Arcturian channeling augustus (3) 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland


Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

Augustus (3) 2023, vertaald vanuit het Engels


Beste lezers, welkom bij ons bericht.

Jullie zijn je er allemaal van bewust dat veel op aarde niet langer harmonieus stroomt zoals vroeger, of dit nu persoonlijk is of wereldwijd.

Landen en individuen worstelen om regels, voorschriften, ideeën en overtuigingen te handhaven die altijd de “geaccepteerde norm” waren, in pogingen om de dingen terug te brengen naar “normaal”.

De huidige tijden zijn verwarrend en vaak beangstigend geworden, zelfs voor degenen die spiritueel ontwakende zijn, simpelweg omdat er zoveel aan het veranderen is en vaak schijnbaar niet ten goede.

Zij die zich niet bewust zijn van het ascensieproces van de aarde proberen te herstellen wat vroeger was omdat de oude manieren prima leken te werken, maar dat was omdat ze in afstemming waren met het collectief. Omdat veel van deze dingen echter voortkwamen uit dwaling en vals geloof, kunnen de dingen niet terugkeren naar hoe ze ooit waren omdat het bewustzijn evolueert en het collectieve bewustzijn verandert.

Laat los geliefden


Laat de uitputtende pogingen los om alles te houden zoals je het altijd gekend hebt - familietradities, regels, gebruiken, zelfs het voedsel dat je denkt te moeten eten. De strijd om de dingen te houden zoals ze altijd geweest zijn, is een manifestatie van afscheiding, afscheiding van het goede*. Het is de angst dat als je afwijkt van tradities en gebruiken die altijd goed voor je hebben gewerkt, er iets ergs kan gebeuren.

Het is verleidelijk om te proberen dingen te “repareren” die niet meer lijken te werken in je leven omdat je leeft in, ervaart en gewend bent aan de werking en oplossingen van een driedimensionale wereld. Herinner jezelf eraan dat de materiële wereld die je op aarde ervaart een illusoir concept is, gecreëerd uit energieën die nu aan het oplossen zijn als individuen ontwaken. De aarde is aan het ascenderen naar frequenties die meer lijken op haar ware Goddelijke aard, ondanks de verschijningen en inspanningen van hen die de status quo willen handhaven.

Een belangrijke bron van alle onenigheid is het collectieve bewustzijn van “twee machten”. Door onwetendheid over de waarheid heeft de mensheid macht gegeven aan zo ongeveer alles - aan voedsel, klimaat, vitamines, werk, dieren, geld, relaties, mensen enz. Weet dit - er is maar één macht - God/Goddelijk bewustzijn dat nergens macht over heeft - maar eenvoudigweg de enige “macht” is die bestaat omdat het alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is.

 

De Waarheid van Eén is door vele spirituele meesters geopenbaard


- Boeddha, Jeshua en anderen probeerden volgelingen te vertellen dat God alles was wat bestond en het daarom hun eigen ware natuur was, maar de meerderheid interpreteerde het idee van “IK BEN” als persoonlijk voor “de leraar” en in plaats van het te accepteren als de waarheid van hun eigen eenheid begonnen ze met het aanbidden van. Ze maken nogsteeds de boodschapper groter in plaats van de boodschap zelf.

Je bent klaar om deze afgoderij achter je te laten.

 

Geen mens, leraar, prediker, priester, “heilige” of welke persoon dan ook is meer God dan een ander, inclusief degenen die als criminelen of slechte mensen worden beschouwd.

Het geloofssysteem van de derde dimensie heeft macht gegeven aan veel van het “slechte” dat op aarde gebeurt en schrijft het toe als zijnde in en van Satan, het kwaad of de duivel.

 Weet dit; er is geen duivel of Satan tenzij je gelooft dat die er is en er dan als schepper één voor jezelf creëert en in stand houdt door angst of liefde.

Waar kan een duivel vandaan komen als God alomtegenwoordig is, alles wat er is?

Veel overtuigingen over Satan komen voort uit vorige levens waarin deze overtuigingen werden onderwezen en in stand werden gehouden als algemene kennis. Velen dragen deze energie nog steeds met zich mee in hun energieveld, waar ze sluimert maar springlevend is, klaar om geactiveerd te worden wanneer iemand naar bepaalde films kijkt, bepaalde boeken of artikelen leest, met andere gelovigen praat of een kerk bezoekt die leert dat de duivel echt is en bestreden moet worden.

