De dans tussen duister en licht • En hoe wij daar onze weg in kunnen vinden ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

 

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel

Hier lees je meer informatie over Wieteke en Arjun.

Over de huidige omstandigheden 2020 deel 2. 

 

 

Dit is niet de eerste keer dat de mensheid een virus heeft uitgenodigd om jullie - al spelenderwijs op dit toneel - te assisteren in het verwerven van bepaalde nieuwe inzichten.

Als er iets is wat een virus goed kan overbrengen (als zijnde een ge-co-creëerde reflectie van de energie van het collectief) dan is het wel onderlinge verbondenheid. Hiernaast biedt het een platform waarin jullie tastbaarder kunnen ervaren – dat jullie allemaal gelijk zijn (iedereen kan in theorie een virus oplopen – of dit nu Corona is of een andere vorm). De wezenlijke natuur van een (willekeurig) virus – onderstreept daarmee velerlei wijzes – jullie natuurlijke eenheid.

 

Ook in jullie huidige collectieve zoektocht naar hoe te reageren op deze uitbraak - jullie zijn werkelijk allen één. Voor ieder individu kan, de manier waarop je kiest te reageren, tot een indrukwekkende versnelling in het spirituele groeiproces leiden. Dit volgt als van nature; wanneer je aandacht besteed aan het beter leren kennen van jezelf – en het neutrale observeren van hoe je (Red: ondanks alles wat zich momenteel afspeelt) toch gecentreerd en evenwichtig kunt blijven.

 

Corona virussen zijn een groep virussen met meerdere sub-categorieën. Sommige van jullie weten dat in de afgelopen tientallen jaren van jullie tijd, in ieder geval meer dan twee prominente manifestaties van familieleden van het Corona virus tijdelijk (een meer prominente) invloed heeft gehad op de mensheid.

 

Dit was het geval met SARS (Suffer Acute Respiratory Syndrome) welk in 2003 aan jullie verscheen - en MERS (Middle East Respiratory Syndrome) hetgeen in 2013 de kop opstak. Nu ervaren jullie de Covid 2019.  Dit is dus de derde keer dat een coronavirus jullie op een grote schaal bezoekt. Deze keer nog prominenter dan in de vorige twee bezoekjes.

 

De origine van het woord Corona kan gevonden worden in het Latijnse woord voor Kroon, welk op zijn beurt weer is afgeleid van de oude Griekse woord Corona, zoals in “(bloemen)krans”. In jullie astronomie verwijst het woord Corona wetenschappelijk gezien naar de aura of halo van licht welke de zon en de andere sterren omringt.

 

Nu strekt de ''Corona'' van jullie zon zich uit over miljoenen kilometers door de ruimte. Het is niet heel duidelijk waar deze halo begint en waar hij precies eindigt. Maar dit wordt plotseling een stuk helderder, wanneer de ‘kroon of halo’ verschijnt - die jullie zien tijdens datgeen, wat jullie een ‘totale zonsverduistering’ noemen.

 

Dit laat jullie allereerst weten dat we hier te maken hebben met een symbool dat zich veelal manifesteert in een tijd van transitie of overgang.

Het draagt het idee in zich, dat duister en licht – zich plots op een unieke manier tot elkaar verhouden.

 

Net zoals SARS en MERS komt de genetische basis van Covid 19 voort uit een van de virus-aspecten die o.a. zijn oorsprong vindt bij vleermuizen.

 

Wat komt er bij jou omhoog als je aan vleermuizen denkt? Inderdaad, ze kunnen feilloos in het donker kijken. Vleermuizen jagen in het donker doordat ze gebruik maken van echolocatie. Dit betekent dat ze de echo's gebruiken van een zelf-geproduceerd geluid – en dit gebruiken in hun navigatie techniek - wanneer dit vervolgens van objecten afketst (dit is de echo).

 

Denk hier even een momentje over na en daarna kun je - als je wilt - dit kleine stukje informatie uit de biologie, samenvoegen met realisaties die wij al eerder met jullie hebben besproken: over hoe het toch kan, dat ieder zijn eigen unieke versie van de werkelijkheid creëert.

 

Dit beeld biedt namelijk een namelijk een perfecte analogie. Jij zendt - of je je hier nu bewust van bent of niet – een gelijksoortige ‘sonar frequentie’ uit. Deze bevat al jouw persoonlijke (geloofs-)overtuigingen, jouw gedachten en jouw emoties en dit alles legt als het ware de fundatie, voor de manier waarop jij de interactie aangaat met jouw fysieke omgeving.

 

Situaties op Aarde (of in ‘existance’ in het algemeen) zijn zoals altijd in de kern neutraal. Er is geen enkele sprake van een “standaard betekenis” die bij een bepaalde situatie of fenomeen hoort vanaf het moment dat het ontstaat.

