In waarheid is strijd onmogelijk ♥ Rani Savitri ♥ Lichtwerkers Nederland

 Als ik iets tegen je zeg dat je niet wilt horen, of als je niet klaar bent om het te horen, dan zul je het onmiddellijk afwijzen.

 

Wanneer ik zeg dat men aan het dromen is, zal men zeggen dat men ontwaakt is.

 

Als ik zeg dat er een andere wereld is, dat er vele werelden zijn, zal niemand me geloven en mensen zullen zeggen dat ik gek ben.

 

Wanneer ik zeg dat ik kan tijdreizen, zullen velen zeggen dat ik de weg kwijt ben.

 

Wanneer ik zeg dat God bestaat, zullen zij die niet in God geloven mij aanvallen.

 

Wanneer ik zeg dat men de Liefde zelf is, zal men haar toch buiten zichzelf blijven zoeken.

 

Wanneer ik zeg dat haten slechts haat in stand houdt, zullen zij die haten mij aanvallen.

 

Wanneer ik zeg dat iets onjuist is, zullen velen zich verdedigen omdat zij het wel juist vinden.

 

Wanneer ik zeg dat dieren niet gedood en gemarteld dienen te worden, zullen velen zich tegen mij keren.

 

Wanneer ik zeg dat de aarde verwoest wordt door de mens, zullen velen mij wegzetten als activist, dom en gestoord.

 

Wanneer mijn gedrag afwijkt van de standaard in de maatschappij, zal men mij een diagnose opplakken.

 

Wanneer ik voor mijzelf kies, zal men mij afwijzen en zeggen dat ik egoïstisch ben.

 

Wanneer ik handel op een manier welke indruist tegen wetten, regels en gezag, zal men mij straffen en in het uiterste geval opsluiten.

 

Wat ik ook zeg, wat men ook zegt, er zal altijd strijd zijn, er zal altijd woede, ontkenning en onwetendheid zijn

 

 Nooit zal het goed zijn wat je doet, wat je zegt, hoe je leeft, hoe je denkt, hoe je ervaart. Een ander zal het altijd beter weten.

 

De mens hier op aarde leeft in afgescheidenheid, in verdeeldheid, in dualiteit, in oordeel en angst.

 

Stap daar uit, begeef je niet in deze energie. Ze is nutteloos. Verval niet in deze patronen welke reeds duizenden jaren hier op aarde heersen.

 

Niemand is het met elkaar eens.

 

Altijd is er oorlog. Men valt aan en men verdedigt.

 

Op het niveau van de stoffelijke wereld, het lage niveau van de (hersenen) van mentale wereld, zal vrede altijd onmogelijk zijn.

Het is een beestachtige, krankzinnige Staat van Zijn. Men is gevangen in een wereld van list, lust, haat, angst, strijd, lijden en bedrog

 

Men wil deze wereld in stand houden.

 

Iedere keer dat jij je aangevallen voelt, iedere keer dat jij je verdedigt, iedere keer dat jij naar buiten kijkt en niet naar binnen, houdt jij zelf deze wereld in stand.

 

 Hoewel in het klein, doordat iedereen dit zo in het klein niet heeft opgelost, zijn al die kleine projecties in de menselijke geest niet opgelost. En daardoor zijn al die kleine projecties één grote projectie geworden. Deze stoffelijke wereld.

 

Kijk er maar eens goed naar.

 

Er heerst een grote strijd, ieder moment weer. Overal waar je kijkt is strijd.

 

In het klein in jou

 

In het groot in deze stoffelijke wereld

 

Middels media, middels beroepen, middels politiek, middels landen, regeringen, koningshuizen, afkomst, religie, middels status en geld.

 

Men strijd en vecht, men haat en men is bang. Men valt aan en men verdedigd.

 

Men heeft het niet eens door. Men doet dit reeds duizenden jaren. Men wil niet leren, men denkt het allemaal wel te weten.

 

Men wenst geen leerling te worden, men wil afdwingen en bepalen.

 

 Maar zolang je van binnen geen vrede ervaart, voor al wat is, voor al wat leeft, zal er geen vrede van buiten ervaren kunnen worden.

 

 Zo binnen zo buiten. En zoals de mens zich van binnen voelt in deze wereld, is inmiddels zeer goed zichtbaar geworden in deze wereld.

 

 Eenheid, liefde, vrede, mededogen en verlichting, kan enkel plaatsvinden in de mens welke zich heeft losgemaakt van deze energie welke zich op aarde heeft gemanifesteerd.

 

Dit is geen makkelijke weg

 

Wel de enige weg

 

Ik zie hoe de menselijke geest eraan toe is, ik doorzie het spel wat gespeeld word. Ik ben geen deelnemer meer in deze stoffelijke wereld, ik neem haar slechts waar.

 

Ik heb mij er van losgemaakt. Zodat ik volledig in vrede kan zijn.

 

 Ik wens in waarheid te zijn, want in waarheid is strijd onmogelijk.

 

En dat is de enige oplossing voor een betere wereld. Je kunt de echte wereld slechts betreden wanneer je zelf in vrede bent.

 

Zolang je nog in onvrede bent, is de stoffelijke wereld, jouw wereld.

 

Blijf niet hangen in deze lage energie. Stijg erbovenuit.

 

Rani Savitri In het gebied van je buik zetelt energetisch je ik-kracht, de kracht om vanuit jouw unieke zielskern te leven, te verbinden en te scheppen. Kwaliteiten als onafhankelijkheid, autonomie en trouw aan jezelf horen hierbij.

 

In De Verboden Vrouw Spreekt gaat Maria Magdalena in op een emotionele wond die veel mensen (vrouwen maar ook mannen) innerlijk meedragen en die ze omschrijft als een leegte in de buik. Hiermee doelt ze op gebrekkige ik-kracht, onvermogen om zich duidelijk te manifesteren en de neiging zichzelf te verliezen in relaties of meer algemeen in verwachtingen van buitenaf.

Deze keer spreekt Maria Magdalena over het ontwikkelen van buikkracht, het helen van oude wonden en gaan leven vanuit de oorspronkelijke stroom van je ziel. Ze neemt je mee op een innerlijke reis waarin je onderzoekt in hoeverre jouw zielsenergie kan doorstromen naar je onderste chakra’s, waar het blokkeert en wat daar gezien en getransformeerd wil worden.

Channeling BUIKKRACHT op zondag 3 juli 2022, 20:00 uur door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.