Astrale invloeden bij het channelen ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland

2012: langzaam begint duidelijk te worden dat vrijwel alle – vaak gechannelde – voorspellingen niet uit zijn gekomen. Geen reusachtige natuurrampen, geen kanteling van de polen, geen massale ascensie, geen Niburu, geen buitenaardse invasie, geen galactische federatie, geen komst van de wereldleraar… om maar wat dingen te noemen.

Dit bevestigt maar weer eens dat er blijkbaar een hoop onzin gechanneld wordt. Hoe kan dit? Iemand die channelt ontvangt toch een hogere inspiratie? Zitten al die mensen die channelen ons dan te belazeren en fantaseren ze gewoon maar wat?

Zo eenvoudig ligt het niet. Mensen die channelen geloven doorgaans in wat ze doen en zijn vaak oprecht geschokt als hun voorspellingen niet uit blijken te komen. Het gaat in het algemeen om gevoelige, paranormaal begaafde mensen die in staat zijn contact te maken met niet-fysieke entiteiten. Ze zijn er van overtuigd dat die entiteiten hen betrouwbare en belangrijke informatie doorgeven.

Wat gaat er dan fout?

 

Het probleem is de astrale wereld die ons omringt.

❥ Wat is de astrale wereld? Hoe is die ontstaan?

Na zijn dood is de mens vrij. Vrij om weer terug te keren naar de spirituele sfeer van zijn oorsprong, vrij om zijn eigen werkelijkheid te scheppen. Maar die vrijheid is ook een valkuil. Zeer veel mensen zijn innerlijk namelijk helemaal niet vrij. Ze hebben zichzelf opgesloten in stellige overtuigingen over hoe het leven in elkaar zit, wat goed is en wat slecht, en wat er met de mens na zijn dood gebeurt. Anderen zijn geen slaaf van overtuigingen maar van gevoelens en verlangens, zoals verslavingen, woede of minderwaardigheidsgevoelens.

De astrale sfeer is onder meer de gezamenlijk schepping van al deze mensen. Het is een bestaanssfeer waarin al die gedachtevormen van angst, illusie en begeerte direct vorm krijgen. Heb je bijvoorbeeld veel sombere gedachten, dan kun je je in een landschap bevinden dat kaal en grijs is. Dit landschap weerspiegelt je innerlijke toestand. Mensen verblijven in de astrale sfeer tot de roep van de ziel zo sterk wordt dat ze hun illusies loslaten en opstijgen naar de spirituele sfeer, of – als dat niet mogelijk is – inslapen en opnieuw incarneren. Gelooft iemand bijvoorbeeld dat hij na zijn dood terecht zal komen in een gouden stad waar mensen eeuwig jubelend God lopen te prijzen dan zal hij daar, samen met anderen die dat geloven, terecht komen. In het begin zal hij daar best blij zijn: hij denkt dat hij in de hemel is. Maar uiteindelijk wordt het leven saai en eentonig: de gouden stad wordt een gevangenis. Zo ontstaat er geleidelijk aan weer ruimte voor de stem van de ziel, de stem van de waarheid. Dan volgt er een ontwaken en de astrale illusie van de gouden stad wordt losgelaten.

De astrale sfeer zit vol met de ‘hemels’ van fundamentalistisch denkende mensen. Hoe sterker hun overtuigingen, hoe langer het duurt voor ze de roep van de ziel horen. Maar niet alleen dit soort “hemels” worden gevonden in de astrale sfeer, mensen scheppen daar ook soms hun eigen hel. Iemand die last heeft van sterke minderwaardigheidsgevoelens kan zich terugvinden in een dor en eenzaam gebied: een afspiegeling van de innerlijke gevoelens. Ook dan is het wachten tot zo’n persoon zijn innerlijke licht toelaat.

De astrale sfeer is kortom de verzamelplaats voor alle mensen die na hun dood nog niet openstaan voor de stem van hun ziel. Omdat hun overtuigingen niet wortelen in de wijsheid van hun ziel, creëren ze op basis van die overtuigingen hun eigen gevangenis.

Hoe beïnvloedt de astrale sfeer helderzienden en mensen die channelen?

 

De astrale sfeer kan deze mensen op twee manieren beïnvloeden.

❥ 1.  De cyclus van angst

De astrale sfeer wordt mede door ons (levenden) gevormd, vooral door heftige gevoelens zoals angst en woede. Hij ligt dicht bij de aarde, in de zin dat veel van de menselijke angsten en oordelen die daar heersen, overeenkomen met angsten en oordelen die op aarde heersen, in het collectieve menselijke bewustzijn. Wanneer mensen op aarde bijvoorbeeld bang zijn voor natuurrampen, ontstaan er in de lagere gebieden van de astrale wereld allerlei beelden van natuurrampen. Deze doembeelden kunnen worden opgepikt door paranormaal gevoelige mensen, die deze beelden opvatten als toekomstbeelden en ze als hogere waarheden presenteren aan hun publiek.

Daarnaast zwerven in de lagere gebieden van de astrale wereld allerlei entiteiten rond die de aarde niet goed los kunnen laten. Deze entiteiten werken graag mee aan het doorgeven van angstvisioenen, omdat ze zichzelf daardoor belangrijk gaan voelen. Het zijn vaak overledenen die de aarde niet goed los konden laten; hun bewustzijn is nog volledig op de aarde gericht en erkenning en aandacht van mensen is voor hen erg belangrijk. Ze hebben behoefte aan contact met mensen en als die mensen hen ineens gaan zien als boodschappers van het hogere vinden ze dat helemaal geweldig. Ze gaan dan van alles verkondigen om die positie in stand te houden. Ze voelen instinctief aan dat dit vooral lukt met het doen van spectaculaire voorspellingen: hoe groter de voorspelde ramp, hoe meer aandacht. De oorspronkelijk angst wordt op die manier nog versterkt. Zo kan het gebeuren dat mensen zich scharen rondom een goeroe die de angst bevestigt in het kader van een zogenaamde hogere doorgeving. Veel voorspellingen over 2012 kunnen mijns inziens van hieruit verklaard worden.

❥ 2. Astrale goeroes

De spirituele ontwikkeling van de mensheid betekent dat de astrale wereld uiteindelijk zal verdwijnen. Zodra mensen zich innerlijk gaan afstemmen op hun ziel, op hun innerlijke waarheid en ze gaan luisteren naar hun hart in plaats van het ego wordt de astrale wereld niet langer ‘gevoed’. De astrale wereld gedijt op illusies en lagere emoties; waarheid en liefde betekenen haar ondergang.

Nu zijn er in de astrale wereld entiteiten die daar al lang vertoeven en een bijzondere positie hebben opgebouwd. In een fundamentalistische ‘hemel’ – denk daarbij aan de eerder genoemde gouden stad -, is er vaak één leider, een zelfverklaarde goeroe die zich als de stem van de waarheid ziet. Die persoon ontleent zijn hele status aan zijn bijzondere positie in de astrale wereld. In de loop der eeuwen heeft die persoon vaak de gestalte aangenomen van een bekende religieuze persoonlijkheid, bijvoorbeeld Christus. Vaak is hij zelfs gaan geloven dat hij Christus ís, iets dat natuurlijk bevestigd wordt door zijn volgelingen, die immers geloven dat ze in hun fundamentalisme hemel in de nabijheid van Christus behoren te zijn. Uiteraard meent zo’n persoon zich van alles over het leven van Christus te kunnen herinneren. In iedere fundamentalistische hemel van christelijke oorsprong – er zijn er vele – loopt wel zo’n Christus rond. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom er zo veel tegenstrijdige gechannelde informatie is over het leven van Christus.

Maar zo’n figuur is natuurlijk nooit helemaal afgesloten van de werkelijkheid. Hij beseft dat de geestelijke groei van de mensheid voor hem een bedreiging  is, en hij zal proberen die te voorkomen. Dit doet hij door informatie naar de Aarde te zenden die de daar aanwezige angst en dualiteit versterkt. Deze informatie wordt daar bijvoorbeeld in de vorm van een channeling doorgegeven. Omdat deze entiteiten vaak over een geraffineerd inzicht en veel mensenkennis beschikken, zijn ze vaak moeilijk als onzuiver te herkennen. Daar komt nog bij dat ze zelf meestal helemaal geloven in de juistheid van hun informatie. Het toch al grote menselijke vermogen tot zelfbedrog is in de astrale wereld nog veel groter dan op Aarde. Hier op aarde vindt immers een voortdurende confrontatie plaats met andersdenkenden en met de feiten, dit is in de astrale wereld nauwelijks het geval. Alle verandering moet daar van binnenuit komen.

 

Hoe het onzuivere te herkennen?

