Wendy Gillissen

We kennen ze allemaal wel: die dromen waarin we worden achtervolgd door onze angsten en net op het nippertje ontwaken voordat we worden opgegeten door de wilde beer, gepakt door enge achtervolgers of in de afgrond storten. Als we wakker worden, verwijzen we dergelijke ‘nachtmerries’ het liefst zo snel mogelijk naar de prullenbak van het onbewuste. Maar eigenlijk is dat jammer. Niet alleen jammer, maar zelfs contraproductief. Want nachtmerries hebben ons niet alleen belangrijke zaken...

Vergeving is een begrip waarover nogal wat verschillende meningen bestaan. Wat is vergeving? Hoe doe je het? Hoe werkt het? Helend instrument Wanneer je met mensen te maken hebt die een functionerend geweten hebben, en in staat zijn tot empathie kan vergeving een helend instrument zijn. Vergeving kun je daarbij in drie richtingen inzetten. Eerste richting: jezelf Vergeving is allereerst een helend instrument om jezelf te helen. Wanneer je inzicht hebt in het waarom van een daad die niet in...

Vergeven is een helend instrument dat kan werken in drie richtingen: onszelf, een dader en de relatie. Maar wat als je te maken hebt met een sociopaat? Wanneer we werken met de principes van spijt en vergeving, gaan we uit van het idee dat iedereen een geweten heeft. Dat iedereen in staat is tot empathie. Die eigenschappen zijn nodig om tot groei en ontwikkeling te komen door het zelfcorrigerende systeem van de ziel. En daar wringt het nu juist wanneer je te maken hebt met een echte sociopaat.

Allereerst is het voor kinderen zeer bedreigend te moeten erkennen dat hun moeder, hun bron van voeding, veiligheid, en liefde hen feitelijk niet goed gezind is. Sommige narcistische moeders kunnen, als er niemand kijkt, ontzettend lelijk doen. Sommige voelen af en toe zelfs zo’n haat voor hun kinderen dat het voor het kind bijna tastbaar is – dat is voor een kind doodeng.

We creëren onze eigen realiteit van moment tot moment. We zijn net wandelende radiostations: we zenden onze intenties uit, onze gedachten en gevoelens, en strooien ze op elk moment van de dag het Universum in. Interactie Deze gedachten, intenties en emoties stralen naar buiten uit en gaan interacties aan met de energie-emissies van anderen. Ze botsen ermee als de intenties tegenover elkaar staan. Ze kunnen elkaar versterken als ze op dezelfde golflengte zitten en de intenties op hetzelfde...

Het is altijd belangrijk om in alle contacten die we maken, of het nu gaat om mensen of niet-belichaamde wezens, ons onderscheidingsvermogen te gebruiken en goed naar de signalen van ons lichaam en onze intuïtie te luisteren. Nergens is dit zo van belang als in de spirituele wereld, waar niet alles is wat het lijkt en er vele krachten werkzaam zijn die de illusie en misleiding gebruiken als manipulatiemiddel.

Wanneer ik met cliënten werk, zijn ze in een licht veranderde bewustzijnstoestand. De uiterlijke vorm valt wat meer weg, hun denken raakt wat op de achtergrond – en dan hebben hun dierenmaatjes de kans om energetisch een rol te spelen in het genezings- bewustwordingsproces. En deze kans pakken ze dan ook graag. Ze doen dit natuurlijk al voortdurend – maar als mensen in trance zijn, staan ze meer bewust open voor wat er op niveaus gebeurt die zich normaal gesproken aan hun aandacht onttrekken...

Het komt vaker voor dan je misschien zou denken: de aanwezigheid van niet-belichaamde energieën en entiteiten in ons energiesysteem. Wat we misschien wel eens afdoen als de negatieve stemmetjes van ons ego, onze interne criticus of onze innerlijke angsthaas, zijn in werkelijkheid soms helemaal niet van onszelf.

In mijn praktijk als reïncarnatietherapeut kom ik nog vaak verouderde opvattingen tegen over reïncarnatie en de reis van de ziel. Het oude beeld dat mensen nog hebben van reïncarnatie kan beperkend werken op ons begrip van wie en wat we zijn. Het kan ervoor zorgen dat we vanuit een vernauwd perspectief naar onszelf en onze missie als geïncarneerd deel van onze ziel op aarde kijken.

Wanneer narcisten zelf kinderen krijgen, zijn ze niet in staat de normale rol van de ouder te vervullen. Ze kunnen immers niet koesteren, geven, bevestigen en aanmoedigen. In plaats daarvan zullen ze nemen, afdwingen, afpakken, vervalsen, en vernederen. In het leven van mensen die zijn opgegroeid met een narcistische moeder of vader komt er daarom altijd een tijd dat het nodig is de valse ouder los te laten. Het is nodig die moeder of vader te zien zoals ze werkelijk zijn en erkennen dat we..

Meer weergeven