 

In plaats daarvan, kan jij er wél betekenis aan geven, door jouw eigen unieke perspectief (van dat fenomeen of die situatie) toe te voegen aan de energetische mix. DIT creëert vervolgens jouw persoonlijke ervaring  van de situaties die zich (ogenschijnlijk) ‘om je heen’ afspelen.

 

Welk ander dier dan de vleermuis kan dit beter – om dit zo prachtig aan jou terug te reflecteren? Jij draagt ditzelfde unieke aspect in je: het vermogen om scherp te kunnen zien, wanneer het donker lijkt te worden. Jij hebt de kunde om met je innerlijke kompas (ogenschijnlijk ‘blind’) door een storm te kunnen navigeren, zonder uit balans te raken. En dit alles terwijl jij - zoals altijd - jouw ‘versie’ van de aarde aan het inkleuren bent. Een versie die meer in lijn is met je Hogere Zelf, met het innerlijk weten van wie je daadwerkelijk bent - terwijl jij jezelf moeiteloos en als vanzelf voortbeweegt op het pad van jouw spirituele evolutie.

 

Dat er een diepere eenheid bestaat die jullie allemaal verbindt - wordt door (jullie ge-co-creëerde reactie op) dit virus onthult, op een manier die geen enkele andere gebeurtenis in de bij jullie bekende geschiedenis ooit heeft gedaan.

 

Het helpt jullie om scherp te zien terwijl jullie je richting zoeken in het schijnbare donker. Het helpt jullie om duidelijker te kunnen beslissen hoe het is dat jij wilt reageren op de omstandigheden ‘buiten je’. Zodat je nog dieper ervaart hoe het is, om te navigeren door de talloze mogelijke versies van de aarde die nu allemaal voor je beschikbaar zijn.

 

Dit alles biedt jullie nu een unieke kans om daadwerkelijk te ontdekken wat de impact is van je overtuigingen op ‘de realiteit’ (want je bent zowel de zender – als de ontvanger – van hetzelfde ‘vleermuizen-geluid’ / of van dezelfde ‘radio-frequentie’ zogezegd). En dit kan jullie enorm van dienst zijn in het ontdekken dat jij in staat bent om je persoonlijke ervaring - onder alle omstandigheden – te veranderen (naar een meer geprefereerde staat van zijn).

 

Mocht je ooit geschrokken zijn van een groep vleermuizen die plotseling vanuit een donkere, smalle tunnel het daglicht invloog.. Stel je nu eens voor dat jullie allemaal door zo'n tunnel heen bewegen, dwars door jullie eigen (versie van de) realiteit. De omgeving voelt wellicht eventjes wat nauw en samengedrukt en misschien zijn er dagen bij dat het volkomen onduidelijk lijkt te zijn in welke richting je nu eigenlijk beweegt. En ja ... deze situatie zou zelfs nog wel wat ‘drukkender’ kunnen worden - omdat er zoveel  bewegingen en herschikkingen plaatsvinden rondom (en tussen) jullie allemaal… en omdat jullie allemaal je balans proberen te vinden tijdens het navigeren binnen die donkere tunnel.

 

Toch draagt iedereen het vermogen in zich, om zichzelf te leiden door gebruik te maken van dit innerlijk kompas, welke jou helpt met die navigatie. En voordat je het door hebt, zullen velen van jullie merken dat ze uit die tunnel komen en vrij vliegend de open lucht zullen vinden! En dan zul je zien dat dit licht (na zoveel ‘schijnbaar’ duister) een veelvoud van informatie voor jullie bevat. Terwijl je jezelf begint te herinneren en te her-inneren (terugkeert naar binnen // ‘inner’ // terwijl je daar ontdekt hoe die diepste binnenwereld - in wezen het ‘buiten-landschap’ creëert) en dit zal ervaren worden als als een hereniging van jullie soort. Jullie komen hierdoor ‘naar buiten’ – en ontmoeten elkaar daar - op een volledig nieuwe en creatieve manier.

 

Dit virus nodigt je uit om in zekere zin 'jezelf te bekronen' met een hoger bewustzijn en een dieper begrip, van bovenal; jouw verbinding met de Bron

 

Het nodigt je uit om je bewust te worden van de unieke aura van jouw innerlijk licht dat in een perfecte cirkel tevoorschijn komt, terwijl vroegere en toekomstige versies van de Aarde gelijktijdig in elkaar vallen en samen worden geweven in elk fantastisch Hier-en-Nu moment.

 

Een groot aantal waarschijnlijke en mogelijke toekomstige versies van de Aarde liggen nu voor je – en jij mag kiezen.

 

KIES en handel in lijn met je beslissingen - door ze stevig te verankeren in jouw fysieke realiteit. Zorg ervoor dat je kiest vanuit een krachtige plaats in jezelf, terwijl je je overgeeft aan jouw eigen innerlijk weten. En tenslotte; laat jezelf daarbij volledig vrij, in wat het meest met jou resoneert op elk gegeven moment.”

 

Arjun van de YahYel

© Wieteke Koolhof

design4awareness.com