De splitsing van onze multidimensionale Aarde in verschillende versies ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

 

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel

Hier lees je meer informatie over Wieteke en Arjun.

Over de huidige omstandigheden 2020 deel 1.

 

 

“We beginnen graag met het uitspreken van onze dankbaarheid naar jullie allemaal - voor deze interactie. Wij zijn enthousiast om ons persoonlijke perspectief met jullie te mogen delen.

 

De beslissing om deze informatie te zien als dienend voor jou of niet, ligt zoals altijd geheel bij jou.

Wij staan er niet op dat je zomaar ons woord voor waar aanneemt. Het is eenvoudig onze passie om te delen en wij vertrouwen erop dat deze informatie op een synchronische manier bij diegenen terecht komt - voor wie dit mogelijk relevant is.

 

We willen graag beginnen met een blauwdruk van aanreikingen die wij al eerder met jullie hebben gedeeld. Een stevig fundament om het ''grotere plaatje'' - zoals jullie dat misschien noemen - te ondersteunen. Ook wat betreft de manifestatie van het virus – wat jullie aanduiden als zijnde Covid 19.

 

Wat jullie op dit moment observeren op jullie planeet - of beter gezegd: planeten - is een krachtig punt van transitie, welke zich vertaald in een veelvoud aan overlappende versies van de realiteit, die gelijktijdig naast elkaar bestaan. 

 

Wij hebben al eerder uitgelegd dat jullie mogelijk (nog) denken dat jullie één realiteit met elkaar delen, maar dat dit niet het geval is. Jullie creëren allemaal, individueel, je eigen versie van de werkelijkheid. Jullie verkennen allemaal jullie eigen ‘holografische simulaties’ van de wereld ''daarbuiten'' - terwijl je het gaandeweg zelf inkleurt en het tot leven wekt. Jij kiest welke kleuren je graag wilt gebruiken voor het schilderij, dat jij aan het maken bent – en wat jij herkent als jouw fysieke leven.

 

Uit een breed spectrum van potentiële geloofssystemen, kies jij waar je graag je energie naartoe wilt laten stromen om jouw werkelijkheid te creëren en dit is wat bepaald; hoe jij vervolgens deze werkelijkheid ervaart. Jij bent degene die kiest of je hierbij je reeds bestaande set geloofssystemen wilt aanhouden en/of je die misschien zou willen vervangen, met een nieuwe set, die beter voor je voelt. 

 

En terwijl jij deze interactieve dans aangaat met jouw individuele kunstwerk, ontvouwen zich voortdurend automatisch-gegenereerde overeenkomsten met de mensen om je heen, die voortkomen uit deze geloofssystemen. Jullie co-creëren op die manier dus ook gezamenlijk een collectieve-versie van ‘de’ realiteit. Dit is waarom het lijkt alsof jullie samen één werkelijkheid delen, terwijl het doeleinde voor jullie allemaal hetzelfde is: (je creëert deze spiegel-reflectie samen) om jou ZELF beter te leren kennen. Daarom introduceren verschillende spelers zich in jouw versie van de realiteit. De ''andere spelers'' ervaren op hun buurt jouw aanwezigheid in hun versie van de realiteit om precies dezelfde reden: om zichzelf beter te leren kennen. Toch creëren jullie in de kern, elk jullie eigen versie van de realiteit. Je eigen versie van de aarde, je eigen complete universum … in elk moment van ieder magisch Hier en Nu.

 

Op dit punt in de tijd - is elk specifiek deel van al deze overlappende versies van de aarde in een versnelling geraakt.

 

Voor elk van deze versies geldt dat; om zich verder te kunnen ontwikkelen, zij als het ware moeten overschakelen naar een nieuwe bandbreedte van frequentie (red: denk aan de overstap van de landlijn naar mobiele telefonie bijvoorbeeld).

 

Zoals een bloem die op natuurlijke wijze in de richting van het licht groeit - zou je kunnen zeggen dat deze gelijktijdig bestaande, parallelle versies van de aarde zich ook op een natuurlijke wijze aan het bewegen zijn naar de door hun meest  ''geprefereerde'' richting. (red: en voor sommige versies van de aarde betekent dit dat zij ‘weg’ bewegen van andere versies – totdat zij op gegeven moment niet langer geobserveerd kunnen worden door elkaar).

 

In lineaire termen wil dat zeggen, dat eveneens een veelheid van versies van de aarde zich nu voorbereiden om een even waardevolle, maar eenvoudig ‘anders ogende’ bandbreedte van lagere energie-frequenties te verkennen. Dit zorgt ervoor dat het eerder uiteengezette idee van het ‘licht brekende prisma’ (red: wat de realiteiten vergelijkt met een regenboog aan kleuren), dan wel de af-splitsing van de treinrails (red: wat de realiteiten vergelijkt met sporen die vanuit een groot centraal station vertrekken en elk een andere kant uit gaan) waarover we al vaak gesproken hebben, voor velen van jullie, nu tastbaarder lijken dan voorheen. Terwijl de verschillende varianten van de aarde (op weg naar hogere – dan wel lagere trillings-versies van de realiteit) zich allen stuk voor stuk aandienen als neutrale elementen – om van te leren op je eigen spirituele reis.

 

Totdat dit splitsingsproces zich wat verder in de loop van de tijd heeft ontvouwt- zoals jullie dat noemen -  zul je nog veel van alle potentiële  versies van de aarde kunnen observeren, terwijl je ‘rondkijkt’ vanaf jullie huidige gezamenlijke tijdlijn.

 

De versies van de realiteit die naar een lagere frequentie-bandbreedte gaan en de versies die naar een hogere frequentie-bandbreedte gaan - en elke mogelijke versie daartussenin, zijn op dit moment allemaal - tegelijkertijd waarneembaar en toegankelijk voor de meesten van jullie.

 

Het jaar 2020

 

2020, als een term die verband houdt met gezichtsvermogen (red: in het Engels betekend “twenty-twenty – vision “ dat je geen enkele oogafwijking hebt – geen plus of min, en dat je dus perfect kunt zien), maar eveneens naar het maken van mogelijke ideeën voor de toekomst en het focussen op dat wat je ‘voor ogen hebt’ voor jezelf en de wereld. Het heeft ook betrekking op het idee dat verwijst naar jouw vermogen om ''terug te kijken'' naar de ‘voorbije’ co-creaties, de lessen die je wilde leren, de vruchten die je wilde oogsten, enzovoort.

 

Waar het op neerkomt is een helder ZICHT – en het overzichtelijk scherpstellen (als een camera-lens), juist in dit jaar – van al deze zaken - zodat je vervolgens  kunt beslissen in dit hier en nu moment, wat je wenst te doen met dit soort informatie in jouw leven, in jouw versie van de werkelijkheid.

 

In andere woorden: hoe zou jouw favoriete versie van de aarde eruit zien, als je jezelf zou toestaan om jezelf af te stemmen op de energiefrequentie van perfect geïntegreerde ervaringen uit het zogenaamde verleden, gecombineerd met de gepassioneerde inspiraties voor wat jullie ‘de toekomst’ noemen? 

 

Dit specifieke jaar van 2020 draagt een enorm potentieel in zich om - in zekere zin - het toneel te vormen voor de volgende hoofdstukken en verhaallijnen die zullen volgen.

Jullie geven jezelf de kans om alle geschenken ‘in te pakken’ die je hebt verzameld over grofweg de afgelopen laatste tien jaar van jullie tijd. Ook draagt dit jaar (2020) de energie in zich voor het planten van de zaden voor de ''aankomende'' tien jaren.

 

Dit is een potentieel wat velen van jullie intuïtief al voelen en waarvan je weet dat je hier - op een bepaalde manier - voor bent getraind… En als jij jezelf hebt toegestaan om daadwerkelijk je hart te volgen in de afgelopen paar jaar, zonder aandringen en vanuit integriteit, dan zul je merken dat - dit alles wat tot nu toe op jullie planeet gebeurt - relatief gemakkelijk te verteren is/was in vergelijking tot wat er mogelijk lijkt te zijn gebeurd met andere mensen om jou heen.

 

Toch is er niemand die gekozen heeft om nu op aarde te zijn, daadwerkelijk ‘on-voorbereid’. Ergens diep in jezelf, wisten jullie stuk voor stuk, dat dit moment zou komen. Vanaf een hoger niveau gezien, kwam dit in je realiteit door jullie eigen collectieve én individuele roep om verandering en worden jullie allemaal op dezelfde onvoorwaardelijke liefdevolle manier, uitgenodigd om in je innerlijk centrum te verblijven. En zonder emoties en/of gedachtes te onderdrukken,  zonder in de ontkenning of ontwijking te schieten – jegens al wat nu misschien voor jou aan de oppervlakte komt door deze huidige omstandigheden - kun je waarnemen met compassie - dat dit (deze gedachtes en emoties) de meest waardevolle boodschappers zijn voor jou, die je je maar had kunnen wensen, in deze opwindende en transformerende tijd op de aarde.

 

Het is dankzij je emoties en je gedachten - wanneer je jezelf toestaat deze in neutraliteit te observeren - en ze te onderzoeken op een kalme en gebalanceerde manier, dat jij jouw Zelf kunt ervaren vanuit een staat die het mogelijk maakt naar alle ontwikkelingen te kijken zonder dat jij jezelf ermee identificeert. 

 

En dit is het punt waarvandaan je kunt beginnen met het daadwerkelijke herschrijven van de geschiedenis - zoals jullie dat noemen. Door vele van de collectief gekozen laag frequente (= negatieve) ‘waarheden’, gewoon te laten zijn, omdat ze jou nu niet langer meer dienen. En het is vanuit deze staat dat je opnieuw de balans kunt opmaken met nieuwe aantekeningen (en kunstwerken) voor jouw individuele (en collectieve) “toekomst''.

 

Jij bent in staat een nieuwe blauwdruk van de realiteit, voor een Nieuwe Aarde te creëren, door jouw oude geloofsovertuigingen te vervangen met nieuwe, meer constructieve en positieve versies van hetzelfde idee. Dit is het moment om je te herinneren – dat je de ‘wake-up-calls’ van de negatieve geloofssystemen (en alle gevolgen die zij met zich meebrengen) nu niet langer nodig hebt om jou - zogezegd - ''wakker te schudden''.

 

Ze hebben je gediend, maar nu ligt het bij jou – wil je hiermee verder? Of niet?

 

Herinner je, als je wilt, dat jij degene bent die beslist. Wat is waar voor jou? Er is niemand anders die dit voor jou kan beslissen. En herinner je ook, dat jij de wereld waarin je leeft niet verandert. Het is door het volgen van jouw allergrootste vreugde, met alles dat in jouw bereik ligt, zo ver als dat je dit in de flow van het leven kunt voortzetten, en ongeacht wat de uitkomst daarvan ook zal zijn… dat jij jezelf toestaat om op een vloeiende en stromende wijze, jouw focus te verschuiven naar een versie van de aarde die nu al toegankelijk is - en die de afspiegeling kan zijn van de realiteit waarnaar jij al zolang verlangt.

 

Arjun van de YahYel

© Wieteke Koolhof

design4awareness.com