Op weg naar de nieuwe tijd ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland

Iedereen die naar de roerige tijd kijkt waarin we leven is het eigenlijk over één ding eens: de wereld is aan het veranderen.

Sommigen geloven dat deze veranderingen noodlottig zullen uitpakken en voorzien in de toekomst rampen.

Anderen – zoals ik – geloven dat er een tijd komt waarin de mensen meer in harmonie met zichzelf en de aarde zullen leven, een tijd van vrede en voorspoed. Op de mensheid werken momenteel twee energieën in die een belangrijke rol spelen bij de veranderingsprocessen die nu plaatsvinden, en daar wil ik iets meer over vertellen.

1. Individualisme


De eerste energie is het individualisme. Deze energie heeft tot gevolg dat mensen steeds vaker hun eigen weg kiezen en hun eigen mening vormen. Steeds minder rekening houden met de gemeenschap waarin ze leven. Vooral in het westen manifesteert deze energie zich heel sterk, maar zij is ook in niet-westerse culturen voelbaar. Ook in deze landen zien we dat de meningen uiteen beginnen te waaieren. Kiezen voor het belang van de gemeenschap wordt ook daar steeds minder vanzelfsprekend. 

In eerste instantie versterkt deze energie hierdoor het egoïstische in de mens, wat onder meer een toename van geweld, chaos en asociaal gedrag tot gevolg heeft.

Dit lijkt allemaal niet zo gunstig, toch is het diepere doel van deze energie om de mens te helpen in contact te komen met zijn eigen innerlijke kern, zijn eigen ziel. Deze energie helpt mensen te leren vertrouwen op hun eigen autoriteit, hun eigen innerlijke waarheid. Daarmee brengt deze energie hen in contact met hun ziel, het deel van hen dat niet is gedetermineerd door opvoeding, cultuur of genen.

Op het niveau van de ziel is er harmonie en liefde. Tussen zielen onderling is er geen strijd, alleen maar liefde, respect en harmonie. Het universum is zo ontworpen dat zielen zich helemaal vrij kunnen uiten zonder dat daar regels of wetten voor nodig zijn. Dit komt omdat ze allemaal een deel zijn van dezelfde grote kosmische symfonie. En juist als mensen gaan handelen vanuit de ziel, dus helemaal vanuit zichzelf, gaat die kosmische orde zich ook hier op aarde manifesteren. Dit is de betekenis van de nieuwe tijd: een tijd waarin mensen leven vanuit hun ziel.

Maar voor het zover is zal de energie van individualisme eerst een hoop egoïstisch ‘vuil’ naar boven halen, dit zien we nu gebeuren. Tegelijkertijd kan iedereen die dat wil, ook het mooie hiervan zien. De ware rijkdom van de menselijke geest begint zich dankzij het opkomend individualisme steeds meer te tonen. Is er ooit eerder een tijd geweest waarin zoveel geestelijke rijkdom zo makkelijk voor zoveel mensen toegankelijk was? Denk daarbij niet alleen aan boeken en cd’s, maar ook aan het Internet waarop zoveel prachtige homepages te ontdekken zijn. Vrijwel iedereen die iets waardevols te brengen heeft, kan zichzelf manifesteren aan de wereld, en steeds meer mensen ontdekken dat ze inderdaad iets waardevols te bieden hebben.

Een ander belangrijk effect van individualisme is dat allerlei autoritaire en hiërarchische structuren worden afgebroken. Kleine, platte organisaties waarin de waarde van het individu wordt erkend en originaliteit wordt aangemoedigd, worden steeds succesvoller. Grote, starre organisaties lijken ten ondergang gedoemd. 

Ook al heeft het individualisme negatieve kanten, het is duidelijk dat een terugkeer naar een meer autoritaire levensvorm niet te prefereren is. We hoeven daarvoor alleen maar even terug te denken aan de dingen die gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Eén man beveelt, de rest gehoorzaamt. We weten hoe verschrikkelijk de gevolgen zijn geweest. Dan is het beter om, op weg naar een humaan individualisme, tijdelijke uitspattingen voor lief te nemen en te blijven vertrouwen op de spirituele kracht die schuil gaat in de beweging naar individualisme.

2. Het vrouwelijke


De tweede energie die momenteel inwerkt op de ontwikkeling van de mensheid is het herstel van de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Er is een versterkte vrouwelijke energie werkzaam die onder andere helpt de emancipatie van vrouwen te bevorderen. Dit zien we overal op de wereld gebeuren. Weliswaar voltrekt dit proces zich op sommige plaatsen sneller dan op andere, maar het gebeurt overal. 

Aanvankelijk werd door feministen vooral de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt, waarmee soms ongewild van vrouwen een soort mannen in spé gemaakt werd. De bestaande gedragsverschillen zouden volledig het gevolg zijn van het verschil in opvoeding. Het moest afgelopen zijn met mooie kleren, make-up en spelen met poppen. Dit waren middelen die mannen gebruikten om vrouwen te onderdrukken. Weldra zou de zwangerschap vervangen kunnen worden door het gebruik van broedmachines, waarmee de gelijkheid van man en vrouw een feit zou worden.

Deze lijn van denken behelsde eigenlijk een gelijkschakeling van de vrouwelijke energie aan de mannelijke, waarbij de unieke kwaliteiten ervan werden miskend.

