Arcturian channeling april 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

April 2023, vertaald vanuit het Engels


Welkom lieve lezers.


Ondanks de uiterlijke schijn ontvouwt zich in de geesten en harten van velen een grote helderheid. Elke dag worden gewone mensen die gewone levens leiden, wakker voor het feit dat de wereld veel meer is dan wat hun verteld is en geloofd werd.  

 

Inkomende hoogfrequente lichtenergieën leiden degenen die ervoor openstaan naar eerlijke en meer ego-loze onderzoeken van persoonlijke en universeel aanvaarde wereldovertuigingen. Hierdoor kunnen zij voor het eerst beginnen in te zien dat veel van wat de wereld voor waar en juist heeft aangenomen, dat niet is.  

 

Naarmate steeds meer mensen ontwaken tot een bewustzijn van eenheid, begint het universele collectief automatisch op een hoger niveau te resoneren, waardoor degenen die ervoor openstaan gemakkelijker toegang krijgen tot ideeën over de Waarheid. Steeds meer mensen beginnen de misvatting in te zien die ten grondslag ligt aan regels, wetten, leringen, enz. die gebaseerd zijn op afscheiding en die eeuwenlang het wereldbewustzijn hebben beheerst. Dit veroorzaakt paniek bij hen die gedijen en geprofiteerd hebben van concepten van afscheiding, waardoor zij in toenemende mate activiteiten en informatie promoten die angst veroorzaken.

 

Het geloof in afscheiding van God, mensen, dieren, planten en al het zichtbare en onzichtbare leven is een staat van hypnose. De aarde is een spiritueel universum bevolkt met zonen en dochters van God, maar wanneer zij wordt geïnterpreteerd door geesten die geconditioneerd zijn met overtuigingen van dualiteit, twee machten en afscheiding, manifesteert zij ervaringen van goed en kwaad, die beide concepten vertegenwoordigen.  

 

De aarde is de perfecte uitdrukking van een Goddelijk idee in de Denkgeest van God, zoals elk individu dat is, maar wanneer de aarde wordt geïnterpreteerd door een driedimensionaal bewustzijn, wordt zij door de meesten gezien en ervaren door een toestand van universele illusie.

Vaak merkt een geëvolueerde student van de Waarheid dat alles verandert en niets meer hetzelfde voelt. Beproefde technieken om te aarden / te centreren lijken niet langer te werken. Gidsen lijken niet meer zo gemakkelijk te reageren. Meditatie kan anders aanvoelen - leeg. Vertrouwde spirituele praktijken worden herkend als zijnde gebaseerd op afscheiding en het opruimen van oude energie lijkt iemands primaire spirituele oefening te zijn geworden.  

 

Dit is geen mislukking, maar eerder een aanwijzing voor een overgang naar een nieuwe staat van bewustzijn, die niet langer in overeenstemming is met wat voorheen zo goed werkte. Spirituele evolutie is een reis door vele levens en bewustzijnsstaten heen die gewoonlijk beginnen met afgoderij, dan atheïsme, dan naar georganiseerde religies van zowel Oost als West, dan naar metafysica, en tenslotte naar mystiek - elk gedurende enkele of vele levens. 

 

Metafysica is een facet van bijna elke spirituele reis, maar net als die daarvoor is zij gebaseerd op de behoefte om een slecht beeld te herstellen, te helen of te veranderen in een goed beeld in de overtuiging dat je afgescheiden bent en een bepaalde chant moet doen, dit of dat kristal moet dragen, deze olie moet gebruiken of een of andere ceremonie moet doen om dichter bij God te komen.

 

Deze dingen kunnen je niet geven wat je zoekt, omdat ze buiten je staan. Zij kunnen helpen, en doen dat wellicht ook, omdat hun energie kan resoneren met diezelfde energieën die al in jou aanwezig zijn, en deze ook kan opwekken. Veel studenten van de waarheid blijven steken in de metafysische fase van het ontwaken, omdat de technieken vaak werken en een gevoel van spirituele voltooiing geven. 

Er komt een punt waarop alle serieuze zoekers naar waarheid de praktijken die noodzakelijk worden geacht voor het contact met God achter zich moeten laten en in feite de werkelijkheid van eenheid moeten aanvaarden.

Velen bestuderen en begrijpen dat het werkelijke zelf, de ziel, geïndividualiseerd Godsbewustzijn is, maar hun ego overtuigt hen ervan deze informatie terzijde te schuiven in de overtuiging dat de levende waarheid OK is voor “heiligen” maar onpraktisch en onbereikbaar is voor gewone mensen.

 Velen van jullie zijn spiritueel voorbereid om het mystieke niveau te bereiken en te beleven, dat niet is als een monnik in een gewaad die 24/7 mediteert, maar eerder een gewoon leven leidt vanuit het bewustzijn van eenheid.

Het kan, velen hebben het gedaan, en vele anderen oefenen het nu. Een van de redenen waarom jullie in deze tijd op aarde wilden zijn, is dat de hoogfrequente energieën die aanwezig zijn als onderdeel van het ascensieproces van de aarde, individuen de gelegenheid bieden spiritueel te ascenderen terwijl zij in een fysiek lichaam blijven.  

