Waarom kiezen we moeilijke levens? ♥ Wendy Gillissen ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Een van de vragen die ik als reïncarnatietherapeut vaak krijg, is: waarom hebben sommige mensen zulke moeilijke levens?

 

Als het zo is dat we zelf onze ouders kiezen, onze geboorteplaats, onze ervaringen, waarom zouden sommige mensen dan kiezen voor een leven met mishandeling, liefdeloosheid, verlies, en andere pijnlijke ervaringen?

 

  

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden vanuit ons aardse perspectief.

 

Onze ziel kiest ervoor te incarneren in een gezin dat perfect voldoet aan ons zieleplan. Maar de ingrediënten die we als ziel willen hebben om onze zielemissie te kunnen vervullen, zijn voor ons op menselijk niveau vaak pijnlijk en lastig te aanvaarden.

 

Hierbij is het belangrijk te weten, dat de ziel niet als geheel incarneert. Wij zijn als mens een deel van de ziel, dat zich focust op een menselijke ervaring in een lichaam. Maar de ziel zelf bevindt zich op een heel ander niveau boven tijd en ruimte. Een plek van overzicht, liefde, eenheid, een staat die dichtbij de perfectie van de Bron is.

 

Onze ziel zendt als een zon stralen van zichzelf uit in tijd en materie, in lichamen die wij ervaren als onze ‘’vorige’’ , ‘’huidige’’ en ‘’toekomstige’’ levens. Echter, onze ziel zelf bestaat op een niveau waarop tijd heel anders beleefd wordt. Voor de ziel bestaat tijd niet als een lineair iets. Voor haar bestaat alles tegelijkertijd. Al onze levens zijn voor de ziel in het NU.

 

Maar als geïncarneerd deel van onze ziel, leven we in lineaire tijd. In een lichaam dat van A naar Z leeft. Wat veiligheid en liefde kan ervaren maar ook lijden in de vorm van fysieke en emotionele pijn, angst of beperking. Ons lichaam bestaat in een dimensie waarin de werkelijkheid veel meer vernauwd beleefd wordt. Op een lagere frequentie dan onze ziel.

 

Je zou kunnen zeggen dat de ziel ons leven droomt. Een droom die heel reëel lijkt, wanneer je nog geheel geïdentificeerd bent met je lichaam, je persoonlijkheid van nu, je pijnlichaam, het ego, en de programmeringen die je hebt opgedaan. De droom van het aardse leven lijkt heel echt wanneer je je er volledig mee identificeert.

 

Maar wanneer je je energie verheft en je frequentie verhoogt, en je beperkende programma’s en overtuigingen gaat transformeren en loslaten, kun je gaan ervaren dat wijzelf en de werkelijkheid veel grootser en perfecter zijn dan we ooit hadden kunnen dromen.

 

Veel mensen hebben in deze tijd mystieke ervaringen, door meditatie, therapie, plantmedicijn, of zelfs BDE’s (Bijna-Dood Ervaringen). Door deze belevingen strekken we ons bewustzijn uit en gaan we de schoonheid van het grootse plan van de ziel steeds meer ervaren.

 

Door deze belevingen op een hogere frequentie kunnen we direct voelen en zien dat wijzelf, het Universum en de werkelijkheid zoveel grootser, mooier en perfecter zijn dan gedacht. Dan ons fysieke brein kan bevatten. Dit ontwaken uit de droom van de illusie van de beperkte fysieke ‘’werkelijkheid’’ is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van de zin van wat we als ‘’lijden’’ ervaren.

 

Een Amerikaans medium dat zelf veel verlies had ervaren zei het na een BDE heel mooi: ‘’Het is op aards niveau moeilijk uit te leggen. Maar het is allemaal perfect. Het lijden verruimt ons, het rekt ons uit, en laat ons steeds meer groeien naar een staat waarin we liefde, mededogen en compassie kunnen hebben voor alles. Alles is liefde. Dat is de hoogste realiteit.’’

 

Lijden, wanneer we het niet uit de weg gaan maar aangaan, verwerken, begrijpen, en helen met liefde en compassie, laat ons groeien. Het stuwt ons. Het kneedt ons. Het maakt dat we liefde en compassie leren voor al het leven. Het maakt dat we liefde kunnen neerzetten in alle dimensies van het bestaan. Dat we bewustzijn, Licht en de Liefde kunnen gaan uitstralen en neerzetten in alle uithoeken van het Universum.

 

Verzet tegen pijn maakt dat we niet verder groeien.

 

Maar het aangaan van onze pijnstukken, het helen ervan, rekt ons bewustzijn uit tot steeds meer inzicht en begrip. Naar meer en meer liefde en compassie voor onszelf en de ander. Wanneer we ons niet langer verzetten tegen lijden maar het gaan helen en de lessen van liefde, compassie en licht aanvaarden, opent het ons naar hogere dimensies van bewustzijn en bestaan.

 

Het is geen makkelijke weg. Het is een moedige weg. Een keuze die veel van ons vergt. Maar het Universum geeft ons alle hulp waar we om vragen. We worden voortdurend ondersteund door onze helpers in de aardse én spirituele wereld. Van engelen, gidsen en geliefden aan deze of de andere zijde. We hoeven er alleen maar om te vragen.

 

En de groei naar het bewuste ‘’I AM love’’, van het Zijn van totale liefde maakt alles de moeite waard…

 

© drs Wendy Gillissen

www.reincarnatietherapie.com