De terugkeer en geboorte van het licht ♥ Eveline van Dongen ♥ Lichtwerkers Nederland


Van oudsher wordt op 25 december de terugkeer en geboorte van het licht gevierd. Rondom deze viering zijn vele vertellingen ontstaan. Zowel in religies als vanuit de meer heidense hoek. De symboliek echter is bij beiden hetzelfde en werkelijk prachtig voor de tijd waar we nu in leven.

 Zeker nu ook vele profetieën opduiken.

Na de winterzonnewende, de kortste dag van het jaar, op 21 december komt in de drie dagen voor kerst de natuur tot een soort stilstand. De dagen worden niet langer, nog korter. Daarna gaan de dagen weer lengen en komt het licht terug. Deze periode van 3 dagen zijn symbolisch voor ons eigen proces wat in de kersttijd verder wordt benadrukt.

Deze kersttijd loopt officieel van de nacht van 24 december t/m de dag van 6 januari en omvat daarmee 12 dagen en 13 nachten. Dit zijn ook de heilige nachten waarnaar wordt verwezen in vele religieuze vertellingen en waar ook het welbekende Christelijk liedje: stille nacht, heilige nacht over gaat.

 

De oorsprong van het kerstfeest is niet per definitie Christelijk


Het lichtfeest werd al door onze verre voorouders gevierd. Deze heidenen kenden geen nieuwjaarsdag. Zij vierden de overgang van het oude naar het nieuwe jaar met een feestperiode van twaalf dagen en nachten. Met de terugkeer van het licht op 25 december werd deze viering gestart en precies in het midden vieren zij de wisseling. Net als wij nu nog doen.

Zo bezien is kerstmis vooral een heidens lichtfeest. Iets wat streng gelovige Christenen zoals Jehova getuigen ook zullen beamen. Daarom vieren zij ook geen kerst.

Niemand weet precies wanneer Jezus is geboren


Uiteindelijk kwam het de kerk goed uit om het heidense lichtfeest in de ban te doen en er een Christelijk feest ter ere van Jezus Christus van te maken. Daarmee hebben ze een verschuiving van het interne proces van het eren van het licht in onszelf naar het eren van een buiten onszelf gelegen Goddelijk lichtend voorbeeld gecreëerd.

Desondanks hebben de symbolen en metaforen die in de verhalen worden gebruikt nog steeds dezelfde boodschap. Ze wijzen naar het licht. En wellicht is de ware boodschap juist door de personificatie in de vorm van Jezus nog wel veel beter te begrijpen.

 De belangrijkste symboliek zit hem dan ook vooral in de getallen en de personages.

Om te beginnen de twaalf dagen en dertien nachten tussen kerst en Driekoningen.

Deze periode van twaalf dagen omvat de tijd die volgens het Christelijke verhaal de drie koningen nodig hadden om vanuit het oosten aan te komen in Bethlehem, waar in de kerstnacht het kind Jezus was geboren. Het getal twaalf heeft vele bijzondere betekenissen. Opvallend is dat het in de Christelijke leer een heilig getal is en duidt op een teken van het universum.

Astrologisch gezien zijn deze dagen en heilige nachten ook bijzonder. Ze vormen namelijk de dagen die ons zonnejaar van 365 dagen laat aansluiten op het maanjaar van twaalf maanden. Daar zit namelijk een verschil van elf dagen en twaalf nachten tussen.

 Die dagen werden gezien als een geschenk voor extra tijd voor bezinning.

Door het verhaal over de geboorte van Jezus werden de nachten dertien in aantal, vanaf de avondschemering op 24 december tot aan de volle dag van 6 januari. Hierdoor zijn deze dagen en nachten ook heilig voor de kerk geworden.

In vroegere eeuwen werden deze dagen ook wel lotdagen genoemd. Waarbij het woord lot niet verwees naar noodlot, maar naar de oude betekenis van luisteren. De Kersttijd werd in vroegere tijden ook wel een ‘uitgespaarde’ tijd in het jaarverloop genoemd. Uitgespaarde tijd is een andere term voor gewijde tijd: oftewel de bekende “Weihnachten”. Hiermee wordt een tijd van bezinning bedoeld.

 Stilstaan bij de gebeurtenissen en levenslessen van het afgelopen jaar en vooruitblikken op de toekomst.

Elke nacht bracht een voorspelling voor een van de komende twaalf maanden. Dromen tijdens deze heilige nachten gaven dan ook vele visioenen voor de toekomst.

Deze twaalf dagen en dertien nachten bieden dus een bijzondere kans voor onze bewustzijnsgroei. Het getal dertien verwijst dan ook naar de vrouwelijke energie van naar binnen keren en naar transformatie, verandering en vernieuwing.

Ook het getal 3 vervult een belangrijke rol in de vertellingen: denk aan de drie dagen voor kerstmis en de drie koningen. Het getal drie staat vooral symbool voor het kind. De drie dagen voor kerst kondigen dan ook de geboorte van het kind aan.

 De terugkeer van het licht op Aarde en in onszelf.

De drie koningen reizen vanuit het donker naar het licht. Zij kwamen uit het Oosten wat staat voor de rechter hersenhelft. Het creatieve, niet rationele deel van onze geest waarin de intuïtie zich bevindt. Wat veelal vrouwelijke vermogens zijn. De terugkeer van het licht na de donkere tijd heeft ook te maken met de cirkel van creatie. Alles is één, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In dat kader is ook de tekst van het Driekoningen lied interessant:

Driekoningen, driekoningen,

Geef mij een nieuwe hoed,

Mijnen ouwe is versleten

Ons moeder mag het niet weten,

Ons vader heeft het geld op de rooster geteld.