 

Velen van jullie hebben een staat van bewustzijn bereikt die bereid is het ego te overstijgen en het Goddelijke bewustzijn dat je weet dat je bent, toe te staan het leven in, als en door jou te leven. Het is het loslaten van voortdurende pogingen om persoonlijke of globale verschijningen te herstellen, te veranderen, te helen, op te ruimen of te verwijderen door een staat van bewustzijn die beseft dat alles wat hersteld of geheeld moet worden niet de werkelijkheid/God verordend of in stand gehouden is, maar eerder een manifestatie is van het geloof in afscheiding van God. 

 

Het is de moed hebben je over te geven aan wat je AL bent en het toe te staan je leverancier, gids, beschermer en leraar te zijn. Je kunt en zult nooit de altijd aanwezige stille kleine stem in je horen als je 24/7 aangesloten bent op media, technologie of een andere uiterlijke activiteit. 

Het ego (dat gevoel van eigenwaarde dat zich afgescheiden voelt van God) zal er altijd zijn om je te vertellen wat je moet doen, wanneer en hoe je het moet doen, met een stem die de stille stem binnenin overstemt. Daarom is het belangrijk om elke dag stille tijd/meditatie te hebben totdat het je staat van bewustzijn wordt, ongeacht waar je bent of wat je doet.

Spirituele evolutie is een proces, het is niet gemakkelijk om over te stappen van de vertrouwde leiding van het ego, naar luisteren en vertrouwen in jezelf. Je hebt als mens zowel goede als slechte ervaringen opgedaan in honderden levens waarin het ego een noodzakelijk onderdeel was om te overleven. Het ego heeft goed gediend in vroegere bewustzijnsstaten en doet dat ook nu nog op aarde, maar het driedimensionale ego probeert voortdurend de primaire kracht te zijn die je leidt en in leven houdt door middel van oplossingen, ideeën, spirituele praktijken enz. die goed werkten in vroegere bewustzijnsstaten. 

 

Spirituele evolutie kan worden vertraagd, genegeerd, ontkend en tegengewerkt, maar nooit worden tegengehouden omdat de werkelijkheid Eén God is die Zichzelf uitdrukt als oneindige vorm en verscheidenheid. Punt. Niets anders is dat. Jullie die hard hebben gewerkt, gestudeerd, geoefend en levenslang God hebben gezocht via praktijken, overtuigingen en religies, zijn geëvolueerd en zijn nu klaar om over te gaan naar mystiek - de realisatie en aanvaarding van jullie EENheid, dat jullie geïndividualiseerd Goddelijk Bewustzijn zijn.  

 

Begin te luisteren naar de stille kleine stem binnenin in plaats van voortdurend vragen te stellen en buiten jezelf te zoeken. Je gidsen zijn altijd aanwezig om te helpen, maar hun inbreng zoeken in elke situatie in plaats van je eigen spirituele werk te doen, is eigenlijk een vorm van kijken buiten jezelf.

Je hebt het werk gedaan en bent klaar om te vertrouwen, te rusten in en te vertrouwen op de Werkelijkheid van je eigen Goddelijke Bewustzijn, je Hogere Zelf, de jij die nooit de EENheid heeft verlaten en reeds oneindige kennis, harmonie, overvloed, bescherming, creativiteit, vrede, gezondheid, enz. belichaamt.

Omdat God de enige werkelijkheid is, heeft niets in het fysieke rijk macht op zich. Woorden die worden gesproken of acties die worden ondernomen gebeuren niet zomaar. Een arm op zichzelf kan niet zomaar ineens slaan of aaien. Alles wordt beheerst door het bewustzijn, want bewustzijn is alles wat er is.

 Wij vertellen jullie niet om je medicijnen weg te gooien, te stoppen met eten, of te proberen de absolute waarheid te leven voordat je die staat van bewustzijn hebt bereikt, want dat zou niets anders zijn dan een ego-activiteit.

Wij zeggen dat velen van jullie er klaar voor zijn, meer dan klaar om te beginnen te leven vanuit het niveau van waarheid dat jullie hebben gezocht en bereikt, terwijl jullie je losmaken van de instrumenten waaraan jullie macht hebben gegeven - religies, tradities, riten en rituelen, wetten, maatschappelijke overtuigingen enzovoort.

 

EENheid leven is niet het negeren, zich verzetten tegen of ontkennen van verschijningen, maar is eerder: "Ja, ik zie je, voel je, erken je, en vind je leuk of niet leuk, maar ik weet dat God alomtegenwoordig is en zich daarom alleen als EEN kan manifesteren, waarbij verschijningen van dualiteit, afscheiding en twee machten niets meer zijn dan manifestaties van collectieve en persoonlijke overtuigingen in afscheiding." Ga dan doen wat gedaan moet worden, je hebt het werk gedaan en uiteindelijk wordt deze waarheid je staat van bewustzijn.

 

Begin serieus, ja serieus te geloven, te handelen en te leven vanuit jouw hoogste niveau van bewustzijn, want of je het nu wilt of niet, je bent en was altijd al geïndividualiseerd Goddelijk Bewustzijn.

 

The Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.comBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.