De levende ruimte in ons ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland

Wat is bewustzijn?

 

Wat zien we als we naar iemand anders kijken?

We zien zijn benen, zijn romp en armen en zijn hoofd. We hebben geleerd dat er in dat hoofd hersenen zitten. Maar toch, als die ander ons onverwacht recht in de ogen kijkt, gebeurt er iets dat moeilijk te beschrijven is. Een intens moment dat niet rationeel te verklaren is. Een contact tussen twee zielen.

Even voelen we dat er achter die ogen van de ander heel wat meer zit dan alleen maar hersenen; er is daar een levend wezen, een bewustzijn, een mens. De ogen zijn de spiegels van de ziel, zegt men dan.

Wat zien we als we naar onszelf kijken?

 

We nemen ons lichaam waar, onze benen, onze armen. Maar als we bij ons hoofd aankomen wordt het anders. Ons eigen hoofd zien we niet. Op de plaats van ons hoofd zijn hele andere dingen: kleuren, geluiden gevoelens, gedachtes en misschien nog wel allerlei andere gewaarwordingen. Is er, naast al die ervaringen en gewaarwordingen, nog meer?

- Ja, er is nog iets -

 

Er is iets dat al die kleuren, geluiden, gevoelens en gedachtes met elkaar verbindt, er een levende eenheid van maakt. Stel je bent met iemand aan het praten. Je ziet die persoon, je hoort zijn woorden en je denkt na over hetgeen gezegd wordt. Het is niet zo dat al die gewaarwordingen gescheiden van elkaar plaatsvinden. Nee, ze vinden plaats in dezelfde ruimte, ze vormen een eenheid.

Denk eens alles weg. Ga eens naar een stille plaats en doe je ogen dicht. Stop even met denken. Maak het van binnen eens helemaal leeg. Stel je eens een moment voor waarop je niets ervaart; geen kleuren, geluiden, geen gedachtes en gevoelens. Wat is er dan nog, als er geen ervaringen, geen gewaarwordingen meer zijn?

Wat er dan nog over is, is niets iets dat je ervaart – het is iets dat je bent.

 

Dit is bewustzijn, jouw bewustzijn - de kern van je wezen

 

Het is een ruimte waarin van alles kan gebeuren: kleuren, geuren, geluiden, gevoelens, gedachtes. Het is een wonderbaarlijke levende ruimte die dat alles met elkaar verbindt, er een levende eenheid van maakt. Het is een plaats waar alles samenkomt. Zonder dat zou er niets zijn. Hier komt alles tot bestaan, tot leven.

Deze levende ruimte is zo vertrouwd, zo alledaags; hij is er op ieder moment. En toch hebben we er geen woorden voor, het is anders dan alles wat we kennen. Er is niets waar we het mee kunnen vergelijken. Het is de kern van ons wezen, het fundament van ons bestaan. Zonder bewustzijn zouden we eenvoudigweg niet zijn, niet leven.

Zonder bewustzijn zou niets zijn.

© Gerrit Gielen

www.gerritgielen.nl


Corona en de ontspoorde mannelijke energie in deze wereld

Pamela channelt de Aarde (Gaia) over de relatie tussen de coronacrisis en de diepe invloed van een mannelijke energie die vervreemd is geraakt van het hart, de focus overmatig op het mentale legt en het contact kwijt is met het vrouwelijke.

Het vernietigende effect van deze ontwortelde mannelijke energie, zegt de Aarde, is niet iets wat zich alleen in de buitenwereld voltrekt (denk aan de verwoesting van de natuur en de onmenselijkheid van een voornamelijk op consumptie en productie gerichte economie). De ontspoorde mannelijke energie zit ín ons allen en beïnvloedt ons dagelijks denken, voelen en handelen.  Het obsessieve denken, gericht op beheersing en controle, is een tweede natuur geworden, en de huidige crisis wijst op de grenzen aan deze houding. 

De natuur, de aarde, geeft die grenzen langzamerhand steeds duidelijker aan; de coronacrisis is één manier waarop de wal het schip keert.   

Er is een vrouwelijke energie in de aarde, en in ons als kinderen van de aarde, die gezien en gehoord wil worden. We kunnen haar echter niet horen met het verstand, wel met ons hele wezen, dat zoveel meer omvat dan het denken.

Voelen vanuit je buik – laat de crisis vóór jou werken

Pamela channelt Maria Magdalena over de noodzaak om – juist nu – te gaan leven vanuit je innerlijke weten, dat zich energetisch gezien in de buik bevindt en niet in je hoofd. Maria Magdalena zal erop wijzen dat de ontwrichtende effecten van de huidige crisis vooral dat deel van jezelf raken dat niet in harmonie is met je ziel. 

Angst, niet willen voelen, wegvluchten en mentale oplossingen bedenken voor de problemen in je leven, zijn reacties die niet overeenstemmen met wat de ziel in jou wil. Jouw ziel wil niet ‘gelukkig zijn’ op een oppervlakkige manier of ‘alle zaken op orde’ hebben. Jouw ziel wil dat je aandacht geeft aan het essentiële: wat geeft je leven zin, wat ráákt jou ten diepste, waar wil jij echt energie in stoppen? Deze crisis nodigt uit tot een fundamentele herbezinning daarop en Maria Magdalena zal in deze channeling ingaan op het belang van ‘zakken in je buik’ en ‘de diepte ingaan’, opdat het licht van je ziel werkelijk kan indalen.

Actuele boodschappen voor Lichtwerkers op zondag 7 juni om 20:00 uur

 In deze tijd vindt een intense transformatie plaats van ego naar hart. We laten angstgebaseerd denken en voelen los en bewegen toe naar een bewustzijn van overvloed en lichtheid. Tijdens deze overgang ontstaat er veel verwarring, onduidelijkheid en soms wanhoop.

Belangrijkste is dat je de stem van je eigen ziel gaat erkennen en voelt dat je bent opgenomen in een veld van gelijkgestemden. De maandelijkse boodschappen van Jeshua willen hierbij ondersteunen. Ze geven informatie over actuele thema’s in het leven van lichtwerkers nu.

Elke maand is de gechannelde boodschap afgestemd op de energie van het huidige moment, maar er zal regelmatig worden ingegaan op centrale lichtwerkerthema’s zoals:

 Emotionele heling van oude pijn

 Eenzaamheid en anders zijn

 Hooggevoeligheid

❥ Zielsontmoetingen

 Destructieve versus helende relaties

 Het werk van je hart vinden

 Angst voor zelfexpressie

 In je kracht komen en je zielspad ontdekken

Elke keer wordt de door Pamela gechannelde boodschap aangevuld door een meditatie van Gerrit, die aansluit bij de informatie op dat moment.

Behalve het overbrengen van actuele informatie hebben de maandelijkse boodschappen ook tot doel je te verbinden met gelijkgestemden die een vergelijkbaar pad bewandelen als jij.

De boodschappen worden elke eerste zondag van de maand online gebracht door Lichtwerkers Nederland en gezamenlijk beluisterd, hetgeen een veld creëert van herkenning en liefdevolle verbinding.

 Zondag 7 juni om 20:00 uur
 Inleidende meditatie van Gerrit Gielen
 Pamela Kribbe channelt Moeder Aarde en Maria Magdalena

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Lichtactivatie Verbinden met liefdesvelden

 Vrijdag 10 juli 20:00 uur ❥ Lea van der Eem

Lichtactivatie Leeuwenpoort

 Zaterdag 08 - 08 om 20:00 uur ❥ Lea van der Eem

 www.gaia.com ❥ Klaar voor een volgende stap?Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland