Wendy Gillissen

Het is altijd belangrijk om in alle contacten die we maken, of het nu gaat om mensen of niet-belichaamde wezens, ons onderscheidingsvermogen te gebruiken en goed naar de signalen van ons lichaam en onze intuïtie te luisteren. Nergens is dit zo van belang als in de spirituele wereld, waar niet alles is wat het lijkt en er vele krachten werkzaam zijn die de illusie en misleiding gebruiken als manipulatiemiddel.

Wanneer ik met cliënten werk, zijn ze in een licht veranderde bewustzijnstoestand. De uiterlijke vorm valt wat meer weg, hun denken raakt wat op de achtergrond – en dan hebben hun dierenmaatjes de kans om energetisch een rol te spelen in het genezings- bewustwordingsproces. En deze kans pakken ze dan ook graag. Ze doen dit natuurlijk al voortdurend – maar als mensen in trance zijn, staan ze meer bewust open voor wat er op niveaus gebeurt die zich normaal gesproken aan hun aandacht onttrekken...

Het komt vaker voor dan je misschien zou denken: de aanwezigheid van niet-belichaamde energieën en entiteiten in ons energiesysteem. Wat we misschien wel eens afdoen als de negatieve stemmetjes van ons ego, onze interne criticus of onze innerlijke angsthaas, zijn in werkelijkheid soms helemaal niet van onszelf.

In mijn praktijk als reïncarnatietherapeut kom ik nog vaak verouderde opvattingen tegen over reïncarnatie en de reis van de ziel. Het oude beeld dat mensen nog hebben van reïncarnatie kan beperkend werken op ons begrip van wie en wat we zijn. Het kan ervoor zorgen dat we vanuit een vernauwd perspectief naar onszelf en onze missie als geïncarneerd deel van onze ziel op aarde kijken.

Wanneer narcisten zelf kinderen krijgen, zijn ze niet in staat de normale rol van de ouder te vervullen. Ze kunnen immers niet koesteren, geven, bevestigen en aanmoedigen. In plaats daarvan zullen ze nemen, afdwingen, afpakken, vervalsen, en vernederen. In het leven van mensen die zijn opgegroeid met een narcistische moeder of vader komt er daarom altijd een tijd dat het nodig is de valse ouder los te laten. Het is nodig die moeder of vader te zien zoals ze werkelijk zijn en erkennen dat we..

Als we allemaal deden wat we echt fijn vonden, zou de wereld er juist een heel stuk leuker uitzien. Iedereen heeft unieke vaardigheden, passies, kwaliteiten die we kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan de wereld. Het is ons als kinderen echter afgeleerd om te denken in termen van ‘’wat wil ik’’, ‘’wat kan ik goed’’ of ‘’waar word ik blij van’’: we hebben geleerd ons aan te passen aan een log en blind systeem dat niet bepaald mensvriendelijk is. Een systeem van ‘’moeten’’, ‘’ploeteren’’

In de moderne spirituele literatuur en op internet circuleren ideeën over tweelingzielen die veel elementen bevatten die mensen op het verkeerde been zetten. Deze ideeën kunnen ertoe leiden dat mensen de illusie van de perfecte romantische partner, die al hun pijn gaat oplossen en hen gaat verlossen van de noodzaak verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en spirituele groei, gaan projecteren op de tweelingziel.