Arcturian channeling november 2022 (1) ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

2 november 2022, vertaald vanuit het Engels

 

Welkom lieverds.

We willen jullie nogmaals laten weten dat alles volgens plan verloopt. Wij herhalen dit vaak omdat velen hieraan twijfelen nu er zoveel wereldwijde en persoonlijke problemen opduiken. Zakken van oude maar actieve energie blijven op alle niveaus naar boven komen om gezien en opgeruimd te worden.  

 

Veel dingen waarvan je dacht dat ze zouden blijven zoals ze altijd geweest zijn, veranderen van vorm of lossen zelfs op. Dit komt omdat het bewustzijn, waaruit de vorm zich manifesteert, verandert als gevolg van spirituele evolutie.

 Het was nooit de bedoeling dat de aarde zou verzinken in haar huidige dichte en gehypnotiseerde staat.

Zielen kozen ervoor om afscheiding te ervaren, maar raakten verloren in de schijnbare werkelijkheid ervan, waardoor het hun bewustzijnstoestand werd en zij zich openstelden voor manipulatie. Het was nooit de bedoeling dat het experiment van afscheiding zich zou ontwikkelen tot het dichte verharde driedimensionale geloofssysteem dat het is geworden.

 

 Onthoud altijd dat jullie geen fysieke lichamen zijn met een bewustzijn, maar bewustzijn met een materieel lichaam dat jullie zelf hebben gekozen voor dit specifieke leven.

Degenen die geboren zijn met of die op enig moment een minder dan perfect fysiek lichaam hebben gekregen, waren zich bewust van en kozen de ervaringen van het hebben van dat lichaam vóór de incarnatie, hetzij voor hun eigen leren, hetzij voor dat van ouders of anderen.  

 

Voor hen die volledig in afscheidingsbewustzijn leven, zijn levenservaringen gewoonlijk willekeurige uitingen van dualiteit en afscheiding.

 Maar heel weinig is willekeurig of toevallig als iemand eenmaal begint te leven vanuit een bewustzijnsstaat die steeds meer in overeenstemming is met zijn Hogere Zelf.

Het Hogere Zelf begint dan die ervaringen te verschaffen die nodig zijn voor spirituele groei en zuivering. Leer dieper te kijken naar al je levenservaringen in het besef dat je met de hulp van je Gidsen zelf je ouders, geslacht, benodigde ervaringen en familiedynamiek hebt gekozen voordat je incarneerde.  

 

Een ziel kiest er vaak voor om te incarneren in een familie die haar de gelegenheid biedt om oude energie te ervaren en te reactiveren die zij in vele vorige levens heeft gedragen en waaraan zij heeft geleden, maar die zij nu bereid is definitief op te ruimen.
 
 Dit is vaak het geval in familiedynamieken van misbruik, starre religieuze overtuigingen of tradities, en alcohol- of drugsverslaving. Weet dat er in elke situatie iets meer aan de hand is dan waarvan de schijn getuigt.

 

Lichamelijke pijnen wijzen altijd op dichte energie die actief blijft


Het kan zo gewoon zijn als de energie van het geloof in ouderdom en aftakeling, of gewoon de fysieke cellen die zich herinneren en uitdrukking geven aan een verwonding of ziekte uit een vorig leven. Geef in je stille tijd je intentie aan om alle oude energie die verband houdt met de specifieke kwestie die je ervaart zachtjes en gemakkelijk op te ruimen, zodat de reeds aanwezige werkelijkheid zich kan manifesteren. 

 

Het aan de oppervlakte komen van oude energieën brengt iemand er vaak toe verlichting te zoeken via driedimensionale oplossingen.

 Weet dat deze altijd tijdelijk zullen zijn, omdat ze slechts takken van de illusieboom afsnijden, maar de wortel intact laten. Totdat de wortel (de onderliggende overtuiging) is verwijderd, zal het probleem zich in een of andere vorm blijven manifesteren. Je bent klaar en bereid om de wortels te verwijderen.

 

Ga dieper, vraag om leiding en spreek je intentie uit om alle resterende eden, beloften, geloften en alle resterende energie van vroegere persoonlijke handelingen (karma) volledig te verwijderen.

Grote zakken van oude energie (voorbeeld - vele levens in hetzelfde geloofssysteem geleefd hebben, vooral die van een bepaalde godsdienst) worden vaak in stappen opgeruimd en nemen meer tijd in beslag, dus laat je niet ontmoedigen en denk niet dat je gefaald hebt als je merkt dat bepaalde kwesties weer opduiken nadat je dacht dat je ze achter je gelaten had.

 

Raak niet ontmoedigd of depressief over clearing-ervaringen, want ze wijzen op spirituele evolutie en graduatie naar een nieuwe staat van bewustzijn


Leer te lachen om de absurde situaties die clearings vaak brengen in wat altijd een comfortabele en vertrouwde levensstijl is geweest. Zie ze eerder als positief dan als negatief, zelfs als ze fysiek, emotioneel, mentaal of zelfs spiritueel ongemakkelijk zijn.

