Welke keuze is de juiste voor jou? ♥ Astrid Esmeralda ♥ Lichtwerkers Nederland


In deze tijd van vernieuwing en het steeds meer leren meebewegen van onze persoon met het Veld van al-één, van ware Vrijheid, worden al die delen die onze persoon nog niet vrij wil of kan geven onder een vergrootglas naar ons toe gebracht om ook in Licht en Liefde te worden ontvangen..

 

Het kan zijn dat deze vernieuwende energie ook jou op dit moment urgenter en dwingender voor een keuze stelt in je leven.

 

 

Het leven heeft blijkbaar bepaald dat de tijd van wachten, opties openhouden en niet-kiezen voorbij is. Het heeft gezien dat je niet langer zuurstof kunt halen uit het brakke water waarin je nu zwemt..

 

Maar volmondig Ja of Nee zeggen tegen keuzes met grote gevolgen, kan onze persoon in alle hevigheid in een innerlijke strijd brengen. Jij als persoon kunt maar niet tot een volmondig Ja of Nee komen dat stand houdt. Je komt niet verder dan 'Ja of Nee, Máár...'  

 

Dit aanhoudende wip-wap-proces lijkt een grote sta-in-de-weg, maar toch is het juist in het dieper onderdompelen in het heen-en-weren waar het goud wat je zoekt, wacht. Omdat je precies op de bodem van je verdeelde gemoed jouw waarheid kunt ontdekken..

Je zult kunnen ontdekken waar de angst zich schuilhoudt en waar de wijsheid. Je mag onderzoeken: Zit de angst (zelfsabotage) in de Ja of Nee en volgt jouw innerlijke wijsheid na de Maar...? Of zit de wijsheid juist in de Ja of Nee en spreekt vervolgens jouw angst na de Maar...?

 

Zit jij momenteel in een dergelijk proces, probeer dan te zakken in de stilte. Zo diep, dat jouw persoonlijke stilte uiteindelijk de Stilte van Universum raakt. Daar waar angstgedachten uit de persoon stilvallen en waar je jouw hoogste stem kunt horen..

 

De stem, verbonden met je hart. Je hart, diep verbonden met het Veld van al-één-zijn. Daar wéét je welke keuze de juiste is, welke kloppend is met de kosmische wetten waaronder wij allen leven..

 

Dan voel je helder wat gemanifesteerd wil worden op dit moment in jouw evolutieproces naar Goddelijk-Mens-Zijn...

 

Astrid Esmeralda

www.dichterbijmij.com