 

Zuivere informatie is afkomstig van de sfeer van de ziel: een sfeer van eenheid, liefde, vrijheid en respect voor alles dat leeft. Die informatie zal dan ook iets in onze ziel aanraken: ze geeft ons onmiddellijk een gevoel van rust, liefde en vrijheid. Het geeft ons een goed gevoel over het universum, een gevoel van vertrouwen in het leven. Het is informatie die tot werkelijk begrip leidt over wie we zijn.

Onzuivere informatie heeft de volgende kenmerken. Het doel van onzuivere informatie is steeds de spirituele ontwikkeling van de mensheid te dwarsbomen en de astrale sfeer te versterken door het creëren van nieuwe illusies en angsten.

❥ Onzuivere informatie verkondigt dualiteit. “Dat is slecht, dat is goed”, “Die mensen zijn fout”, “Er bestaan complotten tegen de mensheid”, “Er gaan rampen gebeuren”.

Waarom gebeurt dit? De spirituele wereld is een sfeer van eenheid, achter alles wat we zien gaat een innerlijke eenheid schuil. Verlichting is je volledig bewust zijn van die eenheid. Denken vanuit dualiteit – wat voor dualiteit ook – houdt de mens weg bij die eenheid, weg van zijn innerlijke licht.

❥ Onzuivere informatie oefent dwang en druk uit. “Je moet zus of zo doen”, “Zorg dat je klaar bent voor de veranderingen die gaan komen, je moet hard aan jezelf werken anders loopt het fout met je af”, etcetera.

Waarom? De ziel verbindt je met de eenheid, met het Al. Om in contact te komen met jezelf moet je leren om naar je ziel te luisteren. Dit kan alleen gebeuren vanuit vrijheid. De stem van de ziel is een zachte, niet dwingende stem. Alle druk en dwang houdt de mens bij de ziel weg.

❥ Onzuivere informatie roept angst op. “Er gaan rampen gebeuren; je moet je bij ons aansluiten anders loopt het verkeerd af”, “Kijk uit voor dit of dat” .

De stem van de ziel is een stem van liefde, niet van angst. Door mensen naar de stem van angst te laten luisteren worden zij weggetrokken uit hun centrum.

❥ Onzuivere informatie is niet gericht op het hier en nu. Er worden concrete data van toekomstige gebeurtenissen genoemd of men vertelt de zoveelste kosmische geschiedenis van de mensheid. Vaak heel interessant, het maakt alleen niets duidelijk over het leven hier en nu.

Spirituele ontwikkeling vindt altijd in het nu plaats. Door mensen weg te trekken met hun bewustzijn uit het nu, raakt hun spirituele ontwikkeling gestagneerd.

❥ Onzuivere informatie geeft je een slecht gevoel over jezelf. Als je het niet eens bent met de tekst ben je dom en naïef, ben je egoïstisch bezig en nog lang niet verlicht.

Dit soort gevoelens maken dat een mens zijn eigen licht gaat ontkennen. Ook dit leidt weer tot stagnatie van de natuurlijke spirituele ontwikkeling.

❥ Onzuivere informanten verkondigen luid en duidelijk dat zij het enige ware en meest zuivere kanaal zijn.

Op het moment dat een mens gaat geloven dat er een spirituele autoriteit buiten hem ligt die het beter weet, ontkent hij zijn eigen licht.

Tot slot

 

Channelen is een talent zoals andere talenten: schilderen, schrijven en musiceren. Het talent om te channelen maakt iemand niet tot een beter mens, evenmin als dat bij een ander talent het geval is. Ook zijn mensen die channelen geen autoriteiten op spiritueel of ethisch gebied.

In haar artikel “Wat is channeling? ‘schrijft Pamela Kribbe:

“Wat doorslaggevend is voor de waarde van een gechannelde tekst is de inhoudelijke rijkdom, helderheid en liefde die eruit spreekt. Wat als bron van de channeling wordt aangegeven, is van secundair belang. Daarnaast worden gechannelde boodschappen ontvangen door aardse mensen en zijn ze altijd gekleurd door de persoonlijke ervaringen en het begripskader van degene die het doorgeeft.”

Zelf denk ik dat je een gechannelde boodschap moet lezen zoals je naar een liedje op de radio luistert: vind je het mooi, geniet er van, vind je het niet mooi, zet dan een andere zender op.

© Gerrit Gielen
gerrit-gielen.nl

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.