 

Denk er altijd aan dat je je vrijwillig voor deze tijd op aarde hebt aangemeld, in het besef van wat het waarschijnlijk zou inhouden. Vertrouw erop dat je precies bent waar je moet zijn en ervaart wat je moet ervaren, ondanks hoe de dingen lijken in een driedimensionale wereld. De aarde is een spiritueel universum dat alleen bevolkt wordt door zonen en dochters van God en het geloof dat zij iets anders is dan dat vormt de illusie van materiële zin. 

 

Jullie kwamen om het Licht, de liefde en de energie te zijn die nodig zijn om een collectief bewustzijn dat vastzit in illusies van dualiteit, afscheiding en twee machten, maar dat bewust en onbewust wanhopig op zoek is naar een uitweg, te transformeren en op te heffen. Alle zielen op alle niveaus van bewustzijn proberen de werkelijkheid van hun wezen te kennen en te ervaren, ook al weten de meesten dit tot nu toe niet.

 

Zelfvergeving is een krachtig facet van liefde en moet worden geïntegreerd als onderdeel van het zuiveringsproces


Wanneer daden uit het verleden met nieuwe en verlichte ogen worden bekeken, kan dat schuldgevoelens en zelfhaat oproepen, en dat gebeurt ook vaak.

 Begrijp dat ieder mens alleen in staat is te leven en te handelen vanuit zijn bereikte staat van bewustzijn.

Vergeef en heb jezelf lief in het besef dat de woorden die je in je vorige staat van bewustzijn hebt gesproken of de acties die je hebt ondernomen, het beste waren wat je op dat moment kon doen.

 

Zorg voor genoegdoening als je daartoe geleid wordt, maar breng geen tijd door met spijt en schuld, want dat zijn negatieve emoties die een weerspiegeling zijn van afscheiding van je ware Zelf. Het geloof in afscheiding ligt ten grondslag aan elke negatieve actie in de wereld.

Als de persoon of personen van wie je denkt dat je ze op een of andere manier gekwetst hebt, aan de andere kant zijn, kun je nog steeds met ze praten en ze liefde en licht sturen. Als ze nog fysiek zijn, kun je hen om vergeving vragen of met hen praten over wat er is gebeurd, maar als ze niet ontvankelijk zijn, ga je gewoon verder en doe je het werk in stilte en in het geheim.

 Onevenredig veel tijd besteden aan een oude gebeurtenis die waarschijnlijk bedoeld was om beiden te leren, voegt alleen maar energie toe aan de illusie.

 

Liefde is de sleutel tot alle dingen, want Liefde, de realisatie van EEN Goddelijk Bewustzijn, God, die Zichzelf uitdrukt als de velen, is de enige werkelijkheid - punt uit. Liefde is geen actie, het is een staat van bewustzijn die zich manifesteert als actie, maar moet iemands zelf omvatten, want hoe kan een zelf bestaan buiten EEN?  

 

Hou op jezelf te beoordelen aan de hand van driedimensionale concepten van aanvaardbaarheid en waarde. Jullie moeten beginnen jezelf op te nemen in het ENE of jullie blijven in de oude energie van afgescheiden overtuigingen. Ieder mens heeft 'fouten' gemaakt en dingen gedaan die anderen hebben gekwetst, maar zo werkt de evolutionaire reis en jullie zijn verder gegaan dan de op illusie gebaseerde staat van bewustzijn die jullie ooit hadden. 

 

Jezelf leren zien als ZELF is een prioriteit, want als je weigert je plaats in het ENE te aanvaarden, zul je dat voor geen enkele uitdrukking van God kunnen doen.  

 

 Ken, accepteer en wees geïncarneerde liefde, omdat niets anders bestaat.

Wij zijn de Arcturian Group

 

Marilyn Raffaele
www.onenessofall.comLichtwerkers hebben veel levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit. Ze voelden zich daartoe van nature aangetrokken en belandden vaak in kloosters, tempels of esoterische gemeenschappen.

Het leven in deze aan spiritualiteit gewijde organisaties, zowel in het oosten als het westen, stond vaak in het teken van:

 Verzaking van het lichaam, de emoties en seksualiteit

 Nadruk op het hogere, het geestelijke, het onpersoonlijke

 

❥ Emotioneel, psychisch en/of lichamelijk misbruik als de organisatie (klooster, tempelorde, gemeenschap) waarvan je deel uitmaakte wereldse machtsdoelen had die jij moest dienen.

 

Psychologische consequenties hiervan voor vele lichtwerkers:

 Kloof tussen je menselijke en je spirituele kant.

 

 Verwaarlozing van je emotionele behoeftes en je psychologische binnenkant als mens.

 Superioriteitsgevoelens die niet horen bij een hartgedragen bewustzijn.

 

 Misbruik van je levensenergie, die heeft geleid tot trauma en verkeerde opvattingen over ‘dienstbaarheid’ : jezelf wegcijferen (in theorie je ego, maar feitelijk je passie, creativiteit, originaliteit) werd gezien als hoger terwijl het (menselijke) Zelf juist het kanaal is voor het hogere.

 

Maria Magdalena nodigt je in deze channeling uit te onderzoeken in hoeverre je nog vastzit in deze oude erfenis. Ze wijst manieren aan om de energetische last ervan los te laten en een meer liefdevolle en geaarde vorm van spiritualiteit te omarmen.

Bevrijd je van de energetische last van oude spirituele levens

 

 Zondag 6 november 2022, 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt Maria MagdalenaBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.