De hoed is een teken van vrijheid. De hoed staat dan ook voor zelf je weg, je levenslot bepalen. Symbolisch gezien steekt de hoed ook boven de koningskroon uit: de burgerlijke vrijheid staat boven de macht van keizers en koningen. De driekoningen zelf verwijzen dan ook vooral naar innerlijke autoriteit. Naar meester worden over je eigen innerlijke wereld. Het getal drie verwijst in dit geval naar de onderste drie chakra’s als symbool van je eigen onderwereld, je innerlijke duisternis.

Ook in voorspellingen komen de drie dagen van duisternis terug waarbij alleen gewijde kaarsen licht zullen verspreiden. Deze gewijde kaarsen verwijzen weer naar de gewijde tijd.

Met andere woorden, ons geestelijk licht van liefde en wijsheid zal in deze periode de wereld van binnenuit verlichten

 

Samengevat gaan er dus drie duistere nachten, drie dagen van verstilling, vooraf aan de geboorte van het licht. Daarna volgen er dertien nachten en twaalf dagen van transformatie waarin we de kans krijgen het Goddelijk licht dat is neergedaald op aarde verder te belichamen en de duisternis te verdrijven.

Met kerst vieren we deze geboorte, die zoals elke systeemreset gepaard gaat met drie dagen die wat meer onrust geven en mogelijk hevige visioenen. Vandaar dat we op die dagen extra aandacht besteden aan het ontsteken van kaarsen als symbool voor ons geestelijk licht en daarom kiezen we elkaars gezelschap ter ondersteuning van dit innerlijk proces dat eenzaam kan zijn.

 

Met oud en nieuw vieren we de transitie die heeft plaatsgevonden


Met vuurwerk verjagen we de laatste boze geesten en duisternis, én we verwelkomen het licht en de spirits als zegening voor een nieuw vruchtbaar jaar. We sluiten deze periode met driekoningen af door zelf koning te worden van onze innerlijke wereld. Daarmee is de cirkel van het leven rond en hebben we onze eigen duisternis verlicht, we hebben door ons hart bevrijd en zijn door vergiffenis gelijk in energie aan Jezus Christus geworden.

 Deze periode van ontwaken, bewust worden van ons licht en vanuit innerlijke autoriteit in vrijheid ons eigen lot bepalen sluiten we vervolgens symbolisch af met het opzetten van een nieuwe hoed.

 

Het kerstfeest en het Christus Bewustzijn omvat dus veel meer dan alleen de verering van Jezus Christus als het kind van het Licht

 

Ik kwam een tekst tegen over de heilige nachten van Calista van Amerongen. Zij schreef:

“De inspiratie van de ziel, de band tussen ziel en lichaam word in de midwintertijd volmaakt. Deze inademing, die in de zomer reeds begon, wordt compleet en aarde en mens houden de adem in tot in het nieuwe jaar, na Driekoningen, de uitademing weer begint.”

 De uitnodiging aan eenieder in deze periode van dertien Heilige Nachten is om stil te staan bij wat jou nog tegenhoudt om vanuit het Christusbewustzijn, vanuit liefde, te leven.

 

Iedere kerst krijgen wij de kans om het licht op Aarde te zien stralen


Niet het pasgeboren kind is het wonder. Hij verlicht slechts het pad dat voor ons ligt naar meesterschap, zodat wij zelf het licht op aarde kunnen zijn. Het licht dat vanuit de kosmos weer naar de aarde komt, dat is het grootste geschenk aan de mensheid.

Ik wens jullie 12 liefdevolle dagen en 13 heilige nachten. Opdat het licht en de liefde in onze harten zich mag verankeren en wij in het nieuwe jaar ons licht nog feller kunnen laten stralen, zodat het als een gouden vloedgolf de wereld mag verlichten.

Eveline van Dongen
innertreasure.nl

 

Kerstavond met Jeshua & moeder Aarde

 Een dubbel gechannelde lezing door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen op kerstavond, vrijdag 24 december 2021, 20:00 uur

 

Op weg naar de Nieuwe Aarde


Kerstmis was van oorsprong een heidens feest waarin werd gevierd dat het donkerste moment van het jaar was bereikt en vanaf dat moment het licht terugkeerde.

Moeder Aarde zal een boodschap geven over het kantelmoment in de huidige ontwikkeling van de mensheid.

Er is een moment in ieders individuele zielereis dat je het donkerste moment hebt bereikt en van daaruit terugkeert naar je eigen licht. Zo’n moment bestaat er ook voor de mensheid als geheel.

De Aarde zal spreken over de weg van de mensheid van ego naar hart, de huidige ontwikkelingen in het collectief bewustzijn en hoe jij je – nu al – kunt verbinden met de Nieuwe Aarde.

Kerstboodschap van Jeshua

In de christelijke traditie vieren we met Kerst de geboorte van Jezus op aarde. In deze boodschap zal Jeshua spreken over zijn geboorte vanuit spiritueel perspectief. Wat was zijn zielsplan, het doel van zijn incarnatie? Hoe ervaarde hij dat leven op aarde, wat was zijn grootste uitdaging? En hoe keek hij erop terug na zijn dood? In deze boodschap zal Jeshua ook aangeven hoezeer wij allen betrokken waren en zijn bij zijn komst op aarde als brenger van de christusenergie.

Kerstavond met Jeshua & moeder Aarde


 Vrijdag 24 december 2021 om 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen
 2 channelings van Pamela Kribbe


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.