 Spreek bewust je intentie uit om voor eens en altijd alle resterende energieën op te ruimen die gebaseerd zijn op het geloof in een entiteit buiten jezelf die je kan schaden, vernietigen, doden of beïnvloeden.

Er zijn mensen die zo sterk geloven in de kracht van het kwaad en Satan dat ze ceremonies van aanbidding creëren in de overtuiging dat hun verbinding met de “duivel” hen macht zal geven en hen zal toestaan om te ervaren wat ze maar willen, zoals wraak of materiële dingen.

Wat deze ceremonies eigenlijk doen is laag resonerende niet-geëvolueerde entiteiten van “de andere kant” aantrekken die meer dan blij zijn om deel te nemen aan alles wat hen energie zal geven en omdat zelfs duivelaanbidders ook creatief zijn, gebeuren er dingen die ze aan de duivel toeschrijven. Er is geen onuitgedrukt bewustzijn.

Het driedimensionale geloofssysteem geeft slechte verschijningen (ziekte, drugs, alcoholisme, etc.) en goede verschijningen (geld, roem, relaties, materiële zaken) macht in de overtuiging dat deze dingen hun leven kunnen beheersen of beïnvloeden. Als je iets anders dan God macht geeft, voedt dat alleen maar energie.

Elke oorlog die wordt verklaard aan een ziekte of probleem dient om het te laten groeien in plaats van het te elimineren

 

Niets heeft macht over jou tenzij jij het macht geeft.

Jij bent de baas over jezelf. God (je ware Zelf) is de enige macht, wet, werkelijkheid en oorzaak en gevolg die jou regeren.


Er is maar ÉÉN macht, één alomtegenwoordige, almachtige, alwetende werkelijkheid. Het geloof in twee machten heeft geleid tot het gevoel afgescheiden te zijn van God en anderen, terwijl het zich manifesteert als dualiteit - goed en kwaad, ziek en gezond, rijk en arm.

Iedereen moet op een bepaald punt in zijn evolutionaire reis ophouden macht te geven aan iets buiten zichzelf/ZELF in het besef dat alles een uitdrukking is van Goddelijk leven, Goddelijke intelligentie, Goddelijke heelheid en volledigheid. Deze volheid van Goddelijk bewustzijn is verkeerd* geïnterpreteerd door geesten die geconditioneerd zijn met overtuigingen van dualiteit, afscheiding en twee machten. Elke persoon is vrij om zijn Goddelijk geïndividualiseerd bewustzijn te vullen met welke overtuigingen hij ook kiest, maar hij zou anderen niet de schuld moeten geven van de manifestaties.

 

Daarmee zeggen we jullie niet om in een orkaan te gaan staan, door donkere en gevaarlijke steegjes te lopen of alle junkfood en bewerkte voeding te eten die jullie willen en dat er dan niets met jullie lichamen zal gebeuren, terwijl jullie aan de wereld verklaren dat “God alles is”.

Het bewustzijn van één macht moet gekend, erkend, aanvaard en dan beoefend worden tot het een staat van bewustzijn wordt


Jeshua bedwong de storm. Hoe? Zijn bewustzijn geloofde niet in macht buiten God en dus wist hij dat de storm geen eigen macht had. Oefen deze principes bij alles wat je doet en geleidelijk aan zullen ze je staat van bewustzijn worden. Zo werkt het met alle waarheid.

Doe wat je voelt dat je moet doen met betrekking tot je gezondheid en huis, maar doe het in bewustzijn van de waarheid, dat in werkelijkheid niets macht over je heeft ten goede of ten kwade.

 Er zijn geen échte slachtoffers, alleen zij die nog slapen voor de waarheid van hun Goddelijke natuur.


Weet dat de volheid en volledigheid van het Goddelijk Bewustzijn nooit iemand verlaten heeft, noch ooit iemand zou kunnen verlaten, want het is wie je bent. De menselijke conditie is als iemand die in armoede leeft en zich er totaal niet van bewust is dat hij een bankrekening vol geld heeft.

Help jezelf en anderen zoals je geleid wordt. Hulp is beschikbaar op alle niveaus van bewustzijn, maar handel altijd met bewustzijn van de aangeboren Goddelijke natuur van jezelf en anderen, ongeacht de omstandigheden.

Ondanks alle verschijningen weet dat God alleen; IS.

 

The Arcturian Group

 
Marilyn Raffaele

www.onenessofall.com
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.