De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen ♥ Eveline van Dongen ♥ Lichtwerkers Nederland

 

We mogen elkaar de juiste verhalen gaan vertellen.

 

Ik geloof dat de wijsheid van het leven, de kennis over wie wij werkelijk zijn en hoe vanuit onze volledige potentie kunnen leven, is vastgelegd in verhalen. Prachtige, krachtige verhalen vol symboliek, metaforen en levenswijsheden.

 

Helaas zijn deze verhalen verbasterd, weggemoffeld of gewoonweg weggezet als onjuist. Te lang hebben we de verkeerde verhalen gelooft.

 

Aangezien je bent wat je gelooft, materie volgt bewustzijn, is het niet zo gek dat onze externe wereld nu zo'n zooitje is. Niet alleen omdat we totaal uit verbinding met de Bron, het licht in onszelf leven, ook omdat het bewustzijn hierover aan het transformeren is.

 

Dus krijgen we chaos.

 

Innerlijk en in onze externe wereld gaan we een transformatie door. Dit proces wordt in vele religies beschreven. De verhalen wijzen naar het licht in onszelf. De weg naar geestelijke ver-lichting.

 

Vooral de Bijbelse teksten hebben momenteel mijn interesse. Daarom verwerk ik de boodschappen ervan in mijn boeken en teksten.

 

Om licht te schijnen op dat wat nog donker is in jezelf en in de wereld, ook om je te helpen het licht in jezelf te verankeren, jezelf te bevrijden van negatieve gedachten, je angsten te helen met zelfliefde en jezelf te bevrijden van alle projecties en conditioneringen.

 

Door het vertellen van de juiste verhalen kunnen we onze aandacht gaan richten op wat we wel willen.

 

Op wat klopt met het ritme van ons hart. Daarom vertel ik verhalen. Om eenieder te herinneren aan de weg naar binnen, die leidt tot de bevrijding in het uiterlijk veld.

 

Nog steeds wordt ons verteld dat de redder zich buiten onszelf bevindt. Jezus Christus de verlosser. Hij is echter geen verlosser. Hij is een opgestegen meester die ons de weg naar het licht in onszelf wijst en daarmee naar het eeuwige leven.

 

Het Koninkrijk van God bevindt zich in jou.

 

Als je bewust wordt van de misleidende boodschap en de juiste boodschap, dan kun je het niet meer niet zien. En dan zal je de religieuze teksten hopelijk net zo mooi gaan vinden als ik. 

 

Ik haal er graag enkele aan die duidelijk aangeven dat het niet gaat over een devoot Christen worden, niet over het volgen van Jezus of het buiten jezelf zoeken. Het zit allemaal in jou.

 

Zodra jij eenzelfde pad doorloopt, je ego achter laat aan het kruis, jezelf transformeert en verlicht, zul jij net als de feniks uit de as herrijzen, net als de vlinder uit de pop ontwaken en net als de mot een worden met de eeuwige vlam.

 

Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen.

 

2 Korintiërs 5:17 - BGT

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

 

2 Korintiërs 5:17 - HSV

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

 

2 Korintiërs 5:17 - NBG

Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.

 

2 Korintiërs 5:17 - BB

We gaan collectief door het proces van het grote ontwaken, dat gepaard gaat met een grote reset. Ik hoop daar aan bij te dragen middels mijn schrijven, mijn boeken en de oprichting van de Lichtkerk.

 

Het is één voor allen, allen voor één en dat begint bij de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen (innerlijk) leven en emotioneel volwassen worden.

 

Liefs,

 

Eveline van Dongen

www.innertreasure.nl