Hoewel deze eerste generatie feministes belangrijke veranderingen tot stand heeft gebracht, is er inmiddels een grotere erkenning van de man-vrouw polariteit en de unieke kwaliteiten van het vrouwelijke daarin. Het gaat niet om de gelijkheid, maar om de gelijkwaardigheid van het mannelijke en vrouwelijke. Het gaat niet alleen om gelijke rechten, maar ook om de waardering van typisch vrouwelijke kwaliteiten, zoals talenten op empathisch en spiritueel gebied en het vermogen om schoonheid te herkennen en waarderen. Het gaat niet alleen om vrouwen, maar om de vrouwelijke energie in het algemeen, dus ook het vrouwelijke in de man.

De invloed van deze golf van vrouwelijke energie op aarde is enorm belangrijk. Zolang de mannelijke en vrouwelijke energieën niet met elkaar in evenwicht zijn, zal er geen vrede kunnen komen op deze planeet. Mannen noch vrouwen kunnen werkelijk gelukkig zijn zonder een innerlijk evenwicht van de mannelijke en vrouwelijke energie in henzelf. Een man die zich niet bewust is van het vrouwelijke in zichzelf, kan niet genieten van schoonheid en liefde. Hij zal nooit werkelijk gelukkig en tevreden zijn. Een vrouw die zich niet bewust is van haar mannelijke pool, zal nooit de kracht vinden om haar schoonheid en liefde in de wereld te manifesteren.

3. De innerlijke geliefde als weg naar het hogere


Een mens heeft vele levens, zowel als man en als vrouw. De ziel is mannelijk noch vrouwelijk, ze omvat beide. Daarom kunnen wij zowel als man en vrouw incarneren. De kennis en ervaring van al onze levens is in de ziel aanwezig. Je zou ieder leven als stukje van een puzzel kunnen beschouwen. De ziel is de complete puzzel. Dit wil zeggen dat een mens hier op aarde altijd maar een klein deel van zijn potentie als ziel vertegenwoordigt. Om hier op aarde als gezond en harmonisch mens te leven is het belangrijk een goed contact te hebben met het hogere potentieel van de ziel. Dat geeft rust en zekerheid, het maakt je bewust van je verbondenheid met de kosmos en de unieke plaats die jij hebt in het grote geheel. Een slecht contact met de ziel leidt tot angst, agressie, een opgeblazen ego en ziektes. 

Eén manier om goed contact met de ziel te verkrijgen is via de innerlijke geliefde. Voor een man is dit zijn innerlijke vrouw, en voor een vrouw de innerlijke man. Stel dat de ziel incarneert als man. Op het moment van incarnatie, blijft de vrouwelijke energie achter; ze blijft op het niveau van de ziel. Dit betekent dat als een man contact maakt met zijn innerlijke vrouw, zijn innerlijke geliefde, hij automatisch ook contact maakt met zijn ziel. Dit om de eenvoudige reden dat die innerlijke geliefde nog steeds op het niveau van de ziel verblijft. Als nu een man zich meer bewust wordt van het vrouwelijke in zichzelf, dan verkrijgt hij daarmee automatisch een ingang naar zijn ziel. Hij wordt als het ware een beetje ‘verlicht’. Hij zal meer geïnspireerd zijn, meer open staan voor het spirituele, en beter in staat zijn tot het aangaan van harmonische relaties met vrouwen. Het vergelijkbare geldt natuurlijk voor vrouwen die contact maken met hun innerlijke man.

Het is daarom enorm belangrijk voor een mens om zich niet af te zetten tegen het andere geslacht. Dit leidt onvermijdelijk tot verlies aan contact met de innerlijke geliefde, en dus tot verlies aan contact met de eigen ziel.

4. Samenvatting


Samenvattend kunnen we stellen dat de energieën die momenteel het individualisme en het vrouwelijke versterken, tot doel hebben om de mens in contact te brengen met zijn spirituele kern. Dit betekent dat heel veel oude denkbeelden en structuren losgelaten moeten worden. Dat roept enorme weerstanden en angsten op. Daar waar de verandering het grootste is, komt de meeste negativiteit los.

De spirituele wereld waar wij allen vandaan komen is een wereld van innerlijk weten en liefde voor elkaar. Daar is eenheid en gelijkwaardigheid. Er zijn geen regels, wetten en allerlei hiërarchische structuren en organisaties zoals wij die kennen.

We projecteren vanuit ons aardse zijn wel vaak allerlei machtsstructuren op de spirituele wereld en fantaseren over geestelijke hiërarchieën en “ascended masters”, of meer traditioneel over een God als strenge maar rechtvaardige wetgever. Maar zo is het niet. Om je de geestelijke wereld voor te stellen, zouden we eerder moeten denken aan een wereld waar geen wetten en regels nodig zijn omdat iedereen innerlijk weet en overvloeit van liefde voor de ander. Het is een wereld van schoonheid, vrijheid en onbegrensde mogelijkheden. De mogelijkheid om op aarde te incarneren is maar één van die mogelijkheden.

Geleidelijk aan zijn we op weg naar een nieuwe aarde, een wereld waarin de ene mens geen macht meer uitoefent over de andere. Een wereld die in het teken staat van liefde en waarin de mens in harmonie leeft met zijn omgeving. Een wereld waarin onze ziel ten volle incarneert en de schoonheid en vrijheid van de geestelijke wereld ook hier realiteit wordt.

© Gerrit Gielen

www.gerrit-gielen.nl 


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief


 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.