspireerd voelt. Voel hoe de Aarde je welkom heet. Voel letterlijk de energie van moeder Aarde onder je voeten en hoe zij deze hartstroom in jou bekrachtigt.

 

Er wordt van jou gehouden


 Je wordt geholpen en gesteund. Je bent niet alleen. Je bent verbonden met een groter veld van liefde waardoor je altijd omringd bent.

Dank je wel voor je aanwezigheid  hier en nu.

© Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.netChanneling Liefde voor jezelf op zondag 6 maart 2022, 20:00 uur door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen.

Pamela channelt deze keer moeder Maria.

Maria neemt je mee op een helende reis waarin je jezelf omringt met het bewustzijn van je Ziel of Groter Zelf.

Je wordt opgetild naar de sfeer van lichtheid die je kent van voor je geboorte. Van daaruit kijk je naar je huidige leven en ontvang je antwoorden over problemen die je nu ervaart.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.